FAMILIE THEUWISSEN WINT Alta FERTILITY AWARD 2022

Alta feliciteert de familie Theuwissen uit Bocholt (BE) met hun succesvolle reproductie! Zij ontvingen daarvoor de Alta FERTILITY AWARD 2022 uit handen van teamleider Johan Wynants.  Met een PregRate van 37% (!) in 2022 is het vruchtbaarheidsmanagement dat mede wordt begeleid door onze accountmanager Eric Ubachs uitstekend te noemen*. Op advies van Alta worden de Amerikaanse vruchtbaarheidskengetallen strikt opgevolgd. Met deze kengetallen wordt het beste inzicht van de actuele vruchtbaarheidsstatus op het bedrijf verkregen.

*Ter vergelijking:  de gemiddelde PregRate in Nederland/Vlaanderen is 18%.

VRUCHTBAARHEIDSMANAGEMENT OP HET MELKVEEBEDRIJF VAN FAMILIE THEUWISSEN

Op het moderne melkveebedrijf van de familie Theuwissen, Alta ADVANTAGE partner sinds 2017, worden 270 koeien gemolken met  4  Lely A5 robots. De gemiddelde productie is 12.000 kg melk per koe. Na afkalven krijgen de koeien 2 bolussen Cal24 toegediend. Dit helpt de koe om vlot door de transitieperiode te komen en snel weer tochtig te worden. Om de tochtigheden te detecteren gebruiken zij dezelfde NEDAP technologie als Alta COW WATCH en bepalen daarmee ook vanaf 50 dagen na afkalven het juiste inseminatiemoment. De realisatie van de hoge vruchtbaarheidskengetallen is  gebaseerd op de toepassing van zorgvuldig omschreven protocollen en de focus op de juiste dieren. Alle tochten worden geregistreerd en koeien die na 40 dagen nog niet tochtig zijn gezien, worden gecheckt tijdens de tweewekelijkse vruchtbaarheidscontrole. Na een vrijwillige wachtperiode van 50 dagen wordt zelf geïnsemineerd. Op dit bedrijf worden 77% van de beschikbare koeien ook effectief geïnsemineerd  (Insemination Rate 77%). Dit is een eerste stap om een hoge PregRate te behalen. Gemiddeld resulteert iets meer dan de helft van de inseminaties in een dracht. (Conception Rate 51%). Dit hoge bevruchtingscijfer wordt ook behaald bij de eerste inseminaties.  De hoge inseminatiegraad gecombineerd met hoge bevruchtingscijfers resulteert in een actuele PregRate van 38%. Door deze hoge vruchtbaarheidscijfers zijn de koeien gemiddeld 160 dagen aan de melk. Dit laat toe om een  gemiddelde dagproductie van 37 kg melk per koe te behalen.

Vraag advies bij uw accountmanager als u meer wenst te weten over deze vruchtbaarheidskengetallen en de Alta FERTILITY AWARD.

MEEDINGEN NAAR DE FERTILITY AWARD 2023?

Ook na afloop van 2023 zullen we de FERTILITY AWARD uitreiken aan een bedrijf in Nederland of Vlaanderen, dat dit jaar aantoonbaar een hoge vruchtbaarheid heeft of een effectieve verbetering in de vruchbaarheidscijfers laat zien. Heeft u interesse om mee te doen, laat het ons of uw accountmanager weten. Gezamenlijk zullen we vaststellen wat de huidige vruchtbaarheidssituatie is op uw bedrijf en u adviseren hoe u de Pregnancy Rate op uw veestapel kunt verhogen. Aanmelden voor 1 juni bij uw accountmanager of bel 0594-620940.

On Key

Related Posts