Reproductie-succes door een goede transitie en opstart

Een koe drachtig krijgen vereist veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van het dier tijdens de gehele lactatie. Het drachtig maken begint niet op het moment dat je de koe daadwerkelijk insemineert. Ook niet wanneer je start met een synchronisatieprogramma of de activiteitsmeting afleest. Het succesvol drachtig maken begint al lang voordat een koe in de afkalfstal komt.

HET START VOOR HET AFKALVEN

Het is geen geheim dat transitie, opstart en algehele gezondheid van de veestapel allemaal een sleutelrol spelen in het vermogen van een koe om ​​winstgevend binnen de koppel te zijn. Alleen de koeien die tijdens de transitieperiode en bij het afkalven de juiste zorg en voeding krijgen, hebben de kans om de volgende 4-EVENT COWS van uw veestapel te worden. Een 4-EVENT COW is er één die slechts vier belangrijke gebeurtenissen (events) in haar lactatie registreert: 1-VERS, 2-GEÏNSEMINEERD, 3-DRACHTIG, en 4-DROOG.

Natuurlijk zijn er ook andere gebeurtenissen tijdens de lactatie van een koe, zoals bekappen, vaccinaties of verhuizing naar een andere groep. Maar als VERS, GEÏNSEMINEERD, DRACHTIG & DROOG de enige vier grote gebeurtenissen zijn in de lactatie van een koe, is de kans groot dat ze een winstgevend dier is binnen uw veestapel.

In dit artikel bekijken we de eerste drie gebeurtenissen, VERS, GEINSEMINEERD & DRACHTIG nader. Je zult zien dat een goede start na afkalven echt invloed heeft op het vermogen van de koe om zonder problemen die eerste drie gebeurtenissen te doorlopen.

CIJFERS LIEGEN NIET

We weten dat de vruchtbaarheid van een koe wordt beïnvloed door haar gezondheid en welzijn tijdens de transitie en opstart. Om hierover meer te weten te komen hebben we onderzoek gedaan naar hoe groot deze invloed is.

We zijn in de gezondheids- en reproductiegegevens gedoken van drie verschillende melkveebedrijven met 10.000 koeien in de Verenigde Staten. Het management op deze bedrijven is zeer goed en de gegevens over de gezondheid van de dieren op deze bedrijven wordt nauwkeurig vastgelegd.

We hebben de koeien van deze drie melkveebedrijven gesorteerd in drie verschillende groepen. Elke koe is aan een groep toegewezen op basis van het aantal gezondheidsproblemen dat ze had – geen, één of meer dan één. Gezondheidsproblemen kosten tijd, arbeid en geld – dit is inclusief problemen bij verse koeien zoals melkziekte, aan de nageboorte staan, baarmoederontsteking, gedraaide lebmaag, ketose (slepende melkziekte) en ook uierontsteking.

Vervolgens analyseerden we het conceptiepercentage van de eerste inseminatie, het totale conceptiepercentage en de 21-dag Preg Rate per groep. Deze grafiek laat zien wat daar uit kwam.

Bent u nog niet bekend met de Amerikaanse vruchtbaarheidskengetallen Preg Rate, Inseminination Rate en Conception Rate, klik dan hier voor meer informatie.

VEEL BETERE VRUCHTBAARHEID DOOR MINDER GEZONDHEIDSPROBLEMEN

De tabel laat een duidelijke trend zien. Koeien met nul (geen) gezondheidsproblemen hebben betere repro-prestaties dan koeien met één en twee of meer gezondheidsproblemen.

IHet is ook belangrijk op te merken dat uit het onderzoek bleek dat meer dan 76% van deze gezondheidsproblemen in de eerste 30 dagen na afkalven optraden. Dat benadrukt het belang van de gezondheid en het welzijn van een dier tijdens haar transitie en opstart om een ​​winstgevende 4-EVENT COW te worden. Koeien die in de juiste conditie aan hun lactatie beginnen, voor en na het afkalven, hebben veel meer kans om op tijd GEÏNSEMINEERD te worden en na één inseminatie DRACHTIG te worden.

Van de koeien met een gezonde, probleemloze transitie en opstart was bij de eerste inseminatie 6% meer drachtig dan van de koeien met één gezondheidsprobleem. Dit verschil was zelfs 10% ten opzichte van de koeien die twee of meer gezondheidsproblemen hadden. Er is dus een duidelijke conclusie: koeien die geen nadelige gezondheidsproblemen meemaken, vooral in de eerste 30 dagen van hun lactatie, zullen eerder weer drachtig zijn.

Verbeteringen in de transitie en opstart kunnen het drachtpercentage bij eerste inseminatie met 10% verhogen!

VOOR DE CRITICI

Wanneer u weet dat de gemiddelde Preg Rate bij Nederlandse bedrijven ligt rond de 18%, dan bent u waarschijnlijk onder de indruk van een gemiddelde Preg Rate van 27% bij de drie Amerikaanse melkveebedrijven uit het onderzoek. Het percentage van 41% conceptie bij de eerste inseminatie is ook erg hoog.

Maar wat in dit geval belangrijker is, is om naar het verschil te kijken tussen de koeien die meerdere gezondheidsproblemen hadden en de gezonde, probleemloze koeien. Een verschil van 10% in Conception Rate en 9% in Preg Rate is enorm!

WAT KUN JE MET DEZE INFORMATIE?

Het drachtig maken van een koe begint niet pas op het moment dat je de koe insemineert. Werk samen met uw vertrouwde Alta adviseur om de transitie van uw veestapel en de gezondheid van verse koeien te analyseren om zo samen een succes te maken van uw reproductie.

Wanneer u te veel gezondheidsproblemen heeft in de eerste 30 dagen van de lactatie, kost dat méér dan de tijd, arbeid en geld die u erin steekt om ze te behandelen. Ze beïnvloeden de algehele reproductie-efficiëntie van uw veestapel.

Stel een plan op waarmee u de focus legt op de transitie en opstart van uw verse koeien, zodat u de vruchtbaarheid van uw veestapel verbetert. Wanneer de gezondheid en het welzijn van verse koeien voorop staan, creëert u meer van die 4-EVENT COWS, die 1-opstarten zonder problemen, 2-slechts één keer geïnsemineerd hoeven te worden, 3-drachtig worden verklaard met gebruik van slechts één rietje, en 4- droog staan zonder gezondheidsproblemen.

Artikel geschreven door Ben Voelz, Alta Premier Account Manager

*Dit artikel is onlangs gepubliceerd in Progressive Dairy Magazine. Lees het HIER.*

On Key

Related Posts