Skip to Content

About: Chrissy Meyer

Recent Posts by Chrissy Meyer

Reproductie-succes door een goede transitie en opstart

Een koe drachtig krijgen vereist veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van het dier tijdens de gehele lactatie. Het drachtig maken begint niet op het moment dat je de koe daadwerkelijk insemineert. Ook niet wanneer je start met een synchronisatieprogramma of de activiteitsmeting afleest. Het succesvol drachtig maken begint al lang voordat een koe in de afkalfstal komt.

HET START VOOR HET AFKALVEN

Het is geen geheim dat transitie, opstart en algehele gezondheid van de veestapel allemaal een sleutelrol spelen in het vermogen van een koe om ​​winstgevend binnen de koppel te zijn. Alleen de koeien die tijdens de transitieperiode en bij het afkalven de juiste zorg en voeding krijgen, hebben de kans om de volgende 4-EVENT COWS van uw veestapel te worden. Een 4-EVENT COW is er één die slechts vier belangrijke gebeurtenissen (events) in haar lactatie registreert: 1-VERS, 2-GEÏNSEMINEERD, 3-DRACHTIG, en 4-DROOG.

Natuurlijk zijn er ook andere gebeurtenissen tijdens de lactatie van een koe, zoals bekappen, vaccinaties of verhuizing naar een andere groep. Maar als VERS, GEÏNSEMINEERD, DRACHTIG & DROOG de enige vier grote gebeurtenissen zijn in de lactatie van een koe, is de kans groot dat ze een winstgevend dier is binnen uw veestapel.

In dit artikel bekijken we de eerste drie gebeurtenissen, VERS, GEINSEMINEERD & DRACHTIG nader. Je zult zien dat een goede start na afkalven echt invloed heeft op het vermogen van de koe om zonder problemen die eerste drie gebeurtenissen te doorlopen.

CIJFERS LIEGEN NIET

We weten dat de vruchtbaarheid van een koe wordt beïnvloed door haar gezondheid en welzijn tijdens de transitie en opstart. Om hierover meer te weten te komen hebben we onderzoek gedaan naar hoe groot deze invloed is.

We zijn in de gezondheids- en reproductiegegevens gedoken van drie verschillende melkveebedrijven met 10.000 koeien in de Verenigde Staten. Het management op deze bedrijven is zeer goed en de gegevens over de gezondheid van de dieren op deze bedrijven wordt nauwkeurig vastgelegd.

We hebben de koeien van deze drie melkveebedrijven gesorteerd in drie verschillende groepen. Elke koe is aan een groep toegewezen op basis van het aantal gezondheidsproblemen dat ze had – geen, één of meer dan één. Gezondheidsproblemen kosten tijd, arbeid en geld – dit is inclusief problemen bij verse koeien zoals melkziekte, aan de nageboorte staan, baarmoederontsteking, gedraaide lebmaag, ketose (slepende melkziekte) en ook uierontsteking.

Vervolgens analyseerden we het conceptiepercentage van de eerste inseminatie, het totale conceptiepercentage en de 21-dag Preg Rate per groep. Deze grafiek laat zien wat daar uit kwam.

Bent u nog niet bekend met de Amerikaanse vruchtbaarheidskengetallen Preg Rate, Inseminination Rate en Conception Rate, klik dan hier voor meer informatie.

VEEL BETERE VRUCHTBAARHEID DOOR MINDER GEZONDHEIDSPROBLEMEN

De tabel laat een duidelijke trend zien. Koeien met nul (geen) gezondheidsproblemen hebben betere repro-prestaties dan koeien met één en twee of meer gezondheidsproblemen.

IHet is ook belangrijk op te merken dat uit het onderzoek bleek dat meer dan 76% van deze gezondheidsproblemen in de eerste 30 dagen na afkalven optraden. Dat benadrukt het belang van de gezondheid en het welzijn van een dier tijdens haar transitie en opstart om een ​​winstgevende 4-EVENT COW te worden. Koeien die in de juiste conditie aan hun lactatie beginnen, voor en na het afkalven, hebben veel meer kans om op tijd GEÏNSEMINEERD te worden en na één inseminatie DRACHTIG te worden.

Van de koeien met een gezonde, probleemloze transitie en opstart was bij de eerste inseminatie 6% meer drachtig dan van de koeien met één gezondheidsprobleem. Dit verschil was zelfs 10% ten opzichte van de koeien die twee of meer gezondheidsproblemen hadden. Er is dus een duidelijke conclusie: koeien die geen nadelige gezondheidsproblemen meemaken, vooral in de eerste 30 dagen van hun lactatie, zullen eerder weer drachtig zijn.

Verbeteringen in de transitie en opstart kunnen het drachtpercentage bij eerste inseminatie met 10% verhogen!

VOOR DE CRITICI

Wanneer u weet dat de gemiddelde Preg Rate bij Nederlandse bedrijven ligt rond de 18%, dan bent u waarschijnlijk onder de indruk van een gemiddelde Preg Rate van 27% bij de drie Amerikaanse melkveebedrijven uit het onderzoek. Het percentage van 41% conceptie bij de eerste inseminatie is ook erg hoog.

Maar wat in dit geval belangrijker is, is om naar het verschil te kijken tussen de koeien die meerdere gezondheidsproblemen hadden en de gezonde, probleemloze koeien. Een verschil van 10% in Conception Rate en 9% in Preg Rate is enorm!

WAT KUN JE MET DEZE INFORMATIE?

Het drachtig maken van een koe begint niet pas op het moment dat je de koe insemineert. Werk samen met uw vertrouwde Alta adviseur om de transitie van uw veestapel en de gezondheid van verse koeien te analyseren om zo samen een succes te maken van uw reproductie.

Wanneer u te veel gezondheidsproblemen heeft in de eerste 30 dagen van de lactatie, kost dat méér dan de tijd, arbeid en geld die u erin steekt om ze te behandelen. Ze beïnvloeden de algehele reproductie-efficiëntie van uw veestapel.

Stel een plan op waarmee u de focus legt op de transitie en opstart van uw verse koeien, zodat u de vruchtbaarheid van uw veestapel verbetert. Wanneer de gezondheid en het welzijn van verse koeien voorop staan, creëert u meer van die 4-EVENT COWS, die 1-opstarten zonder problemen, 2-slechts één keer geïnsemineerd hoeven te worden, 3-drachtig worden verklaard met gebruik van slechts één rietje, en 4- droog staan zonder gezondheidsproblemen.

Artikel geschreven door Ben Voelz, Alta Premier Account Manager

*Dit artikel is onlangs gepubliceerd in Progressive Dairy Magazine. Lees het HIER.*

0 Continue Reading →

A genetic approach to improved fertility

Alta 4-EVENT KOEIEN bestaan niet bij toeval. Er is een duidelijke focus nodig op het beste dagelijkse management en een langetermijnplan voor het fokken en ontwikkelen van een gezonde, vruchtbare en productieve veestapel.

Daarom leggen wij de focus op hoe de beslissingen die u neemt over fokkerij en genetica u kunnen helpen om meer 4-EVENT COWS in uw veestapel te fokken. We stellen u twee manieren voor – plus het bewijs – dat genetica een belangrijk onderdeel van de puzzel vormt bij het onderhouden van een probleemloze winstgevende veestapel – voor nu en in de toekomst.

1. ZORG NU VOOR MEER DRACHTIGHEDEN

Wanneer u kijkt naar het vruchtbaarheidsvoordeel op inseminaties, dan zult u de focus willen leggen op de best bevruchtende stieren. Alta’s CONCEPT PLUS vruchtbaarheidsevaluatie rangschikt stieren op hun vermogen koeien drachtig te krijgen. Welke soorten sperma u ook binnen uw genetisch plan gebruikt, er zijn CONCEPT PLUS opties die passen bij uw fokdoelen.

Waarom zou u moeten vertrouwen op Alta’s CONCEPT PLUS ranglijst? Deze lijst is gebaseerd op echte drachtigheden van progressieve melkbedrijven door heel Noord Amerika. De evaluatie neemt factoren zoals onder andere aantal keer geinsemineerd, maand/seizoen, inseminator en ‘breeding code’ effecten mee.

 

 • CONCEPT PLUS DxD – high fertility sires will give you a 2%-5% greater chance at creating a pregnancy with conventional semen.
 • 511 CONCEPT PLUS – high fertility SexedULTRA sires offer a 4%-9% conception rate advantage over the average sexed bull
 • CONCEPT PLUS BxD – high fertility beef x dairy sires give you a 2%-5% greater chance at creating a conventional pregnancy than the average beef bull used on dairy cows.

If you’re more familiar with sire conception rate (SCR), keep in mind that Alta’s CONCEPT PLUS evaluation is more complete, current, and consistent – and actually served as a basis for SCR. The table below compares what’s included and accounted for in each evaluation.

Comparing sire fertility evaluationsSCRCONCEPT PLUS
Based on real pregnancy check dataXX
Accounts for various factors affecting fertility, including age, month, herd, service number and lactationXX
COMPLETE
Separate ratings available per semen type: conventional, sexed, and beef x dairy breedingsX
Accounts for additional factors affecting fertility, like technician and breeding code effectsX
Data is collected from progressive dairies in North America, and not restricted to US farms on official testX
CURRENT
Ongoing data is collected and evaluated directly from DairyComp and other herd management programsX
Updates are available every other monthX
CONSISTENT
Data is gathered only from large-herd environments with progressive management and reproduction programsX

2. CREATE MORE FERTILE COWS FOR THE FUTURE

While sire fertility selection can get you more pregnancies, and more Alta 4-EVENT COWS now, it takes a long-term plan and genetic selection for female fertility to ensure your herd’s reproduction continues to improve.

Daughter pregnancy rate (DPR), heifer conception rate (HCR) and cow conception rate (CCR) all provide a genetic basis for creating more fertile females. Emphasizing one, or any combination, of these traits in your customized genetic plan means you are breeding a next generation of cows with a greater ability to conceive.

Daughter pregnancy rate is defined as the number of non-pregnant cows that become pregnant within each 21-day period. When a sire has a DPR of 1.0, it means that his daughters are 1% more likely than the average herdmate to become pregnant in a given 21-day window. And each added point of DPR equates to 4 fewer days open.

When referring to HCR and CCR, these traits are defined respectively as a virgin heifer or lactating cow’s ability to conceive. For each of these traits, when a sire has a value of 1.0, it means that his daughters are 1% more likely to conceive than daughters of a sire with an HCR or CCR of 0.0. While DPR is a slightly different calculation than HCR or CCR, all three are a way to measure the fertility of the female herself.

It’s clear to see that the high DPR sires, do indeed, create daughters that become pregnant more quickly than the daughters of low DPR sires.

Lactation 1 cows# of cowsAverage Sire DPRActual Preg rate
Top 25% for highest Sire DPR1742.327%
Bottom 25% for lowest Sire DPR137-1.120%
Difference3.47%

IMPROVE FERTILITY RESULTS – NOW AND INTO THE FUTURE

If your goal is to create more Alta 4-EVENT COWS through improved fertility and reproduction, don’t miss out on the impact that genetics can make in taking you to that next level. Despite the low heritability of fertility traits like DPR, these two tips will help improve your herd’s reproductive results now and into the future:

 1. Improve conception rates now by using sires with the high fertility CONCEPT PLUS rating to boost your herd’s current conception rates.
 2. Improve fertility for the future of your herd by including DPR and/or HCR and CCR in your customized genetic plan to create a next generation of more fertile females.
0 Continue Reading →

Wat u moet weten over de US Genetic Base Change van april 2020

Deze week worden de nieuwe fokwaarden weer bekend. Elke vijf jaar vindt een Genetic Base Change (genetische basisaanpassing) plaats en voor nu is dat met de komende fokwaardedraai.

Een genetische basisaanpassing is een aanpassing van voorspelde transmissievermogens (PTA’s) voor alle dieren in een bepaald ras. Deze wijziging zet de gemiddelde PTA’s voor elk kenmerk binnen een nieuwe referentiepopulatie terug op nul.

1. DE GENETISCHE BASISAANPASSING VINDT ELKE 5 JAAR PLAATS.

Dit gebeurt zo vaak om ervoor te zorgen dat de waarden voor eigenschappen en indexen niet onrealistisch hoog worden. De laatste basisaanpassing vond plaats in december 2014 en de volgende zal in 2025 zijn.

2. DEZE GENETISCHE BASISAANPASSING STAAT VOOR DE HOEVEELHEID GENETISCHE VOORUITGANG DIE WE HEBBEN GEMAAKT SINDS DE LAATSTE GENETISCHE BASISAANPASSING.

De genetica van melkvee verbetert voortdurend en de basisaanpassing is de manier om de werkelijke hoeveelheid vooruitgang die we hebben geboekt voor elk kenmerk binnen elk ras te kwantificeren.

Een voorbeeld: De basisverandering voor PTA Milk in het Holstein-ras is 492. Dat betekent dat het gemiddelde genetische niveau voor kilo’s melk in het Holstein-ras de afgelopen vijf jaar met 492 pond gestegen is. Rekening houdend met deze vooruitgang zal de PTA Milk-waarde voor alle Holsteins automatisch met 492 pond dalen bij de fokwaardedraai van april 2020.

3. DE NIEUWE REFERENTIEGROEP KOEIEN IS GEBOREN IN 2015.

De basisaanpassing houdt in dat de gemiddelde PTA’s voor de referentiepopulatie op nul worden gezet. De vorige referentiepopulatie bestond uit in 2010 geboren en geïdentificeerde dieren. Aangezien de nieuwe referentiepopulatie bestaat uit dieren geboren in 2015, betekent dit dat deze huidige basisaanpassing nu de gemiddelde PTA van koeien geboren in 2015 terug zal zetten naar naar nul.

4. NAAR BENEDEN AFSTELLEN IS DUS GOED!

Over het algemeen is een neerwaartse aanpassing voor een bepaald kenmerk de hoeveelheid genetische vooruitgang die we voor dat kenmerk hebben geboekt. Dus een grotere neerwaartse aanpassing is eigenlijk een goed teken – het betekent dat we voor dat bepaalde kenmerk veel meer genetische vooruitgang hebben geboekt!

Vanwege de neerwaartse aanpassingen moeten we wennen aan nieuwe, doorgaans lagere referentieniveaus voor de kenmerken en indexen waar we ons op richten bij genetische selectie.

5. DE BASISAANPASSING HEEFT GEEN INVLOED OP DE RELATIEVE RANG VAN DE DIEREN.

Hoewel de basisaanpassing ervoor zorgt dat de PTA-waarden voor stieren en koeien voor de meeste kenmerken lager lijken, is dat wel dezelfde aanpassing voor alle dieren. Dat betekent dat individuele ranglijsten niet worden beïnvloed.

WAT ZIJN DE WERKELIJKE VERANDERINGEN?

Benieuwd wat de daadwerkelijke veranderingen zullen zijn? Onderstaande tabel 1 geeft dit alles weer.

Omdat een positieve waarde de hoeveelheid vooruitgang is die we hebben gemaakt, betekent dit ook dat de PTA voor dat kenmerk zal afnemen met deze waarde. Omgekeerd betekenen negatieve waarden dat de PTA voor dat kenmerk daadwerkelijk met die waarde zal toenemen.

Om het algemene beeld van genetische vooruitgang duidelijk te beoordelen, zijn veranderingen in kenmerken die in zwart zijn weergegeven positieve vooruitgang. Eigenschappen die in rood zijn weergegeven, hebben de afgelopen vijf jaar negatieve vooruitgang geboekt.

*Houd er rekening mee dat de CDCB (Amerikaanse Council on Dairy Cattle Breeding) deze waarden opnieuw zal berekenen bij de komende fokwaardedraai (april 2020) met behulp van vollediger en actuelere data. Er kunnen dus af en toe kleine veranderingen zijn.*

Tabel 1. PTA -verschil van in 2015 geboren koeien vergeleken met die van 2010. De PTA’s zullen afnemen met deze waardes bij de fokwaardedraai in april 2020.

TRAITUNITSHOLSTEINJERSEYBROWN SWISS
MilkPounds492524214
FatPounds24258
ProteinPounds18208
Productive life | PLMonths1.861.540.24
Daughter pregnancy rate | DPR%0.24-0.99-0.62
Somatic cell score | SCSLog base 2 units-0.0800
Heifer conception rate | HCR%0.50.44-0.24
Cow conception rate |CCR%0.38-0.9-0.74
Cow livability | LIV%0.740.08-0.28
Displaced abomasum | DA%0.21--
Ketosis | KET%0.2--
Mastitis | MAST%0.6--
Metritis | MET%0.34--
Milk fever | MFEV%-0.06--
Retained Placenta | RP%0.05--
Early first calving | EFCDays1.51.40.5
Gestation length | GLDays-0.350.3-0.03
Sire Calving Ease | SCE%-0.4--0.3
Daughter Calving Ease | DCE%-1.9--0.6
Sire Stillbirth | SSB%-0.3--
Daughter Stillbirth | DSB%-1.6--
Final Score (PTAT)Points0.760.70.4
Udder composite | UDC / JUI0.85--
Feet and leg composite | FLC0.49--
Lifetime Net Merit | NM$Dollars23119160
Lifetime Cheese Merit | CM$Dollars23919663
Lifetime Fluid Merit | FM$Dollars21917956
Lifetime Grazing Merit | GM$Dollars20714238
StaturePoints0.470.50.6
StrengthPoints0.200.2
Dairy formPoints0.380.40.3
Foot anglePoints0.50.10.1
Feet and leg score0.54
Rear legs - side viewPoints-0.0200.1
Rear legs - rear view0.49
Body depth0.14
Rump anglePoints-0.020.40
Rump widthPoints0.360.10.1
Fore udder attachmentPoints1.010.70.3
Rear udder heightPoints1.20.60.3
Rear udder widthPoints1.160.20.3
Udder depthPoints0.840.90.2
Udder cleftPoints0.540.10.1
Front teat placementPoints0.520.30.3
Rear teat placement0.49
Teat lengthPoints-0.270-0.2
Body weight composite0.15

TER VERGELIJKING.

Bent u benieuwd hoe de voortgang van de afgelopen vijf jaar zich verhoudt tot de voortgang die we eerder hebben gemaakt? De onderstaande tabellen geven dit weer voor de rassen Holstein en Jersey.

HOLSTEIN BASE CHANGE COMPARISONMilkFatProtPLDPRNM$
2020 CHANGES (progress made from 2015-2020)49224181.9 0.24231
2015 CHANGES (progress made from 2010-2015)38217121.00.2184
JERSEY BASE CHANGE COMPARISONMilkFatProtPLDPRSCSNM$
2020 Changes (progress made from 2015-2020)52425201.54-0.990.00191
2015 Changes (progress made from 2010-2015)38219120.80.00.04124

U kunt zien dat voor de productiekenmerken zowel Holsteins als Jerseys aanzienlijk meer vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen vijf jaar, dan in de vijf voorgaande jaren. Dat betekent dat we als bedrijfstak grote stappen maken. U kunt er op vertrouwen dat de stieren die u nu gebruikt via hun nakomelingen winstgevende resultaten zullen opleveren.

1 Continue Reading →

4 dingen die u moet weten over de nieuwe update van de TPI-formule

De formule van de TPI index is gewijzigd. Hoewel de veranderingen niet ingrijpend zijn, is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van deze updates, vooral wanneer u de TPI gebruikt bij het vaststellen van uw genetisch plan.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN?

1. De verhouding tussen vet en eiwit is nu gelijk

Eerder werden kilo’s eiwit gewogen op 21% van de totale index, terwijl kilo’s vet werden gewogen op 17%. Door de marktomstandigheden zijn deze gewichten nu gelijk, elk 19%.

2. De CDCB-gezondheidskenmerken zijn nu opgenomen in de TPI index

Binnen de categorie gezondheidskenmerken van TPI ziet u nu dat de zes CDCB-gezondheidskenmerken (resistentie tegen mastitis, slepende melkziekte, aan de nageboorte staan, baarmoederontsteking, gedraaide lebmaag en melkziekte) zijn opgenomen. De Holstein Association heeft de zes kenmerken gecombineerd tot één economische index, die 2% van het totale gewicht van de TPI-formule bijdraagt.

Dit gewicht van 2% komt in wezen door het verwijderen van 1% gewicht uit SCS (Celgetal) en 1% gewicht uit DCE (Afkalfgemak). Dit is logisch, omdat de zes gezondheidskenmerken zowel verantwoordelijk zijn voor resistentie tegen mastitis, als voor andere stofwisselingsziekten die meestal voorkomen bij het afkalven.

3. Foot & Leg Composite (FLC) legt nu nadruk op zijaanzicht achterbenen

Het Holstein ras gaat in de richting van iets te rechte benen. Om dit kenmerk te helpen corrigeren, wordt het zijaanzicht van de achterbenen nu opgenomen als onderdeel van de FLC (samengestelde index voor klauwen en benen). Stieren met iets kromming in de benen worden dus hoger gewaardeerd.

4. Er komt 1% minder gewicht op exterieur en 1% meer gewicht op gezondheid

Omdat het creëren van gezonde, probleemloze koeien een doel is dat alle fokkerijorganisaties delen, heeft Holstein USA besloten om 1% van het gewicht van Melktype (Dairy Form) in de exterieurcategorie TPI te verplaatsen naar Productive Life, binnen de categorie gezondheid. Met die verschuiving worden hier de nieuwe categoriegewichten van TPI getoond.

Extra updates die de Holstein Association USA heeft gedaan aan de TPI-formule zijn als volgt:

 • De vruchtbaarheidsindex bevat nu het kenmerk ALVA, oftewel Afkalfleeftijd Vaarzen (Early First Calving)
 • De standaarddeviaties voor kenmerken worden bijgewerkt

 

 

Dus wanneer de TPI index past binnen uw genetisch plan, zorg er dan voor dat u weet wat TPI inhoudt, zodat u ervoor zorgt dat u genetische vooruitgang blijft boeken in de richting van uw unieke fokdoelen.

0 Continue Reading →

Twee Alta 4-EVENT COWS in je afkalfstal

Help ze om beide Alta 4-EVENT COWS te worden

Denk aan uw afkalfstal. Daar staat een verse koe met haar pasgeboren vaarskalf. Een nieuwe start voor beiden. Zowel de koe als haar vaarskalf wil je zien ontwikkelen tot een Alta 4-momenten koe.

Laat DE KOE goed opstarten na afkalven

Wanneer de transitie, het afkalven en het verse koeien management goed op orde zijn, is de kans veel groter dat de koe daadwerkelijk een probleemloze, zogenaamde 4-EVENT COW wordt. Toekomstige vruchtbaarheidsproblemen en gezondheidsrisico’s ontstaan vaak al in de transitie. Om te zorgen dat u meer 4-EVENT COWS in de stal krijgt, ondersteunen wij uw management graag met de volgende hulpmiddelen.

1. Activiteits- en herkauw monitoring systeem Alta COW WATCH spoort naast tochtigheden ook vroegtijdig gezondheidsproblemen op. Het systeem geeft een melding wanneer de koe te lang ligt, te weinig voer opneemt of te weinig herkauwt. Dit zijn de eerste tekenen dat het dier zich niet goed voelt. Dit is voornamelijk erg belangrijk bij verse koeien, omdat er dan preventieve maatregelen genomen kunnen worden en voorkomen kan worden dat het dier ziek wordt. Dit scheelt tijd, arbeid en behandelkosten.

2. A nutritional calcium supplement, like RumiLife® CAL24™ given at calving, will get your cows off to the right start. CAL24 is the simplest way to promote proper calcium levels so you can also avoid the fresh cow problems that often accompany subclinical milk fever. Plus, you can give a full dose of two CAL24 boluses at once, right after calving, so you don’t need to catch each cow again 12 hours later. That saves time, labor, and stress on you and the cow.

Getting THE CALF off to the right start at birth

She’s still a couple years away, but this newborn calf can be a future Alta 4-EVENT COW if you give her the best care, right from the start. That includes keeping a clean environment, offering a low-stress entrance into the world, and remembering the 3 Q’s of colostrum after she’s born.

 1. Quickly – feed colostrum as soon as possible, and ideally within two hours after birth for optimal transfer of immunity
 2. Quantity – ensure that you feed colostrum with enough fat and enough IgGs
  • 100 grams of IgG is the minimum amount a calf needs
  • 150-200 grams of IgG is the gold standard to give that calf the best possible start
 1. Quality – if you use maternal colostrum, test it first with the Brix refractometer. Use the following guidelines to know whether a colostrum replacement or supplement, like Calf’s Choice Total® (CCT) Colostrum is needed.
  • Brix < 18%: Replace maternal colostrum with CCT.
  • Brix = 18%-22%: Supplement maternal colostrum with CCT.
  • Brix = 22%-25%: Supplementation is optional for excellent passive transfer of immunity.
  • Brix > 25%: No supplement is required.

The first meal is the most important one that a calf will ever have. It’s a known fact that calves have fewer health problems when they’re given the best immunity and energy in their first meal – colostrum. Studies show that proper colostrum management lends way to higher average daily gains (ADG), which in turn yields higher production levels once that calf freshens in for the first time.

So in that calf’s first hours, keep these 3 Q’s of colostrum in mind, to help set her up for a successful future as an Alta 4-EVENT COW.

Help them both become Alta 4-EVENT COWS

The calf and cow in your maternity pen can both be future 4-EVENT COWS in your herd. Start them on their way by getting them off to the right start after calving and the right start at birth.

Work with your trusted Alta advisor to see how you can incorporate Alta COW WATCH, RumiLife CAL24, and CCT Colostrum in your herd, or learn more about each, at the links below:

0 Continue Reading →

De Alta 4-EVENT COW

Maak kennis met koe 5677.

 

Ze is gehuisvest op een bedrijf met 260 melkkoeien, waar wordt samengewerkt met Alta Genetics. Een Alta PREG herdmanager heeft de gehele reproductie van de veestapel in handen. Op het melkveebedrijf wordt koe 5677 drie keer per dag gemolken in een 2×20 zij aan zij melkstal.

Ze krijgt een uitgebalanceerd rantsoen en wanneer ze niet vreet, spendeert ze haar tijd in een vrijloop stal met comfortabele diepstrooiselboxen. Momenteel zit koe 5677 in haar tweede lactatie. Bij Alta is ze, wat wij noemen een 4-momenten koe, oftewel 4-EVENT COW.

Wat is een Alta 4-EVENT COW?

Wanneer je kijkt naar een koe in DairyComp of een ander management programma, heeft een 4-momenten koe slechts vier belangrijke gebeurtenissen gedurende haar lactatie:

 1. VERS
 2. GEINSEMINEERD
 3. DRACHTIG
 4. DROOG
4EventCircle_LightBlue-withLogo

In het geval van 5677, betekent dit dat ze een levend kalf ter wereld heeft gebracht zonder problemen. Ze heeft geen melkziekte of ketosis gehad en ze heeft niet aan de nageboorte gestaan. Stofwisselingsziekten hebben niet plaatsgevonden en haar dus niet belemmerd na het kalven. Doordat ze geen problemen heeft gehad is er geen sprake van behandelkosten.

Na een vrijwillige wachtperiode van 60 dagen is 5677 geïnsemineerd. Omdat de status GEINSEMINEERD slechts één keer staat genoteerd in haar koekaart, weten we dat het slechts één rietje heeft gekost.

Vervolgens is ze drachtig verklaard. Dit komt ook te staan in haar koekaart. Dit is alleen mogelijk omdat ze geen vroege embryonale sterfte of abortus heeft gehad. Ook heeft ze verder geen vruchtbaarheidsproblemen gehad.

De vierde en laatste gebeurtenis van 5677 haar lactatie is de droogstand. Op haar koekaart te zien als DROOG. Dit betekent dat er verder geen aanhoudende problemen zijn geweest, gedurende haar lactatie. Ze deed zoals gewoonlijk haar werk, tot het moment ze droog gezet moest worden als voorbereiding op haar volgende lactatie.

Wat mist er?

Je vraagt je nu misschien af wat er mist in de koekaart van 5677. Natuurlijk zijn er meer gebeurtenissen gedurende de lactatie van een koe. Zoals het verwisselen van groep, het bekappen van de klauwen, eventuele vaccinaties en extra scans om de dracht nogmaals te bevestigen.

Maar wat echt ontbreekt bij een 4-momenten koe zijn de tegenslagen. De kosten en tijdrovende problemen die de algemene winstgevendheid van de veestapel verlagen. Een 4-momenten koe als 5677 krijgt geen mastitis. Ze wordt niet kreupel en ze aborteert haar kalf niet gedurende de dracht. Ze krijgt geen ziektes, infecties en problemen die kunnen zorgen voor hoofdpijn bij de beste veehouders.

Meer koeien als 5677

Koe 5677 is niet alleen een 4-momenten koe. Ze is een winstgevende koe. Denk maar eens na over de tijd, het geld en niet te vergeten de rust die je hebt met een 4-momenten koe. Van zulke koeien heb je het liefst een stal vol. Een veestapel vol met 4-momenten koeien, oftewel 4-EVENT COWS bespaart op kostbare behandelingen en levert meer op doordat de melkproductie niet zal zakken door gezondheidsproblemen.

 

Wilt u meer weten over de 4-EVENT COW? Uw accountmanager vertelt u er graag meer over!

0 Continue Reading →

CONCEPT PLUS bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Herinner je je koe 5677 nog? Bij Alta noemen wij haar een 4-momenten koe, oftewel een 4-EVENT COW. Dat houdt in dat de management gegevens op haar individuele koekaart ons vertellen dat ze slechts vier gebeurtenissen heeft meegemaakt in haar meest recente lactatie:

 1. VERS – met een gezond kalf en zonder stofwisselingsziektes
 2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dit betekent dat ze gezond is opgestart na het kalven
 3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
 4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie
Polaroid style image of Alta 4-EVENT COW #5677

Hoe draagt Alta CONCEPT PLUS bij aan het maken van meer 4-EVENT COWS?

Momenten 2 en 3, GEINSEMINEERD en DRACHTIG, zijn beide afhankelijk van vele factoren gerelateerd aan genetica en reproductie. Een manier om er zeker van te zijn dat meer koeien drachtig verklaard zullen worden na slechts één inseminatie, is om onze stieren te gebruiken met de hoge vruchtbaarheidsstatus Alta CONCEPT PLUS.

Alta CONCEPT PLUS is de meest nauwkeurige evaluatie van stieren in de sector en dit is exclusief van Alta.

Het is de meest betrouwbare manier om de vruchtbaarheid van elke individuele Alta stier te weten. CONCEPT PLUS is gebaseerd op werkelijke drachtigheidscontroles en houdt rekening met alle factoren die invloed hebben op hoe goed de stier bevrucht. Omdat de data enkel komt van de meest progressieve, grote melkveebedrijven, kun je er op vertrouwen dat Alta CONCEPT PLUS stieren je helpen bij het creëren van meer drachtigheden op je bedrijf.

Minder inseminaties meer drachtigheden!

Als je begruikt maakt van conventioneel sperma in je fokprogramma, dan zullen de Alta CONCEPT PLUS stieren de kans op een dracht met 2% tot 5% vergroten ten opzichte van een gemiddelde conventionele stier.

concept plus

Wanneer gesekst sperma onderdeel is van je fokstrategie, dan zijn Ata’s 511 CONCEPT PLUS stieren, de stieren die je wilt gebruiken. Deze stieren geven je zelfs 5% tot 9% meer kans op een dracht dan het sperma van een gemiddelde gesekste stier.

511 concept plus_600px

Stier vruchtbaarheid = winst

Koe 5677 is niet alelen een Alta 4-momenten koe. Een 4-EVENT COW is een winstgevende koe. Wanneer het slechts één inseminatie kost om haar drachtig te krijgen, weet je dat je vruchtbaarheidsprogramma tijd en geld spaart.

Door Alta’s hoog vruchtbare CONCEPT PLUS stieren te gebruiken verhoog je de kans op een dracht bij elke inseminatie, bij elke koe. Of je nu kiest voor conventioneel en/of gesekst sperma in je fokstrategie, met CONCEPT PLUS haal je het beste uit je genetische investering en kun je drachtigheden creëren met zekerheid.

Ga voor meer Alta 4-EVENT COWS, zoals 5677, in je veestapel en kies voor Alta CONCEPT PLUS en Alta 511 CONCEPT PLUS stieren. Vraag uw accountmanager om meer informatie!

0 Continue Reading →

Genetica bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Eén van de beste manieren om meer 4-EVENT COWS, oftewel 4-momenten koeien, te fokken is om met je genetische selectie te focussen op gezondheidskenmerken als Productive Life (PL).

Wanneer je, in samenwerking met je vertrouwde Alta adviseur, in je genetisch plan voldoende focus legt op Productive Life, betekent dit niet alleen dat je meer oudere koeien fokt. Ook voorspelt PL welke koeien het gehardst, gezondst en het gemakkelijkste te managen zijn.

Wat is de relatie van een genetisch plan ten opzichte van onze Alta 4-EVENT COW? 

Herinner je je koe 5677 nog? Ze is een tweede kalfs koe op een bedrijf met 260 melkkoeien en ze is een 4-EVENT COW, oftewel een 4-momenten koe.

We weten ook dat haar vader AltaSABRE is. De Productive Life (PL) waarde van AltaSABRE is +7.1 (fokwaarde dec. 2019). Dit betekent dat de verwachting is dat koe 5677, onze 4-momenten koe, 7,1 maand langer productief is in een koppel dan de andere dieren die verwekt zijn door een stier met een PL waarde van 0.0.

Polaroid style image of Alta 4-EVENT 5677 along with the 4-EVENT COW and Alta Genetic Plan and strategy logos

Deze meting van PL, gebaseerd op werkelijke fokwaarden, kan natuurlijk niet voorspellen wanneer koe 5677 daadwerkelijk de veestapel zal verlaten. Maar we kunnen wel kijken naar andere gebeurtenissen in het management van vergelijkbare melkveebedrijven, om te kijken of hogere PL stieren zoals AltaSABRE ook aantoonbaar gezondere en meer probleemloze koeien fokt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebeurtenissen op een bedrijf met een veestapel van 1500 koeien. Dit omvat alle dieren met een bekende Holstein vader ID. Productive Life is gebaseerd op oudergemiddelden. Dit geeft de werkelijke verschillen in gezondheid tussen koeien met een afstamming voor hoog PL en een afstamming voor laag PL weer.

Deze figuur laat het werkelijk aantal gebeurtenissen zien, die zijn geregistreerd in het managementprogramma van dit bedrijf. Hierbij is het management constant en is er geen voorkeursbehandeling voor bepaalde koeien.

Tabel 4 event cows tekst

Blauw: hoog PL   Geel: laag PL

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de hoge PL koeien minder problemen hebben gehad na het kalven en gedurende hun volledige lactatie. Hoge PL koeien hadden minder abortussen en minder koeien werden genoteerd als bewust gust. De Hoge PL koeien hadden tevens minder gevallen van mastitis, baarmoederontsteking en andere ziektes. Omdat de hoge PL koeien minder gezondheidsproblemen hadden, betekent dit tegelijkertijd dat er minder dieren onvrijwillig afgevoerd hoefden te worden.

Vergelijk deze resultaten met koe 5677. We weten, omdat ze een Alta 4-momenten koe is, dat ze geen gezondheidsproblemen heeft gehad. Haar vader, AltaSABRE scoort +7.1 voor PL. Dit is zelfs hoger dan het gemiddelde voor de hoge PL groep. Het is het bewijs dat aspecten van het genetische potentie bijdraagt aan haar status als een Alta 4-EVENT COW koe zonder gezondheidsproblemen.

Stel je eigen genetisch plan & strategie vast om meer Alta 4-EVENT COWS te fokken

Denk je eens in hoe soepel je week zal verlopen wanneer je geen masititis of baarmoederontsteking hebt om je druk over te maken, wanneer je geen infusen hoeft te geven. Een veestapel vol 4-EVENT COWS vraagt geen dure behandelkosten en geeft geen daling in melkproduktie door gezonheidsproblemen.

Elke koe die alleen de volgende vier gebeurtenissen heeft tijdens haar lactatie kost minder tijd en levert meer op:

 1. VERS – met een gezond kal en zonder stofwisselingsziektes
 2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dat betekent dat ze gezond is opgstart na het kalven
 3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
 4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie

 

Werk samen met je vertrouwde Alta adviseur en selecteer op Productive Life in je genetisch plan. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat je meer 4-EVENT COWS zoals 5677 fokt als toekomstige vervanging voor je veestapel.

0 Continue Reading →

Wat maakt ons leider in bevruchtend vermogen?

Heeft u er al eens over nagedacht wat er bij komt kijken om zeer vruchtbaar sperma vanuit onze stieren in uw inseminatievat te krijgen en vervolgens in uw koeien of vaarzen? De beste zijn in bevruchtend vermogen vraagt niet alleen veel van Alta’s medewerkers, maar ook van de processen en programma’s die betrokken zijn bij elke stap.

PEOPLE

Perfectie in vruchtbaarheid is de drijfveer van ons team! Van het verzamelen van het sperma, het beoordelen van de spermakwaliteit, tot en met de distributie en levering, wordt uw product door iedere Alta medewerker zorgvuldig, nauwkeurig en met focus behandeld. We zetten alleen getrainde mensen in die passie hebben voor en betrokken zijn bij uw repro succes. Onze teams in de stierenstallen, laboratoria, distributie en verkoop, onze inseminatoren en herdmanagers helpen allemaal uw koeien zo snel mogelijk drachtig te krijgen.

PROCESSES

Wij leveren sperma van de hoogste kwaliteit door voortdurende innovatie. Onze wetenschappers zijn altijd op zoek naar de beste manieren om de spermakwaliteit te verbeteren door middel van extender-onderzoek, potentie-onderzoeken en nog vele andere soorten onderzoek. We voeren dezelfde strenge verwerkingsprocessen en kwaliteitscontroles voor ons sperma uit bij elk van onze KI-centra in zes verschillende landen over de hele wereld.

PROGRAMS

CONCEPT PLUS is de leidende en meest nauwkeurige stiervruchtbaarheidsevaluatie in de sector, vandaar dat dit de enige manier is waarop de vruchtbaarheid van de Alta stieren bepaald wordt. CONCEPT PLUS is gebaseerd op drachtcontroleresultaten uit de managementsystemen van onze grote progressieve partnerbedrijven. We werken de resultaten om de maand bij om over de meest betrouwbare stiervruchtbaarheidsinformatie te beschikken – en we zijn transparant over welke stieren superieur en welke inferieur bevruchtend vermogen hebben.

U kunt vertrouwen op CONCEPT PLUS.

Twintig jaar geleden daagden we de traditionele vruchtbaarheidsevaluaties uit om af te stemmen op de wérkelijke behoeften van vooruitstrevende melkveebedrijven: zorgen voor efficiënte drachtigheden. CONCEPT PLUS gaat verder dan de huidige vruchtbaarheidsevaluaties in de sector, zodat u de meest betrouwbare, nauwkeurige en bewezen informatie over stiervruchtbaarheid krijgt.

0 Continue Reading →

Alta ADVANTAGE Showcase Tour bezoekt vooruitstrevende melkveebedrijven in Idaho

De 19e editie van de Alta ADVANTAGE Showcase Tour vond plaats van 5-8 juni 2018. Het was de eerste keer dat dit internationale event werd gehouden in Idaho.

De deelnemers bezochten een aantal van de meest progressieve melkveebedrijven van Idaho en leerden veel van de vooruitstrevende eigenaren en managers van deze gastbedrijven. Daarnaast hadden ze ook de kans om hun eigen ervaringen met elkaar te delen tijdens de managementstations op de verschillende farms, tijdens de busritten en ’s avonds in het hotel.

Hierbij een kort overzicht:

251Melkveehouders aanwezig tijdens de meest vooruitstrevende tour in de branche!
21Deelnemende landen
5Bussen om de deelnemers te vervoeren
5Gastvrije melkveebedrijven , die de Alta groep verwelkomden
- Eagle Ridge Dairy | Kuna, Idaho
- TLK Dairy | Mountain Home, Idaho
- Oak Valley Dairy | Burley, Idaho
- Swager Farms | Buhl, Idaho
- Beranna Dairy | Caldwell, Idaho
1Melkveebedrijf dat de internationale gasten ontving tijdens de pre-tour, die plaats had voorafgaand aan de echte tour - Bedankt Swan Falls Dairy!
30Stations op de farms, met als thema’s kalveropfok, personeelsmanagement, genetics, mestmanagement, reproductie, melkstalmanagement, koecomfort, klauwmanagement, veestapelplanning en nog veel meer
34,275Totaal aantal koeien dat gepresenteerd werd op de Alta ADVANTAGE Showcase gastbedrijven
70-30-0Meest gebruikte genetisch plan op de gastbedrijven
11Van dit aantal stieren werden dochters gepresenteerd in de Alta ADVANTAGE showpens
34Dochters die werden getoond
3Emmers ijs werden verorberd tijdens de wedstrijd IJS ETEN met deelnemers uit alle verschillende landen– waarbij Chili overtuigend de zege pakte
502Mijl gereisd door Idaho tijdens deze geweldige tour!
0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Chrissy Meyer

  No comments by Chrissy Meyer

x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway