Skip to Content

About: Chrissy Meyer

Recent Posts by Chrissy Meyer

Wat maakt ons leider in bevruchtend vermogen?

Heeft u er al eens over nagedacht wat er bij komt kijken om zeer vruchtbaar sperma vanuit onze stieren in uw inseminatievat te krijgen en vervolgens in uw koeien of vaarzen? De beste zijn in bevruchtend vermogen vraagt niet alleen veel van Alta’s medewerkers, maar ook van de processen en programma’s die betrokken zijn bij elke stap.

PEOPLE

Perfectie in vruchtbaarheid is de drijfveer van ons team! Van het verzamelen van het sperma, het beoordelen van de spermakwaliteit, tot en met de distributie en levering, wordt uw product door iedere Alta medewerker zorgvuldig, nauwkeurig en met focus behandeld. We zetten alleen getrainde mensen in die passie hebben voor en betrokken zijn bij uw repro succes. Onze teams in de stierenstallen, laboratoria, distributie en verkoop, onze inseminatoren en herdmanagers helpen allemaal uw koeien zo snel mogelijk drachtig te krijgen.

PROCESSES

Wij leveren sperma van de hoogste kwaliteit door voortdurende innovatie. Onze wetenschappers zijn altijd op zoek naar de beste manieren om de spermakwaliteit te verbeteren door middel van extender-onderzoek, potentie-onderzoeken en nog vele andere soorten onderzoek. We voeren dezelfde strenge verwerkingsprocessen en kwaliteitscontroles voor ons sperma uit bij elk van onze KI-centra in zes verschillende landen over de hele wereld.

PROGRAMS

CONCEPT PLUS is de leidende en meest nauwkeurige stiervruchtbaarheidsevaluatie in de sector, vandaar dat dit de enige manier is waarop de vruchtbaarheid van de Alta stieren bepaald wordt. CONCEPT PLUS is gebaseerd op drachtcontroleresultaten uit de managementsystemen van onze grote progressieve partnerbedrijven. We werken de resultaten om de maand bij om over de meest betrouwbare stiervruchtbaarheidsinformatie te beschikken – en we zijn transparant over welke stieren superieur en welke inferieur bevruchtend vermogen hebben.

U kunt vertrouwen op CONCEPT PLUS.

Twintig jaar geleden daagden we de traditionele vruchtbaarheidsevaluaties uit om af te stemmen op de wérkelijke behoeften van vooruitstrevende melkveebedrijven: zorgen voor efficiënte drachtigheden. CONCEPT PLUS gaat verder dan de huidige vruchtbaarheidsevaluaties in de sector, zodat u de meest betrouwbare, nauwkeurige en bewezen informatie over stiervruchtbaarheid krijgt.

0 Continue Reading →

Alta ADVANTAGE Showcase Tour bezoekt vooruitstrevende melkveebedrijven in Idaho

De 19e editie van de Alta ADVANTAGE Showcase Tour vond plaats van 5-8 juni 2018. Het was de eerste keer dat dit internationale event werd gehouden in Idaho.

De deelnemers bezochten een aantal van de meest progressieve melkveebedrijven van Idaho en leerden veel van de vooruitstrevende eigenaren en managers van deze gastbedrijven. Daarnaast hadden ze ook de kans om hun eigen ervaringen met elkaar te delen tijdens de managementstations op de verschillende farms, tijdens de busritten en ’s avonds in het hotel.

Hierbij een kort overzicht:

251Melkveehouders aanwezig tijdens de meest vooruitstrevende tour in de branche!
21Deelnemende landen
5Bussen om de deelnemers te vervoeren
5Gastvrije melkveebedrijven , die de Alta groep verwelkomden
- Eagle Ridge Dairy | Kuna, Idaho
- TLK Dairy | Mountain Home, Idaho
- Oak Valley Dairy | Burley, Idaho
- Swager Farms | Buhl, Idaho
- Beranna Dairy | Caldwell, Idaho
1Melkveebedrijf dat de internationale gasten ontving tijdens de pre-tour, die plaats had voorafgaand aan de echte tour - Bedankt Swan Falls Dairy!
30Stations op de farms, met als thema’s kalveropfok, personeelsmanagement, genetics, mestmanagement, reproductie, melkstalmanagement, koecomfort, klauwmanagement, veestapelplanning en nog veel meer
34,275Totaal aantal koeien dat gepresenteerd werd op de Alta ADVANTAGE Showcase gastbedrijven
70-30-0Meest gebruikte genetisch plan op de gastbedrijven
11Van dit aantal stieren werden dochters gepresenteerd in de Alta ADVANTAGE showpens
34Dochters die werden getoond
3Emmers ijs werden verorberd tijdens de wedstrijd IJS ETEN met deelnemers uit alle verschillende landen– waarbij Chili overtuigend de zege pakte
502Mijl gereisd door Idaho tijdens deze geweldige tour!
0 Continue Reading →

Top 5 items fokwaardedraai april

1. VELE ALTA TOPPERS BESCHIKBAAR – PASSEND BIJ UW GENETISCH PLAN

 • Voor onze Alta ADVANTAGE PARTNERS zijn er 10 nieuwe indrukwekkende stieren exclusief beschikbaar!
 • Op onze stierenkaart verschijnen 22! stieren met CONCEPT PLUS status, waarvan 5 best presterende dieren op gemakkelijk afkalven, ook de FUTURESTAR status hebben gekregen.
 • De trend van het FUTURE STAR-succes zet zich voort, want de beste nieuwe fokstieren (met dochterfokwaarden) zijn allemaal voormalig FUTURE STARS.

 

2. DALING IN PL, DPR & ALGEMENE INDEX WAARDEN VOOR DE MEESTE STIEREN IN DE SECTOR

 • Het CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de fokwaardenpublicatie in de US, heeft de manier waarop zij Productive Life (Levensduur) calculeren aangepast. Dit blijkt meer impact op de fokwaarden van de stieren te hebben dan verwacht – en niet alleen voor de fokwaarde Levensduur. Het geldt voor alle stieren in de gehele sector.
 • Deze aanpassing behoort niet tot de basis aanpassingen, die om de 5 jaar plaats vinden. Het gaat hier om het terugdraaien van eerdere inflaties en dat betekent een gemiddelde TPI en NMS terugval voor de meeste stieren tijdens deze fokwaarde draai. De hoogst geplaatste stieren hebben hier het meest last van, maar gemiddeld komt het volgens het CDCB op het volgende neer:
  • Huidige HOLSTEIN genomic stieren: i 1.5 PL | i 1.4 DPR | i 37$NM
  • Huidige HOLSTEIN dochtergeteste (fok) stieren: i 0.8 PL | i 1.0 DPR | i 18 $NM
  • Huidige JERSEY genomic stieren: i 2.0 PL | i 0.8 DR | i 56 JPI
  • Huidige JERSEY dochtergeteste (fok) stieren: i 1.0 PL | i 0.7 DPR | i 26 $NM

Wat betekent dit voor u:

 • Houdt rekening met deze inflatie, waardoor PL (levensduur), DPR (dochter vruchtbaarheid), TPI en NMS (algemene indexen) lager uitvallen bij de meeste stieren, niet alleen bij de Alta stieren, maar alle stieren in de sector.

 

3. ONTDEK DE 6 NIEUWE GEZONHEIDSFOKWAARDEN

 • Deze fokwaarden, die zijn weergegeven als resistentie tegen de ziekte zijn: Melkziekte, Gedraaide Lebmaag, Slepende Melkziekte, Mastitis, Aan De Nageboorte Staan en Baarmoederontsteking
 • De nieuwe gezondheidsfokwaarden zijn terug te vinden in onze Alta Bull Search in het gedeelte van Gezondheidseigenschappen van de individuele stierenpagina’s en zijn ook als Excelbestand te exporteren.

 

4. NIET-RASZUIVERE JERSEYS (MET JX IN HUN NAAM) GEDAALD IN JPI

 • Het CDCB heeft het totaal-ras model uitgebreid met genomische evaluaties. Dit betekent dat alle Jerseys die andere rassen in hun stamboom hebben – aangeduid door de JX in hun naam – hierdoor worden beïnvloed.
 • Naast de hierboven genoemde gemiddelde veranderingen, hadden de niet-raszuivere JX-stieren ogenschijnlijk een grotere verandering in JPI.
 • Holsteins en raszuivere Jerseys hadden geen merkbaar effect van deze totaal-ras model verandering.

 

5. WERK MET UW EIGEN GENETISCH PLAN! STEL SAMEN MET UW ALTA ADVISEURS UW FOKDOELEN VAST EN IMPLEMENTEER UW EIGEN GENETISCH PLAN OM DE MAXIMALE VOORUITGANG TE BOEKEN VOOR UW BEDRIJF.

 

0 Continue Reading →

Ontdek de 6 nieuwe gezondheidsfokwaarden!

Tijdens de fokwaarde draai van april heeft het CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de fokwaardenpublicatie in de US) zes nieuwe gezondheidsfokwaarden gepubliceerd. Klik op elke individuele gezondheidsfokwaarde om meer details te lezen over de voordelen, betrouwbaarheid en erfelijkheid, rechtstreeks van het CDCB.

Klik op de titels voor meer informatie over de verschillende gezondheidsfokwaarden.

De eigenschappen worden gepresenteerd als weerstand tegen een bepaalde ziekte. Een hoge positieve waarde is het beste – dat betekent dat een dier beter bestand is tegen de ziekte. Een lage negatieve waarde betekent dat een dier meer gevoelig is voor de betreffende ziekte en dus minder goed bestand hiertegen.

Als voorbeeld nemen we een koppel met een gemiddelde mastitis incidentie van 10%. Als voor deze koppel een stier wordt gebruikt met een fokwaarde van +3.0 voor mastitis, dan verwachten we dat dochters van deze stieren een gemiddelde incidentie van 7% hebben voor mastitis. Dit is 3% minder dan het gemiddelde van de koppel.

Ziekte incidentie varieert van 1.3% voor melkziekte tot 10.2% voor mastitis. De economische impact per ziektegeval is ook geschat en varieerde van €25,- bij ketose tot €175,- bij een gedraaide lebmaag. De erfelijkheid van deze eigenschappen is nog steeds erg laag, maar dat betekent niet dat er geen progressie gemaakt kan worden door op deze eigenschappen te selecteren (lees meer hierover in De hoge waarde van lage erfelijkheidseigenschappen).

Masitis resistentie is ook erg gunstig gecorreleerd met het celgetal. Daarnaast hebben de nieuwe gezondheidsfokwaarden geen significante correlaties met productie-eigenschappen. Dit betekent dat selectie op vet of eiwit dus niet noodzakelijk een afname in gezondheid zal veroorzaken. Omdat deze nieuw ontwikkelde gezondheidseigenschappen gecorreleerd zijn met al eerder beschikbare eigenschappen, hebben we al progressie gemaakt met deze eigenschappen. Hierover kan meer gelezen worden in het artikel: De genetische weg naar gezondere koeien. Uit onderzoek bleek dat er een correlatie tot 0.39 voor Productief Leven (Levensduur), correlaties tot 0.47 voor Livability en correlaties tot 0.59 voor Dochtervruchtbaarheid (DPR).

De data voor dit onderzoek om deze gezondheidseigenschappen te evalueren is dat van bedrijven in de US die door de veehouder zelf zijn gerapporteerd. Deze data is onderworpen aan grondige data analyse om zo de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze resultaten te waarborgen.

Als u vragen heeft over deze nieuwe gezondheidsfokwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager of de medewerkers op ons kantoor 0594-620940.

0 Continue Reading →

Advantage Showcase Tour Michigan zeer succesvol!

Van 21 t/m 23 juni kwamen 360 melkveehouders van uit de hele wereld samen tijdens de 18e Alta Advantage Showcase Tour in Michigan om hun managementstrategieën en -inzichten te delen.

Op de gastbedrijven waren stations opgezet, waar workshops werden gehouden over allerlei onderwerpen over melkveehouderij management. Onderwerpen waren onder andere:

 • Vruchtbaarheid
 • Melkkwaliteit en melkstal management
 • Transitie management
 • Voeding en rantsoen
 • Biestmanagement en kalveropfok
 • Jongveeopfok
 • Arbeidsorganisatie
 • Genetische planning
 • Melktechniek
 • En meer!

 

Hier een overzicht van de Alta Advantage Showcase Tour 2017 in aantallen:
360deelnemers
26verschillende nationaliteiten
18Alta Advantage Showcase Tours de afgelopen jaren
35workshops op de bedrijven met verschillende management onderwerpen
6charter bussen om de deelnemers te vervoeren
19,000melkkoeien aanwezig op de gastbedrijven
9prachtige gastbedrijven
Pre-tour host: Rich-Ro South Dairy | St. Johns, MI
Pre-tour host: Berlyn Acres | Fowler, MI
Walnutdale Farms | Wayland, MI
Prairie View Dairy | Delton, MI
Schaendorf Farms | Allegan, MI
Tubergen Dairy | Ionia, MI
Simon Farms | Westphalia, MI
Steenblik Dairy | Pewamo, MI
Double Eagle Dairy | Middleton, MI

Deze aantallen opgeteld resulteerden in 1 geweldige tour!

De Nederlandse deelnemers huurden na afloop van de Showcase tour auto’s om gezamenlijk nog een bezoek te brengen aan Ontario, Canada. Hier bezochten ze op zaterdag nog enkele melkveebedrijven om vervolgens de Niagara watervallen te bezichtigen. Vanuit Buffalo vertrokken ze zondagavond weer huiswaarts.

 

De gezellige sfeer tijdens de tour in combinatie met de mogelijkheid kennis op te doen op de gastbedrijven en te leren van elkaar, zorgden ervoor dat de deelnemers tevreden terug kijken op de reis. Deze ervaring laat bij iedereen een blijvende impressie achter van Alta’s vooruitstrevende aanpak om waarde te creëren, vertrouwen te bouwen en resultaat te leveren bij klanten over de hele wereld.

 

Click HERE to view the collection of photos and videos from the tour!

0 0 Continue Reading →

De waarheid over genomic fokwaarden

We zitten in middenin het genomic tijdperk. Een groot deel van de melkveehouders is inmiddels gewend aan het inzetten van genomic geteste stieren binnen hun fokkerijplan. Toch kunt u nog vragen hebben over het verschil dat u kunt verwachten tussen de eerste genomic fokwaarden van een stier en zijn uiteindelijke dochterfokwaarden.

Om uw vragen te beantwoorden hebben we een diepgaand onderzoek gedaan onder diverse stieren met als doel uit te zoeken hoe de genomic waarden zich verhouden tot de dochterfokwaarden. Worden ze in de loop der tijd meer of minder nauwkeurig?

Aan de hand van de totaalindexen TPI en NM$ (Net Merit) wordt gekeken naar de veranderingen in de loop der tijd. Ter info hieronder eerst nog even de opbouw van de TPI-formule en NM$-formule.

TPI NM$

Wat zijn de resultaten?

Grafiek 1 toont de gemiddelde verandering in TPI van de initiële genomic fokwaarden ten opzichte van de dochterfokwaarden van april 2017. De TPI-verandering van genomische tot dochterfokwaarden is te zien aan de hoeveelheid ruimte tussen de blauwe en oranje lijnen.

genomic fokwaarden
Grafiek 1: Wijziging in TPI van genomic beschikbaar gekomen stieren tot dochtergetest April 2017

In deze grafiek zijn alle stieren uit de gehele sector meegenomen, welke beschikbaar zijn gekomen tussen januari 2010 en april 2014. Zoals u kunt zien hadden de stieren die in januari 2010 beschikbaar kwamen een gemiddelde wijziging van 171 TPI punten tussen de genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen en hun dochtergeteste fokwaarden in april 2017.

Wanneer we nu een aantal jaren vooruitgaan, kunt u zien dat stieren die in april 2014 beschikbaar kwamen slechts een verschil van 52 punten hebben tussen de genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen en hun dochtergeteste fokwaarden in april 2017. Dit betekent dat de stabiliteit in GTPI van het beschikbaar komen van de genomic stieren totdat zij dochtergetest zijn is verbeterd met meer dan 100 TPI-punten! En de continue stijging van de genetische niveaus van de stieren krijgt u er als bonus bij!

Hetzelfde geldt voor Net Merit $. Zie de resultaten in grafiek 2.

De genomic stieren die op de markt kwamen in januari 2010, daalden gemiddeld 151 NM$ punten van hun genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen tot hun dochterfokwaarden in april 2017.

NM$
Grafiek 2: Wijziging in NMS van genomic beschikbaar gekomen stieren tot dochtergetest April 2017

Dus hoewel de genomic cijfers nog steeds iets hoog zijn, wordt de kloof tussen genomic en dochterbewezen fokwaarden iedere fokwaardedraai kleiner.

Wilt u meer details?

Laten we de feiten eens in een ander licht bekijken. We focussen ons dan op alle 1.078 stieren uit de sector die in 2013 op de markt beschikbaar zijn gekomen. Deze dieren hebben inmiddels dochterfokwaarden voor zowel productie, gezondheid en exterieur.
De klokvormige curve in grafiek 3 toont de gemiddelde en standaarddeviatie verandering in TPI van de 1.078 stieren die in april 2013 als genomic stier op de markt kwamen.

TPI
Grafiek 3: Histogram verschil in TPI van beschikbaar komen als genomic in 2013 tot dochtergetest April 2017

Zoals u kunt zien, zijn deze stieren gemiddeld minder dan 100 punten gewijzigd ten opzichte van hun oorspronkelijke vrijgave in 2013 naar hun dochterfokwaarden in april 2017. Zo’n 100 van deze stieren hebben een dochterbewezen TPI van slechts 20 punten van hun oorspronkelijke genomic TPI. Slechts ongeveer 40 van de 1.078 stieren zijn meer dan 300 TPI-punten gezakt – dat is minder dan 4%.

We zien dezelfde trend voor NM$. Grafiek 4 toont de gemiddelde NM$ verandering en standaardafwijking van dezelfde 1.078 stieren die in de gehele sector in 2013 zijn vrijgegeven. Deze dieren zakten -103 NM$ van hun initiële genomic fokwaarden in 2013 tot aan hun dochterfokwaarden in april 2017.

Vijfennegentig stieren bleven stabiel met zo’n maximaal 20 punten verschil van hun genomic tot hun dochtergeteste NM$. Slechts 20 stieren daalde meer dan 300 NM$-punten.

NM$ Verschil
Grafiek 4: Histogram verschil in NMS van beschikbaar komen als genomic in 2013 tot dochtergetest April 2017

Wat zijn voor u de mogelijkheden?

Twijfel je nog of dochterbewezen of genomic stieren de beste optie zijn voor u? Kijk dan eens naar de top 10 beschikbare Alta stieren in Nederland hieronder:

April 2017 Top dochtergeteste stierenTPI
768269 | AltaRABO2476
768272 | AltaBGOOD2474
767806 | AltaROBLE2461
767309 | AltaMERCI2450
768308 | AltaPITA2430
766926 | AltaOAK2425
767809 | AltaENTRUST2389
767002 | AltaEVERGALDE2387
767696 | AltaGENUITY2368
768024 | AltaANTEUP2341
GEMIDDELD2420
April 2017 Top genomic stierenTPI
769246 | AltaMORENO2742
769362 | AltaAMULET2712
769797 | AltaLOBELLO2681
769799 | AltaRECOIL2656
769635 | AltaPOLISH2651
769851| AltaEXTRA2643
769363 | AltaFLYWHEEL2643
769796 | AltaFOREVER2642
780074 | AltaDURST2641
780072 | AltaMANTRA2635
GEMIDDELD2665

Momenteel zijn hebben onze beste dochtergeteste stieren een gemiddelde TPI van 2420. Toch biedt de bovenste, beschikbare groep genomic stieren een voordeel van 245 punten!

Sommige stieren krijgen punten, anderen verliezen ze. Maar de kans is minimaal dat een stier uit de lijst van genomic stieren lager uitkomen dan stieren uit de lijst met dochtergeteste stieren.

 

Wanneer u uw genetische keuzes maakt, houdt dan rekening met het volgende:

 1. Genomic fokwaarden vallen vaak iets te hoog uit. Toch zien we met iedere fokwaardedraai het verschil tussen de genomic fokwaaden ten opzichte van de dochtergeteste fokwaarden kleiner worden in zowel TPI als NM$, doordat de berekeningsmodellen in de loop der tijd steeds nauwkeuriger zijn geworden.
 2. De gemiddelde TPI en NM$ verandering van genomic fokwaarden tot dochtergeteste fokwaarden voor stieren die in 2013 beschikbaar gekomen zijn is ongeveer -100 punten. Ondanks die verandering maakt u nog steeds veel snellere genetische vooruitgang met behulp van een groep genomic stieren dan een groep dochtergeteste stieren.
 3.  Wees er zeker van dat de genetische vooruitgang die u maakt in de richting is van uw fokdoelen. Selecteer een groep genomic stieren op basis van uw specifieke genetisch plan. Leg de nadruk op dié productie-, gezondheid- of exterieurkenmerken, die het meest bijdragen aan de winstgevendheid van uw bedrijf.

 

Fokwaardenanalyses verstrekt door Ashley Mikshowsky, PEAK Geneticist

Click to download a printable PDF of this article in English.

0 0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Chrissy Meyer

  No comments by Chrissy Meyer

x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway