Wat schuilt achter de kosten van reproductie?

Omdat een succesvol reproductieplan een enorm financieel resultaat voor uw bedrijf kan opleveren, is het belangrijk te onthouden dat een slecht plan grote financiële gevolgen kan hebben voor uw winstgevendheid.

Aangezien u de beslissingen over uw eigen reproductie plan zelf in de hand heeft, is het goed om naar de kosten en mogelijke baten te kijken. Lees verder om meer inzicht te krijgen in de financiële gevolgen, die samenhangen met de reproductie en het belang van een maximale efficiëntie voor het hoogste financiële resultaat.

Wat zijn de kosten van verminderde vruchtbaarheid?

Het effect van een aantal kosten voor reproductie wordt soms pas na maanden of zelfs jaren zichtbaar. Naast de werkelijke kosten voor reproductie is de grootste kostenpost van reproductie te vinden in het verlies in potentiële opbrengsten. Slechte vruchtbaarheid heeft daardoor een dubbelzijdig effect op het resultaat van uw bedrijf:

Lagere levensproductie
Een hogere tussenkalftijd zorgt voor meer melk per lactatie, maar lagere melkproductie per levensdag. Koeien die moeilijk drachtig worden zorgen voor teveel dagen aan het eind van de lactatie, waar de melkproductie het laagst is.

Minder vervanging
Een lagere Pregnancy Rate betekent dat minder kalveren geboren worden per jaar. Hierdoor komen er minder vaarzen voor vervanging of verkoop beschikbaar. Met minder vaarzen voor vervanging zijn er minder mogelijkheden voor vrijwillige vervanging, waardoor de genetische vooruitgang van uw bedrijf minder hard gaat.

Meer vervanging van open koeien
Met meer koeien die het bedrijf verlaten vanwege vruchtbaarheidsproblemen, zijn er minder mogelijkheden voor vrijwillige vervanging. Dat betekent dat u meer dieren zult moeten aanhouden met een lagere melkproductie.

Hogere fokkerij kosten
Een lagere Conception Rate betekent meer inseminaties per dracht, waardoor de sperma kosten per drachtigheid hoger zullen zijn.

Hogere veeartsrekening
Lagere vruchtbaarheid hangt vaak met een hogere veeartsrekening samen, omdat er kosten gemaakt worden voor controle en behandeling van koeien met vruchtbaarheidsproblemen.

Hoger aandeel koeien met een overconditie
Koeien die langer tussen de melkkoeien lopen zonder drachtig te worden en dus met een lagere melkproductie hebben hoge kans op overconditie. Wanneer deze koeien uiteindelijk wel drachtig worden, zorgt het teveel aan conditie voor meer gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen in de volgende lactatie.

 

Wat is de waarde van goede vruchtbaarheid

De hierboven genoemde kosten van een slechte vruchtbaarheid zijn gemakkelijker te berekenen dan de huidige en toekomstige opbrengsten. Dit komt doordat vele factoren de waarde van elke dracht beïnvloeden en deze factoren ook nog kunnen veranderen in de tijd en tussen dieren onderling.

Hier zijn een aantal factoren waar u rekening mee kunt houden als u de waarde wilt vaststellen van iedere nieuwe dracht die u maakt op uw bedrijf.

Toekomstig verwacht productie potentieel
Het potentieel aan productie van de koe die je probeert drachtig te maken, heeft een direct effect op de waarde van haar dracht. Als je twee open koeien met elkaar vergelijkt, met dezelfde leeftijd, zelfde lactatiestadium en in dezelfde gezondheid, dan zal de koe met de hoogste productie tevens de hoogste drachtwaarde hebben. In de meeste bedrijven heeft dit dier meer waarde vanwege de hogere potentiële toekomstige melkproductie.

Leeftijd van de koe
Jongere koeien hebben meer kans om langer op het bedrijf te blijven. Zelfs al is de productie van jongere koeien vaak lager dan van oudere, toch hebben ze een hogere potentiële levensproductie voor zich. Oudere koeien zijn vatbaarder voor gezondheidsproblemen en hebben meer kans om vervangen te worden, waardoor voor de langere termijn de drachtwaarde van een jongere koe hoger is.

Dagen in lactatie
Als de productie tijdens de tweede helft van de lactatie langzaam afneemt, hebben open koeien minder waarde dan dezelfde dieren in het begin van de lactatie, door in lager inkomenspotentieel.

Lengte van de dracht
De waarde van een dracht wordt groter naarmate het dier dichter bij het afkalven komt. Een koe aan het eind van haar draagtijd is dichter bij een nieuwe lactatie en dus dichter bij het produceren van melk.

Melk prijs
Als de melkprijs hoger is, is er minder verschil in productie om een vervanging te rechtvaardigen. Bij een hogere melkprijs zult u eerder stoppen met insemineren en eerder besluiten de open koe te gaan vervangen dan bij een lagere melkprijs. Dit is echter afhankelijk van:

Waarde van slachtkoeien en de kosten voor vervanging
Bij iedere vervanging in het bedrijf is er cashflow in het geding. De werkelijke kosten van de vervanging is het verschil tussen de opbrengst van de slachtkoe en de investering die in de vervangende vaars/koe. Hoe hoger dit verschil is, hoe belangrijker een goede vruchtbaarheid om zo weinig mogelijk te hoeven vervangen.

Al deze factoren die de kosten en opbrengsten van de vruchtbaarheid weergeven hebben een effect op de bottom line van uw bedrijf. Belangrijk om te werken aan een goede vruchtbaarheid en een goed reproductie programma voor uw bedrijf.

Revised from The Dollar Signs Behind Reproduction from the Dairy Cattle Reproductive Council.

Paul Fricke, Steve Stewart, Paul Rapnicki, Steve Eicker, and Michael Overton. Pregnant vs. open: Getting cows pregnant and the money it makes. UW Cooperative Extension. August 17, 2010. Available at: http://www.extension.org/page/Pregnant_vs._Open:_Getting_Cows_Pregnant_and_the_Money_it_Makes. Accessed February 4, 2011.

On Key

Related Posts