Waarom is een vruchtbare veestapel belangrijk?

Een goede vruchtbare veestapel geeft meer rendement aan uw melkveebedrijf!

Bedrijven die consequent open koeien in drachtige koeien veranderen, minimaliseren het aantal vervangingen dat ze nodig hebben om te groeien of hun veestapel te behouden. Bovendien zorgen meer koeien in de “volgende” lactatie voor een groter melkproductiepotentieel en maximaliseren ze de vervangingsinvesteringen.

Hebben we vooruitgang geboekt op het gebied van vruchtbaarheid?

Absoluut! In de afgelopen 20 jaar heeft de vruchtbaarheid van melkvee een ware ommekeer doorgemaakt. De Pregnancy Rate (PR) verbeterde met ongeveer 10% en het aantal open dagen daalde met meer dan 30 dagen!

Wat heeft naast de genetica bijgedragen aan deze vooruitgang?

Naast de genetica is een groot deel van de vooruitgang in de vruchtbaarheidsprestaties te danken aan een verbeterde vruchtbaarheidsaanpak. Nieuwe inzichten vanuit meer kennis, technologieën (Alta CowWatch tochtdetectie) en andere technieken hebben een grote impact gehad op deze verbetering.

Waarom wordt de  genetische vooruitgang voor DPR geremd?

Er zijn twee grote uitdagingen met Daughter Pregnancy Rate (DPR) als genetische selectie eigenschap:

  1. Van alle beschikbare fokwaarden voor vruchtbaarheid heeft DPR de sterkste negatieve correlatie met productie. Nog steeds is melkproductie één van de belangrijkste kenmerken in de fokdoelen wereldwijd.
  2. DPR is een afgeleide van open dagen, waarbij 4 open dagen overeenkomt met 1% Pregnancy Rate (uitgaande van een vrijwillige wachtperiode van 60 dagen). Dit was een logische stap in 2003, toen DPR voor het eerst werd geïntroduceerd. Destijds lag het gemiddelde aantal open dagen op 153. Op onze vooruitstrevende melkveebedrijven is het aantal open dagen al bijna gehalveerd, waardoor hier nagenoeg geen winst meer is te behalen.

Wat zijn vandaag de beste opties om uw vruchtbaarheid te verbeteren?

Het kiezen van een eenheid sperma die wordt aangeduid als Alta CONCEPT PLUS of 511 CONCEPT PLUS is een eenvoudige en bewezen manier om de conceptiepercentages vandaag de dag te verbeteren met 2-5% voor conventioneel sperma en 3-7% voor gesekst sperma!

Cow Conception Rate (CCR) en Heifer Conception Rate (HCR) zijn kenmerken die worden berekend op basis van directe drachtwaarnemingen. Positieve waarden voor CCR en HCR, geïntroduceerd in 2009, tonen een verbeterd resultaat van inseminatie aan door het vermogen van het dier om drachtig te worden.

Kunnen CCR en HCR de DPR vervangen?

CCR en HCR sluiten beter aan bij het doel om van elke inseminatie een dracht te creëren. Door de bevruchtingspercentages te verbeteren kunnen melkveebedrijven hun inseminatieplan nauwkeuriger beheren, of het nu gaat om koeien of vaarzen, met behulp van coventioneel / gesekst sperma.

Het is belangrijk op te merken dat sinds CCR en HCR in 2014 werden toegevoegd aan de Net Merit (NM$)-index, beide. Beide eigenschappen hebben bewezen dat ze zowel de gentische-als de fenotypische output kunnen verbeteren, dit in tegenstelling tot DPR. Verder vertonen beide eigenschappen minder negatieve correlatie met productie. Veel topstieren laten toonaangevende productieniveaus zien en verbeteren tegelijkertijd de CCR en HCR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vertrouwde Alta-adviseur.

On Key

Related Posts