Wat u moet weten over de US Genetic Base Change van april 2020

Deze week worden de nieuwe fokwaarden weer bekend. Elke vijf jaar vindt een Genetic Base Change (genetische basisaanpassing) plaats en voor nu is dat met de komende fokwaardedraai.

Een genetische basisaanpassing is een aanpassing van voorspelde transmissievermogens (PTA’s) voor alle dieren in een bepaald ras. Deze wijziging zet de gemiddelde PTA’s voor elk kenmerk binnen een nieuwe referentiepopulatie terug op nul.

1. DE GENETISCHE BASISAANPASSING VINDT ELKE 5 JAAR PLAATS.

Dit gebeurt zo vaak om ervoor te zorgen dat de waarden voor eigenschappen en indexen niet onrealistisch hoog worden. De laatste basisaanpassing vond plaats in december 2014 en de volgende zal in 2025 zijn.

2. DEZE GENETISCHE BASISAANPASSING STAAT VOOR DE HOEVEELHEID GENETISCHE VOORUITGANG DIE WE HEBBEN GEMAAKT SINDS DE LAATSTE GENETISCHE BASISAANPASSING.

De genetica van melkvee verbetert voortdurend en de basisaanpassing is de manier om de werkelijke hoeveelheid vooruitgang die we hebben geboekt voor elk kenmerk binnen elk ras te kwantificeren.

Een voorbeeld: De basisverandering voor PTA Milk in het Holstein-ras is 492. Dat betekent dat het gemiddelde genetische niveau voor kilo’s melk in het Holstein-ras de afgelopen vijf jaar met 492 pond gestegen is. Rekening houdend met deze vooruitgang zal de PTA Milk-waarde voor alle Holsteins automatisch met 492 pond dalen bij de fokwaardedraai van april 2020.

3. DE NIEUWE REFERENTIEGROEP KOEIEN IS GEBOREN IN 2015.

De basisaanpassing houdt in dat de gemiddelde PTA’s voor de referentiepopulatie op nul worden gezet. De vorige referentiepopulatie bestond uit in 2010 geboren en geïdentificeerde dieren. Aangezien de nieuwe referentiepopulatie bestaat uit dieren geboren in 2015, betekent dit dat deze huidige basisaanpassing nu de gemiddelde PTA van koeien geboren in 2015 terug zal zetten naar naar nul.

4. NAAR BENEDEN AFSTELLEN IS DUS GOED!

Over het algemeen is een neerwaartse aanpassing voor een bepaald kenmerk de hoeveelheid genetische vooruitgang die we voor dat kenmerk hebben geboekt. Dus een grotere neerwaartse aanpassing is eigenlijk een goed teken – het betekent dat we voor dat bepaalde kenmerk veel meer genetische vooruitgang hebben geboekt!

Vanwege de neerwaartse aanpassingen moeten we wennen aan nieuwe, doorgaans lagere referentieniveaus voor de kenmerken en indexen waar we ons op richten bij genetische selectie.

5. DE BASISAANPASSING HEEFT GEEN INVLOED OP DE RELATIEVE RANG VAN DE DIEREN.

Hoewel de basisaanpassing ervoor zorgt dat de PTA-waarden voor stieren en koeien voor de meeste kenmerken lager lijken, is dat wel dezelfde aanpassing voor alle dieren. Dat betekent dat individuele ranglijsten niet worden beïnvloed.

WAT ZIJN DE WERKELIJKE VERANDERINGEN?

Benieuwd wat de daadwerkelijke veranderingen zullen zijn? Onderstaande tabel 1 geeft dit alles weer.

Omdat een positieve waarde de hoeveelheid vooruitgang is die we hebben gemaakt, betekent dit ook dat de PTA voor dat kenmerk zal afnemen met deze waarde. Omgekeerd betekenen negatieve waarden dat de PTA voor dat kenmerk daadwerkelijk met die waarde zal toenemen.

Om het algemene beeld van genetische vooruitgang duidelijk te beoordelen, zijn veranderingen in kenmerken die in zwart zijn weergegeven positieve vooruitgang. Eigenschappen die in rood zijn weergegeven, hebben de afgelopen vijf jaar negatieve vooruitgang geboekt.

*Houd er rekening mee dat de CDCB (Amerikaanse Council on Dairy Cattle Breeding) deze waarden opnieuw zal berekenen bij de komende fokwaardedraai (april 2020) met behulp van vollediger en actuelere data. Er kunnen dus af en toe kleine veranderingen zijn.*

Tabel 1. PTA -verschil van in 2015 geboren koeien vergeleken met die van 2010. De PTA’s zullen afnemen met deze waardes bij de fokwaardedraai in april 2020.

TER VERGELIJKING.

Bent u benieuwd hoe de voortgang van de afgelopen vijf jaar zich verhoudt tot de voortgang die we eerder hebben gemaakt? De onderstaande tabellen geven dit weer voor de rassen Holstein en Jersey.

U kunt zien dat voor de productiekenmerken zowel Holsteins als Jerseys aanzienlijk meer vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen vijf jaar, dan in de vijf voorgaande jaren. Dat betekent dat we als bedrijfstak grote stappen maken. U kunt er op vertrouwen dat de stieren die u nu gebruikt via hun nakomelingen winstgevende resultaten zullen opleveren.

On Key

Related Posts