De genetische weg naar gezondere koeien

Binnen de sector is er veel te doen rondom nieuwe genetische programma’s en technologiën, die beloven gezondere en resistentere koeien te fokken. Juist nu is het dus interessant om te laten zien wat selectie op de fokwaarde Productive Live binnen uw fokdoel voor invloed heeft op de levensduur van uw koeien.

De fokwaarde Productive Life (PL – Levensduur) die op de stierenkaart is vermeld, staat voor het aantal maanden langer (of korter) dat de dochters van een bepaalde stier mee zullen gaan in uw veestapel vergeleken met andere dieren in uw veestapel. Als een stier 7.0 scoort voor levensduur, dan zullen zijn dochters binnen een bepaalde veestapel naar verwachting zeven maanden langer leven dan de gemiddelde koe in deze veestapel. Wanneer een stier -2.0 scoort op levensduur, dan zullen zijn dochters naar verwachting twee maanden minder lang meegaan dan de gemiddelde koe in deze veestapel.

Levensduur wordt vaak geassocieerd met oudere koeien. Wanneer je kijkt naar welke koeien het langst meegaan in uw veestapel, dan zijn dat degenen met de minste problemen rond het afkalven en daardoor minder mastitis, longontsteking, klauwproblemen en dergelijke hebben.

Vier-status-koeien

Genetische selectie op levensduur gaat dus niet alleen om meer oudere koeien; het voorspelt welke koeien het sterkst, gezondst en gemakkelijkst te managen zijn. We noemen dit zog. vier-status-koeien. Wanneer je in je veemanagementprogramma kijkt, dan heeft een vier-status-koe maar vier gebeurtenissen gedurende de lactatie: 1: afgekalfd, 2: geïnsemineerd; 3: drachtig verklaard; 4: droog gezet.

Wanneer deze gebeurtenissen de enige belangrijke vermeldingen zijn die een koe heeft, dan is de kans groot dat deze koe probleemloos is, en dus geld oplevert en zal blijven gedurende meerdere lactaties.

Iedere keer wanneer een probleem optreedt, zoals melkziekte, gedraaide lebmaag, aan de nageboorte blijven staan, uier- of longontsteking of elke andere verstoring van de normale lactatie, kost melk. En daarbij natuurlijk de kosten van de veearts en behandeling van het dier.

Het bewijs zit ‘m in de cijfers

Door te selecteren op levensduur werk je toe naar het doel om een stal vol probleemloze koeien te krijgen. Aangezien je de levensduur niet kunt meten voordat koeien de veestapel verlaten, gebruiken we een andere manier om te zien of stieren die hoog scoren op levensduur daadwerkelijk gezondere en probleemlozere dochters geven.

Tabel 1 geeft de gebeurtenissen weer binnen een bestaande veestapel van 2400 Hoelstein koeien; het gaat hier om alle dieren in de eerste lactatie, waarvan de identiteit van de vader bekend is. Je ziet hier de extreme verschillen in gezondheid tussen koeien met een afkomst met hoge levensduur (hoog PL) ten opzichte van koeien met een afkomst met lage levensduur (laag PL), alleen gebaseerd op de gemiddelden van de levensduur van de ouders.

Dit zijn werkelijke aantallen, welke geregistreerd zijn in het managementprogramma van het bedrijf. Hierbij de opmerking, dat het management voor alle koeien gelijk is geweest en dat geen enkele koe een voorkeursbehandeling heeft gehad.

Zoals de tabel duidelijk toont, hebben veel minder koeien uit de hoog PL groep problemen gehad na het afkalven of gedurende hun lactatie. Ook zijn er minder aangemerkt als “do not breeds” (niet mee verder fokken) of gingen dood of werden verkocht. Dat betekent dat meer koeien uit de hoog PL groep de titel probleemloze vier-status-koe gekregen hebben.

En hoe zit het op uw bedrijf? Hoeveel invloed heeft een gedraaide lebmaag op de winstgevendheid van uw koe tijdens de lactatie? Hoeveel geld ontbreekt er op de melkafrekening door alle mastitisgevallen? Wat kost een kreupele koe of een dier met longontsteking? Wanneer je de verloren productie en de kosten van alle gezondheidsproblemen bij elkaar optelt, is het verschil tussen de hoog PL koeien en de laag PL koeien aanzienlijk.

Wilt u gezondere koeien? Let dan op levensduur bij de stierselectie

Hoewel omgevingsfactoren, koecomfort en management een belangrijke rol spelen bij de gezondheid van elke veestapel, kan genetische selectie u ook helpen in uw zoektocht naar gezondere, probleemloze koeien. Houdt hierbij het volgende in gedachten:

Genetische selectie op levensduur zorgt voor koeien die langer meegaan.

  1. Ondanks de nieuwe genetische programma’s die extra immuniteit of betere gezondheid beloven gedurende de transitieperiode van een koe, blijft de fokwaarde levensduur de standaard voor het fokken van sterkere, gezondere koeien met minder problemen tijdens de lactatie.
  2. Neem levensduur op in uw fokdoel om een veestapel met winstgevende vier-status-koeien te fokken.
On Key

Related Posts