Nieuwe fokwaarde Voerefficiëntie in de VS

Voer is de hoogste kostenpost op uw bedrijf en daarom kan fokken op verbetering van de voerefficiëntie interessant zijn. Naast lagere voerkosten is een betere voerefficiëntie  duurzamer. Met minder mestproductie en lagere uitstoot van broeikasgassen heeft het tevens een positief effect op het milieu.

Het Amerikaanse CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) heeft bij de fokwaardeschatting van december 2020 de nieuwe voerefficiëntiefokwaarde Feed Saved (Bespaard Voer) geïntroduceerd. Dit is een inschatting van de hoeveelheid voer die per lactatie wordt bespaard omdat de koe efficiënter met haar voer omgaat (werkelijke voerefficiëntie) of doordat het dier minder onderhoudsvoer nodig heeft. Over het algemeen wilt u dat uw koeien een hoge melkgift, lage onderhoudskosten en een hoog energieverbruik per eenheid voer hebben. De introductie van CDCB’s langverwachte Feed Saved (FSAV) fokwaarde is een eerste stap in de richting van  het fokken van die efficiëntere koe. De voerefficiëntiefokwaarde FSAV is gebaseerd op meerdere jaren onderzoek. De index wordt weergegeven in pounds (0,45 kg), waarbij grotere, positieve waarden gunstiger zijn.

Hoe moet je de voerefficiëntiefokwaarde aflezen?

Bij dezelfde productie zullen dochters van Stier A 500 ponden minder droge stof per lactatie vreten dan dochters van Stier B. Dus stieren met een negatieve fokwaarde leveren nakomelingen, die minder efficiënt met hun voer omgaan dan stieren met een positieve fokwaarde. Een hogere index SAV gaat vaak gepaard met een vererving van een lager lichaamsgewicht, doordat kleinere dieren minder onderhoudsvoer nodig hebben. De berekening van de werkelijke voerefficiëntie heeft nu nog een relatief lage betrouwbaarheid, maar zal in de komende jaren steeds nauwkeuriger kunnen worden ingeschat.

Wat is het bereik en betrouwbaarheid voor FSAV?
Hoe moet ik selecteren op voerefficiëntie?

Vanwege de nog lage betrouwbaarheid is eenzijdige selectie op voerefficiëntie op dit moment nog niet aan te raden. Overleg met uw accountmanager hoe u voerefficiëntie kunt opnemen in uw fokkerijplan. De fokwaarde voor Feed Saved zal in de toekomst worden meegenomen worden in de Amerikaanse Net Merit index, maar dat geldt nog niet voor de komende fokwaardedraai in april. U kunt voor meer informatie ook het informatieblad van CDCB downloaden.

On Key

Related Posts