Skip to Content

About: Silvia Raat-Groenewegen

Recent Posts by Silvia Raat-Groenewegen

Bekijk Update nieuwe stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART MEI 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg. Uw fokdoelen Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw fokdoelen en genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt. Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart nog niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

 

0 Continue Reading →

Stieraanbod verder uitgebreid

NIEUWKOMERS UIT HET PEAK PROGRAMMA

Uit het PEAK programma komen een aantal complete, breed inzetbare Genomic Stars vrij beschikbaar. AltaHOTHAND is een PEAK Hotline-zoon met hoge productie-cijfers die veel openheid vererft. Zijn hoge scores voor uier, benen en kruisvorm laten een breed gebruik toe. Deze vaarzenstier heeft tevens een hoge aanleg voor alle gezondheidskenmerken.

Nog een nieuwkomer is de bijzonder complete AltaMAUI. Deze hoge productie-stier fokt goed uitgebalanceerde framekenmerken. Met dergelijke sterke onderbalk voor alle uier- en beenkenmerken past hij in heel veel fokdoelen. AltaMAUI is een vaarzenstier die gesekst beschikbaar is en wordt aanbevolen voor gebruik op Mogul-lijnen, net als AltaALTUVE RC. Deze laatste komt heel binnenkort ook gesekst beschikbaar.

ALTA AMULET MEEST GEBRUIKTE ZWARTE IMPORTSTIER IN VLAANDEREN

AltaAMULET is een van de eerste stieren uit het PEAK programma die de fokstierstatus bereikt. Binnen PEAK worden continu de allerhoogste donoren opgespoord. De moeder van AltaAMULET behoorde destijds tot de TOP 3 gTPI en kreeg binnen PEAK alle kansen met gekend succes. AltaAMULET biedt u het complete pakket van een hoge productie-aanleg, sterk all-round exterieur en goede gezondheidseigenschappen. Nederlandse en Vlaamse melkveehouders zetten hem al flink in. Het afgelopen KI-jaar was AltaAMULET de meest gebruikte zwartbonte importstier in Vlaanderen. Later dit jaar komen zijn eerste dochters aan de melk. Hij fokt bovengemiddeld ontwikkelde dochters met een correct kruis die de benen goed gebruiken. Meest opvallend is de sterke uiervererving van deze hoge productiestier. Met name de vooruieraanhechting en achteruierhoogte en -breedte zijn  werkelijk subliem. Zijn niet te nauwe speenplaatsing maakt hem uitermate robotgeschikt. AltaAMULET bevrucht  goed (ConceptPlus) en is gesekst beschikbaar. Ook met gesekst sperma behoort hij tot de betere bevruchters (511 ConceptPlus).

TOP FOKSTIEREN

AltaSABRE blijft de beste keuze voor wie binnen zijn fokdoel veel nadruk legt op gezondheidskenmerken. Zowel voor levensduur (PL 7.9), dochtervruchtbaarheid (DPR 4.7) als uiergezondheid (2.45 SCS) handhaaft hij zich in de hoogste regionen. Het  TPI niveau van deze vaarzenstier is mooi gestegen sinds zijn debuut als fokstier een jaar geleden. Met zijn foutloze exterieuronderbalk is AltaSABRE breed inzetbaar.

AltaSPRING blijft de logische keuze als in uw bedrijfsfokdoel de uierverbetering voorop staat. Zijn dochters zijn voorzien van een hoog opgehangen uier die vooraan zeer goed zijn aangehecht. Zijn  sterkste punt is ongetwijfeld de achteruiervererving. Wat deze stier bijbrengt aan achteruierhoogte en -breedte is verbluffend. Zijn foutloze onderbalk maakt hem een makkelijke partner voor veel koeien.

AltaHOTROD blijft de fokstier bij uitstek voor veehouders die op zoek zijn naar extra frame. Typerend zijn met name inhoud en lengte in combinatie met een hellend kruis. De hoge productie-aanleg van 2141 lbs melk  met 143 lbs vet en eiwit maakt deze stier uitermate aantrekkelijk. Deze framestier is bovendien geschikt als vaarzenstier en is gesekst beschikbaar.

NIEUWS OVER DE FOKWAARDEN

De trend in de afgelopen jaren laat zien dat stieren de neiging hebben om elke aprildraai te dalen voor dochtervruchtbaarheid (DPR). Die daling wordt gevolgd door een vergelijkbare toename van DPR tijdens de volgende indexaanpassingen van augustus en december. Over het geheel genomen daalden zowel de dochtergeteste als de genomic stieren. De jongste stieren daalden wat meer dan de oudere. De fokstieren daalden ongeveer 0,2 voor DPR, terwijl de jongste stieren zowat 1,0 DPR inleverden.

0 Continue Reading →

Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse

KORT VERSLAG EN VIDEO:

Ruim 100 enthousiaste deelnemers waren op 15 maart aanwezig tijdens de Alta Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse.

De dag werd gestart op een tropische locatie, namelijk de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hier werden drie lezingen gegeven:
Coen van Rosmeulen vertelde over de ontwikkelingen van het Alta Advantage programma. Jan Vos van de Koepon veebedrijven gaf een lezing over “De selectie van de nieuwe generatie melkkoeien”. En Erna van der
Steege gaf een presentatie over het gastbedrijf Steegro samen met accountmanager Sietse Venema.

Na de lunch werd de dag voortgezet bij melkveebedrijf Steegro. Tijdens het bezoek op dit prachtige melkveebedrijf volgden de deelnemers 5 workshops. Jorrit Veneklaas Slots presenteerde de vaarzengroep van
Steegro. Hier kwam aan de hand van de cijfers naar voren dat de richting die gekozen wordt bij het fokdoel ook daadwerkelijk tot uiting komt in de praktijk.

Hierbij enkele van de workshops kort uitgelicht:

WORKSHOP
Met een herdmanagement naar een PregRate van 25%
Door: Sietse Venema, Alta’s vruchtbaarheidsspecialist
Voor een optimale melkproductie is een goede vruchtbaarheid noodzakelijk. Tijdens de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
* werken met de vruchtbaarheidskengetallen Pregnancy Rate, Conception Rate en Insemination Rate
* tochtdetectie met systemen en tailpainting
* fresh cow monitoring
* monitoring van de cyclus en de dracht
* behandeling van inactiviteit en uitlopers d.m.v. synchronisatieprotocollen

WORKSHOP
Biestmanagement: uw toekomstig succes begint op dag één
Door: Froukje Kuiper
Froukje is werkzaam voor de Saskatoon Colustrum Company Ltd., een succesvolle onderneming, die biest collecteert en verwerkt tot 100%
biestpoeder, dat wereldwijd verkocht wordt.
Onderwerpen die Froukje besprak waren biestkwaliteit en hoe dit te meten, antistoffen en passieve immuniteit, biestgift: wanneer, hoeveel en hoe vaak,
speenfles of sonde en het bewaren van biest. Kortom, zij gaf de deelnemers diverse bruikbare tips over biestmanagement.

Wim Hessels van ForFarmers gaf een workshop over ruwvoer in de grasdrogerij van Steegro en Coen van Rosmeulen ging in op het thema: Werken aan uw fokdoel met Alta Genetic Plan & Strategy.

Alta bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en speciale dank gaat uit naar de familie van der Steege van Steegro voor de gastvrijheid.

Via bijgevoegd filmpje krijgt u een impressie van de zeer geslaagde dag.

VIDEO ADVANTAGE DAG

Was u er niet bij en wilt u graag meer weten over één van de behandelde onderwerpen van deze dag? Of wilt u ook Advantage deelnemer worden? Neem dan contact op met uw accountmanager!

0 Continue Reading →

Inspirerende Dairy Manager School in Nederland

Van 11 t/m 13 maart namen ruim 20 melkveehouders deel aan de allereerste Dairy Manager School in Nederland. Onder het internationale gezelschap waren deelnemers uit Nederland, België, Portugal, Roemenië, Oekraïne en Indonesië.

 

Dairy decision making and economics door Dr. Steve Eicker

Dr. Eicker is een wereldberoemde consultant en oprichter van Valley Ag. Software. Hij is één van de meest tot nadenken stemmende sprekers in onze branche. Hij is heel duidelijk en openhartig over hoe en wat er moet veranderen om melkveehouden rendabel te maken. De volgende onderwerpen zijn besproken.

• The decision making process
• Risk management
• The drivers for success (how to make money with your dairy)
• Key Performance Indicators versus Goals
• Replacement strategy and Cow Value
• Monitoring and optimizing feed costs; mnot ratios
• Income Over Feed Cost
• Data recording, evaluation and monitoring to make progress
• Action steps for tomorrow

Tijdens deze Dairy Manager School werd een bezoek gebracht aan Vrebamelkvee B.V. in Vredepeel (L). De familie Van Bakel, eigenaar van dit indrukwekkende melkveebedrijf, heeft het bedrijf geleidelijk uitgebreid tot 2000 koeien (met een
gemiddelde van 36 kg melk) gedurende de laatste decennia. Hun innovatieve focus (andere dingen doen en dingen anders doen) heeft heeft zeker bijgedragen tot deze groei. Deze melkveehouderij past perfect bij
het DMS-thema “Dairy decision making and economics”

Wij bedanken Dr. Steve Eicker voor deze inspirerende dagen en de familie Van Bakel voor hun gastvrijheid.

Wilt u ook deelnemen aan één van onze Dairy Manager Schools? Klik dan hier voor de data, locaties en thema’s van de komende Dairy Manager Schools.

 

Bekijk hier de foto’s

0 Continue Reading →

Genomic fokwaarden nog beter voorspeld

Foto: AltaSABRE dochter Cottonwood Sabre 16011

Met de decemberdraai werd in de Verenigde Staten een nieuwe, meer uitgebreide merkertest gebruikt om de gTPI genomic fokwaarden te berekenen. Deze aanpassing is een grote vooruitgang voor de veeverbetering. Om het gebruik van outcross bloedlijnen te ondersteunen wordt voortaan een te hoog inteeltpercentage afgestraft.

Om de aanpassing in begrijpelijke taal uit te leggen maakt PEAK medewerker Doug Bjelland de vergelijking met het zoeken van een huis op een landkaart. De vorige merkertest liet toe om te bepalen in welke straat het huis zich bevindt. Met de vernieuwde merkertest kan de exacte locatie van het huis in die straat bepaald worden. Door de veel grotere genendatabank in Amerika was de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van genomic fokwaarden al hoger dan de genomic fokwaarden in Europa. Met deze aanpassing neemt dit verschil nog toe.

Over onze stieren

Met 540 dochters aan de melk scoort AltaSABRE het hoogst van alle stieren in de top 100 TPI voor dochtervruchtbaarheid (+5.2 DPR), levensduur (+7.9 PL) en celgetal (2.44 SCS). Dit is een unieke combinatie van torenhoge gezondheidskenmerken! AltaSABRE geeft degelijke dochters met extra breedte in de voorhand en het kruis. Deze vaarzenstier blijft gesekst beschikbaar.

Na een aantal opeenvolgende stijgingen weet AltaHOTROD zijn hoge cijfers mooi te handhaven. Hij verdubbelt ruim zijn aantal dochters. AltaHOTROD blijft een productietopper die ondanks zijn geweldige framevererving toch probleemloos als vaarzenstier kan ingezet worden. Hij blijft gesekst beschikbaar en is een ideale partner voor Mogul bloed. Conventioneel sperma kan tijdelijk beperkter beschikbaar zijn.

Foto: AltaHOTROD dochter Ansal Hotrod 460

AltaPAINTER maakt een geslaagd debuut als fokstier. Met +0.11% vet- en +0.09% eiwitvererving kan hij als gehaltenstier ingezet worden. Ook voor gezondheidskenmerken haalt hij een zeer hoog niveau. Zijn dochters hebben een hoge levensduur (+6,4 PL), worden makkelijk weer drachtig (+2,1 DPR) en beschikken over een gezonde uier (2,64 SCS). AltaPAINTER dochters zijn gemiddeld ontwikkeld en zijn voorzien van een correct gebouwd, breed kruis. In uiervererving is de hoge en brede achteruier en sterke vooruieraanhechting zijn sterkste troeven. Met slechts 5,8 % moeilijke geboorten kan deze allrounder probleemloos als vaarzenstier ingezet worden.

Ook AltaMORENO zet zijn eerste stappen als fokstier. Deze productietopper combineert veel melk met goede gehalten. Zijn melktypische dochters hebben een licht hellend en breed kruis. Uiervererving vertoont enkel sterke punten in de onderbalk. Van AltaMORENO is ook gesekst sperma beschikbaar.

AltaRABO is één van de meest verkochte stieren van de laatste jaren. In Amerika zijn er al 3600 dochters aan de melk. Ook in Nederland en Vlaanderen  worden er al ruim 300 gemolken. Zijn oudste dochters zijn zelfs al in 2e lactatie. De AltaRABO-dochters hebben een fijn karakter, lopen op goede benen, zijn ideaal qua ontwikkeling en hebben een zeer hoog en breed aangehechte, gezonde uier.

Foto: AltaRABO dochter Crackholm AltaRABO Dasha VG-88-3YR

In het segment Genomic Stars komen een reeks productietoppers beter beschikbaar. AltaVELVET, AltaAUDOBON en AltaLACKEY voegen extra frame toe. AltaCUCHILLO, AltaALTUVE en AltaANTONIO zijn een gepaste keuze voor wie meer de nadruk legt op gezondheid.

Het niveau van de nieuwe stieren uit het PEAK programma stijgt zienderogen. Dit keer komt AltaLAWSON ( AltaROBSON x Delta ) beschikbaar in  het Alta Advantage programma. Van deze wereldtopper ( 2913 gTPI ) is op bestelling ook gesekst sperma beschikbaar. Deelnemers aan het Alta Advantage programma kunnen de jongste en hoogste genomic stieren als eerste inzetten. De stieren die het best passen bij uw fokdoel worden tegen een vaste prijs geleverd. Deze aanpak garandeert een maximale genetische vooruitgang.

 

0 Continue Reading →

Bekijk onze nieuwe stierenkaart

Bekijk onze nieuwe stierenkaart. Hierop vindt u ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Verder vindt u op de kaart ook de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE STIERENKAART JANUARI 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden
Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen
Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw fokdoelen en genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus?
Ontvangt u onze stierenkaart nog niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Koepon en CRI fuseren en vormen URUS

Madison, Wisconsin, USA – Twee sterke organisaties – een coöperatie en een particulier bedrijf – hebben zich verenigd tot de nieuwe wereldleider op het gebied van rundveegenetica en agrarisch bedrijfsmanagement.

Koepon Holding BV en Cooperative Recources International (CRI) kondigden hun intentie om te fuseren afgelopen december aan. Na het boekenonderzoek en het tellen van de stemmen van beider bestuurders en de leden van CRI, is de fusie daar. De nieuwe organisatie draagt de naam URUS.

“Hoewel URUS een nieuwe naam is binnen de globale agrarische sector, zijn de wortels diep.” aldus Cees Hartmans – CEO. “De bedrijven binnen de URUS-familie – AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream Genetics, PEAK/GENESIS, SCCL en VAS – zijn van oorsprong leverancier aan zuivel- en vleesproducenten wereldwijd. Nu zij onderdeel zijn van deze nieuwe organsatie zijn deze bedrijven nog beter in staat om te voldoen aan de toekomstige behoeften van leden en klanten.”

De formatie van URUS, in deze omvang en schaal, maakt een aanzienlijke toename van de investeringen in producten en diensten mogelijk, waar veehouders wereldwijd van kunnen profiteren. “De bedrijven van URUS zullen toonaangevend zijn in nieuwe ontwikkelingen voor de veehouderij” geeft Hartmans aan. “Melk- en rundvleesveehouders zijn de kern van deze organisatie en daarom willen we ervoor zorgen dat onze leden en klanten toegang hebben tot de beste producten en diensten tegen een concurrerende prijs. Wij willen partner bij uitstek zijn voor genetica, reproductie en bedrijfsmanagementinformatie voor de komende jaren.”

Hartmans voegt hieraan toe “Samen kunnen we ons concentreren op het produceren van kwalitatief hoogwaardig en gezond voedsel en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame, productieve en winstgevende wereldwijde melk- en rundvleesveehouderij”.

 

OVER URUS

URUS (www.urus.org) is een holdingmaatschappij met coöperatief en particulier eigendom. URUS heeft sterke wortels in de wereldwijde landbouwsector. Deze diepe geschiedenis is verankerd door de bedrijven waaruit URUS bestaat; AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream Genetics, PEAK / GENESIS, SCCL en VAS. Achter deze bedrijven staat een wereldwijd team van professionals die zich met toewijding focussen op het aanbieden van genetica en agrarische managementoplossingen met als doel de kwaliteit en productiviteit van veestapels te verbeteren.

0 Continue Reading →

Melkveebedrijven in Wales verwelkomen Alta Advantage Tour deelnemers

De Europese Alta Advantage Tour vond afgelopen augustus plaats en ging dit jaar door Wales. In totaal waren er 182 deelnemers uit 16 verschillende landen, waaronder een groep van bijna 30 personen uit Nederland en België. Het goedgevulde en intensieve programma omvatte een bezoek aan 6 melkveebedrijven gesitueerd in het zuiden van Wales. Deze bedrijven melken tussen 300 en 2300 koeien.

Na de landing in Bristol reden de deelnemers tijdens de 3-daagse tour langs Newport, Cardiff, Swansea en richting Abbereidy. Het glooiende, groene landschap bestaat vooral uit weiland, omzoomd door aanplantingen en struiken. Eigenaars staan zelf in voor het onderhoud. Prikkeldraad of elektrische afrastering is er nauwelijks. Akkerbouw bestaat vooral uit graangewassen; maïs wordt er zelden verbouwd. Hier worden koeien gemolken waarvan het rantsoen vooral uit gras bestaat.

De Brexit  zorgt voor veel vragen en onzekerheid. Externe, goedkope arbeidskrachten komen nu vooral uit Polen en Litouwen. Wat zullen de gevolgen van de Brexit zijn voor deze buitenlandse werknemers?  Qua afzet voor zuivelproducten zien de melkveehouders uit Wales geen probleem: Wales importeert momenteel zuivel, dus wat dat betreft maken zij maken zich dus weinig zorgen over de uitstap uit de Europese Unie.

De 6 bezochte bedrijven worden professioneel gerund. Eenvoudige open stallen, comfort voor de koe en topkwaliteit ruwvoer zijn kenmerkend voor deze bedrijven. De gemiddelde productie ligt op 33-37 liter melk per koe per dag! De koeien zijn gemiddeld van formaat en hebben vooral een zeer goede uier en benen. Vruchtbaarheid is een belangrijk item. Vaarzen kalven af op 22-24 maand. Alle bedrijven draaien op het managementprogramma DC 305. Dit programma biedt de melkveehouder een belangrijke houvast en zorgt ervoor dat de juiste koers gevolgd wordt.

Alle bedrijven zijn al een paar jaar Alta Advantage partner. Alta Advantage zorgt voor focus op het fokdoel en voor een enorme uniformiteit in de veestapel. Alta Cow Watch (tochtdetectie en gezondheidsmonitoring) wordt zowel gebruikt bij het jongvee als bij de melkkoeien. Bij het jongvee ligt de PregRate tussen 26-37 %; bij de melkkoeien tussen 21-30 %.

Op elk bedrijf bezochten de deelnemers een aantal “stations” met uitleg over onder andere vruchtbaarheid en Concept Plus, Alta Cow Watch, jongveeopfok, Alta U, klauwgezondheid, biestmanagement / CCT colostrum, transitiemanagement, financieel management, genetische planning en strategie.

Op 2 bedrijven werd een Performance Pen samen gezet. Opvallend zijn de zeer goede dochters van AltaSPRING en AltaROBLE. Beide stieren vererven een fenomenaal uier. Het achteruier is bijzonder hoog en breed aangehecht. AltaROBLE voorziet daarbij zijn dochters van een mooie en diepe rib. Daarnaast waren er ook dochters van o.a. AltaEMBASSY, AltaBOOKEL, AltaOAK, AltaMURDOCK, AltaRABO en dochters van stieren die in Nederland en België weinig bekend zijn.

Download HIER info over de bedrijven, zoals aantal koeien, melkproductie, genetisch plan etc

Bekijk HIER de tour foto’s die gemaakt zijn op de verschillende bedrijven

0 Continue Reading →

Even voorstellen

Sinds kort hebben wij twee stagiairs bij Alta Nederland.

Siebrand Veenstra (links) uit Godlinze studeert agrarische bedrijfskunde aan de HAS in Leeuwarden. Zijn onderzoeksstage bij Alta richt zich op Alta Value Services.

Remco te Poele (rechts) uit Lichtenvoorde studeert agrarisch ondernemerschap aan de Aeres hogeschool in Dronten. Zowel zijn stage als afstudeeropdracht zal hij bij Alta uitvoeren, beiden gericht op AltaPREG.


Welkom Siebrand en Remco, veel succes!

 

0 Continue Reading →

Wéér succesvolle Alta dochters tijdens keuring in Achterhoek!

Foto: AltaLUCKY MIKE

Na het sterke optreden van de AltaROBLE dochters een week eerder in Laren in Gelderland met onder andere de vaarskampioen was het afgelopen zaterdag weer raak in de middenklasse en bij de oudere koeien.

AltaMOTTO dochter Andringa 35 van de familie Wieggers uit Mariënvelde werd kampioen middenklasse zwartbont tijdens de fokveedag Oost-Gelderland in Eibergen afgelopen zaterdag. Deze raskoe met tevens het beste uier in de rubriek kenmerkt zich vooral met kracht en breedte.

De melktypische Riana 41 (vader AltaLUCKY MIKE) van de familie Oonk uit Winterswijk Miste werd reservekampioen bij de oudere koeien.

Familie Wieggers en familie Oonk, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Silvia Raat-Groenewegen

    No comments by Silvia Raat-Groenewegen

x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway