Nieuws over onze stieren

Hoe uw genetisch plan er ook uit ziet, wanneer u kiest voor ons assortiment van genomic stieren en fokstieren, dan biedt dit de beste kans om meer Alta 4-EVENT COWS in uw veestapel te fokken. Lees hieronder meer over onze stieren, de gewijzigde afkalfkenmerken en het vernieuwde FUTURE STAR concept. WEDEROM EEN SUCCESVOLLE INDEXDRAAI

In veel verschillende landen staan Alta Holstein stieren hoog genoteerd in de stierindexen. Ook in de NVI lijsten scoren onze stieren weer prima. AltaBANCO – AltaRABO – AltaTOPSHOT – AltaSPRING – AltaRECOIL staan allen in de top 15! Zowel Vlaamse als Nederlandse veehouders geven aan tevreden gebruikers te zijn van de Alta stieren.

AFKALFKENMERKEN GEVEN NU BETER BEELD VAN DE WERKELIJKHEID

Historisch gezien was de fokwaarde berekening voor geboortegemak gebaseerd op een fenotypisch rasgemiddelde van 8,0 % moeilijke geboorten voor het Holstein ras. Voor de fokwaarde afkalfgemak worden enkel data meegenomen afkomstig van vaarzen. Via selectie wordt al jaren gefocust op het terugdringen van geboorteproblemen. Iedere 5 jaar vindt een basisaanpassing plaats voor de fokwaardes op genotypische basis. Dit is simpel gezegd een foto van de Holsteinkoe, die laat zien hoe onze dieren zich ontwikkelen in productie, gezondheid en exterieur. Vooruitgang en achteruitgang worden zichtbaar ten opzichte van de koe van 5 jaar terug. In deze her-ijking wordt scherp gesteld welk resultaat te danken of te wijten is aan genetica (genotypisch) en/of omstandigheden (fenotypisch). De kenmerken rond afkalfgemak voor stieren en koeien blijken niet meer overeen te komen met de werkelijkheid. De nieuwe stieren worden nu gespiegeld aan een nieuw realistisch gemiddelde, oftewel een fenotypische basisaanpassing. Voorheen werd 8% moeilijke geboorten als rasgemiddelde genomen. Nu is dat 2,2%. Voorheen was de norm voor pinkenstier “lager dan 7%”, nu is de norm “lager dan 2%”.
Alle stieren geschikt voor gebruik op pinken worden met P aangeduid op onze stierenkaart. Voor de jongste genomic stieren zonder beschikbare data van geboortegemak wordt een extra veiligheidsmarge genomen.
NIEUWE AFKALFKENMERKEN VERWERKT IN VERNIEUWD FUTURE STAR CONCEPT

Onze FUTURE STARS kende u waarschijnlijk al wel. Voorheen lag bij de FUTURE STAR stieren de focus op vruchtbaarheid en afkalfgemak. Bij het vernieuwde en verbeterde FUTURE STAR concept wordt aandacht besteed aan de twee voornaamste zaken die er toe doen om uw toekomstige veestapel op te bouwen:

1 Meer drachten creëren

2 Meer levende en gezonde pasgeboren kalveren afleveren

De CONCEPT PLUS-status met hoge vruchtbaarheid blijft een belangrijk voordeel. Alle FUTURE STAR stieren zijn genomic geteste stieren die kwalificeren voor CONCEPT PLUS voor 3% betere bevruchting en dat blijft ook zo. Er zijn echter belangrijke redenen waarom we onze focus verleggen van het gemak van afkalven naar het creëren van meer levende, gezonde kalveren.

Zoals hierboven al beschreven zijn de afkalfkenmerken bijgewerkt en de norm voor 8% moeilijke geboorten aangepast naar 2,2%. Vooruitstrevende melkveebedrijven richten zich op efficiëntie. En een eenvoudige manier om de efficiëntie te verbeteren, is door eerst meer drachtigheden te creëren en vervolgens meer levende, gezonde kalveren af te leveren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gemak van afkalven, maar naar het aantal nog levende kalveren na 48 uur. Na de geboorte zijn de eerste 48 uur het belangrijkst. Biestvoedingen, huisvesting regelen, oormerken; melkveehouders investeren veel tijd in hun pasgeboren kalveren en dat werpt zeker zijn vruchten af. Echter elk kalf dat het niet redt is er één teveel. Reden voor ons om de criteria rondom doodgeboorte aan te scherpen in ons FUTURE STAR concept, voor meer levende kalveren na 48 uur.

Verhoog de betrouwbaar door gebruik te maken van onze vernieuwde FUTURE STARS. Deze stieren leveren meer drachtigheden en meer gezonde pasgeboren kalveren!

On Key

Related Posts