Skip to Content

Category Archives: 4-EVENT COW

Twee Alta 4-EVENT COWS in je afkalfstal

Help ze om beide Alta 4-EVENT COWS te worden

Denk aan uw afkalfstal. Daar staat een verse koe met haar pasgeboren vaarskalf. Een nieuwe start voor beiden. Zowel de koe als haar vaarskalf wil je zien ontwikkelen tot een Alta 4-momenten koe.

Laat DE KOE goed opstarten na afkalven

Wanneer de transitie, het afkalven en het verse koeien management goed op orde zijn, is de kans veel groter dat de koe daadwerkelijk een probleemloze, zogenaamde 4-EVENT COW wordt. Toekomstige vruchtbaarheidsproblemen en gezondheidsrisico’s ontstaan vaak al in de transitie. Om te zorgen dat u meer 4-EVENT COWS in de stal krijgt, ondersteunen wij uw management graag met de volgende hulpmiddelen.

1. Activiteits- en herkauw monitoring systeem Alta COW WATCH spoort naast tochtigheden ook vroegtijdig gezondheidsproblemen op. Het systeem geeft een melding wanneer de koe te lang ligt, te weinig voer opneemt of te weinig herkauwt. Dit zijn de eerste tekenen dat het dier zich niet goed voelt. Dit is voornamelijk erg belangrijk bij verse koeien, omdat er dan preventieve maatregelen genomen kunnen worden en voorkomen kan worden dat het dier ziek wordt. Dit scheelt tijd, arbeid en behandelkosten.

2. A nutritional calcium supplement, like RumiLife® CAL24™ given at calving, will get your cows off to the right start. CAL24 is the simplest way to promote proper calcium levels so you can also avoid the fresh cow problems that often accompany subclinical milk fever. Plus, you can give a full dose of two CAL24 boluses at once, right after calving, so you don’t need to catch each cow again 12 hours later. That saves time, labor, and stress on you and the cow.

Getting THE CALF off to the right start at birth

She’s still a couple years away, but this newborn calf can be a future Alta 4-EVENT COW if you give her the best care, right from the start. That includes keeping a clean environment, offering a low-stress entrance into the world, and remembering the 3 Q’s of colostrum after she’s born.

 1. Quickly – feed colostrum as soon as possible, and ideally within two hours after birth for optimal transfer of immunity
 2. Quantity – ensure that you feed colostrum with enough fat and enough IgGs
  • 100 grams of IgG is the minimum amount a calf needs
  • 150-200 grams of IgG is the gold standard to give that calf the best possible start
 1. Quality – if you use maternal colostrum, test it first with the Brix refractometer. Use the following guidelines to know whether a colostrum replacement or supplement, like Calf’s Choice Total® (CCT) Colostrum is needed.
  • Brix < 18%: Replace maternal colostrum with CCT.
  • Brix = 18%-22%: Supplement maternal colostrum with CCT.
  • Brix = 22%-25%: Supplementation is optional for excellent passive transfer of immunity.
  • Brix > 25%: No supplement is required.

The first meal is the most important one that a calf will ever have. It’s a known fact that calves have fewer health problems when they’re given the best immunity and energy in their first meal – colostrum. Studies show that proper colostrum management lends way to higher average daily gains (ADG), which in turn yields higher production levels once that calf freshens in for the first time.

So in that calf’s first hours, keep these 3 Q’s of colostrum in mind, to help set her up for a successful future as an Alta 4-EVENT COW.

Help them both become Alta 4-EVENT COWS

The calf and cow in your maternity pen can both be future 4-EVENT COWS in your herd. Start them on their way by getting them off to the right start after calving and the right start at birth.

Work with your trusted Alta advisor to see how you can incorporate Alta COW WATCH, RumiLife CAL24, and CCT Colostrum in your herd, or learn more about each, at the links below:

0 Continue Reading →

Het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Maak kennis met koe 5677.

 

Ze is gehuisvest op een bedrijf met 260 melkkoeien, waar wordt samengewerkt met Alta Genetics. Een Alta PREG herdmanager heeft de gehele reproductie van de veestapel in handen. Op het melkveebedrijf wordt koe 5677 drie keer per dag gemolken in een 2×20 zij aan zij melkstal.

Ze krijgt een uitgebalanceerd rantsoen en wanneer ze niet vreet, spendeert ze haar tijd in een vrijloop stal met comfortabele diepstrooiselboxen. Momenteel zit koe 5677 in haar tweede lactatie. Bij Alta is ze, wat wij noemen een 4-momenten koe, oftewel 4-EVENT COW.

Wat is een Alta 4-EVENT COW?

Wanneer je kijkt naar een koe in DairyComp of een ander management programma, heeft een 4-momenten koe slechts vier belangrijke gebeurtenissen gedurende haar lactatie:

 1. VERS
 2. GEINSEMINEERD
 3. DRACHTIG
 4. DROOG
4EventCircle_LightBlue-withLogo

In het geval van 5677, betekent dit dat ze een levend kalf ter wereld heeft gebracht zonder problemen. Ze heeft geen melkziekte of ketosis gehad en ze heeft niet aan de nageboorte gestaan. Stofwisselingsziekten hebben niet plaatsgevonden en haar dus niet belemmerd na het kalven. Doordat ze geen problemen heeft gehad is er geen sprake van behandelkosten.

Na een vrijwillige wachtperiode van 60 dagen is 5677 geïnsemineerd. Omdat de status GEINSEMINEERD slechts één keer staat genoteerd in haar koekaart, weten we dat het slechts één rietje heeft gekost.

Vervolgens is ze drachtig verklaard. Dit komt ook te staan in haar koekaart. Dit is alleen mogelijk omdat ze geen vroege embryonale sterfte of abortus heeft gehad. Ook heeft ze verder geen vruchtbaarheidsproblemen gehad.

De vierde en laatste gebeurtenis van 5677 haar lactatie is de droogstand. Op haar koekaart te zien als DROOG. Dit betekent dat er verder geen aanhoudende problemen zijn geweest, gedurende haar lactatie. Ze deed zoals gewoonlijk haar werk, tot het moment ze droog gezet moest worden als voorbereiding op haar volgende lactatie.

Wat mist er?

Je vraagt je nu misschien af wat er mist in de koekaart van 5677. Natuurlijk zijn er meer gebeurtenissen gedurende de lactatie van een koe. Zoals het verwisselen van groep, het bekappen van de klauwen, eventuele vaccinaties en extra scans om de dracht nogmaals te bevestigen.

Maar wat echt ontbreekt bij een 4-momenten koe zijn de tegenslagen. De kosten en tijdrovende problemen die de algemene winstgevendheid van de veestapel verlagen. Een 4-momenten koe als 5677 krijgt geen mastitis. Ze wordt niet kreupel en ze aborteert haar kalf niet gedurende de dracht. Ze krijgt geen ziektes, infecties en problemen die kunnen zorgen voor hoofdpijn bij de beste veehouders.

Meer koeien als 5677

Koe 5677 is niet alleen een 4-momenten koe. Ze is een winstgevende koe. Denk maar eens na over de tijd, het geld en niet te vergeten de rust die je hebt met een 4-momenten koe. Van zulke koeien heb je het liefst een stal vol. Een veestapel vol met 4-momenten koeien, oftewel 4-EVENT COWS bespaart op kostbare behandelingen en levert meer op doordat de melkproductie niet zal zakken door gezondheidsproblemen.

 

Wilt u meer weten over de 4-EVENT COW? Uw accountmanager vertelt u er graag meer over!

0 Continue Reading →

CONCEPT PLUS bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Herinner je je koe 5677 nog? Bij Alta noemen wij haar een 4-momenten koe, oftewel een 4-EVENT COW. Dat houdt in dat de management gegevens op haar individuele koekaart ons vertellen dat ze slechts vier gebeurtenissen heeft meegemaakt in haar meest recente lactatie:

 1. VERS – met een gezond kalf en zonder stofwisselingsziektes
 2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dit betekent dat ze gezond is opgestart na het kalven
 3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
 4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie
Polaroid style image of Alta 4-EVENT COW #5677

Hoe draagt Alta CONCEPT PLUS bij aan het maken van meer 4-EVENT COWS?

Momenten 2 en 3, GEINSEMINEERD en DRACHTIG, zijn beide afhankelijk van vele factoren gerelateerd aan genetica en reproductie. Een manier om er zeker van te zijn dat meer koeien drachtig verklaard zullen worden na slechts één inseminatie, is om onze stieren te gebruiken met de hoge vruchtbaarheidsstatus Alta CONCEPT PLUS.

Alta CONCEPT PLUS is de meest nauwkeurige evaluatie van stieren in de sector en dit is exclusief van Alta.

Het is de meest betrouwbare manier om de vruchtbaarheid van elke individuele Alta stier te weten. CONCEPT PLUS is gebaseerd op werkelijke drachtigheidscontroles en houdt rekening met alle factoren die invloed hebben op hoe goed de stier bevrucht. Omdat de data enkel komt van de meest progressieve, grote melkveebedrijven, kun je er op vertrouwen dat Alta CONCEPT PLUS stieren je helpen bij het creëren van meer drachtigheden op je bedrijf.

Minder inseminaties meer drachtigheden!

Als je begruikt maakt van conventioneel sperma in je fokprogramma, dan zullen de Alta CONCEPT PLUS stieren de kans op een dracht met 2% tot 5% vergroten ten opzichte van een gemiddelde conventionele stier.

concept plus

Wanneer gesekst sperma onderdeel is van je fokstrategie, dan zijn Ata’s 511 CONCEPT PLUS stieren, de stieren die je wilt gebruiken. Deze stieren geven je zelfs 5% tot 9% meer kans op een dracht dan het sperma van een gemiddelde gesekste stier.

511 concept plus_600px

Stier vruchtbaarheid = winst

Koe 5677 is niet alelen een Alta 4-momenten koe. Een 4-EVENT COW is een winstgevende koe. Wanneer het slechts één inseminatie kost om haar drachtig te krijgen, weet je dat je vruchtbaarheidsprogramma tijd en geld spaart.

Door Alta’s hoog vruchtbare CONCEPT PLUS stieren te gebruiken verhoog je de kans op een dracht bij elke inseminatie, bij elke koe. Of je nu kiest voor conventioneel en/of gesekst sperma in je fokstrategie, met CONCEPT PLUS haal je het beste uit je genetische investering en kun je drachtigheden creëren met zekerheid.

Ga voor meer Alta 4-EVENT COWS, zoals 5677, in je veestapel en kies voor Alta CONCEPT PLUS en Alta 511 CONCEPT PLUS stieren. Vraag uw accountmanager om meer informatie!

0 Continue Reading →

Genetica bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Eén van de beste manieren om meer 4-EVENT COWS, oftewel 4-momenten koeien, te fokken is om met je genetische selectie te focussen op gezondheidskenmerken als Productive Life (PL).

Wanneer je, in samenwerking met je vertrouwde Alta adviseur, in je genetisch plan voldoende focus legt op Productive Life, betekent dit niet alleen dat je meer oudere koeien fokt. Ook voorspelt PL welke koeien het gehardst, gezondst en het gemakkelijkste te managen zijn.

Wat is de relatie van een genetisch plan ten opzichte van onze Alta 4-EVENT COW? 

Herinner je je koe 5677 nog? Ze is een tweede kalfs koe op een bedrijf met 260 melkkoeien en ze is een 4-EVENT COW, oftewel een 4-momenten koe.

We weten ook dat haar vader AltaSABRE is. De Productive Life (PL) waarde van AltaSABRE is +7.1 (fokwaarde dec. 2019). Dit betekent dat de verwachting is dat koe 5677, onze 4-momenten koe, 7,1 maand langer productief is in een koppel dan de andere dieren die verwekt zijn door een stier met een PL waarde van 0.0.

Polaroid style image of Alta 4-EVENT 5677 along with the 4-EVENT COW and Alta Genetic Plan and strategy logos

Deze meting van PL, gebaseerd op werkelijke fokwaarden, kan natuurlijk niet voorspellen wanneer koe 5677 daadwerkelijk de veestapel zal verlaten. Maar we kunnen wel kijken naar andere gebeurtenissen in het management van vergelijkbare melkveebedrijven, om te kijken of hogere PL stieren zoals AltaSABRE ook aantoonbaar gezondere en meer probleemloze koeien fokt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebeurtenissen op een bedrijf met een veestapel van 1500 koeien. Dit omvat alle dieren met een bekende Holstein vader ID. Productive Life is gebaseerd op oudergemiddelden. Dit geeft de werkelijke verschillen in gezondheid tussen koeien met een afstamming voor hoog PL en een afstamming voor laag PL weer.

Deze figuur laat het werkelijk aantal gebeurtenissen zien, die zijn geregistreerd in het managementprogramma van dit bedrijf. Hierbij is het management constant en is er geen voorkeursbehandeling voor bepaalde koeien.

Tabel 4 event cows tekst

Blauw: hoog PL   Geel: laag PL

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de hoge PL koeien minder problemen hebben gehad na het kalven en gedurende hun volledige lactatie. Hoge PL koeien hadden minder abortussen en minder koeien werden genoteerd als bewust gust. De Hoge PL koeien hadden tevens minder gevallen van mastitis, baarmoederontsteking en andere ziektes. Omdat de hoge PL koeien minder gezondheidsproblemen hadden, betekent dit tegelijkertijd dat er minder dieren onvrijwillig afgevoerd hoefden te worden.

Vergelijk deze resultaten met koe 5677. We weten, omdat ze een Alta 4-momenten koe is, dat ze geen gezondheidsproblemen heeft gehad. Haar vader, AltaSABRE scoort +7.1 voor PL. Dit is zelfs hoger dan het gemiddelde voor de hoge PL groep. Het is het bewijs dat aspecten van het genetische potentie bijdraagt aan haar status als een Alta 4-EVENT COW koe zonder gezondheidsproblemen.

Stel je eigen genetisch plan & strategie vast om meer Alta 4-EVENT COWS te fokken

Denk je eens in hoe soepel je week zal verlopen wanneer je geen masititis of baarmoederontsteking hebt om je druk over te maken, wanneer je geen infusen hoeft te geven. Een veestapel vol 4-EVENT COWS vraagt geen dure behandelkosten en geeft geen daling in melkproduktie door gezonheidsproblemen.

Elke koe die alleen de volgende vier gebeurtenissen heeft tijdens haar lactatie kost minder tijd en levert meer op:

 1. VERS – met een gezond kal en zonder stofwisselingsziektes
 2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dat betekent dat ze gezond is opgstart na het kalven
 3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
 4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie

 

Werk samen met je vertrouwde Alta adviseur en selecteer op Productive Life in je genetisch plan. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat je meer 4-EVENT COWS zoals 5677 fokt als toekomstige vervanging voor je veestapel.

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway