Wat is van belang bij het bevruchtend vermogen van stieren?

Wanneer een koe na inseminatie niet drachtig wordt, heeft de gebruikte genetica geen invloed. Een stier kan uitstekende fokwaarden hebbben, maar als zijn sperma niet of slecht bevrucht, heeft dat geen of nauwelijks resultaat voor uw bedrijf. De beoordeling van het bevruchtend vermogen van stieren kan met verschillende stiervruchtbaarheidevaluaties. Maar deze vruchtbaarheidsevaluaties zijn niet allemaal hetzelfde. Een aantal dingen die u moet weten over vruchtbaarheidsevaluaties van stieren om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

In 2001 ontwikkelde Alta het CONCEPT PLUS stiervruchtbaarheidsevaluatie systeem. Zeven jaar later werd in de VS een evaluatie voor de hele bedrijfstak ingevoerd: Sire Conception Rate, afgekort SCR. Bekijk hiernaast de video over de voordelen van CONCEPT PLUS ten opzichte van SCR.

U kunt erop vertrouwen dat Alta CONCEPT PLUS twee keer zo nauwkeurig is als SCR bij het voorspellen van de volgende drachtigheid in uw veestapel. In de VS wordt slechts 32% van alle inseminaties in de nationale melkveestapel gebruikt voor conventioneel melksperma bij koeien. Waarom is dat belangrijk? Omdat SCR (Sire Conception Rate) alleen de vruchtbaarheid meet van conventioneel sperma dat bij koeien wordt gebruikt. Dat betekent dat in deze evaluatie van de sector geen rekening wordt gehouden met gesekst sperma, vleesstieren gebruikt op melkkoeien of de vruchtbaarheid van sperma dat wordt gebruikt voor vaarzen. Dat betekent dat tweederde van de Amerikaanse inseminaties niet wordt meegenomen in de evaluatie van SCR!

Alta CONCEPT PLUS is consistent, nauwkeurig en actueel.

CONCEPT PLUS is nu gebaseerd op meer dan 50 miljoen gegevens en tientallen jaren ervaring. De evaluatie is gebaseerd op drachtcontroles van de inseminaties met de overeenkomstige stieren. Daarom kan het enige tijd duren voordat de eerste resultaten voor jonge stieren na de eerste vrijlating beschikbaar zijn.

De gegevens zijn verzameld op moderne en grote melkveebedrijven. Dit is van belang om andere factoren die van invloed zijn op de vruchtbaarheid uit de evaluatie te kunnen corrigeren. Het gaat bijvoorbeeld om de maand (zomer of winter), de leeftijd (vaars vs. derdekalfskoe), de inseminator (verschillende prestaties), het aantal inseminaties of de inseminatiecode (tochtigheid of synchronisatieprogramma). Om ervoor te zorgen dat steeds de meest recente resultaten beschikbaar zijn, wordt de evaluatie 6 keer per jaar uitgevoerd.

Alta CONCEPT PLUS is uniek met de beschikbaarheid van vijf verschillende stiervruchtbaarheidsevaluaties.

Bevrucht gesexed sperma op dezelfde manier als conventioneel sperma?

Door steeds nauwkeuriger gegevens te verzamelen, zijn we er een paar jaar geleden achter gekomen dat verschillende soorten sperma en de groepen dieren waarop dit gebruikt wordt verschillende resultaten opleveren. Een stier die met conventioneel sperma bovengemiddelde resultaten behaalt, kan aanzienlijk slechter presteren met gesekst sperma. Of andersom.

Of u nu op zoek bent naar de gesekste stier met de meeste drachtigheden bij uw vaarzen, of naar de stier met de beste vruchtbaarheid voor uw melkveestapel, met de Alta CONCEPT PLUS vruchtbaarheidsevaluatie heeft u altijd de mogelijkheid om de best bevruchtende stier te kiezen. De vijf verschillende vruchtbaarheidsevaluaties van stieren houden rekening met het type sperma en waar u dat sperma op gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat de CONCEPT PLUS stieren in uw genetisch plan de best mogelijke vruchtbaarheid bieden.

  • Conventioneel melksperma gebruikt bij koeien
  • Conventioneel melksperma gebruikt bij vaarzen
  • Gesekst sperma voor koeien
  • Gesekst sperma voor vaarzen
  • Rundvleessperma gebruikt bij melkkoeien

Betere vruchtbaarheidsresultaten voor uw veestapel, voor u in de praktijk:

Bij conventioneel sperma op koeien behalen stieren met CONCEPT PLUS DxD status een 2% – 5% hoger bevruchtingspercentage.

De CONCEPT PLUS 511-status wordt toegekend aan stieren die een 3% – 7% hoger bevruchtingspercentage behalen bij vaarzen met gesekst sperma.

2001 is het jaar waarin de Alta CONCEPT PLUS vruchtbaarheidsevaluatie van stieren werd ontwikkeld. Dat betekent dat vooruitstrevende melkveebedrijven al meer dan 20 jaar vertrouwen op Alta CONCEPT PLUS om meer drachtigheden in hun veestapel te creëren.

De meest nauwkeurige vruchtbaarheidsevaluatie van stieren in de sector is Alta CONCEPT PLUS.

Het bevruchtend vermogen van stieren is een belangrijk onderdeel van elk genetisch plan. Zorg ervoor dat u de meest actuele, volledige en consistente vruchtbaarheidsevaluatie van stieren gebruikt door Alta CONCEPT PLUS te gebruiken om u te helpen uw stieren te kiezen.

On Key

Related Posts