BETROUWBAARHEIDSCIJFERS VAN GROTE WAARDE, TPI ONDERSCHEIDT ZICH

Voor het blad Melkvee zijn wij gevraagd uit te leggen waarom betrouwbaarheid van fokwaardeschatting zo belangrijk is, vooral nu genomics stieren steeds meer invloed krijgen. Het antwoord is simpel: Betrouwbaarheid is onlosmakelijk verbonden aan fokwaardeschatting!

Uitleg grafiek: Naarmate de betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting van een bepaald kenmerk stijgt, zal de mogelijke spreiding op dat kenmerk dalen. Bij een betrouwbaarheid van 95% zal dat nog 1 punt zijn.

Download artikel uit Melkvee 2023-03:

“Stierenkaarten veranderen door genomics”

door Sjouke Jacobsen

Of volg link:

Stierenkaarten veranderen door genomics

Kijken we in Nederland naar de inzet van jonge genomics stieren, dan beginnen stieren op basis van NVI rond 60% betrouwbaarheid, maar jonge stieren op basis van TPI beginnen rond 80% betrouwbaarheid.

De grafiek laat zien dat de spreiding op basis van NVI nog 3 punten (ten opzichte van 100) zal zijn voor dat kenmerk. Maar op basis van TPI, ligt deze spreiding bij 2.  De fluctuatie is dus met 33% afgenomen:  een enorm veel zekerdere benadering van wat de stier uiteindelijk op dat kenmerk zal gaan laten zien.  

Om de nauwkeurigheid van de fokwaardeschatting te verhogen, is de omvang van de te vergelijken populatie essentieel. Hier heeft de TPI fokwaardeschatting een enorm voordeel: de Amerikaanse genoom databank is 10x groter dan de databank waar NVI-fokwaarden hun oorsprong vinden.

Een hoge betrouwbaarheid van de fokwaardeschattingen is essentieel voor de inzet van stieren en het resultaat wat je daarbij van de aanparing mag verwachten. Juist bij het gebruik van genomics, waarbij op basis van DNA-informatie de gewenste eigenschappen worden toegevoegd aan de volgende generatie. Hoe hoger de betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting, hoe zekerder dat de dochters hun voorspelde fokwaarde tot uiting zullen laten komen. Het maakt dus echt een wereld van verschil of je dit qua fokwaardeschatting met een zekerheid van 65%, 80% of >90% (= dochtergetest) doet. Hoe groter de vergelijkende populatie, hoe groter de genenpool om de fokwaardeschatting te ondersteunen. De omvang van de Amerikaanse genenpool maakt dat Alta’s jongste stieren beginnen met een TPI die een betrouwbaarheid van tegen de 80% zullen laten zien!

Het betrouwbaarheidscijfer van een fokwaardeschatting heeft dus heel veel waarde. Het gebruik van stieren met een lage betrouwbaarheid is in feite hetzelfde als via je navigatie met een hele slechte wegenkaart van A naar B gaan. Conclusie is dus hoe hoger de betrouwbaarheid, hoe beter het wegennet, des te sneller en zekerder kom je van A naar B.

On Key

Related Posts