Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

De kracht en betrouwbaarheid van de Amerikaanse fokkerij

De Amerikaanse fokkerij loopt steeds verder vooruit op de rest van de wereld. Dit zijn de redenen waarom de VS met de genetische vooruitgang hard doorstoomt en andere fokkerijlanden achter zich laat.

DIT ZIJN DE REDENEN:

1. Amerika is wereldwijd de marktleider in fokkerij en het thuisgebied van de grootste en leidende fokkerij organisaties. De concurrentie is er scherp.

2. Het land heeft de grootste en meest actieve fokveepopulatie, vooral in de top.

3. Grote melkveebedrijven zorgen voor betrouwbare data; veel bedrijfsgenoten en een eerlijke, harde competitie. Meer dan de helft van de koeien staat op bedrijven met meer dan 1000 koeien.

4. Het is een open markt waarin op beleidsgebied en ontwikkeling van fokwaarden volledig wordt samengewerkt. Hiermee worden onderzoeksgelden maximaal benut.

5. Amerika heeft de grootste referentie populatie van de hele wereld, met nu bijna 4 miljoen geteste dieren, en met gegevens uit één en hetzelfde systeem zorgt dit voor hoge betrouwbaarheid van de genomics fokwaarden.

6. Er is een duidelijke vise voor verdere kansen en mogelijkheden met de nieuwe DNA technologiën en steeds sneller toenemende kennis op dit terrein.

7. Er is een volledig onafhankelijk rekencentrum, USDA, wat in handen is van de Amerikaanse overheid.

 

 

 

8. In de laatste 10 jaar zijn dankzij de genomic technologie zeker 10 fokwaarden, met name voor gezondheidskenmerken, toegevoegd.

EN DIT DE GEVOLGEN:

1. De genetische vooruitgang is snel en stabiel.

2. Nieuwe, jonge stieren starten al met 76% betrouwbaarheid.

3. Boeren hebben er vertrouwen in en maken enthousiast gebruik van de hoge, nieuwe, jonge stieren. Inmiddels is in Amerika meer dan 70% van alle gebruikte stieren een jonge stier met alleen ouder en genomic informatie.

4. Van de jonge stieren blijft, na het verkrijgen van dochterinformatie, 95% hoger scoren dan hun directe concurrenten bij de oudere stieren en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar.

5. Gemiddelde bedrijfsproducties van 45 kg melk en meer per koe per dag beginnen steeds normaler te worden. De hoogste bedrijven, met grote aantallen koeien, zitten inmiddels boven de 50 liter gemiddeld.

6. Koeien kunnen de hoge producties makkelijker aan, wat zich uit in minder gezondheidsproblemen en een verbeterde levensduur. De genetische vooruitgang van de productieve levensmaanden is nu 2x zo hoog dan bij de vorige basisaanpassing, waardoor het effect van genomics bij dit kenmerk hard doordrukt.

7. Ook fitness kenmerken zitten weer sterk in de lift.

8. Voorspellingen van de impact van de huidige genetische trend laten zien dat koeien kleiner worden en sterk toenemen in potentiële levensduur. Met name door sterk verbeterde vruchtbaarheid en minder gezondheidsproblemen. Daarnaast zullen ze veel meer kg vet en eiwit produceren met hogere gehalten. De berekeningen laten zien dat de potentie van de melkkoe nog lang niet is bereikt.

 

 

Amerikaanse fokkerijorganisaties zijn altijd leidend geweest en dit zal zich in de komende jaren alleen maar versterken.

Bent u geïnteresseerd naar de achtergrond van bovenstaande kijk dan naar verschillende presentaties op de site van het rekencentrum in Amerika door te klikken op deze link: https://aipl.arsusda.gov/publish/present.htm

Heeft u nog vragen? Stel ze rechtstreeks aan bartele.verbeek@altagenetics.com of neem contact op met uw accountmanager.

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Situatie corona virus

0 Continue Reading →

Maak kennis met Senne Van Hecke

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat Senne Van Hecke sinds 20 januari 2020 onze nieuwe Alta vertegenwoordiger is voor West-Vlaanderen, in opvolging van Michiel Van Kerschaver. Michiel heeft voor zichzelf besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. In het Groot-Hertogdom Luxemburg is hij aan de slag gegaan als herd manager op een groot melkveebedrijf. Alta wenst hem alle succes toe. Peter Mol blijft actief in zijn vertrouwd werkgebied.

Senne Van Hecke woont met zijn ouders, zus en twee broers op een landbouwbedrijf met melkvee en varkens in het West-Vlaamse Oudenburg. Zijn familie is heel betrokken en actief in diverse agrarische besturen, zowel regionaal als nationaal. In het laatste jaar secundair aan het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare liep hij stage op een groot melkveebedrijf in Denemarken. In Noorwegen volgde hij een cursus ondernemerschap.

Zijn grootste interesse gaat uit naar melkvee en genetica in het bijzonder. Door thuis de technische kengetallen mee op te volgen is hij er van overtuigd dat gebruik van hoogwaardige genetica leidt tot goede resultaten. Senne is een jonge, dynamische kracht met de juiste kijk op de melkveehouderij van de toekomst. Hij zal u deskundig kunnen adviseren bij uw keuze uit het Alta aanbod.

Namens Alta wensen wij Senne veel succes met deze nieuwe uitdaging.

0 Continue Reading →

Alta stieren hoog genoteerd

Hoe uw genetisch plan er ook uit ziet, wanneer u kiest voor ons assortiment van genomic stieren en fokstieren, dan biedt dit de beste kans om meer Alta 4-EVENT COWS in uw veestapel te fokken. De volgende beide punten geven de kracht van Alta’s genetische aanbod van december 2019 weer. 

ALTA’S STIEREN STAAN WERELDWIJD HOOG GENOTEERD

In veel verschillende landen staan Alta Holstein stieren hoog genoteerd in de stierindexen. Net als bij de vorige fokwaardedraai blijkt ook nu weer dat de Alta stieren het heel goed doen in de Nederlandse stallen. In de top 10 NVI stieren bevindt AltaRABO zich op een derde plek en AltaBANCO op een zevende plek. Ook hoog in de lijsten staan AltaTUSCAN, AltaSPRING en vele anderen. Op TPI basis doen onze stieren het in Nederland zelfs nog beter, bekijk onze nieuwe Alta Update stierenkaart voor onze nieuwe genomic toppers met inmiddels al weer veel hogere TPI dan onze huidige fokstieren!

 

Hier nog een paar voorbeelden van hoge noteringen van Alta stieren elders op de wereld:

DE MEEST VRUCHTBARE STIEREN MET CONCEPT PLUS

Welke stier u ook kiest doet er niet toe, wanneer u niet eerst uw dieren drachtig krijgt. Daarom is het belangrijk om te weten, dat Alta een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen. We hebben een grote hoeveelheid zeer vruchtbare CONCEPT PLUS stieren beschikbaar, in totaal zo’n 140 CONCEPT PLUS conventionele Holstein & Jersey stieren. Daarnaast hebben we meer dan 40 Holstein & Jersey stieren, die 511 CONCEPT PLUS zijn, dat wil zeggen extra vruchtbaar gesekst sperma hebben.

Maak gebruik van Alta CONCEPT PLUS stieren! Dit werkt in uw voordeel wanneer u zich richt op een veestapel met méér Alta 4-EVENT COWS.

Wat uw wensen ook zijn, u kunt er op vertrouwen dat Alta stieren heeft, die passen die binnen uw genetisch plan. 

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART JANUARI 2020

 

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

 

0 Continue Reading →

Melkveebedrijf Kragt in De Steeg, tevreden gebruiker van Alta’s biestproduct Calf’s Choice Total ®

0 Continue Reading →

Optimaliseer uw transitiemanagement

Alta Cow Watch geeft u inzicht of uw koe gezond start aan haar lactatie of dat ze uw aandacht nodig heeft. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen en problemen voorkomen. De tabel gezondheidsmonitoring individuele koe is hier een mooi voorbeeld van.

Tabel gezondheidsmonitoring individuele koe: 23-06-2019 t/m 18-08-2019

Alerts kunnen ontvangen worden middels de smartphone, de rode lamp in de stal en via de e-mail.

Naast info over de individuele dieren in de stal geeft Alta CowWatch ook u ook uitgebreid inzicht in het groepsgedrag van uw veestapel door het jaar heen! Graag helpen wij u, om uw gegevens om te zetten in waardevolle verbeteringen van het management op uw bedrijf.

OPTIMAAL GEDRAG
Uren herkauwen per dag: 7 -10 uur
Maaltijden/ vreetmomenten per dag: 9 -14 uur
Uren vreten per dag: 4-6 uur
Uren liggen per dag: 12 -14 uur
Gemiddeld aantal ligperioden: 11 maal
Stappen per dag: 2500 – 3000

Wilt u meer weten over Alta Cow Watch? Download hieronder de brochure of informeer bij uw accountmanager. Ook kunt u bellen naar de medewerkers bij ons op kantoor: 0594-620940.

Brochure Alta Cow Watch

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART SEPTEMBER 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Dikke melk of toch zoveel mogelijk kilo’s vet en eiwit?

De invoering van het fosfaatstelsel heeft de trend om melk met een hoger vet- en eiwitpercentage te produceren alleen maar versterkt. Iedereen heeft het over dikke melk. Maar is deze trend ook echt het antwoord op de vraag of we via deze weg het meeste aan onze koeien verdienen? En minstens net zo belangrijk, hoe kan de ingezette genetica bijdragen om binnen het fosfaattijdperk het rendement op melkvee te maximaliseren.

Het antwoord op die vraag ligt ook zeker in de veestapel zelf. Hoe selecteer ik mijn koeien die ik wil gebruiken voor het maken van de volgende generatie? Rangschikking van uw koeien op basis van My Female Index (uw eigen bedrijfsselectie index) geeft u een juist inzicht in de genetische aanleg van uw dieren. Kijk daarnaast of uw dieren dit in de praktijk ook waarmaken. De vraag is: kijken we daarbij met de juiste blik naar ons MPR-formulier? Is een koe met 115+ LW ook werkelijk een producent van dikke melk? En hoe zit het met die 85- LW koe? Maar minstens net zo belangrijk: wat verwacht ik van mijn veestapel?

Het kengetal dat goed richting geeft is: de geproduceerde kilogrammen vet en eiwit per kg fosfaat. Om inzicht te krijgen in de individuele dieren, moet ik dus voor elke koe weten in welke fosfaatklasse haar productie valt en in welke mate ze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

De tabel geeft aan hoeveel kilogrammen vet en eiwit per kilogram fosfaat bij oplopende producties met 8% gehalten worden gerealiseerd op basis van de 305 dagen productie. Bij gelijkblijvende gehalten worden koeien steeds efficiënter bij stijgende fosfaatklasse. Om dit goed in beeld te krijgen zou dus een extra kolom op de MPRuitslag nodig zijn. U zult verrast zijn over de spreiding binnen de eigen veestapel. Vaarzen moeten wel gecompenseerd worden met 20%. Dat weerspiegelt de te verwachten stijging van de geproduceerde kilo’s vet en eiwit in de daaropvolgende lactaties. Het verband tussen de koeien met de hoogste efficiëntie en de LW zal ver te zoeken zijn. Koeien die hoog scoren op fosfaatefficiëntie zijn dié koeien, die het best aansluiten op het huidige beleid. In deze dieren zal de genetische aanleg van kg vet en eiwit beter verankerd zijn. Maar het werpt misschien ook een nieuw licht op welke koeien het bedrijf beter kunnen verlaten.

En hoe kan de stierkeuze maximaal bijdragen aan de volgende generatie? AltaBullsearch vindt, passend binnen uw eigen fokdoel, de stieren met de hoogste vererving voor kg vet en eiwit. Want ook voor de stierkeuze geldt: Dikke melk is interessant, maar het maximaliseren van afgeleverde kilo’s vet en eiwit per aanwezige koe per dag levert het hoogste rendement op. En dat lukt alleen als ook de liters aanwezig zijn. Fokken alleen op gehalten is dus niet voldoende!

We mogen de melkvererving zeker niet vergeten! Het zijn nog steeds de kilo’s vet en eiwit die uitbetaald worden. Laten we de fosfaatquotering als instrument gebruiken! Het leert ons om met een andere bril naar de koe van morgen te kijken. En daarmee kunnen we vandaag al aan de slag. En welke regelgeving er ook nog op ons afkomt, dit is het beste antwoord op wat komen gaat!

Alco Faber

Accountmanager Flevoland en Overijssel

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway