Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

Wij zoeken een nieuwe collega in de regio Groningen / Drenthe

0 Continue Reading →

Alta stieren hoog genoteerd

Hoe uw genetisch plan er ook uit ziet, wanneer u kiest voor ons assortiment van genomic stieren en fokstieren, dan biedt dit de beste kans om meer Alta 4-EVENT COWS in uw veestapel te fokken. De volgende beide punten geven de kracht van Alta’s genetische aanbod van december 2019 weer. 

ALTA’S STIEREN STAAN WERELDWIJD HOOG GENOTEERD

In veel verschillende landen staan Alta Holstein stieren hoog genoteerd in de stierindexen. Net als bij de vorige fokwaardedraai blijkt ook nu weer dat de Alta stieren het heel goed doen in de Nederlandse stallen. In de top 10 NVI stieren bevindt AltaRABO zich op een derde plek en AltaBANCO op een zevende plek. Ook hoog in de lijsten staan AltaTUSCAN, AltaSPRING en vele anderen. Op TPI basis doen onze stieren het in Nederland zelfs nog beter, bekijk onze nieuwe Alta Update stierenkaart voor onze nieuwe genomic toppers met inmiddels al weer veel hogere TPI dan onze huidige fokstieren!

 

Hier nog een paar voorbeelden van hoge noteringen van Alta stieren elders op de wereld:

DE MEEST VRUCHTBARE STIEREN MET CONCEPT PLUS

Welke stier u ook kiest doet er niet toe, wanneer u niet eerst uw dieren drachtig krijgt. Daarom is het belangrijk om te weten, dat Alta een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen. We hebben een grote hoeveelheid zeer vruchtbare CONCEPT PLUS stieren beschikbaar, in totaal zo’n 140 CONCEPT PLUS conventionele Holstein & Jersey stieren. Daarnaast hebben we meer dan 40 Holstein & Jersey stieren, die 511 CONCEPT PLUS zijn, dat wil zeggen extra vruchtbaar gesekst sperma hebben.

Maak gebruik van Alta CONCEPT PLUS stieren! Dit werkt in uw voordeel wanneer u zich richt op een veestapel met méér Alta 4-EVENT COWS.

Wat uw wensen ook zijn, u kunt er op vertrouwen dat Alta stieren heeft, die passen die binnen uw genetisch plan. 

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART JANUARI 2020

 

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

 

0 Continue Reading →

Melkveebedrijf Kragt in De Steeg, tevreden gebruiker van Alta’s biestproduct Calf’s Choice Total ®

0 Continue Reading →

Optimaliseer uw transitiemanagement

Alta Cow Watch geeft u inzicht of uw koe gezond start aan haar lactatie of dat ze uw aandacht nodig heeft. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen en problemen voorkomen. De tabel gezondheidsmonitoring individuele koe is hier een mooi voorbeeld van.

Tabel gezondheidsmonitoring individuele koe: 23-06-2019 t/m 18-08-2019

Alerts kunnen ontvangen worden middels de smartphone, de rode lamp in de stal en via de e-mail.

Naast info over de individuele dieren in de stal geeft Alta CowWatch ook u ook uitgebreid inzicht in het groepsgedrag van uw veestapel door het jaar heen! Graag helpen wij u, om uw gegevens om te zetten in waardevolle verbeteringen van het management op uw bedrijf.

OPTIMAAL GEDRAG
Uren herkauwen per dag: 7 -10 uur
Maaltijden/ vreetmomenten per dag: 9 -14 uur
Uren vreten per dag: 4-6 uur
Uren liggen per dag: 12 -14 uur
Gemiddeld aantal ligperioden: 11 maal
Stappen per dag: 2500 – 3000

Wilt u meer weten over Alta Cow Watch? Download hieronder de brochure of informeer bij uw accountmanager. Ook kunt u bellen naar de medewerkers bij ons op kantoor: 0594-620940.

Brochure Alta Cow Watch

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART SEPTEMBER 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Dikke melk of toch zoveel mogelijk kilo’s vet en eiwit?

De invoering van het fosfaatstelsel heeft de trend om melk met een hoger vet- en eiwitpercentage te produceren alleen maar versterkt. Iedereen heeft het over dikke melk. Maar is deze trend ook echt het antwoord op de vraag of we via deze weg het meeste aan onze koeien verdienen? En minstens net zo belangrijk, hoe kan de ingezette genetica bijdragen om binnen het fosfaattijdperk het rendement op melkvee te maximaliseren.

Het antwoord op die vraag ligt ook zeker in de veestapel zelf. Hoe selecteer ik mijn koeien die ik wil gebruiken voor het maken van de volgende generatie? Rangschikking van uw koeien op basis van My Female Index (uw eigen bedrijfsselectie index) geeft u een juist inzicht in de genetische aanleg van uw dieren. Kijk daarnaast of uw dieren dit in de praktijk ook waarmaken. De vraag is: kijken we daarbij met de juiste blik naar ons MPR-formulier? Is een koe met 115+ LW ook werkelijk een producent van dikke melk? En hoe zit het met die 85- LW koe? Maar minstens net zo belangrijk: wat verwacht ik van mijn veestapel?

Het kengetal dat goed richting geeft is: de geproduceerde kilogrammen vet en eiwit per kg fosfaat. Om inzicht te krijgen in de individuele dieren, moet ik dus voor elke koe weten in welke fosfaatklasse haar productie valt en in welke mate ze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

De tabel geeft aan hoeveel kilogrammen vet en eiwit per kilogram fosfaat bij oplopende producties met 8% gehalten worden gerealiseerd op basis van de 305 dagen productie. Bij gelijkblijvende gehalten worden koeien steeds efficiënter bij stijgende fosfaatklasse. Om dit goed in beeld te krijgen zou dus een extra kolom op de MPRuitslag nodig zijn. U zult verrast zijn over de spreiding binnen de eigen veestapel. Vaarzen moeten wel gecompenseerd worden met 20%. Dat weerspiegelt de te verwachten stijging van de geproduceerde kilo’s vet en eiwit in de daaropvolgende lactaties. Het verband tussen de koeien met de hoogste efficiëntie en de LW zal ver te zoeken zijn. Koeien die hoog scoren op fosfaatefficiëntie zijn dié koeien, die het best aansluiten op het huidige beleid. In deze dieren zal de genetische aanleg van kg vet en eiwit beter verankerd zijn. Maar het werpt misschien ook een nieuw licht op welke koeien het bedrijf beter kunnen verlaten.

En hoe kan de stierkeuze maximaal bijdragen aan de volgende generatie? AltaBullsearch vindt, passend binnen uw eigen fokdoel, de stieren met de hoogste vererving voor kg vet en eiwit. Want ook voor de stierkeuze geldt: Dikke melk is interessant, maar het maximaliseren van afgeleverde kilo’s vet en eiwit per aanwezige koe per dag levert het hoogste rendement op. En dat lukt alleen als ook de liters aanwezig zijn. Fokken alleen op gehalten is dus niet voldoende!

We mogen de melkvererving zeker niet vergeten! Het zijn nog steeds de kilo’s vet en eiwit die uitbetaald worden. Laten we de fosfaatquotering als instrument gebruiken! Het leert ons om met een andere bril naar de koe van morgen te kijken. En daarmee kunnen we vandaag al aan de slag. En welke regelgeving er ook nog op ons afkomt, dit is het beste antwoord op wat komen gaat!

Alco Faber

Accountmanager Flevoland en Overijssel

0 Continue Reading →

AltaSPRING en AltaHOTROD blijven hoog in top 100 TPI

In de fokwaarde schatting van april optimaliseerde het Amerikaans stamboek het rekenmodel voor duurzaamheid (PL) en dochtervruchtbaarheid (DPR). Hierdoor kregen alle Amerikaanse Holstein- en Jerseystieren een lagere fokwaarde voor PL en DPR en dus ook een lagere TPI-fokwaarde. Slechts het rekenmodel werd aangepast en geldt voor alle stieren in de sector. De genetische aanleg van deze stieren blijft onveranderd.

Barbiselle Spring 306&351; Italië

De populaire AltaSPRING blijft in deze indexdraai zeer hoog in de Amerikaanse TPI-lijst staan. Ook in de internationale genomic stierenlijsten zijn een aantal zeer hoge AltaSPRING zonen terug te vinden. Hiermee bewijst hij dat hij zijn uitzonderlijke kwaliteiten makkelijk overerft. De dochters van AltaSPRING geven gemakkelijk veel melk met hoge gehalten. Ze stappen op droog beenwerk dat zeer goed gebruikt wordt. Deze topper behaalt de hoogste uierscore in de Amerikaanse top 100 TPI. Zijn uiervererving is pure wereldklasse!

Een sterke stijger is AltaHOTROD. Bij zijn debuut als fokstier tijdens de vorige fokwaarde liet hij al puike cijfers zien. Nu stijgt hij flink door voor melk en uier. AltaHOTROD geeft grote, brede en diepe koeien met een hellend en breed kruis. Hij past vooral op koeien die melkaanleg en melkkracht nodig hebben. Ondanks het feit dat hij een echte framestier is, worden zijn kalveren toch makkelijk geboren en is hij geschikt voor vaarzen. Hij is bovendien een uitstekende bevruchter (CONCEPT PLUS) en blijft ook gesekst beschikbaar. Zie foto: Ansal Hotrod 460; Italië.

Deze keer debuteert AltaSABRE als fokstier. Deze voormalige Future Star werd reeds in Nederland en Vlaanderen gebruikt als jonge genomic stier. Hij geeft middelgrote en brede melkkoeien die vooral uitblinken in duurzaamheid, celgetal en dochtervruchtbaarheid. AltaSABRE is een betrouwbare pinkenstier en een uitstekende bevruchter (CONCEPT PLUS). Hij komt bovendien ook gesekst beschikbaar. Wie duurzame en makkelijk te managen koeien wil, zet AltaSABRE zeker op zijn inseminatielijstje.

De volle broers AltaRABO en AltaROBLE hebben in Amerika elk meer dan 1000 dochters aan de melk. Hun productie- en exterieurfokwaarden blijven mooi stabiel. De populaire importstier AltaRABO vererft meer kg vet + eiwit dan zijn broer. AltaROBLE laat op zijn beurt nog iets betere exterieurcijfers en gezondheidskenmerken zien. Hij is een echte uierspecialist en fokt zeer sterke, duurzame melkkoeien. Beide stieren blijven bijzonder hoog scoren voor bevruchtingcijfers.

0 Continue Reading →

Succesvolle bedrijfsborden actie

Heeft u ook meegedaan aan onze succesvolle najaarsactie voor een gratis bedrijfsbord? Dan heeft u deze vast inmiddels in ontvangst mogen nemen. Of kunt u deze binnenkort tegemoet zien.

Er was keuze uit verschillende opties, namelijk met Alta ontwerp of met een eigen foto. Voor alle ontwerpen was veel belangstelling, dus vorige week is een groot scala aan verschillende borden geprint bij Multicopy in Drachten.

Heeft u ook interesse in één van deze prachtige bedrijfsborden? Helaas is de actie nu voorbij, maar u kunt deze natuurlijk ook nog zelf bestellen bij ons. Voor meer informatie klik op deze link: Bedrijfsborden van Alta

 

0 Continue Reading →

AltaSPRING bewijst zichzelf met een sterk debuut als dochtergeteste stier

Eén van de befaamdste Amerikaanse embryodonors in de jaren ’80 was de Tony-dochter Rilara Mars Lavena EX-91. Ook haar kleindochter CMV Melwood Mimi was een zeer populaire embryodonor. Zes generaties later komen we uit bij de moeder van de bekende Europese Mogul-zoon Westenrade AltaSPRING. Hier is zijn verhaal.

Uit: Holstein International November 2017 Door: DOUG SAVAGE

In augustus 2014 zorgde AltaSPRING’s fokwaarde van 2589 gTPI ervoor dat hij de 6e plaatse op de DNA lijst wist te behalen. Toen zijn kalveren geboren werden, bevestigden hun genomic indexen hem als één van de belangrijkste stiervaders van dit tijdperk. Nu heeft hij voor het eerst dochterfokwaarden en zijn TPI van 2622 plaatst hem op nr.8 in de lijst in de VS. AltaSPRING is gefokt in de Westenrade veestapel in Nederland, en onderscheidt zich van de vele andere Mogul-zonen door zijn ongebruikelijke vaderlijn. Zijn moeder is namelijk een Gerard-Mascol-Laudan-Convincer-Airliner-Mountain-Melwood-Secret. Het is een voornamelijk Duitse pedigree met alleen een Nederlandse moeder, en de familie is verder te herleiden tot de Amerikaanse koe Las Ravena. Hoog indexerende familieleden van hem in Duitsland zijn populaire outcross stiermoeders geweest, met als meest opmerkelijke daarvan WEH Bronco Jill, een voormalige nr.1 RZG koe. De Masterrind-stier Genesis (132 RZG) heeft dezelfde afstamming als AltaSPRING’s moeder: hij is een Gerard uit WEH Jenna, een volle zuster van de grootmoeder. Een andere stier uit deze familie was NOG Mato (128 RZG), een volle broer van de grootmoeder. Een verre tak uit deze familie heeft veel bereikt in de VS, en stamt af van een volle zuster van CMV Melwood Mimi. Een achterkleindochter van die koe was Seagull-Bay Oman Mirror, de moeder van Robust. Meer recentelijk bracht die tak de geweldige fokkoe Miri voort, de moeder van Jedi en Jett en ook van de huidige Canadese nr.1, Biggie. De Canadese stieren Progenesis Midnight (3506 gLPI), Cranberry (3434 gLPI) en Modulo (3434 gLPI) komen ook uit deze lijn.

ACHTERUIERS

David Hill van Alta heeft 30 AltaSPRING-dochters gezien in 10 veestapels: “Het zijn zeer uniforme en gebalanceerde koeien die van voor tot achter breed zijn – bek, voorhand, middenhand en kruis – met een gemiddelde hoogtemaat. De uiers zijn zeer consistent en extreem breed in achteruieraanhechting, en laten een uniforme breedte en welving zien van de achteruier. AltaSPRING-dochters zijn zeer productief maar behouden een goede conditie. De perfect centraal gelegen draaiers zorgen ervoor dat de tamelijk steile benen recht onder de koe staan. Enkele dochters hebben ietwat oplopende kruizen, en bovendien zijn de kortere spenen en de speenplaatsing in overeenstemming met de fokwaarden. Hij past goed op koeien die verbetering nodig hebben in hun achteruier, en die steiler beenwerk met een meer stabiele klauw kunnen gebruiken”.

ZONEN

De hoogste gerangschikte AltaSPRING-zoon is de ST stier Mr Spring Noble met 2902 gTPI. Hij komt uit een kloon van Nightout (Uno x Miss OCD Robust Delicious). Andere zonen met vergelijkbare pedigrees zijn Mr Spring Nightsky met 2816 gTPI (uit Nightout) en Mr Spring Nighthawk met 2812 gTPI (uit een andere kloon van Nightout). Een populaire zoon bij Semex is Silverridge-V Imax (2811 gTPI), die Mogul tweemaal in zijn pedigree heeft, omdat zijn moeder een Mogul-dochter is van Velthuis Snow Evening, uit de Lead Mae-familie. De Select-stier OCD Slamdunk (2774 gTPI) is een andere prominente zoon en heeft een Supersire-Robust-Planet uit de Rudy Missy-familie als moeder.

MODERNE FRAMES

De fokwaarden van AltaSPRING volgen het Mogul-patroon, met steil beenwerk en korte spenen. Net als zijn vader is hij gemiddeld voor celgetal. Zijn levensvatbaarheids-cijfer van -1.6 is een significante verbetering ten opzichte van Mogul’s score van -3.9. Mike Menendez van Alta heeft ook een aantal dochters gezien en vat samen: “Ze hebben moderne frames en een gemiddelde hoogtemaat – echt een kenmerk van melkkkracht – en excellent beengebruik. Ze zijn geboren om veel melk te geven en lang mee te gaan”.

Foto: AltaSPRING’s moeder, Westenrade Carrera VG-85: ze produceerde 10.325 kg melk met 3.7% vet en 3.4% eiwit in 305 dagen op een leeftijd van 2.03.

  • WEH Jessi VG-87 (Wa-Del Convincer)
  •          
  • NOG Jessica VG-88 (Laudan)
  •           ↓
  • WEH Jenn 10 VG-86 (Mascol)
  •          
  • Westenrade Carrera VG-85 (Schillview Oman Gerard)
  •          ↓
  • Westenrade AltaSPRING (Mountfield SSI DCY Mogul)

 

Bekijk de meest recente fokwaarden van AltaSPRING hier.

Download het originele artikel uit de Holstein International hier.

 

 

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway