Vergroot de kans op een dracht!

Nu de zomers warmer zijn dan we voorheen gewend waren, is het belangrijk om, naast het voorkomen van hittestress, een extra focus op vruchtbaarheid te hebben. Onze CONCEPT-PLUS stieren geven méér kans op een dracht, zowel met conventioneel als met gesekst sperma.

Als het om de marges in uw melkveestapel gaat, is een drachtige koe essentieel. Koeien waarbij de eerste inseminatie niet houdt vertalen zich vaak in gederfde winst voor u. Als vruchtbaarheidsselectie deel uitmaakt van uw genetisch plan, heeft u de meest nauwkeurige en actuele gegevens nodig om uw beslissingen te nemen.

Alta heeft veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Deze extreme focus op kwaliteit van het sperma heeft ertoe geleid dat Alta met CONCEPT PLUS binnen de sector een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen.

U KUNT VERTROUWEN OP CONCEPT-PLUS

Van alle vruchtbaarheidsevaluaties wereldwijd is CONCEPT PLUS is het meest betrouwbaar. Het houdt rekening met alle factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden en is gebaseerd op gegevens die zich continu ontwikkelen op basis van resultaten van daadwerkelijke drachtcontroles van veestapels in heel Noord-Amerika. De gegevens voor deze evaluatie worden alleen verzameld uit managementprogramma’s zoals o.a. Dairycomp bij vooruitstrevende melkveebedrijven met grote aantallen koeien en progressieve vruchtbaarheidsprogramma’s.

Zes keer per jaar wordt van elke stier de volledige CONCEPT PLUS-evaluatie en vruchtbaarheidsbeoordeling bijgewerkt. De gegevens zijn dus niet alleen betrouwbaar, ze zijn daarnaast ook actueel en volledig. En aangezien goede genetica niets oplevert zolang uw koe niet drachtig wordt, worden stieren die slecht vruchtbaar zijn niet op de markt gebracht.

Het CONCEPT PLUS-vruchtbaarheidsbeoordelingssysteem stelt ons in staat om Alta-stieren te rangschikken voor maximale vruchtbaarheidsresultaten. Omdat we weten dat de vruchtbaarheid van de stier varieert per stier – en per spermasoort – zijn er drie CONCEPT PLUS-aanduidingen beschikbaar die passen bij uw genetisch plan.

 
 

Concept Plus DxD CONCEPT PLUS DxD stieren geven 2% – 5% meer kans op een dracht met conventioneel sperma ten op zichte van de gemiddelde stier (Dairy x Dairy staat voor een kruising van melkstier x melkkoe)

CONCEPT PLUS 511 stieren geven 4% – 9% meer kans op een dracht met gesekst sperma vergeleken met de gemiddelde gesekste stier.

Of u nu op zoek bent naar conventioneel of gesekst sperma van topkwaliteit, het CONCEPT PLUS-vruchtbaarheids- beoordelingssysteem voor stieren biedt u de meest actuele en betrouwbare informatie om u te helpen uw vruchtbaarheidsdoelstellingen voor uw veestapel te behalen!

Benader uw accountmanager voor vragen over CONCEPT PLUS of bel ons op 0594-620940.

On Key

Related Posts