Alta GPS

Het rendement van uw bedrijf wordt direct beïnvloed door de kwaliteit en samenstelling van uw veestapel. Kies voor een strategisch genetisch plan op maat om uw veestapel te laten renderen.

Onze fokkerij-experts zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veehouders bij het vaststellen en tot uitvoering brengen van hun fokkerijplan en strategie. Het paringsprogramma van Alta, Alta GPS, helpt u met een minimale hoeveelheid jongvee het maximale uit uw veestapel te halen. Samen met onze deskundige adviseur stelt u uw fokdoel vast en bepaalt u hoe uitgebreid uw advies er uitziet. Hierbij staan uw bedrijf, uw strategie en uw wensen centraal. 

Stippel de koers uit voor de toekomst van uw veestapel met Alta GPS

  • Fokkerij plan en strategie worden afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie

  • Advies op basis van afstammingsgegevens, dierbeoordeling of genenonderzoek

  • Brengt de kwaliteiten en verbeterpunten van uw veestapel in beeld

  • Uw fokdoel staat steeds centraal (in gewenste verhouding productie, gezondheid en exterieur)

  • Moderne en nauwkeurige software voor optimale paringen voorkomt inteelt en erfelijke gebreken

  • Brengt uw veestapel in zo kort mogelijke tijd naar een zo hoog mogelijk genetisch niveau passend bij uw fokdoel

  • Vooraf inzicht in de te verwachten verbeteringen en regelmatige evaluaties om te beoordelen of doelen bijgesteld dienen te worden

  • Inzet van conventioneel, 511 gesekst sperma en vleesstieren naar wens

  • U ontvangt een overzichtelijk rapport na ieder bezoek

  • Wereldwijd maakt een groot aantal veehouders al zo’n 35 jaar gebruik van ons fokkerij advies

Beschermen tegen recessieven en haplotypes

Alta GPS houdt rekening met genetische recessieven en haplotypes om mogelijke verliezen als gevolg van het paren van twee potentiële dragers van de ongunstige recessieven of haplotypes te voorkomen.

Positioneer uw veestapel en volg uw vooruitgang

Met Alta GPS kunt u uw veestapel genetisch positioneren om inzicht te krijgen in de te verwachten verbetering van de nakomelingen van elke paring. Het programma biedt de mogelijkheid om een vrouwelijke index binnen de veestapel te genereren op basis van uw op maat gemaakte genetische plan. Hierdoor kunt u het meest strategisch gebruik maken van gesekst sperma, spoelprogramma’s of fokken met vlees.

Werk samen met uw Alta adviseur en gebruik Alta GPS om uw genetische investering te laten renderen.