Genetica bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Eén van de beste manieren om meer 4-EVENT COWS, oftewel 4-momenten koeien, te fokken is om met je genetische selectie te focussen op gezondheidskenmerken als Productive Life (PL).

Wanneer je, in samenwerking met je vertrouwde Alta adviseur, in je genetisch plan voldoende focus legt op Productive Life, betekent dit niet alleen dat je meer oudere koeien fokt. Ook voorspelt PL welke koeien het gehardst, gezondst en het gemakkelijkste te managen zijn.

Wat is de relatie van een genetisch plan ten opzichte van onze Alta 4-EVENT COW? 

Herinner je je koe 5677 nog? Ze is een tweede kalfs koe op een bedrijf met 260 melkkoeien en ze is een 4-EVENT COW, oftewel een 4-momenten koe.

We weten ook dat haar vader AltaSABRE is. De Productive Life (PL) waarde van AltaSABRE is +7.1 (fokwaarde dec. 2019). Dit betekent dat de verwachting is dat koe 5677, onze 4-momenten koe, 7,1 maand langer productief is in een koppel dan de andere dieren die verwekt zijn door een stier met een PL waarde van 0.0. Deze meting van PL, gebaseerd op werkelijke fokwaarden, kan natuurlijk niet voorspellen wanneer koe 5677 daadwerkelijk de veestapel zal verlaten. Maar we kunnen wel kijken naar andere gebeurtenissen in het management van vergelijkbare melkveebedrijven, om te kijken of hogere PL stieren zoals AltaSABRE ook aantoonbaar gezondere en meer probleemloze koeien fokt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebeurtenissen op een bedrijf met een veestapel van 1500 koeien. Dit omvat alle dieren met een bekende Holstein vader ID. Productive Life is gebaseerd op oudergemiddelden. Dit geeft de werkelijke verschillen in gezondheid tussen koeien met een afstamming voor hoog PL en een afstamming voor laag PL weer.

Deze figuur laat het werkelijk aantal gebeurtenissen zien, die zijn geregistreerd in het managementprogramma van dit bedrijf. Hierbij is het management constant en is er geen voorkeursbehandeling voor bepaalde koeien. Blauw: hoog PL   Geel: laag PL

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de hoge PL koeien minder problemen hebben gehad na het kalven en gedurende hun volledige lactatie. Hoge PL koeien hadden minder abortussen en minder koeien werden genoteerd als bewust gust. De Hoge PL koeien hadden tevens minder gevallen van mastitis, baarmoederontsteking en andere ziektes. Omdat de hoge PL koeien minder gezondheidsproblemen hadden, betekent dit tegelijkertijd dat er minder dieren onvrijwillig afgevoerd hoefden te worden.

Vergelijk deze resultaten met koe 5677. We weten, omdat ze een Alta 4-momenten koe is, dat ze geen gezondheidsproblemen heeft gehad. Haar vader, AltaSABRE scoort +7.1 voor PL. Dit is zelfs hoger dan het gemiddelde voor de hoge PL groep. Het is het bewijs dat aspecten van het genetische potentie bijdraagt aan haar status als een Alta 4-EVENT COW koe zonder gezondheidsproblemen.

Stel je eigen genetisch plan & strategie vast om meer Alta 4-EVENT COWS te fokken

Denk je eens in hoe soepel je week zal verlopen wanneer je geen masititis of baarmoederontsteking hebt om je druk over te maken, wanneer je geen infusen hoeft te geven. Een veestapel vol 4-EVENT COWS vraagt geen dure behandelkosten en geeft geen daling in melkproduktie door gezonheidsproblemen.

Elke koe die alleen de volgende vier gebeurtenissen heeft tijdens haar lactatie kost minder tijd en levert meer op:

  1. VERS – met een gezond kal en zonder stofwisselingsziektes
  2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dat betekent dat ze gezond is opgstart na het kalven
  3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
  4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie

Werk samen met je vertrouwde Alta adviseur en selecteer op Productive Life in je genetisch plan. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat je meer 4-EVENT COWS zoals 5677 fokt als toekomstige vervanging voor je veestapel.

On Key

Related Posts