Hittestress heeft een negatieve invloed op de overdracht van antistoffen in en uit biest.

Het is alom bekend dat hittestress een negatieve invloed heeft op de melkproductie. Extreme warmte heeft ook een negatieve invloed op de productie van biest van goede kwaliteit bij hoogdrachtige dieren. Tevens heeft de warmte ook een negatieve invloed op de absorptie van de antistoffen uit de biest door het pasgeboren kalf.

Het is bij hoge temperaturen van groot belang om de omstandigheden optimaal te organiseren. Dit om een goede gezondheid van het kalf te garanderen en de risico’s op ziektes en sterfte te verkleinen. De twee redenen die van invloed zijn op een succesvolle overdracht van antistoffen worden hieronder besproken.

Effect van hittestress op de kwaliteit van de biest.

Bij hoge temperaturen vertonen een koeien een verminderde voeropname en activiteit, een verhoogde ademhaling en doorbloeding en extra zweten. Hittestress bij hoogdrachtige koeien geeft ook een negatieve effect op de overdracht maternale antistoffen van de koe naar de biest.

Dit blijkt ook uit onderzoek met een groep vaarzen in een koele omgeving (Temparature Huidity Index THI = 65) en een groep in een warme omgeving (THI van 82 09.00u t/m 21.00u en THI 76 van 21.00u t/m 09.00u) gedurende de laatste 3 weken voor afkalven en de drie dagen na afkalven.

In de laatste twee weken zijn er bloedmonsters genomen. Bij de vaarzen in de koele omgeving werd er lagere concentratie in bloed gevonden en bij de warme groep een hogere concentratie van antistoffen. Dit zou er op wijzen dat er bij de vaarzen in de warme omgeving minder antistoffen van het bloed naar de biest zijn gegaan.Na afkalven zijn er monsters genomen van de biest. Hieruit bleek dat de concentratie antistoffen in de biest bij de groep vaarzen in warme omgeving beduidend lager (22,3% lager) was dan de biest van vaarzen in de koele omgeving.

Deze studie bewijst dus dat de opname van maternale antistoffen in de biest bij warme temperaturen beduidend minder is, oftewel de biest is van lagere kwaliteit.

Effect van hittestress op de opname van antistoffen door het kalf

Uit onderzoek blijkt ook dat de opname van de antistoffen uit de biest door het pasgeboren duidelijk lager zijn bij hogere temperaturen. In een onderzoek hebben twee groepen kalveren dezelfde hoeveelheid biest gehad van dezelfde kwaliteit. Daarbij is één groep blootgesteld aan hoge temperaturen.

Op basis van bloedmonsters is de concentratie antistoffen bepaald op 2 en 10 dagen na geboorte. De groep die blootgesteld was aan hoge temperaturen had een significante lagere concentratie antistoffen in het bloed dan de controle groep. Terwijl beide groepen dezelfde kwaliteit en hoeveelheid biest hadden gekregen.Van de groep die blootgesteld was aan de hoge temperaturen lag het sterftepercentage op 25% (9 van de 36). In de andere groep stierven 3 kalveren.

Uit dit onderzoek blijkt dat de opnamen van antistoffen uit de biest bij kalveren die blootgesteld worden aan hoge temperaturen duidelijk lager zijn en het sterftepercentage hoger ligt.

Het is dan ook van belang om in periodes met hoge temperaturen voldoende maatregelen te nemen om de dieren voldoende verkoeling te geven. Zorg voor voldoende tot schoon en koel drinkwater, schaduw en ventilatie. Bij koeien is het zaak om de voeropname goed te controleren en te volgen en te zorgen voor een smakelijk en energierijk en makkelijk verteerbaar rantsoen. Voor de kalveren is een goede biestverwerking en -verstrekking en controle noodzakelijk. Het is ook aan te raden om de kwaliteit van de biest te meten.

On Key

Related Posts