Amerikaanse fokwaarden verder geoptimaliseerd

De Holstein Association US (stamboek VS) heeft de formule voor de volgende kenmerken verder geoptimaliseerd: TPI, uier (Udder Composite) en beenwerk (Foot & Leg Composite) voor de fokwaardedraai van augustus 2017. De volgende informatie helpt u om deze wijzigingen te begrijpen en welke invloed dit heeft op de rangschikking van de stieren.

Wijzigingen uier (UDC)

In de VS willen de veehouders graag kleinere koeien, want koeien worden in zijn algemeenheid te groot. Dit heeft ook effect op de uierscore. Uierdiepte is een kenmerk wat bij dieren met veel hoogtemaat een positieve uitwerking heeft, omdat een dieper uier bij een groot dier minder diep beoordeeld wordt dan bij een klein dier. Uierdiepte was altijd zwaar ingewogen in de verzamelfokwaarde voor uier. Door de inweging voor uierdiepte te verlagen, zal het verschil in grote dieren en kleine dieren en hun score op uierdiepte, minder uitwerking hebben op de fokwaarde voor uier (UDC).

De andere wijziging die plaats vindt in de uiereigenschappen is dat zowel achterspeenplaatsing als speenlengte vanwege de steeds nauwere plaatsing en korte spenen, respectievelijk achterspeenoptimum en speenlengteoptimum zullen worden genoemd. Dit sluit aan bij wens van veel veehouders en past ook bij het steeds meer toepassen van automatisch melken.

De vernieuwde fokwaarde voor benen (FLC)

Vanuit de VS is, zoals bij uier ook genoemd wordt, de doelstelling om de koeien de komende jaren niet groter te fokken. De fokwaardes voor klauwhoek en beenstand zijaanzicht, worden beïnvloed door de hoogtemaat. Dieren met veel hoogtemaat hebben vaak rechte benen van de zijkant en een hoge score voor klauwhoek. Deze beide eigenschappen zorgen ook weer voor een hogere score voor hoogtemaat. Daarom is de inweging voor klauwhoek en benen zijaanzicht, minder zwaar ingewogen in de benenscore. Met als bedoeling om hoogtemaat niet onbewust ook vanuit de benen, extra erin te fokken.

Aanpassingen TPI

Naast de UDC en FLC updates, wordt ook de TPI formule vernieuwd. De verhoudingen tussen de productie, gezondheid en exterieur categorieën blijven hetzelfde. De verdeling van onderliggende fokwaarden binnen de onderdelen productie en gezondheid, zoals bijv. kg eiwit bij productie en vruchtbaarheid bij gezondheid,  zijn gewijzigd.

De TPI updates zijn, samen met de nieuwe toevoeging van exterieur aan UDC en FLC, bedoeld om melkveehouders te helpen bij het fokken van gemiddeld grote, efficiënte en winstgevende koeien.

Standaard indexen kunnen elk moment veranderen. Deze wijzigingen versterken het belang van het opstellen van een eigen aangepast genetisch plan. Bepaal samen met uw vertrouwde Alta adviseur in welke verhouding u de categorieën  productie, gezondheid en exterieur wilt inzetten in uw plan. Dan helpen wij u ervoor te zorgen, dat uw plan continue aansluit bij de huidige en toekomstige fokkerijdoelen van uw melkveebedrijf.

On Key

Related Posts