ADVANTAGE BIEDT BETROUWBAARHEID

De nieuwste stieren zorgen voor de hoogste genetische vooruitgang. Wist u dat de zekerheid dat deze vooruitgang ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt met onze ADVANTAGE stieren zeer groot is!

Een voorbeeld: Ga naar onze ZOEK STIER optie rechtsboven op de Alta website.

Hier kunt u naast stieren zoeken ook uw eigen fokdoel aanmaken, rechtsboven via:

Wanneer u vervolgens fokdoel Hoge Waarde (43% Produktie, 42% Gezondheid en 15% Exterieur) zonder verdere restricties selecteert komen deze 5 stieren bovenaan te staan:

De betrouwbaarheid van de produktiekenmerken van deze 5 individuele stieren ligt rond de 80%.

Als u deze 5 stieren via AltaGPS zou aanparen op uw veestapel, zal het groepsgemiddelde van deze 5 stieren er als volgt uit zien:

Jonge genomics stieren beginnen op basis van NVI rond 60% betrouwbaarheid, maar op basis van TPI rond de 80% – lees hierover meer in het vakblad Melkvee, artikel “Stierenkaarten veranderen door genomics”.

En hier komt de kracht van de betrouwbaarheid van het groepsgemiddelde om de hoek kijken: meer dan 91%! Met andere woorden, we kunnen voorspellen dat met een betrouwbaarheid van 91% uw nakomelingen van deze groep stieren ook daadwerkelijk 1065 pond melk en 172 ponden vet en eiwit vooruit zullen gaan. Naast alle andere fokwaarden.  Dat is de kracht van Advantage!

On Key

Related Posts