Skip to Content

About: Chrissy Meyer

Recent Posts by Chrissy Meyer

Twee Alta 4-EVENT COWS in je afkalfstal

Help ze om beide Alta 4-EVENT COWS te worden

Denk aan uw afkalfstal. Daar staat een verse koe met haar pasgeboren vaarskalf. Een nieuwe start voor beiden. Zowel de koe als haar vaarskalf wil je zien ontwikkelen tot een Alta 4-momenten koe.

Laat DE KOE goed opstarten na afkalven

Wanneer de transitie, het afkalven en het verse koeien management goed op orde zijn, is de kans veel groter dat de koe daadwerkelijk een probleemloze, zogenaamde 4-EVENT COW wordt. Toekomstige vruchtbaarheidsproblemen en gezondheidsrisico’s ontstaan vaak al in de transitie. Om te zorgen dat u meer 4-EVENT COWS in de stal krijgt, ondersteunen wij uw management graag met de volgende hulpmiddelen.

1. Activiteits- en herkauw monitoring systeem Alta COW WATCH spoort naast tochtigheden ook vroegtijdig gezondheidsproblemen op. Het systeem geeft een melding wanneer de koe te lang ligt, te weinig voer opneemt of te weinig herkauwt. Dit zijn de eerste tekenen dat het dier zich niet goed voelt. Dit is voornamelijk erg belangrijk bij verse koeien, omdat er dan preventieve maatregelen genomen kunnen worden en voorkomen kan worden dat het dier ziek wordt. Dit scheelt tijd, arbeid en behandelkosten.

2. A nutritional calcium supplement, like RumiLife® CAL24™ given at calving, will get your cows off to the right start. CAL24 is the simplest way to promote proper calcium levels so you can also avoid the fresh cow problems that often accompany subclinical milk fever. Plus, you can give a full dose of two CAL24 boluses at once, right after calving, so you don’t need to catch each cow again 12 hours later. That saves time, labor, and stress on you and the cow.

Getting THE CALF off to the right start at birth

She’s still a couple years away, but this newborn calf can be a future Alta 4-EVENT COW if you give her the best care, right from the start. That includes keeping a clean environment, offering a low-stress entrance into the world, and remembering the 3 Q’s of colostrum after she’s born.

 1. Quickly – feed colostrum as soon as possible, and ideally within two hours after birth for optimal transfer of immunity
 2. Quantity – ensure that you feed colostrum with enough fat and enough IgGs
  • 100 grams of IgG is the minimum amount a calf needs
  • 150-200 grams of IgG is the gold standard to give that calf the best possible start
 1. Quality – if you use maternal colostrum, test it first with the Brix refractometer. Use the following guidelines to know whether a colostrum replacement or supplement, like Calf’s Choice Total® (CCT) Colostrum is needed.
  • Brix < 18%: Replace maternal colostrum with CCT.
  • Brix = 18%-22%: Supplement maternal colostrum with CCT.
  • Brix = 22%-25%: Supplementation is optional for excellent passive transfer of immunity.
  • Brix > 25%: No supplement is required.

The first meal is the most important one that a calf will ever have. It’s a known fact that calves have fewer health problems when they’re given the best immunity and energy in their first meal – colostrum. Studies show that proper colostrum management lends way to higher average daily gains (ADG), which in turn yields higher production levels once that calf freshens in for the first time.

So in that calf’s first hours, keep these 3 Q’s of colostrum in mind, to help set her up for a successful future as an Alta 4-EVENT COW.

Help them both become Alta 4-EVENT COWS

The calf and cow in your maternity pen can both be future 4-EVENT COWS in your herd. Start them on their way by getting them off to the right start after calving and the right start at birth.

Work with your trusted Alta advisor to see how you can incorporate Alta COW WATCH, RumiLife CAL24, and CCT Colostrum in your herd, or learn more about each, at the links below:

0 Continue Reading →

Het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Maak kennis met koe 5677.

 

Ze is gehuisvest op een bedrijf met 260 melkkoeien, waar wordt samengewerkt met Alta Genetics. Een Alta PREG herdmanager heeft de gehele reproductie van de veestapel in handen. Op het melkveebedrijf wordt koe 5677 drie keer per dag gemolken in een 2×20 zij aan zij melkstal.

Ze krijgt een uitgebalanceerd rantsoen en wanneer ze niet vreet, spendeert ze haar tijd in een vrijloop stal met comfortabele diepstrooiselboxen. Momenteel zit koe 5677 in haar tweede lactatie. Bij Alta is ze, wat wij noemen een 4-momenten koe, oftewel 4-EVENT COW.

Wat is een Alta 4-EVENT COW?

Wanneer je kijkt naar een koe in DairyComp of een ander management programma, heeft een 4-momenten koe slechts vier belangrijke gebeurtenissen gedurende haar lactatie:

 1. VERS
 2. GEINSEMINEERD
 3. DRACHTIG
 4. DROOG
4EventCircle_LightBlue-withLogo

In het geval van 5677, betekent dit dat ze een levend kalf ter wereld heeft gebracht zonder problemen. Ze heeft geen melkziekte of ketosis gehad en ze heeft niet aan de nageboorte gestaan. Stofwisselingsziekten hebben niet plaatsgevonden en haar dus niet belemmerd na het kalven. Doordat ze geen problemen heeft gehad is er geen sprake van behandelkosten.

Na een vrijwillige wachtperiode van 60 dagen is 5677 geïnsemineerd. Omdat de status GEINSEMINEERD slechts één keer staat genoteerd in haar koekaart, weten we dat het slechts één rietje heeft gekost.

Vervolgens is ze drachtig verklaard. Dit komt ook te staan in haar koekaart. Dit is alleen mogelijk omdat ze geen vroege embryonale sterfte of abortus heeft gehad. Ook heeft ze verder geen vruchtbaarheidsproblemen gehad.

De vierde en laatste gebeurtenis van 5677 haar lactatie is de droogstand. Op haar koekaart te zien als DROOG. Dit betekent dat er verder geen aanhoudende problemen zijn geweest, gedurende haar lactatie. Ze deed zoals gewoonlijk haar werk, tot het moment ze droog gezet moest worden als voorbereiding op haar volgende lactatie.

Wat mist er?

Je vraagt je nu misschien af wat er mist in de koekaart van 5677. Natuurlijk zijn er meer gebeurtenissen gedurende de lactatie van een koe. Zoals het verwisselen van groep, het bekappen van de klauwen, eventuele vaccinaties en extra scans om de dracht nogmaals te bevestigen.

Maar wat echt ontbreekt bij een 4-momenten koe zijn de tegenslagen. De kosten en tijdrovende problemen die de algemene winstgevendheid van de veestapel verlagen. Een 4-momenten koe als 5677 krijgt geen mastitis. Ze wordt niet kreupel en ze aborteert haar kalf niet gedurende de dracht. Ze krijgt geen ziektes, infecties en problemen die kunnen zorgen voor hoofdpijn bij de beste veehouders.

Meer koeien als 5677

Koe 5677 is niet alleen een 4-momenten koe. Ze is een winstgevende koe. Denk maar eens na over de tijd, het geld en niet te vergeten de rust die je hebt met een 4-momenten koe. Van zulke koeien heb je het liefst een stal vol. Een veestapel vol met 4-momenten koeien, oftewel 4-EVENT COWS bespaart op kostbare behandelingen en levert meer op doordat de melkproductie niet zal zakken door gezondheidsproblemen.

 

Wilt u meer weten over de 4-EVENT COW? Uw accountmanager vertelt u er graag meer over!

0 Continue Reading →

CONCEPT PLUS bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Herinner je je koe 5677 nog? Bij Alta noemen wij haar een 4-momenten koe, oftewel een 4-EVENT COW. Dat houdt in dat de management gegevens op haar individuele koekaart ons vertellen dat ze slechts vier gebeurtenissen heeft meegemaakt in haar meest recente lactatie:

 1. VERS – met een gezond kalf en zonder stofwisselingsziektes
 2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dit betekent dat ze gezond is opgestart na het kalven
 3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
 4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie
Polaroid style image of Alta 4-EVENT COW #5677

Hoe draagt Alta CONCEPT PLUS bij aan het maken van meer 4-EVENT COWS?

Momenten 2 en 3, GEINSEMINEERD en DRACHTIG, zijn beide afhankelijk van vele factoren gerelateerd aan genetica en reproductie. Een manier om er zeker van te zijn dat meer koeien drachtig verklaard zullen worden na slechts één inseminatie, is om onze stieren te gebruiken met de hoge vruchtbaarheidsstatus Alta CONCEPT PLUS.

Alta CONCEPT PLUS is de meest nauwkeurige evaluatie van stieren in de sector en dit is exclusief van Alta.

Het is de meest betrouwbare manier om de vruchtbaarheid van elke individuele Alta stier te weten. CONCEPT PLUS is gebaseerd op werkelijke drachtigheidscontroles en houdt rekening met alle factoren die invloed hebben op hoe goed de stier bevrucht. Omdat de data enkel komt van de meest progressieve, grote melkveebedrijven, kun je er op vertrouwen dat Alta CONCEPT PLUS stieren je helpen bij het creëren van meer drachtigheden op je bedrijf.

Minder inseminaties meer drachtigheden!

Als je begruikt maakt van conventioneel sperma in je fokprogramma, dan zullen de Alta CONCEPT PLUS stieren de kans op een dracht met 2% tot 5% vergroten ten opzichte van een gemiddelde conventionele stier.

concept plus

Wanneer gesekst sperma onderdeel is van je fokstrategie, dan zijn Ata’s 511 CONCEPT PLUS stieren, de stieren die je wilt gebruiken. Deze stieren geven je zelfs 5% tot 9% meer kans op een dracht dan het sperma van een gemiddelde gesekste stier.

511 concept plus_600px

Stier vruchtbaarheid = winst

Koe 5677 is niet alelen een Alta 4-momenten koe. Een 4-EVENT COW is een winstgevende koe. Wanneer het slechts één inseminatie kost om haar drachtig te krijgen, weet je dat je vruchtbaarheidsprogramma tijd en geld spaart.

Door Alta’s hoog vruchtbare CONCEPT PLUS stieren te gebruiken verhoog je de kans op een dracht bij elke inseminatie, bij elke koe. Of je nu kiest voor conventioneel en/of gesekst sperma in je fokstrategie, met CONCEPT PLUS haal je het beste uit je genetische investering en kun je drachtigheden creëren met zekerheid.

Ga voor meer Alta 4-EVENT COWS, zoals 5677, in je veestapel en kies voor Alta CONCEPT PLUS en Alta 511 CONCEPT PLUS stieren. Vraag uw accountmanager om meer informatie!

0 Continue Reading →

Genetica bij het fokken van een Alta 4-EVENT COW

Eén van de beste manieren om meer 4-EVENT COWS, oftewel 4-momenten koeien, te fokken is om met je genetische selectie te focussen op gezondheidskenmerken als Productive Life (PL).

Wanneer je, in samenwerking met je vertrouwde Alta adviseur, in je genetisch plan voldoende focus legt op Productive Life, betekent dit niet alleen dat je meer oudere koeien fokt. Ook voorspelt PL welke koeien het gehardst, gezondst en het gemakkelijkste te managen zijn.

Wat is de relatie van een genetisch plan ten opzichte van onze Alta 4-EVENT COW? 

Herinner je je koe 5677 nog? Ze is een tweede kalfs koe op een bedrijf met 260 melkkoeien en ze is een 4-EVENT COW, oftewel een 4-momenten koe.

We weten ook dat haar vader AltaSABRE is. De Productive Life (PL) waarde van AltaSABRE is +7.1 (fokwaarde dec. 2019). Dit betekent dat de verwachting is dat koe 5677, onze 4-momenten koe, 7,1 maand langer productief is in een koppel dan de andere dieren die verwekt zijn door een stier met een PL waarde van 0.0.

Polaroid style image of Alta 4-EVENT 5677 along with the 4-EVENT COW and Alta Genetic Plan and strategy logos

Deze meting van PL, gebaseerd op werkelijke fokwaarden, kan natuurlijk niet voorspellen wanneer koe 5677 daadwerkelijk de veestapel zal verlaten. Maar we kunnen wel kijken naar andere gebeurtenissen in het management van vergelijkbare melkveebedrijven, om te kijken of hogere PL stieren zoals AltaSABRE ook aantoonbaar gezondere en meer probleemloze koeien fokt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebeurtenissen op een bedrijf met een veestapel van 1500 koeien. Dit omvat alle dieren met een bekende Holstein vader ID. Productive Life is gebaseerd op oudergemiddelden. Dit geeft de werkelijke verschillen in gezondheid tussen koeien met een afstamming voor hoog PL en een afstamming voor laag PL weer.

Deze figuur laat het werkelijk aantal gebeurtenissen zien, die zijn geregistreerd in het managementprogramma van dit bedrijf. Hierbij is het management constant en is er geen voorkeursbehandeling voor bepaalde koeien.

Tabel 4 event cows tekst

Blauw: hoog PL   Geel: laag PL

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de hoge PL koeien minder problemen hebben gehad na het kalven en gedurende hun volledige lactatie. Hoge PL koeien hadden minder abortussen en minder koeien werden genoteerd als bewust gust. De Hoge PL koeien hadden tevens minder gevallen van mastitis, baarmoederontsteking en andere ziektes. Omdat de hoge PL koeien minder gezondheidsproblemen hadden, betekent dit tegelijkertijd dat er minder dieren onvrijwillig afgevoerd hoefden te worden.

Vergelijk deze resultaten met koe 5677. We weten, omdat ze een Alta 4-momenten koe is, dat ze geen gezondheidsproblemen heeft gehad. Haar vader, AltaSABRE scoort +7.1 voor PL. Dit is zelfs hoger dan het gemiddelde voor de hoge PL groep. Het is het bewijs dat aspecten van het genetische potentie bijdraagt aan haar status als een Alta 4-EVENT COW koe zonder gezondheidsproblemen.

Stel je eigen genetisch plan & strategie vast om meer Alta 4-EVENT COWS te fokken

Denk je eens in hoe soepel je week zal verlopen wanneer je geen masititis of baarmoederontsteking hebt om je druk over te maken, wanneer je geen infusen hoeft te geven. Een veestapel vol 4-EVENT COWS vraagt geen dure behandelkosten en geeft geen daling in melkproduktie door gezonheidsproblemen.

Elke koe die alleen de volgende vier gebeurtenissen heeft tijdens haar lactatie kost minder tijd en levert meer op:

 1. VERS – met een gezond kal en zonder stofwisselingsziektes
 2. GEINSEMINEERD – slechts één keer, dat betekent dat ze gezond is opgstart na het kalven
 3. DRACHTIG – drachtig verklaard van één inseminatie, zonder abortussen
 4. DROOG – droog gezet zonder problemen gedurende haar lactatie

 

Werk samen met je vertrouwde Alta adviseur en selecteer op Productive Life in je genetisch plan. Op deze manier kun je er zeker van zijn dat je meer 4-EVENT COWS zoals 5677 fokt als toekomstige vervanging voor je veestapel.

0 Continue Reading →

Wat maakt ons leider in bevruchtend vermogen?

Heeft u er al eens over nagedacht wat er bij komt kijken om zeer vruchtbaar sperma vanuit onze stieren in uw inseminatievat te krijgen en vervolgens in uw koeien of vaarzen? De beste zijn in bevruchtend vermogen vraagt niet alleen veel van Alta’s medewerkers, maar ook van de processen en programma’s die betrokken zijn bij elke stap.

PEOPLE

Perfectie in vruchtbaarheid is de drijfveer van ons team! Van het verzamelen van het sperma, het beoordelen van de spermakwaliteit, tot en met de distributie en levering, wordt uw product door iedere Alta medewerker zorgvuldig, nauwkeurig en met focus behandeld. We zetten alleen getrainde mensen in die passie hebben voor en betrokken zijn bij uw repro succes. Onze teams in de stierenstallen, laboratoria, distributie en verkoop, onze inseminatoren en herdmanagers helpen allemaal uw koeien zo snel mogelijk drachtig te krijgen.

PROCESSES

Wij leveren sperma van de hoogste kwaliteit door voortdurende innovatie. Onze wetenschappers zijn altijd op zoek naar de beste manieren om de spermakwaliteit te verbeteren door middel van extender-onderzoek, potentie-onderzoeken en nog vele andere soorten onderzoek. We voeren dezelfde strenge verwerkingsprocessen en kwaliteitscontroles voor ons sperma uit bij elk van onze KI-centra in zes verschillende landen over de hele wereld.

PROGRAMS

CONCEPT PLUS is de leidende en meest nauwkeurige stiervruchtbaarheidsevaluatie in de sector, vandaar dat dit de enige manier is waarop de vruchtbaarheid van de Alta stieren bepaald wordt. CONCEPT PLUS is gebaseerd op drachtcontroleresultaten uit de managementsystemen van onze grote progressieve partnerbedrijven. We werken de resultaten om de maand bij om over de meest betrouwbare stiervruchtbaarheidsinformatie te beschikken – en we zijn transparant over welke stieren superieur en welke inferieur bevruchtend vermogen hebben.

U kunt vertrouwen op CONCEPT PLUS.

Twintig jaar geleden daagden we de traditionele vruchtbaarheidsevaluaties uit om af te stemmen op de wérkelijke behoeften van vooruitstrevende melkveebedrijven: zorgen voor efficiënte drachtigheden. CONCEPT PLUS gaat verder dan de huidige vruchtbaarheidsevaluaties in de sector, zodat u de meest betrouwbare, nauwkeurige en bewezen informatie over stiervruchtbaarheid krijgt.

0 Continue Reading →

Alta ADVANTAGE Showcase Tour bezoekt vooruitstrevende melkveebedrijven in Idaho

De 19e editie van de Alta ADVANTAGE Showcase Tour vond plaats van 5-8 juni 2018. Het was de eerste keer dat dit internationale event werd gehouden in Idaho.

De deelnemers bezochten een aantal van de meest progressieve melkveebedrijven van Idaho en leerden veel van de vooruitstrevende eigenaren en managers van deze gastbedrijven. Daarnaast hadden ze ook de kans om hun eigen ervaringen met elkaar te delen tijdens de managementstations op de verschillende farms, tijdens de busritten en ’s avonds in het hotel.

Hierbij een kort overzicht:

251Melkveehouders aanwezig tijdens de meest vooruitstrevende tour in de branche!
21Deelnemende landen
5Bussen om de deelnemers te vervoeren
5Gastvrije melkveebedrijven , die de Alta groep verwelkomden
- Eagle Ridge Dairy | Kuna, Idaho
- TLK Dairy | Mountain Home, Idaho
- Oak Valley Dairy | Burley, Idaho
- Swager Farms | Buhl, Idaho
- Beranna Dairy | Caldwell, Idaho
1Melkveebedrijf dat de internationale gasten ontving tijdens de pre-tour, die plaats had voorafgaand aan de echte tour - Bedankt Swan Falls Dairy!
30Stations op de farms, met als thema’s kalveropfok, personeelsmanagement, genetics, mestmanagement, reproductie, melkstalmanagement, koecomfort, klauwmanagement, veestapelplanning en nog veel meer
34,275Totaal aantal koeien dat gepresenteerd werd op de Alta ADVANTAGE Showcase gastbedrijven
70-30-0Meest gebruikte genetisch plan op de gastbedrijven
11Van dit aantal stieren werden dochters gepresenteerd in de Alta ADVANTAGE showpens
34Dochters die werden getoond
3Emmers ijs werden verorberd tijdens de wedstrijd IJS ETEN met deelnemers uit alle verschillende landen– waarbij Chili overtuigend de zege pakte
502Mijl gereisd door Idaho tijdens deze geweldige tour!
0 Continue Reading →

Top 5 items fokwaardedraai april

1. VELE ALTA TOPPERS BESCHIKBAAR – PASSEND BIJ UW GENETISCH PLAN

 • Voor onze Alta ADVANTAGE PARTNERS zijn er 10 nieuwe indrukwekkende stieren exclusief beschikbaar!
 • Op onze stierenkaart verschijnen 22! stieren met CONCEPT PLUS status, waarvan 5 best presterende dieren op gemakkelijk afkalven, ook de FUTURESTAR status hebben gekregen.
 • De trend van het FUTURE STAR-succes zet zich voort, want de beste nieuwe fokstieren (met dochterfokwaarden) zijn allemaal voormalig FUTURE STARS.

 

2. DALING IN PL, DPR & ALGEMENE INDEX WAARDEN VOOR DE MEESTE STIEREN IN DE SECTOR

 • Het CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de fokwaardenpublicatie in de US, heeft de manier waarop zij Productive Life (Levensduur) calculeren aangepast. Dit blijkt meer impact op de fokwaarden van de stieren te hebben dan verwacht – en niet alleen voor de fokwaarde Levensduur. Het geldt voor alle stieren in de gehele sector.
 • Deze aanpassing behoort niet tot de basis aanpassingen, die om de 5 jaar plaats vinden. Het gaat hier om het terugdraaien van eerdere inflaties en dat betekent een gemiddelde TPI en NMS terugval voor de meeste stieren tijdens deze fokwaarde draai. De hoogst geplaatste stieren hebben hier het meest last van, maar gemiddeld komt het volgens het CDCB op het volgende neer:
  • Huidige HOLSTEIN genomic stieren: i 1.5 PL | i 1.4 DPR | i 37$NM
  • Huidige HOLSTEIN dochtergeteste (fok) stieren: i 0.8 PL | i 1.0 DPR | i 18 $NM
  • Huidige JERSEY genomic stieren: i 2.0 PL | i 0.8 DR | i 56 JPI
  • Huidige JERSEY dochtergeteste (fok) stieren: i 1.0 PL | i 0.7 DPR | i 26 $NM

Wat betekent dit voor u:

 • Houdt rekening met deze inflatie, waardoor PL (levensduur), DPR (dochter vruchtbaarheid), TPI en NMS (algemene indexen) lager uitvallen bij de meeste stieren, niet alleen bij de Alta stieren, maar alle stieren in de sector.

 

3. ONTDEK DE 6 NIEUWE GEZONHEIDSFOKWAARDEN

 • Deze fokwaarden, die zijn weergegeven als resistentie tegen de ziekte zijn: Melkziekte, Gedraaide Lebmaag, Slepende Melkziekte, Mastitis, Aan De Nageboorte Staan en Baarmoederontsteking
 • De nieuwe gezondheidsfokwaarden zijn terug te vinden in onze Alta Bull Search in het gedeelte van Gezondheidseigenschappen van de individuele stierenpagina’s en zijn ook als Excelbestand te exporteren.

 

4. NIET-RASZUIVERE JERSEYS (MET JX IN HUN NAAM) GEDAALD IN JPI

 • Het CDCB heeft het totaal-ras model uitgebreid met genomische evaluaties. Dit betekent dat alle Jerseys die andere rassen in hun stamboom hebben – aangeduid door de JX in hun naam – hierdoor worden beïnvloed.
 • Naast de hierboven genoemde gemiddelde veranderingen, hadden de niet-raszuivere JX-stieren ogenschijnlijk een grotere verandering in JPI.
 • Holsteins en raszuivere Jerseys hadden geen merkbaar effect van deze totaal-ras model verandering.

 

5. WERK MET UW EIGEN GENETISCH PLAN! STEL SAMEN MET UW ALTA ADVISEURS UW FOKDOELEN VAST EN IMPLEMENTEER UW EIGEN GENETISCH PLAN OM DE MAXIMALE VOORUITGANG TE BOEKEN VOOR UW BEDRIJF.

 

0 Continue Reading →

Ontdek de 6 nieuwe gezondheidsfokwaarden!

Tijdens de fokwaarde draai van april heeft het CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de fokwaardenpublicatie in de US) zes nieuwe gezondheidsfokwaarden gepubliceerd. Klik op elke individuele gezondheidsfokwaarde om meer details te lezen over de voordelen, betrouwbaarheid en erfelijkheid, rechtstreeks van het CDCB.

Klik op de titels voor meer informatie over de verschillende gezondheidsfokwaarden.

De eigenschappen worden gepresenteerd als weerstand tegen een bepaalde ziekte. Een hoge positieve waarde is het beste – dat betekent dat een dier beter bestand is tegen de ziekte. Een lage negatieve waarde betekent dat een dier meer gevoelig is voor de betreffende ziekte en dus minder goed bestand hiertegen.

Als voorbeeld nemen we een koppel met een gemiddelde mastitis incidentie van 10%. Als voor deze koppel een stier wordt gebruikt met een fokwaarde van +3.0 voor mastitis, dan verwachten we dat dochters van deze stieren een gemiddelde incidentie van 7% hebben voor mastitis. Dit is 3% minder dan het gemiddelde van de koppel.

Ziekte incidentie varieert van 1.3% voor melkziekte tot 10.2% voor mastitis. De economische impact per ziektegeval is ook geschat en varieerde van €25,- bij ketose tot €175,- bij een gedraaide lebmaag. De erfelijkheid van deze eigenschappen is nog steeds erg laag, maar dat betekent niet dat er geen progressie gemaakt kan worden door op deze eigenschappen te selecteren (lees meer hierover in De hoge waarde van lage erfelijkheidseigenschappen).

Masitis resistentie is ook erg gunstig gecorreleerd met het celgetal. Daarnaast hebben de nieuwe gezondheidsfokwaarden geen significante correlaties met productie-eigenschappen. Dit betekent dat selectie op vet of eiwit dus niet noodzakelijk een afname in gezondheid zal veroorzaken. Omdat deze nieuw ontwikkelde gezondheidseigenschappen gecorreleerd zijn met al eerder beschikbare eigenschappen, hebben we al progressie gemaakt met deze eigenschappen. Hierover kan meer gelezen worden in het artikel: De genetische weg naar gezondere koeien. Uit onderzoek bleek dat er een correlatie tot 0.39 voor Productief Leven (Levensduur), correlaties tot 0.47 voor Livability en correlaties tot 0.59 voor Dochtervruchtbaarheid (DPR).

De data voor dit onderzoek om deze gezondheidseigenschappen te evalueren is dat van bedrijven in de US die door de veehouder zelf zijn gerapporteerd. Deze data is onderworpen aan grondige data analyse om zo de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze resultaten te waarborgen.

Als u vragen heeft over deze nieuwe gezondheidsfokwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager of de medewerkers op ons kantoor 0594-620940.

0 Continue Reading →

Advantage Showcase Tour Michigan zeer succesvol!

Van 21 t/m 23 juni kwamen 360 melkveehouders van uit de hele wereld samen tijdens de 18e Alta Advantage Showcase Tour in Michigan om hun managementstrategieën en -inzichten te delen.

Op de gastbedrijven waren stations opgezet, waar workshops werden gehouden over allerlei onderwerpen over melkveehouderij management. Onderwerpen waren onder andere:

 • Vruchtbaarheid
 • Melkkwaliteit en melkstal management
 • Transitie management
 • Voeding en rantsoen
 • Biestmanagement en kalveropfok
 • Jongveeopfok
 • Arbeidsorganisatie
 • Genetische planning
 • Melktechniek
 • En meer!

 

Hier een overzicht van de Alta Advantage Showcase Tour 2017 in aantallen:
360deelnemers
26verschillende nationaliteiten
18Alta Advantage Showcase Tours de afgelopen jaren
35workshops op de bedrijven met verschillende management onderwerpen
6charter bussen om de deelnemers te vervoeren
19,000melkkoeien aanwezig op de gastbedrijven
9prachtige gastbedrijven
Pre-tour host: Rich-Ro South Dairy | St. Johns, MI
Pre-tour host: Berlyn Acres | Fowler, MI
Walnutdale Farms | Wayland, MI
Prairie View Dairy | Delton, MI
Schaendorf Farms | Allegan, MI
Tubergen Dairy | Ionia, MI
Simon Farms | Westphalia, MI
Steenblik Dairy | Pewamo, MI
Double Eagle Dairy | Middleton, MI

Deze aantallen opgeteld resulteerden in 1 geweldige tour!

De Nederlandse deelnemers huurden na afloop van de Showcase tour auto’s om gezamenlijk nog een bezoek te brengen aan Ontario, Canada. Hier bezochten ze op zaterdag nog enkele melkveebedrijven om vervolgens de Niagara watervallen te bezichtigen. Vanuit Buffalo vertrokken ze zondagavond weer huiswaarts.

 

De gezellige sfeer tijdens de tour in combinatie met de mogelijkheid kennis op te doen op de gastbedrijven en te leren van elkaar, zorgden ervoor dat de deelnemers tevreden terug kijken op de reis. Deze ervaring laat bij iedereen een blijvende impressie achter van Alta’s vooruitstrevende aanpak om waarde te creëren, vertrouwen te bouwen en resultaat te leveren bij klanten over de hele wereld.

 

Click HERE to view the collection of photos and videos from the tour!

0 0 Continue Reading →

De waarheid over genomic fokwaarden

We zitten in middenin het genomic tijdperk. Een groot deel van de melkveehouders is inmiddels gewend aan het inzetten van genomic geteste stieren binnen hun fokkerijplan. Toch kunt u nog vragen hebben over het verschil dat u kunt verwachten tussen de eerste genomic fokwaarden van een stier en zijn uiteindelijke dochterfokwaarden.

Om uw vragen te beantwoorden hebben we een diepgaand onderzoek gedaan onder diverse stieren met als doel uit te zoeken hoe de genomic waarden zich verhouden tot de dochterfokwaarden. Worden ze in de loop der tijd meer of minder nauwkeurig?

Aan de hand van de totaalindexen TPI en NM$ (Net Merit) wordt gekeken naar de veranderingen in de loop der tijd. Ter info hieronder eerst nog even de opbouw van de TPI-formule en NM$-formule.

TPI NM$

Wat zijn de resultaten?

Grafiek 1 toont de gemiddelde verandering in TPI van de initiële genomic fokwaarden ten opzichte van de dochterfokwaarden van april 2017. De TPI-verandering van genomische tot dochterfokwaarden is te zien aan de hoeveelheid ruimte tussen de blauwe en oranje lijnen.

genomic fokwaarden
Grafiek 1: Wijziging in TPI van genomic beschikbaar gekomen stieren tot dochtergetest April 2017

In deze grafiek zijn alle stieren uit de gehele sector meegenomen, welke beschikbaar zijn gekomen tussen januari 2010 en april 2014. Zoals u kunt zien hadden de stieren die in januari 2010 beschikbaar kwamen een gemiddelde wijziging van 171 TPI punten tussen de genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen en hun dochtergeteste fokwaarden in april 2017.

Wanneer we nu een aantal jaren vooruitgaan, kunt u zien dat stieren die in april 2014 beschikbaar kwamen slechts een verschil van 52 punten hebben tussen de genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen en hun dochtergeteste fokwaarden in april 2017. Dit betekent dat de stabiliteit in GTPI van het beschikbaar komen van de genomic stieren totdat zij dochtergetest zijn is verbeterd met meer dan 100 TPI-punten! En de continue stijging van de genetische niveaus van de stieren krijgt u er als bonus bij!

Hetzelfde geldt voor Net Merit $. Zie de resultaten in grafiek 2.

De genomic stieren die op de markt kwamen in januari 2010, daalden gemiddeld 151 NM$ punten van hun genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen tot hun dochterfokwaarden in april 2017.

NM$
Grafiek 2: Wijziging in NMS van genomic beschikbaar gekomen stieren tot dochtergetest April 2017

Dus hoewel de genomic cijfers nog steeds iets hoog zijn, wordt de kloof tussen genomic en dochterbewezen fokwaarden iedere fokwaardedraai kleiner.

Wilt u meer details?

Laten we de feiten eens in een ander licht bekijken. We focussen ons dan op alle 1.078 stieren uit de sector die in 2013 op de markt beschikbaar zijn gekomen. Deze dieren hebben inmiddels dochterfokwaarden voor zowel productie, gezondheid en exterieur.
De klokvormige curve in grafiek 3 toont de gemiddelde en standaarddeviatie verandering in TPI van de 1.078 stieren die in april 2013 als genomic stier op de markt kwamen.

TPI
Grafiek 3: Histogram verschil in TPI van beschikbaar komen als genomic in 2013 tot dochtergetest April 2017

Zoals u kunt zien, zijn deze stieren gemiddeld minder dan 100 punten gewijzigd ten opzichte van hun oorspronkelijke vrijgave in 2013 naar hun dochterfokwaarden in april 2017. Zo’n 100 van deze stieren hebben een dochterbewezen TPI van slechts 20 punten van hun oorspronkelijke genomic TPI. Slechts ongeveer 40 van de 1.078 stieren zijn meer dan 300 TPI-punten gezakt – dat is minder dan 4%.

We zien dezelfde trend voor NM$. Grafiek 4 toont de gemiddelde NM$ verandering en standaardafwijking van dezelfde 1.078 stieren die in de gehele sector in 2013 zijn vrijgegeven. Deze dieren zakten -103 NM$ van hun initiële genomic fokwaarden in 2013 tot aan hun dochterfokwaarden in april 2017.

Vijfennegentig stieren bleven stabiel met zo’n maximaal 20 punten verschil van hun genomic tot hun dochtergeteste NM$. Slechts 20 stieren daalde meer dan 300 NM$-punten.

NM$ Verschil
Grafiek 4: Histogram verschil in NMS van beschikbaar komen als genomic in 2013 tot dochtergetest April 2017

Wat zijn voor u de mogelijkheden?

Twijfel je nog of dochterbewezen of genomic stieren de beste optie zijn voor u? Kijk dan eens naar de top 10 beschikbare Alta stieren in Nederland hieronder:

April 2017 Top dochtergeteste stierenTPI
768269 | AltaRABO2476
768272 | AltaBGOOD2474
767806 | AltaROBLE2461
767309 | AltaMERCI2450
768308 | AltaPITA2430
766926 | AltaOAK2425
767809 | AltaENTRUST2389
767002 | AltaEVERGALDE2387
767696 | AltaGENUITY2368
768024 | AltaANTEUP2341
GEMIDDELD2420
April 2017 Top genomic stierenTPI
769246 | AltaMORENO2742
769362 | AltaAMULET2712
769797 | AltaLOBELLO2681
769799 | AltaRECOIL2656
769635 | AltaPOLISH2651
769851| AltaEXTRA2643
769363 | AltaFLYWHEEL2643
769796 | AltaFOREVER2642
780074 | AltaDURST2641
780072 | AltaMANTRA2635
GEMIDDELD2665

Momenteel zijn hebben onze beste dochtergeteste stieren een gemiddelde TPI van 2420. Toch biedt de bovenste, beschikbare groep genomic stieren een voordeel van 245 punten!

Sommige stieren krijgen punten, anderen verliezen ze. Maar de kans is minimaal dat een stier uit de lijst van genomic stieren lager uitkomen dan stieren uit de lijst met dochtergeteste stieren.

 

Wanneer u uw genetische keuzes maakt, houdt dan rekening met het volgende:

 1. Genomic fokwaarden vallen vaak iets te hoog uit. Toch zien we met iedere fokwaardedraai het verschil tussen de genomic fokwaaden ten opzichte van de dochtergeteste fokwaarden kleiner worden in zowel TPI als NM$, doordat de berekeningsmodellen in de loop der tijd steeds nauwkeuriger zijn geworden.
 2. De gemiddelde TPI en NM$ verandering van genomic fokwaarden tot dochtergeteste fokwaarden voor stieren die in 2013 beschikbaar gekomen zijn is ongeveer -100 punten. Ondanks die verandering maakt u nog steeds veel snellere genetische vooruitgang met behulp van een groep genomic stieren dan een groep dochtergeteste stieren.
 3.  Wees er zeker van dat de genetische vooruitgang die u maakt in de richting is van uw fokdoelen. Selecteer een groep genomic stieren op basis van uw specifieke genetisch plan. Leg de nadruk op dié productie-, gezondheid- of exterieurkenmerken, die het meest bijdragen aan de winstgevendheid van uw bedrijf.

 

Fokwaardenanalyses verstrekt door Ashley Mikshowsky, PEAK Geneticist

Click to download a printable PDF of this article in English.

0 0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Chrissy Meyer

  No comments by Chrissy Meyer

x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway