Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

Uitbreiding team Noord Nederland

Vanaf 1 januari komt Mark Swaving het Alta team in Noord Nederland versterken. Hij zal werken in de regio Groningen / Drenthe.

Mark heeft al enkele jaren als accountmanager voor Alta Denemarken gewerkt en zal ook dit naast zijn werkzaamheden voor Alta Nederland ook deels blijven doen. Met zijn achtergrond en ervaring in de agrarische sector is Mark u graag bereid te adviseren bij uw fokkerijkeuzes en u te ondersteunen bij de optimalisatie van het resultaat van uw veestapel en bedrijf. Indien u op korte termijn belangstelling heeft voor een bezoek neem dan contact op: 06-82966955 of mark.swaving@altagenetics.com.

Wij wensen Mark veel succes!

0 Continue Reading →

Bekijk hier de nieuwe stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.


Informatie Amerikaanse fokwaarden
Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.
Uw fokdoelen
Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. 
Nog geen stierenkaart in uw brievenbus?
Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594 – 620 940 (NL) of 0475 – 790 130 (BE).
0 Continue Reading →

Nieuws over onze stieren

Hoe uw genetisch plan er ook uit ziet, wanneer u kiest voor ons assortiment van genomic stieren en fokstieren, dan biedt dit de beste kans om meer Alta 4-EVENT COWS in uw veestapel te fokken. Lees hieronder meer over onze stieren, de gewijzigde afkalfkenmerken en het vernieuwde FUTURE STAR concept. 

WEDEROM EEN SUCCESVOLLE INDEXDRAAI

In veel verschillende landen staan Alta Holstein stieren hoog genoteerd in de stierindexen. Ook in de NVI lijsten scoren onze stieren weer prima. AltaBANCO – AltaRABO – AltaTOPSHOT – AltaSPRING – AltaRECOIL staan allen in de top 15! Zowel Vlaamse als Nederlandse veehouders geven aan tevreden gebruikers te zijn van de Alta stieren.

AFKALFKENMERKEN GEVEN NU BETER BEELD VAN DE WERKELIJKHEID

Historisch gezien was de fokwaarde berekening voor geboortegemak gebaseerd op een fenotypisch rasgemiddelde van 8,0 % moeilijke geboorten voor het Holstein ras. Voor de fokwaarde afkalfgemak worden enkel data meegenomen afkomstig van vaarzen. Via selectie wordt al jaren gefocust op het terugdringen van geboorteproblemen. Iedere 5 jaar vindt een basisaanpassing plaats voor de fokwaardes op genotypische basis. Dit is simpel gezegd een foto van de Holsteinkoe, die laat zien hoe onze dieren zich ontwikkelen in productie, gezondheid en exterieur. Vooruitgang en achteruitgang worden zichtbaar ten opzichte van de koe van 5 jaar terug. In deze her-ijking wordt scherp gesteld welk resultaat te danken of te wijten is aan genetica (genotypisch) en/of omstandigheden (fenotypisch). De kenmerken rond afkalfgemak voor stieren en koeien blijken niet meer overeen te komen met de werkelijkheid. De nieuwe stieren worden nu gespiegeld aan een nieuw realistisch gemiddelde, oftewel een fenotypische basisaanpassing. Voorheen werd 8% moeilijke geboorten als rasgemiddelde genomen. Nu is dat 2,2%. Voorheen was de norm voor pinkenstier “lager dan 7%”, nu is de norm “lager dan 2%”.
Alle stieren geschikt voor gebruik op pinken worden met P aangeduid op onze stierenkaart. Voor de jongste genomic stieren zonder beschikbare data van geboortegemak wordt een extra veiligheidsmarge genomen.

NIEUWE AFKALFKENMERKEN VERWERKT IN VERNIEUWD FUTURE STAR CONCEPT

Onze FUTURE STARS kende u waarschijnlijk al wel. Voorheen lag bij de FUTURE STAR stieren de focus op vruchtbaarheid en afkalfgemak. Bij het vernieuwde en verbeterde FUTURE STAR concept wordt aandacht besteed aan de twee voornaamste zaken die er toe doen om uw toekomstige veestapel op te bouwen:

1 Meer drachten creëren

2 Meer levende en gezonde pasgeboren kalveren afleveren

De CONCEPT PLUS-status met hoge vruchtbaarheid blijft een belangrijk voordeel. Alle FUTURE STAR stieren zijn genomic geteste stieren die kwalificeren voor CONCEPT PLUS voor 3% betere bevruchting en dat blijft ook zo. Er zijn echter belangrijke redenen waarom we onze focus verleggen van het gemak van afkalven naar het creëren van meer levende, gezonde kalveren.

Zoals hierboven al beschreven zijn de afkalfkenmerken bijgewerkt en de norm voor 8% moeilijke geboorten aangepast naar 2,2%. Vooruitstrevende melkveebedrijven richten zich op efficiëntie. En een eenvoudige manier om de efficiëntie te verbeteren, is door eerst meer drachtigheden te creëren en vervolgens meer levende, gezonde kalveren af te leveren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gemak van afkalven, maar naar het aantal nog levende kalveren na 48 uur. Na de geboorte zijn de eerste 48 uur het belangrijkst. Biestvoedingen, huisvesting regelen, oormerken; melkveehouders investeren veel tijd in hun pasgeboren kalveren en dat werpt zeker zijn vruchten af. Echter elk kalf dat het niet redt is er één teveel. Reden voor ons om de criteria rondom doodgeboorte aan te scherpen in ons FUTURE STAR concept, voor meer levende kalveren na 48 uur.

Verhoog de betrouwbaar door gebruik te maken van onze vernieuwde FUTURE STARS. Deze stieren leveren meer drachtigheden en meer gezonde pasgeboren kalveren!

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.


Informatie Amerikaanse fokwaarden
Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.
Uw fokdoelen
Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.
Nog geen stierenkaart in uw brievenbus?
Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.
0 Continue Reading →

Alta webinars terugzien

Afgelopen tijd heeft Alta drie succesvolle webinars georganiseerd met betrekking tot het thema 4-EVENT COW.

Hoe krijgt u probleemloze koeien? Oftewel koeien die slechts 4 belangrijke momenten kennen tijdens hun lactatie, namelijk VERS-GEINSEMINEERD-DRACHTIG-DROOG. Een 4-momenten koe levert meer melk, kost weinig tijd en heeft geen hoge behandelkosten. Graag ondersteunen wij u in uw management door middel van onze webinars over fokkerij, biestmanagement en transitiemanagement.

Heeft u niet aan alle webinars kunnen deelnemen? Hieronder kunt u de drie video’s terugzien.

Webinar 1 – “Efficiënter werken met een fokkerijplan” door Bartele Verbeek

Wilt u ook een veestapel die past bij uw fokkerijplan en verbetering die snel zichtbaar is? In dit webinar gaan we dieper in op het opstellen van genetisch plan en de aspecten waar u rekening mee moet houden om de grootst mogelijke genetische vooruitgang te realiseren.

Webinar 2 – “Biestmanagement” door Evine van Riemsdijk

Het toekomstige succes van uw veestapel begint met de opfok van gezonde kalveren. Goed biestmanagement heeft een positieve invloed op kalvergezondheid, groei, inseminatie- en afkalfleeftijd en uiteindelijk de melkproductie. Leer meer over een praktisch biestprotocol dat zorgt voor de beste start van ieder kalf!

Webinar 3 – “Transitiemanagement” door Marcel Rijkers, Bartele Verbeek en Rutger Woolderink

Veel problemen bij verse koeien zijn terug te voeren op de periode voor het afkalven. Als een koe de transitieperiode goed doorloopt, ligt een probleemloze lactatie met een goede vruchtbaarheid en melkproductie in het verschiet. Leer van de ervaringen op het Koepon veebedrijf!

 

Klik op de afbeelding of de link eronder om de video te starten. Iedere video duurt ongeveer een half uur.

ALTA WENST U LEERZAME WEBINARS EN VEEL ALTA 4-EVENT COWS TOE!

0 Continue Reading →

De VERNIEUWDE Alta Bull Search App

Download de vernieuwde app vandaag!

Met meer fokwaarden, meer rassen, meer kenmerken, meer opties én meer sorteermogelijkheden is de geheel vernieuwde Alta Bull Search app een praktisch hulpmiddel bij het zoeken naar stieren.

Wat kun je verwachten?

 • Zoek en sorteer melkstieren vanuit de hele branche vanaf je mobiel
  • Sorteer op naam, NAAB code of US registratie nummer
 • Met gedetailleerde genetische evaluaties voor Holsteins, Jerseys, Brown Swiss and Mixed Breed stieren op basis van Amerikaanse fokwaarden
 • Ontdek talloze opties voor het sorteren en filteren van stieren, bijvoorbeeld op basis van:
  • De belangrijkste genetische indexen
  • Individuele fokwaarden, inclusief A2A2, haarkleur, hoornloos en meer
  • Conventioneel versus gesekst sperma
  • Genomic versus dochtergeteste stieren
  • Leverancier
 • Sorteer stieren op basis van verschillende genetische indexen:
  • Productie & Gezondheid | 60-40-0
  • Balans | 40-40-20
  • Balans, zonder Exterieur | 50-50-0
  • Hoge Productie | 70-30-0
  • TPI
  • NM$
 • Voeg actieve stieren toe aan je favorietenlijst(en)
 • Exporteer een groep stieren naar Excel
  • Sla het exportbestand op op je apparaat en verzend het via e-mail of sms
 • Na de eerste gegevensdownload is er geen internetverbinding nodig om stieren te zoeken of te sorteren
 • Ontvang een melding wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn om te downloaden
 • Ook in het Nederlands te downloaden!

Download HIER via de Apple App Store
Download HIER via Google Play

0 Continue Reading →

De kracht en betrouwbaarheid van de Amerikaanse fokkerij

De Amerikaanse fokkerij loopt steeds verder vooruit op de rest van de wereld. Dit zijn de redenen waarom de VS met de genetische vooruitgang hard doorstoomt en andere fokkerijlanden achter zich laat.

DIT ZIJN DE REDENEN:

1. Amerika is wereldwijd de marktleider in fokkerij en het thuisgebied van de grootste en leidende fokkerij organisaties. De concurrentie is er scherp.

2. Het land heeft de grootste en meest actieve fokveepopulatie, vooral in de top.

3. Grote melkveebedrijven zorgen voor betrouwbare data; veel bedrijfsgenoten en een eerlijke, harde competitie. Meer dan de helft van de koeien staat op bedrijven met meer dan 1000 koeien.

4. Het is een open markt waarin op beleidsgebied en ontwikkeling van fokwaarden volledig wordt samengewerkt. Hiermee worden onderzoeksgelden maximaal benut.

5. Amerika heeft de grootste referentie populatie van de hele wereld, met nu bijna 4 miljoen geteste dieren, en met gegevens uit één en hetzelfde systeem zorgt dit voor hoge betrouwbaarheid van de genomics fokwaarden.

6. Er is een duidelijke vise voor verdere kansen en mogelijkheden met de nieuwe DNA technologiën en steeds sneller toenemende kennis op dit terrein.

7. Er is een volledig onafhankelijk rekencentrum, USDA, wat in handen is van de Amerikaanse overheid.

 

 

 

8. In de laatste 10 jaar zijn dankzij de genomic technologie zeker 10 fokwaarden, met name voor gezondheidskenmerken, toegevoegd.

EN DIT DE GEVOLGEN:

1. De genetische vooruitgang is snel en stabiel.

2. Nieuwe, jonge stieren starten al met 76% betrouwbaarheid.

3. Boeren hebben er vertrouwen in en maken enthousiast gebruik van de hoge, nieuwe, jonge stieren. Inmiddels is in Amerika meer dan 70% van alle gebruikte stieren een jonge stier met alleen ouder en genomic informatie.

4. Van de jonge stieren blijft, na het verkrijgen van dochterinformatie, 95% hoger scoren dan hun directe concurrenten bij de oudere stieren en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar.

5. Gemiddelde bedrijfsproducties van 45 kg melk en meer per koe per dag beginnen steeds normaler te worden. De hoogste bedrijven, met grote aantallen koeien, zitten inmiddels boven de 50 liter gemiddeld.

6. Koeien kunnen de hoge producties makkelijker aan, wat zich uit in minder gezondheidsproblemen en een verbeterde levensduur. De genetische vooruitgang van de productieve levensmaanden is nu 2x zo hoog dan bij de vorige basisaanpassing, waardoor het effect van genomics bij dit kenmerk hard doordrukt.

7. Ook fitness kenmerken zitten weer sterk in de lift.

8. Voorspellingen van de impact van de huidige genetische trend laten zien dat koeien kleiner worden en sterk toenemen in potentiële levensduur. Met name door sterk verbeterde vruchtbaarheid en minder gezondheidsproblemen. Daarnaast zullen ze veel meer kg vet en eiwit produceren met hogere gehalten. De berekeningen laten zien dat de potentie van de melkkoe nog lang niet is bereikt.

 

 

Amerikaanse fokkerijorganisaties zijn altijd leidend geweest en dit zal zich in de komende jaren alleen maar versterken.

Bent u geïnteresseerd naar de achtergrond van bovenstaande kijk dan naar verschillende presentaties op de site van het rekencentrum in Amerika door te klikken op deze link: https://aipl.arsusda.gov/publish/present.htm

Heeft u nog vragen? Stel ze rechtstreeks aan bartele.verbeek@altagenetics.com of neem contact op met uw accountmanager.

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Wat u moet weten over de US Genetic Base Change van april 2020

Deze week worden de nieuwe fokwaarden weer bekend. Elke vijf jaar vindt een Genetic Base Change (genetische basisaanpassing) plaats en voor nu is dat met de komende fokwaardedraai.

Een genetische basisaanpassing is een aanpassing van voorspelde transmissievermogens (PTA’s) voor alle dieren in een bepaald ras. Deze wijziging zet de gemiddelde PTA’s voor elk kenmerk binnen een nieuwe referentiepopulatie terug op nul.

1. DE GENETISCHE BASISAANPASSING VINDT ELKE 5 JAAR PLAATS.

Dit gebeurt zo vaak om ervoor te zorgen dat de waarden voor eigenschappen en indexen niet onrealistisch hoog worden. De laatste basisaanpassing vond plaats in december 2014 en de volgende zal in 2025 zijn.

2. DEZE GENETISCHE BASISAANPASSING STAAT VOOR DE HOEVEELHEID GENETISCHE VOORUITGANG DIE WE HEBBEN GEMAAKT SINDS DE LAATSTE GENETISCHE BASISAANPASSING.

De genetica van melkvee verbetert voortdurend en de basisaanpassing is de manier om de werkelijke hoeveelheid vooruitgang die we hebben geboekt voor elk kenmerk binnen elk ras te kwantificeren.

Een voorbeeld: De basisverandering voor PTA Milk in het Holstein-ras is 492. Dat betekent dat het gemiddelde genetische niveau voor kilo’s melk in het Holstein-ras de afgelopen vijf jaar met 492 pond gestegen is. Rekening houdend met deze vooruitgang zal de PTA Milk-waarde voor alle Holsteins automatisch met 492 pond dalen bij de fokwaardedraai van april 2020.

3. DE NIEUWE REFERENTIEGROEP KOEIEN IS GEBOREN IN 2015.

De basisaanpassing houdt in dat de gemiddelde PTA’s voor de referentiepopulatie op nul worden gezet. De vorige referentiepopulatie bestond uit in 2010 geboren en geïdentificeerde dieren. Aangezien de nieuwe referentiepopulatie bestaat uit dieren geboren in 2015, betekent dit dat deze huidige basisaanpassing nu de gemiddelde PTA van koeien geboren in 2015 terug zal zetten naar naar nul.

4. NAAR BENEDEN AFSTELLEN IS DUS GOED!

Over het algemeen is een neerwaartse aanpassing voor een bepaald kenmerk de hoeveelheid genetische vooruitgang die we voor dat kenmerk hebben geboekt. Dus een grotere neerwaartse aanpassing is eigenlijk een goed teken – het betekent dat we voor dat bepaalde kenmerk veel meer genetische vooruitgang hebben geboekt!

Vanwege de neerwaartse aanpassingen moeten we wennen aan nieuwe, doorgaans lagere referentieniveaus voor de kenmerken en indexen waar we ons op richten bij genetische selectie.

5. DE BASISAANPASSING HEEFT GEEN INVLOED OP DE RELATIEVE RANG VAN DE DIEREN.

Hoewel de basisaanpassing ervoor zorgt dat de PTA-waarden voor stieren en koeien voor de meeste kenmerken lager lijken, is dat wel dezelfde aanpassing voor alle dieren. Dat betekent dat individuele ranglijsten niet worden beïnvloed.

WAT ZIJN DE WERKELIJKE VERANDERINGEN?

Benieuwd wat de daadwerkelijke veranderingen zullen zijn? Onderstaande tabel 1 geeft dit alles weer.

Omdat een positieve waarde de hoeveelheid vooruitgang is die we hebben gemaakt, betekent dit ook dat de PTA voor dat kenmerk zal afnemen met deze waarde. Omgekeerd betekenen negatieve waarden dat de PTA voor dat kenmerk daadwerkelijk met die waarde zal toenemen.

Om het algemene beeld van genetische vooruitgang duidelijk te beoordelen, zijn veranderingen in kenmerken die in zwart zijn weergegeven positieve vooruitgang. Eigenschappen die in rood zijn weergegeven, hebben de afgelopen vijf jaar negatieve vooruitgang geboekt.

*Houd er rekening mee dat de CDCB (Amerikaanse Council on Dairy Cattle Breeding) deze waarden opnieuw zal berekenen bij de komende fokwaardedraai (april 2020) met behulp van vollediger en actuelere data. Er kunnen dus af en toe kleine veranderingen zijn.*

Tabel 1. PTA -verschil van in 2015 geboren koeien vergeleken met die van 2010. De PTA’s zullen afnemen met deze waardes bij de fokwaardedraai in april 2020.

TRAITUNITSHOLSTEINJERSEYBROWN SWISS
MilkPounds492524214
FatPounds24258
ProteinPounds18208
Productive life | PLMonths1.861.540.24
Daughter pregnancy rate | DPR%0.24-0.99-0.62
Somatic cell score | SCSLog base 2 units-0.0800
Heifer conception rate | HCR%0.50.44-0.24
Cow conception rate |CCR%0.38-0.9-0.74
Cow livability | LIV%0.740.08-0.28
Displaced abomasum | DA%0.21--
Ketosis | KET%0.2--
Mastitis | MAST%0.6--
Metritis | MET%0.34--
Milk fever | MFEV%-0.06--
Retained Placenta | RP%0.05--
Early first calving | EFCDays1.51.40.5
Gestation length | GLDays-0.350.3-0.03
Sire Calving Ease | SCE%-0.4--0.3
Daughter Calving Ease | DCE%-1.9--0.6
Sire Stillbirth | SSB%-0.3--
Daughter Stillbirth | DSB%-1.6--
Final Score (PTAT)Points0.760.70.4
Udder composite | UDC / JUI0.85--
Feet and leg composite | FLC0.49--
Lifetime Net Merit | NM$Dollars23119160
Lifetime Cheese Merit | CM$Dollars23919663
Lifetime Fluid Merit | FM$Dollars21917956
Lifetime Grazing Merit | GM$Dollars20714238
StaturePoints0.470.50.6
StrengthPoints0.200.2
Dairy formPoints0.380.40.3
Foot anglePoints0.50.10.1
Feet and leg score0.54
Rear legs - side viewPoints-0.0200.1
Rear legs - rear view0.49
Body depth0.14
Rump anglePoints-0.020.40
Rump widthPoints0.360.10.1
Fore udder attachmentPoints1.010.70.3
Rear udder heightPoints1.20.60.3
Rear udder widthPoints1.160.20.3
Udder depthPoints0.840.90.2
Udder cleftPoints0.540.10.1
Front teat placementPoints0.520.30.3
Rear teat placement0.49
Teat lengthPoints-0.270-0.2
Body weight composite0.15

TER VERGELIJKING.

Bent u benieuwd hoe de voortgang van de afgelopen vijf jaar zich verhoudt tot de voortgang die we eerder hebben gemaakt? De onderstaande tabellen geven dit weer voor de rassen Holstein en Jersey.

HOLSTEIN BASE CHANGE COMPARISONMilkFatProtPLDPRNM$
2020 CHANGES (progress made from 2015-2020)49224181.9 0.24231
2015 CHANGES (progress made from 2010-2015)38217121.00.2184
JERSEY BASE CHANGE COMPARISONMilkFatProtPLDPRSCSNM$
2020 Changes (progress made from 2015-2020)52425201.54-0.990.00191
2015 Changes (progress made from 2010-2015)38219120.80.00.04124

U kunt zien dat voor de productiekenmerken zowel Holsteins als Jerseys aanzienlijk meer vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen vijf jaar, dan in de vijf voorgaande jaren. Dat betekent dat we als bedrijfstak grote stappen maken. U kunt er op vertrouwen dat de stieren die u nu gebruikt via hun nakomelingen winstgevende resultaten zullen opleveren.

1 Continue Reading →

Situatie corona virus

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway