DE LOOPBAAN VAN ONZE STIEREN

De genetische beslissing die u vandaag neemt bepaalt hoe uw toekomstige veestapel er zal uitzien. Daarom is het belangrijk om een eigen genetisch plan op te stellen dat rekening houdt met uw situatie en wensen. Op basis van dit persoonlijk plan selecteert u het best passende stierenpakket bij uw huidige situatie en toekomstige doelen. Om een passend stierenpakket samen te stellen heeft u verschillende genetische opties.

De carrière van een jonge stier begint als Genomic stier. Bij Alta zijn dit de G-STARS, onze nieuwste stieren die bedrijven helpen snel genetische vooruitgang te boeken. Deze stieren komen eerst beschikbaar voor Alta ADVANTAGE bedrijven. De dochters van een G-STAR hebben na ongeveer 3,5 jaar hun eerste lactatie afgewerkt. Zodra we gegevens hebben over productie, gezondheid en exterieur van de melkgevende dochters, wordt een G-STAR een PROVEN STAR, oftewel een dochtergeteste stier.  

Tijdens deze 3 – 4 jaar wachten kan een G-STAR zich al verder ontwikkelen. Sommige gegevens, zoals bevruchtend vermogen worden al bekend voordat de dochters melk gaan geven. De stier kan bijvoorbeeld beschikbaar zijn met gesekst sperma, als Alta 511, en als  CONCEPT PLUS stier zou hij meer drachtigheden produceren dan gemiddelde vruchtbare stieren door bijzonder goede bevruchtingsresultaten. Als hij de CONCEPT PLUS-status krijgt én zijn afkalfkenmerken bijdragen tot meer levende en gezonde kalveren, wordt hij een FUTURE STAR. Van daaruit krijgen de beste stieren hun uiteindelijke promotie tot dochtergeteste Alta PROVEN STARS.

Vraag uw accountmanager om samen uw genetisch plan op te stellen en een bijhorend pakket stieren te selecteren voor een toekomstige veestapel naar uw wens.

On Key

Related Posts