Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

Optimaliseer uw transitiemanagement

Alta Cow Watch geeft u inzicht of uw koe gezond start aan haar lactatie of dat ze uw aandacht nodig heeft. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen en problemen voorkomen. De tabel gezondheidsmonitoring individuele koe is hier een mooi voorbeeld van.

Tabel gezondheidsmonitoring individuele koe: 23-06-2019 t/m 18-08-2019

Alerts kunnen ontvangen worden middels de smartphone, de rode lamp in de stal en via de e-mail.

Naast info over de individuele dieren in de stal geeft Alta CowWatch ook u ook uitgebreid inzicht in het groepsgedrag van uw veestapel door het jaar heen! Graag helpen wij u, om uw gegevens om te zetten in waardevolle verbeteringen van het management op uw bedrijf.

OPTIMAAL GEDRAG
Uren herkauwen per dag: 7 -10 uur
Maaltijden/ vreetmomenten per dag: 9 -14 uur
Uren vreten per dag: 4-6 uur
Uren liggen per dag: 12 -14 uur
Gemiddeld aantal ligperioden: 11 maal
Stappen per dag: 2500 – 3000

Wilt u meer weten over Alta Cow Watch? Download hieronder de brochure of informeer bij uw accountmanager. Ook kunt u bellen naar de medewerkers bij ons op kantoor: 0594-620940.

Brochure Alta Cow Watch

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART SEPTEMBER 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Dikke melk of toch zoveel mogelijk kilo’s vet en eiwit?

De invoering van het fosfaatstelsel heeft de trend om melk met een hoger vet- en eiwitpercentage te produceren alleen maar versterkt. Iedereen heeft het over dikke melk. Maar is deze trend ook echt het antwoord op de vraag of we via deze weg het meeste aan onze koeien verdienen? En minstens net zo belangrijk, hoe kan de ingezette genetica bijdragen om binnen het fosfaattijdperk het rendement op melkvee te maximaliseren.

Het antwoord op die vraag ligt ook zeker in de veestapel zelf. Hoe selecteer ik mijn koeien die ik wil gebruiken voor het maken van de volgende generatie? Rangschikking van uw koeien op basis van My Female Index (uw eigen bedrijfsselectie index) geeft u een juist inzicht in de genetische aanleg van uw dieren. Kijk daarnaast of uw dieren dit in de praktijk ook waarmaken. De vraag is: kijken we daarbij met de juiste blik naar ons MPR-formulier? Is een koe met 115+ LW ook werkelijk een producent van dikke melk? En hoe zit het met die 85- LW koe? Maar minstens net zo belangrijk: wat verwacht ik van mijn veestapel?

Het kengetal dat goed richting geeft is: de geproduceerde kilogrammen vet en eiwit per kg fosfaat. Om inzicht te krijgen in de individuele dieren, moet ik dus voor elke koe weten in welke fosfaatklasse haar productie valt en in welke mate ze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

De tabel geeft aan hoeveel kilogrammen vet en eiwit per kilogram fosfaat bij oplopende producties met 8% gehalten worden gerealiseerd op basis van de 305 dagen productie. Bij gelijkblijvende gehalten worden koeien steeds efficiënter bij stijgende fosfaatklasse. Om dit goed in beeld te krijgen zou dus een extra kolom op de MPRuitslag nodig zijn. U zult verrast zijn over de spreiding binnen de eigen veestapel. Vaarzen moeten wel gecompenseerd worden met 20%. Dat weerspiegelt de te verwachten stijging van de geproduceerde kilo’s vet en eiwit in de daaropvolgende lactaties. Het verband tussen de koeien met de hoogste efficiëntie en de LW zal ver te zoeken zijn. Koeien die hoog scoren op fosfaatefficiëntie zijn dié koeien, die het best aansluiten op het huidige beleid. In deze dieren zal de genetische aanleg van kg vet en eiwit beter verankerd zijn. Maar het werpt misschien ook een nieuw licht op welke koeien het bedrijf beter kunnen verlaten.

En hoe kan de stierkeuze maximaal bijdragen aan de volgende generatie? AltaBullsearch vindt, passend binnen uw eigen fokdoel, de stieren met de hoogste vererving voor kg vet en eiwit. Want ook voor de stierkeuze geldt: Dikke melk is interessant, maar het maximaliseren van afgeleverde kilo’s vet en eiwit per aanwezige koe per dag levert het hoogste rendement op. En dat lukt alleen als ook de liters aanwezig zijn. Fokken alleen op gehalten is dus niet voldoende!

We mogen de melkvererving zeker niet vergeten! Het zijn nog steeds de kilo’s vet en eiwit die uitbetaald worden. Laten we de fosfaatquotering als instrument gebruiken! Het leert ons om met een andere bril naar de koe van morgen te kijken. En daarmee kunnen we vandaag al aan de slag. En welke regelgeving er ook nog op ons afkomt, dit is het beste antwoord op wat komen gaat!

Alco Faber

Accountmanager Flevoland en Overijssel

0 Continue Reading →

AltaSPRING en AltaHOTROD blijven hoog in top 100 TPI

In de fokwaarde schatting van april optimaliseerde het Amerikaans stamboek het rekenmodel voor duurzaamheid (PL) en dochtervruchtbaarheid (DPR). Hierdoor kregen alle Amerikaanse Holstein- en Jerseystieren een lagere fokwaarde voor PL en DPR en dus ook een lagere TPI-fokwaarde. Slechts het rekenmodel werd aangepast en geldt voor alle stieren in de sector. De genetische aanleg van deze stieren blijft onveranderd.

Barbiselle Spring 306&351; Italië

De populaire AltaSPRING blijft in deze indexdraai zeer hoog in de Amerikaanse TPI-lijst staan. Ook in de internationale genomic stierenlijsten zijn een aantal zeer hoge AltaSPRING zonen terug te vinden. Hiermee bewijst hij dat hij zijn uitzonderlijke kwaliteiten makkelijk overerft. De dochters van AltaSPRING geven gemakkelijk veel melk met hoge gehalten. Ze stappen op droog beenwerk dat zeer goed gebruikt wordt. Deze topper behaalt de hoogste uierscore in de Amerikaanse top 100 TPI. Zijn uiervererving is pure wereldklasse!

Een sterke stijger is AltaHOTROD. Bij zijn debuut als fokstier tijdens de vorige fokwaarde liet hij al puike cijfers zien. Nu stijgt hij flink door voor melk en uier. AltaHOTROD geeft grote, brede en diepe koeien met een hellend en breed kruis. Hij past vooral op koeien die melkaanleg en melkkracht nodig hebben. Ondanks het feit dat hij een echte framestier is, worden zijn kalveren toch makkelijk geboren en is hij geschikt voor vaarzen. Hij is bovendien een uitstekende bevruchter (CONCEPT PLUS) en blijft ook gesekst beschikbaar. Zie foto: Ansal Hotrod 460; Italië.

Deze keer debuteert AltaSABRE als fokstier. Deze voormalige Future Star werd reeds in Nederland en Vlaanderen gebruikt als jonge genomic stier. Hij geeft middelgrote en brede melkkoeien die vooral uitblinken in duurzaamheid, celgetal en dochtervruchtbaarheid. AltaSABRE is een betrouwbare pinkenstier en een uitstekende bevruchter (CONCEPT PLUS). Hij komt bovendien ook gesekst beschikbaar. Wie duurzame en makkelijk te managen koeien wil, zet AltaSABRE zeker op zijn inseminatielijstje.

De volle broers AltaRABO en AltaROBLE hebben in Amerika elk meer dan 1000 dochters aan de melk. Hun productie- en exterieurfokwaarden blijven mooi stabiel. De populaire importstier AltaRABO vererft meer kg vet + eiwit dan zijn broer. AltaROBLE laat op zijn beurt nog iets betere exterieurcijfers en gezondheidskenmerken zien. Hij is een echte uierspecialist en fokt zeer sterke, duurzame melkkoeien. Beide stieren blijven bijzonder hoog scoren voor bevruchtingcijfers.

0 Continue Reading →

Succesvolle bedrijfsborden actie

Heeft u ook meegedaan aan onze succesvolle najaarsactie voor een gratis bedrijfsbord? Dan heeft u deze vast inmiddels in ontvangst mogen nemen. Of kunt u deze binnenkort tegemoet zien.

Er was keuze uit verschillende opties, namelijk met Alta ontwerp of met een eigen foto. Voor alle ontwerpen was veel belangstelling, dus vorige week is een groot scala aan verschillende borden geprint bij Multicopy in Drachten.

Heeft u ook interesse in één van deze prachtige bedrijfsborden? Helaas is de actie nu voorbij, maar u kunt deze natuurlijk ook nog zelf bestellen bij ons. Voor meer informatie klik op deze link: Bedrijfsborden van Alta

 

0 Continue Reading →

AltaSPRING bewijst zichzelf met een sterk debuut als dochtergeteste stier

Eén van de befaamdste Amerikaanse embryodonors in de jaren ’80 was de Tony-dochter Rilara Mars Lavena EX-91. Ook haar kleindochter CMV Melwood Mimi was een zeer populaire embryodonor. Zes generaties later komen we uit bij de moeder van de bekende Europese Mogul-zoon Westenrade AltaSPRING. Hier is zijn verhaal.

Uit: Holstein International November 2017 Door: DOUG SAVAGE

In augustus 2014 zorgde AltaSPRING’s fokwaarde van 2589 gTPI ervoor dat hij de 6e plaatse op de DNA lijst wist te behalen. Toen zijn kalveren geboren werden, bevestigden hun genomic indexen hem als één van de belangrijkste stiervaders van dit tijdperk. Nu heeft hij voor het eerst dochterfokwaarden en zijn TPI van 2622 plaatst hem op nr.8 in de lijst in de VS. AltaSPRING is gefokt in de Westenrade veestapel in Nederland, en onderscheidt zich van de vele andere Mogul-zonen door zijn ongebruikelijke vaderlijn. Zijn moeder is namelijk een Gerard-Mascol-Laudan-Convincer-Airliner-Mountain-Melwood-Secret. Het is een voornamelijk Duitse pedigree met alleen een Nederlandse moeder, en de familie is verder te herleiden tot de Amerikaanse koe Las Ravena. Hoog indexerende familieleden van hem in Duitsland zijn populaire outcross stiermoeders geweest, met als meest opmerkelijke daarvan WEH Bronco Jill, een voormalige nr.1 RZG koe. De Masterrind-stier Genesis (132 RZG) heeft dezelfde afstamming als AltaSPRING’s moeder: hij is een Gerard uit WEH Jenna, een volle zuster van de grootmoeder. Een andere stier uit deze familie was NOG Mato (128 RZG), een volle broer van de grootmoeder. Een verre tak uit deze familie heeft veel bereikt in de VS, en stamt af van een volle zuster van CMV Melwood Mimi. Een achterkleindochter van die koe was Seagull-Bay Oman Mirror, de moeder van Robust. Meer recentelijk bracht die tak de geweldige fokkoe Miri voort, de moeder van Jedi en Jett en ook van de huidige Canadese nr.1, Biggie. De Canadese stieren Progenesis Midnight (3506 gLPI), Cranberry (3434 gLPI) en Modulo (3434 gLPI) komen ook uit deze lijn.

ACHTERUIERS

David Hill van Alta heeft 30 AltaSPRING-dochters gezien in 10 veestapels: “Het zijn zeer uniforme en gebalanceerde koeien die van voor tot achter breed zijn – bek, voorhand, middenhand en kruis – met een gemiddelde hoogtemaat. De uiers zijn zeer consistent en extreem breed in achteruieraanhechting, en laten een uniforme breedte en welving zien van de achteruier. AltaSPRING-dochters zijn zeer productief maar behouden een goede conditie. De perfect centraal gelegen draaiers zorgen ervoor dat de tamelijk steile benen recht onder de koe staan. Enkele dochters hebben ietwat oplopende kruizen, en bovendien zijn de kortere spenen en de speenplaatsing in overeenstemming met de fokwaarden. Hij past goed op koeien die verbetering nodig hebben in hun achteruier, en die steiler beenwerk met een meer stabiele klauw kunnen gebruiken”.

ZONEN

De hoogste gerangschikte AltaSPRING-zoon is de ST stier Mr Spring Noble met 2902 gTPI. Hij komt uit een kloon van Nightout (Uno x Miss OCD Robust Delicious). Andere zonen met vergelijkbare pedigrees zijn Mr Spring Nightsky met 2816 gTPI (uit Nightout) en Mr Spring Nighthawk met 2812 gTPI (uit een andere kloon van Nightout). Een populaire zoon bij Semex is Silverridge-V Imax (2811 gTPI), die Mogul tweemaal in zijn pedigree heeft, omdat zijn moeder een Mogul-dochter is van Velthuis Snow Evening, uit de Lead Mae-familie. De Select-stier OCD Slamdunk (2774 gTPI) is een andere prominente zoon en heeft een Supersire-Robust-Planet uit de Rudy Missy-familie als moeder.

MODERNE FRAMES

De fokwaarden van AltaSPRING volgen het Mogul-patroon, met steil beenwerk en korte spenen. Net als zijn vader is hij gemiddeld voor celgetal. Zijn levensvatbaarheids-cijfer van -1.6 is een significante verbetering ten opzichte van Mogul’s score van -3.9. Mike Menendez van Alta heeft ook een aantal dochters gezien en vat samen: “Ze hebben moderne frames en een gemiddelde hoogtemaat – echt een kenmerk van melkkkracht – en excellent beengebruik. Ze zijn geboren om veel melk te geven en lang mee te gaan”.

Foto: AltaSPRING’s moeder, Westenrade Carrera VG-85: ze produceerde 10.325 kg melk met 3.7% vet en 3.4% eiwit in 305 dagen op een leeftijd van 2.03.

 • WEH Jessi VG-87 (Wa-Del Convincer)
 •          
 • NOG Jessica VG-88 (Laudan)
 •           ↓
 • WEH Jenn 10 VG-86 (Mascol)
 •          
 • Westenrade Carrera VG-85 (Schillview Oman Gerard)
 •          ↓
 • Westenrade AltaSPRING (Mountfield SSI DCY Mogul)

 

Bekijk de meest recente fokwaarden van AltaSPRING hier.

Download het originele artikel uit de Holstein International hier.

 

 

0 Continue Reading →

Overeenstemming over fusieplannen Koepon & CRI

Download hier het persbericht: Overeenstemming over fusieplannen Koepon & CRI

0 Continue Reading →

Van Advantage stier tot fokstier, welke opties zijn er voor u?

Door genomics kunnen we veelbelovende stieren met vertrouwen eerder gebruiken! U kunt ervan uitgaan dat deze stieren hun genetische beloften zullen nakomen, omdat genomics direct een betrouwbaarheid van bijna 70% heeft voor productie-, gezondheids- en exterieurkenmerken.

Nu vraagt u zich misschien af, welke stappen een genomic stier doorloopt alvorens hij fokstier wordt. Wij zetten de verschillende opties voor u op een rijtje!

Alta ADVANTAGE

Onze nieuwste genomic stieren zijn alleen beschikbaar voor onze Alta ADVANTAGE partnerbedrijven. Deze ADVANTAGE stieren hebben ieder verschillende kwaliteiten en daardoor zijn er voor elk specifiek genetisch plan genomics stieren beschikbaar.

Nieuwe, jonge stieren produceren nog niet genoeg sperma om voor alle bedrijven wereldwijd beschikbaar te zijn. Dus terwijl wij de spermavoorraad opbouwen, geven wij onze loyale Alta ADVANTAGE partnerbedrijven eerder toegang tot deze nieuwe topstieren, die het best passen bij hun bedrijfsspecifiek genetisch plan.

G-STARS

Wanneer een stier genoeg rieten heeft geproduceerd, wordt hij toegevoegd aan de G-STAR stierenlijst. Na de laatste fokwaardedraai hebben wij een groot aantal nieuwe G-STAR stieren toegevoegd, die eenvoudig beschikbaar zijn voor iedereen. Deze groep bestaat uit verschillende stieren met uitschieters voor alle verschillende productie-, gezondheids- en typekenmerken. Uit deze lijst kunt u een geweldige selectie stieren vinden, die past bij uw genetisch plan.

FUTURE STARS

Ongeveer een jaar nadat een stier voor het eerst op de markt komt, hebben wij resultaten beschikbaar over zowel de stiervruchtbaarheid als het geboortegemak. Wij verzamelen deze data, analyseren de resultaten en kennen de FUTURE STAR onderscheiding toe aan stieren die zichzelf bovengemiddeld bewezen hebben op bevruchtend vermogen en beter scoren op geboortegemak.

In deze fokwaardedraai hebben 13 stieren de FUTURE STAR status gekregen. Dit betekent dat zij genoeg drachtigheidsdata beschikbaar hadden om hun hoge fertiliteit CONCEPT PLUS status te bewijzen. Daarnaast hadden zij ook genoeg nakomelingen om hun geboortegemak aan te tonen.

FUTURE STAR stieren zijn dé optie als u de voordelen wilt hebben van topgenetica, maar de voorkeur geeft aan de extra betrouwbaarheid van bewezen stiervruchtbaarheid en geboortegemak. Doordat u niet de nieuwste stieren gebruikt heeft u wellicht wat lagere scores voor productie en gezondheid vergeleken met de G-STAR of ADVANTAGE stieren, maar u daarentegen heeft u meer kans op een drachtigheid en een levend kalf heeft door een gemakkelijkere afkalving. Vanwege het bewezen geboortegemak, zijn FUTURE STARS de ideale optie om te gebruiken voor pinken.

Nu u weet wat het verschil is tussen deze opties en bekend met de vooruitgang die een stier kan maken als hij volwassen wordt, hebben wij het gemiddelde genetische niveau van elke groep in de tabel hieronder gezet. U kunt zien dat de nieuwste, Alta ADVANTAGE stieren de hoogste genetische gemiddeldes hebben, gevolgd door de G-STAR stieren en daarna door de hoog betrouwbare FUTURE STARS.

 

TPI

 

Melk

 

Vet

 

Eiwit

 

Tot. Ext. (PTAT)

 

Uier (UDC)

 

Beenwerk (FLC)

 

Geboortegemak (SCE)

 

Levensduur (PL)

 

Dochtervruchtbaarheid (DPR)

 

Celgetal (SCS)

 

ADVANTAGE

2743

1567

77

58

2.06

2.12

1.30

7.1

8.1

3.0

2.80

 

G-STAR

2633

1611

72

58

1.76

1.72

1.09

6.9

6.8

2.3

2.86

 

FUTURE STAR

2547

1362

65

50

1.48

1.59

1.00

6.4

6.8

2.1

2.78

Het is ook belangrijk om te realiseren dat elke stier die op onze fokstierenlijst (dus dochtergetest) staat, ooit op de genomics lijst stond. De overgang van genomicsstier naar fokstier is significant voor onze huidige favoriete genomics stieren. Elke fokwaardedraai zien wij dat onze genomics stieren hun aanvankelijke voorspellingen waarmaken en uiteindelijk als fokstier hun succes voortzetten.

Met dat in gedachten, kunt u vertrouwen hebben in het gebruiken van een selectie stieren van de Alta ADVANTAGE, G-STAR of FUTURE STAR lijst. U kunt uw toekomstige winstgevendheid optimaliseren door het gebruik van een selectie stieren die past bij uw bedrijfsspecifieke doelen voor productie, gezondheid en exterieur.

Binnenkort verschijnt onze nieuwe stierenkaart met hierin een overzicht van onze genomic stieren en fokstieren. Ook treft u een overzicht aan van de Advantage stieren die exclusief voor Advantage deelnemers beschikbaar zijn. Wilt u meer weten over onze Advantage stieren, G-STARS, FUTURE STARS en fokstieren? De status van elke stier kunt u terugvinden in onze Bullsearch of informeert u bij onze accountmanagers.

0 Continue Reading →

Geslaagde bijeenkomsten Alta Value Services; lezing met Arend-Jan Hendriks over effectieve bedrijfsvoering!

Alta Genetics timmert wereldwijd hard aan de weg en we zien dit terug in de goede resultaten bij onze klanten. Naast het leveren van topgenetica begeleidt Alta melkveehouders in hun bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Kortom, wij helpen graag de progressieve melkveehouder met een duidelijke visie vooruit!

Om dit kracht bij te zetten heeft Alta Genetics inmiddels in verschillende landen studiegroepen opgericht onder de naam Alta Value Services. Ook Polen heeft een AVS-groep van een tiental leden. De naar Polen ge-emigreerde Arend-Jan Hendriks is sinds 7 jaar lid van deze AVS-groep. Hij was onlangs in Nederland en wij hebben hem bereid gevonden om een aantal lezingen te verzorgen over zijn niet-alledaagse levensloop.

Arend-Jan is na zijn studie in Wageningen werkzaam geweest in de veevoerindustrie. Twintig jaar geleden besloot hij om naar Polen te gaan om zijn droom te verwezenlijken, namelijk melkveehouder worden! Hij is daar begonnen te melken in oude gebouwen en heeft sinds vier jaar een nieuwe stal waarin hij met vier robots 240 koeien melkt. Momenteel zit de gemiddelde productie op 40 kg melk per dag welke gerealiseerd wordt met een behoorlijk jonge veestapel. Zijn focus ligt vooral op de jongvee-opfok, benutting van de melkrobots en het maximaliseren van de voeropname ten behoeve van een zo hoog mogelijke melkproductie.

Tijdens de lezingen in Assen en Emmeloord bleek Arend-Jan Hendriks een zeer interessante spreker te zijn, die handvaten aan kon reiken om te helpen bij de bedrijfsvoering. Onder andere vertelde hij over de Poolse wet- en regelgeving en hoe hij zijn bedrijf de afgelopen 20 jaar ontwikkeld heeft. Belangrijk onderdeel in zijn verhaal was de focus op vruchtbaarheid. Het werken met de kengetallen Pregnancy Rate, Insemination Rate en Conception Rate heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van zijn bedrijf.

Na afloop van de lezing kwamen vanuit de zaal veel vragen, wat wel aangaf dat het verhaal van Arend-Jan Hendriks zeer gewaardeerd wordt. Wilt u bij een volgende Alta Value Services bijeenkomst aanwezig zijn? Laat het ons weten! We ontmoeten u graag op een volgend event.

 

0 0 Continue Reading →

Alta Advantage-stieren maken hoge verwachtingen waar!

Onderstaande stieren zijn allemaal beschikbaar geweest in het Alta Advantage programma in Nederland waarvan nu de eerste dochters al gemolken worden of op punt van afkalven staan. De fokwaarden van deze stieren geven aan dat de verwachtingen van de dochters van deze stieren hoog mogen zijn. Stuk voor stuk vererven deze jonge fokstieren wat genomics al voorspelde en een aantal zijn zelfs nog beter dan voorspeld. Al met al kijken we als team Alta Nederland uit naar de dochters van onderstaande bewezen topstieren.

772045 AltaSPRING | MOGUL X GERARD X MASCOL | 2563 TPI

 • Nu boven de 3.00 voor uierscore, fantastische, hoge en brede achteruiers en een zeer sterke   vooruieraanhechting
 • Prima melkkoeien met een mooie balans tussen melktype en kracht
 • Internationale productie-topper!

 

767806 AltaROBLE | MOGUL X OBSERVER X SHOTTLE | ConceptPlus| gesekst| 2557 TPI

 • Gezondheid- en exterieurspecialist
 • Goed bevruchtende stier met ConceptPlus score, met een torenhoge 4.1 score voor DPR!
 • Stijlvolle, zeer melktypische dochters met perfecte uiers (+3.11 UDC)

 

768327 AltaLEGAL | MOGUL X PLANET X LYNCH | ConceptPlus | gesekst | 2525 TPI

 • Productie specialist
 • Veel melk met prima gehaltes voor vet en eiwit
 • Functioneel exterieur met extreme hoge en brede achteruiers

 

768269 AltaRABO | MOGUL X OBSERER X SHOTTLE | ConceptPlus | 2520 TPI

 • Mooie gemiddelde koeien met veel melktype
 • Type-, uier- en benenverbeteraar
 • Geeft vruchtbare dochters en daarnaast ook pinkenstier

 

768267 AltaHOTROD | JEROD X AltaIOTA X GOLDWYN | CP | 2483 TPI

 • Gepromoveerd van FutureStar naar ProvenStar, goede bevruchter en pinkenstier
 • Grote, lange en stijlvolle melkkoeien
 • Jeugdige dieren met perfecte uiers (beschermen voor speenlengte)

 

 

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway