Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

Melkveebedrijf Kragt in De Steeg, tevreden gebruiker van Alta’s biestproduct Calf’s Choice Total ®

0 Continue Reading →

Optimaliseer uw transitiemanagement

Alta Cow Watch geeft u inzicht of uw koe gezond start aan haar lactatie of dat ze uw aandacht nodig heeft. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen en problemen voorkomen. De tabel gezondheidsmonitoring individuele koe is hier een mooi voorbeeld van.

Tabel gezondheidsmonitoring individuele koe: 23-06-2019 t/m 18-08-2019

Alerts kunnen ontvangen worden middels de smartphone, de rode lamp in de stal en via de e-mail.

Naast info over de individuele dieren in de stal geeft Alta CowWatch ook u ook uitgebreid inzicht in het groepsgedrag van uw veestapel door het jaar heen! Graag helpen wij u, om uw gegevens om te zetten in waardevolle verbeteringen van het management op uw bedrijf.

OPTIMAAL GEDRAG
Uren herkauwen per dag: 7 -10 uur
Maaltijden/ vreetmomenten per dag: 9 -14 uur
Uren vreten per dag: 4-6 uur
Uren liggen per dag: 12 -14 uur
Gemiddeld aantal ligperioden: 11 maal
Stappen per dag: 2500 – 3000

Wilt u meer weten over Alta Cow Watch? Download hieronder de brochure of informeer bij uw accountmanager. Ook kunt u bellen naar de medewerkers bij ons op kantoor: 0594-620940.

Brochure Alta Cow Watch

0 Continue Reading →

Bekijk hier de Update stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART SEPTEMBER 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.

Uw fokdoelen

Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt.

Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

0 Continue Reading →

Dikke melk of toch zoveel mogelijk kilo’s vet en eiwit?

De invoering van het fosfaatstelsel heeft de trend om melk met een hoger vet- en eiwitpercentage te produceren alleen maar versterkt. Iedereen heeft het over dikke melk. Maar is deze trend ook echt het antwoord op de vraag of we via deze weg het meeste aan onze koeien verdienen? En minstens net zo belangrijk, hoe kan de ingezette genetica bijdragen om binnen het fosfaattijdperk het rendement op melkvee te maximaliseren.

Het antwoord op die vraag ligt ook zeker in de veestapel zelf. Hoe selecteer ik mijn koeien die ik wil gebruiken voor het maken van de volgende generatie? Rangschikking van uw koeien op basis van My Female Index (uw eigen bedrijfsselectie index) geeft u een juist inzicht in de genetische aanleg van uw dieren. Kijk daarnaast of uw dieren dit in de praktijk ook waarmaken. De vraag is: kijken we daarbij met de juiste blik naar ons MPR-formulier? Is een koe met 115+ LW ook werkelijk een producent van dikke melk? En hoe zit het met die 85- LW koe? Maar minstens net zo belangrijk: wat verwacht ik van mijn veestapel?

Het kengetal dat goed richting geeft is: de geproduceerde kilogrammen vet en eiwit per kg fosfaat. Om inzicht te krijgen in de individuele dieren, moet ik dus voor elke koe weten in welke fosfaatklasse haar productie valt en in welke mate ze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

De tabel geeft aan hoeveel kilogrammen vet en eiwit per kilogram fosfaat bij oplopende producties met 8% gehalten worden gerealiseerd op basis van de 305 dagen productie. Bij gelijkblijvende gehalten worden koeien steeds efficiënter bij stijgende fosfaatklasse. Om dit goed in beeld te krijgen zou dus een extra kolom op de MPRuitslag nodig zijn. U zult verrast zijn over de spreiding binnen de eigen veestapel. Vaarzen moeten wel gecompenseerd worden met 20%. Dat weerspiegelt de te verwachten stijging van de geproduceerde kilo’s vet en eiwit in de daaropvolgende lactaties. Het verband tussen de koeien met de hoogste efficiëntie en de LW zal ver te zoeken zijn. Koeien die hoog scoren op fosfaatefficiëntie zijn dié koeien, die het best aansluiten op het huidige beleid. In deze dieren zal de genetische aanleg van kg vet en eiwit beter verankerd zijn. Maar het werpt misschien ook een nieuw licht op welke koeien het bedrijf beter kunnen verlaten.

En hoe kan de stierkeuze maximaal bijdragen aan de volgende generatie? AltaBullsearch vindt, passend binnen uw eigen fokdoel, de stieren met de hoogste vererving voor kg vet en eiwit. Want ook voor de stierkeuze geldt: Dikke melk is interessant, maar het maximaliseren van afgeleverde kilo’s vet en eiwit per aanwezige koe per dag levert het hoogste rendement op. En dat lukt alleen als ook de liters aanwezig zijn. Fokken alleen op gehalten is dus niet voldoende!

We mogen de melkvererving zeker niet vergeten! Het zijn nog steeds de kilo’s vet en eiwit die uitbetaald worden. Laten we de fosfaatquotering als instrument gebruiken! Het leert ons om met een andere bril naar de koe van morgen te kijken. En daarmee kunnen we vandaag al aan de slag. En welke regelgeving er ook nog op ons afkomt, dit is het beste antwoord op wat komen gaat!

Alco Faber

Accountmanager Flevoland en Overijssel

0 Continue Reading →

Een geweldige indexdraai voor Alta Nederland…

Een geweldige indexdraai voor Alta Nederland, met maar liefst drie stieren in de top 10 van de lijst zwartbonte dochtergeteste stieren op NVI basis. AltaRABO is aanvoerder van de lijst met 365 punten. De AltaRabo-dochters zijn uniform en voorzien van beste uiers en benen met een goede speenplaatsing. Daarbij zijn ze prettig in de omgang en bijzonder persistent. ‘Ik hoor dat veehouders het fijn vinden om deze koeien te melken’ zegt onze accountmanager en fokkerijspecialist Herbert Ruesink.

In Nederland zijn er al ruim negenhonderd dochters van deze stier aan de melk. ‘Voor ons is deze stier eigenlijk niets nieuws, we weten wat voor dochters hij geeft’, vertelt Ruesink.

Als internationale fokkerij organisatie werkt Alta altijd met Amerikaanse fokwaarden. Voor sommige melkveehouders is het lastig inzicht te krijgen in deze cijfers*. Echter zoals nu weer blijkt uit deze indexdraai passen Alta’s stieren perfect in de Nederlandse stallen en komen ook op NVI basis prima voor de dag. Naast AltaRABO staan ook AltaBANCO en AltaTUSCAN in de top 10. AltaTUSCAN, stier uit ons PEAK programma, past prima in het huidige fosfaattijdperk. Niet alleen verhoogt deze stier de gehalten, maar zorgt daarnaast ook voor een grotere melkplas. AltaBANCO blinkt uit in gezondheid en is koploper op vruchtbaarheid.

In de US kreeg AltaTOPSHOT zijn eerste dochters aan de melk en deze stuwen zijn fokwaarde naar de absolute top. AltaTOPSHOT staat voor extreme productie-aanleg (178 lbs vet + eiwit) gecombineerd met hoge gezondheidscijfers en functioneel exterieur. Zijn gemiddeld ontwikkelde dochters hebben een zeer hoge aanleg voor zowel levensduur, celgetal als dochtervruchtbaarheid. Zijn  lage score van 5,9% voor geboortegemak maakt deze topper uitermate geschikt voor gebruik aan vaarzen. Kortom AltaTOPSHOT staat voor duurzame, gezonde en probleemloze koeien.

De veel gebruikte AltaAMULET debuteerde in april als fokstier en met toevoeging van extra dochters weet hij zijn hoge niveau goed te behouden. Deze sterke uiervererver stijgt zelfs nog door voor melk tot 2069 lbs. AltaAMULET behoudt zijn  status van topbevruchter : zowel voor conventioneel als gesekst sperma draagt hij het ConceptPlus label. Uit het PEAK-programma komt de complete PEAK AltaABBA beschikbaar Deze breed inzetbare, hoge productie-stier geeft vaarzen met veel frame, goede uiers en uitstekend beenwerk. Zijn gunstige score voor geboortegemak wat gebruik op vaarzen toelaat, gecombineerd met hoge scores voor alle gezondheidskenmerken maken het plaatje helemaal compleet.

Net als na vorige april-draai doet zich een daling voor van de fokwaarde  dochtervruchtbaarheid (DPR). Seizoenseffecten die deze fokwaarde beïnvloeden lagen aan de basis van de DPR schommelingen. Uit testen blijkt nu dat de inmiddels aangebrachte aanpassingen in het evaluatiemodel deze seizoenseffecten zo goed als volledig uitschakelen.  Door deze aanpassing zien we nu na de augustusdraai een DPR daling van -0,68 bij de hoogste fokstieren en -0,99 bij de hoogste genomic stieren. Deze veranderingen zullen vruchtbaarheidscijfers opleveren die aanzienlijk stabieler en nauwkeuriger zijn in toekomstige index-aanpassingen.

De uitslag van deze indexdraai is een bevestiging, dat de stieren van Alta het erg goed doen, zowel in Nederland als wereldwijd. De nieuwste generatie stieren met zelfs een veel hogere TPI dan AltaRABO beloven veel goeds voor de toekomst. Bekijk hier onze nieuwe Update stierenkaart met hierop al onze vertrouwde fokstieren en genomic toppers.

Melkveehouders in Nederland en Vlaanderen, bedankt voor het vertrouwen!

*Wilt u meer uitleg over de Amerikaanse fokwaarden, klik dan HIER.

0 Continue Reading →

20e Advantage Showcase tour

De Alta ADVANTAGE Showcase Tour 2019 was een mijlpaal! Dit jaar was de 20e editie van de meest vooruitstrevende melkveemanagementtour in de branche.

Meer dan 250 gasten uit 21 verschillende landen verzamelden zich in Sioux Falls, South Dakota van 25-28 juni 2019. Dit was de eerste keer ooit dat de Showcase Tour plaatsvond in de Amerikaanse Central Plains-regio, in het zuidwesten van Zuidwest Minnesota, noordwestelijk Iowa en oostelijk Zuid-Dakota.

Gastbedrijven bedankt!

We danken de volgende melkveebedrijven, die hun deuren hebben geopend om hun progressieve benaderingen van melkveemanagement tijdens de driedaagse tour te delen:

 • Ocheda Dairy | Worthington, MN
 • Boadwine Dairy | Baltic, SD
 • Van Ess Dairy and VanEss Heifer Farm | Sanborn, IA
 • City View Farms | Sutherland, IA
 • Drumgoon Dairy | Lake Norden, SD
 • Sunrise Dairy | Castlewood, SD

Zo veel te leren!

De gasten kregen de kans om alles te bespreken met de eigenaren en managers van de gastbedrijven. Enkele van de onderwerpen waren mestmanagement, eliminatie van antibiotica, voeding, vaarzenmanagement, fokstrategieën, dierwelzijn en stallen en Alta’s afstemming richting progressieve zuivelfabrieken. ‘s Avonds vonden geweldige gesprekken en gezellige wedstrijden plaats waar collega-melkveehouders van over de hele wereld elkaar konden ontmoeten.

De 20e keer…

Nu de 20e tour is voltooid, volgt hier een kijkje in een paar indrukwekkende statistieken van die tours:

 • 20 Alta ADVANTAGE Showcase Tours
 • 13 jaar
 • Meer dan 5000 deelnemers in totaal
 • 150 gastbedrijven bezocht
 • 400.000 koeien gepresenteerd op deze gastbedrijven
 • 765 Showcase Tour stations met als thema diverse management topics

Thank you for being a part of the 20th Showcase Tour experience!

Bekijk de tour foto’s en video hieronder.

0 Continue Reading →

Bekijk Update nieuwe stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.

DOWNLOAD HIER DE UPDATE ALTA STIERENKAART MEI 2019

Informatie Amerikaanse fokwaarden

Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg. Uw fokdoelen Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. De stierenkaart is ingedeeld in diverse segmenten (Gehalten – Allround – Productie – Gezondheid – Roodbont). U kunt dus gemakkelijk de stieren selecteren die passen bij uw fokdoelen en genetisch plan, zodat uw fokdoelen het snelst worden bereikt. Nog geen stierenkaart in uw brievenbus? Ontvangt u onze stierenkaart nog niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594-620940.

 

0 Continue Reading →

Stieraanbod verder uitgebreid

NIEUWKOMERS UIT HET PEAK PROGRAMMA

Uit het PEAK programma komen een aantal complete, breed inzetbare Genomic Stars vrij beschikbaar. AltaHOTHAND is een PEAK Hotline-zoon met hoge productie-cijfers die veel openheid vererft. Zijn hoge scores voor uier, benen en kruisvorm laten een breed gebruik toe. Deze vaarzenstier heeft tevens een hoge aanleg voor alle gezondheidskenmerken.

Nog een nieuwkomer is de bijzonder complete AltaMAUI. Deze hoge productie-stier fokt goed uitgebalanceerde framekenmerken. Met dergelijke sterke onderbalk voor alle uier- en beenkenmerken past hij in heel veel fokdoelen. AltaMAUI is een vaarzenstier die gesekst beschikbaar is en wordt aanbevolen voor gebruik op Mogul-lijnen, net als AltaALTUVE RC. Deze laatste komt heel binnenkort ook gesekst beschikbaar.

ALTA AMULET MEEST GEBRUIKTE ZWARTE IMPORTSTIER IN VLAANDEREN

AltaAMULET is een van de eerste stieren uit het PEAK programma die de fokstierstatus bereikt. Binnen PEAK worden continu de allerhoogste donoren opgespoord. De moeder van AltaAMULET behoorde destijds tot de TOP 3 gTPI en kreeg binnen PEAK alle kansen met gekend succes. AltaAMULET biedt u het complete pakket van een hoge productie-aanleg, sterk all-round exterieur en goede gezondheidseigenschappen. Nederlandse en Vlaamse melkveehouders zetten hem al flink in. Het afgelopen KI-jaar was AltaAMULET de meest gebruikte zwartbonte importstier in Vlaanderen. Later dit jaar komen zijn eerste dochters aan de melk. Hij fokt bovengemiddeld ontwikkelde dochters met een correct kruis die de benen goed gebruiken. Meest opvallend is de sterke uiervererving van deze hoge productiestier. Met name de vooruieraanhechting en achteruierhoogte en -breedte zijn  werkelijk subliem. Zijn niet te nauwe speenplaatsing maakt hem uitermate robotgeschikt. AltaAMULET bevrucht  goed (ConceptPlus) en is gesekst beschikbaar. Ook met gesekst sperma behoort hij tot de betere bevruchters (511 ConceptPlus).

TOP FOKSTIEREN

AltaSABRE blijft de beste keuze voor wie binnen zijn fokdoel veel nadruk legt op gezondheidskenmerken. Zowel voor levensduur (PL 7.9), dochtervruchtbaarheid (DPR 4.7) als uiergezondheid (2.45 SCS) handhaaft hij zich in de hoogste regionen. Het  TPI niveau van deze vaarzenstier is mooi gestegen sinds zijn debuut als fokstier een jaar geleden. Met zijn foutloze exterieuronderbalk is AltaSABRE breed inzetbaar.

AltaSPRING blijft de logische keuze als in uw bedrijfsfokdoel de uierverbetering voorop staat. Zijn dochters zijn voorzien van een hoog opgehangen uier die vooraan zeer goed zijn aangehecht. Zijn  sterkste punt is ongetwijfeld de achteruiervererving. Wat deze stier bijbrengt aan achteruierhoogte en -breedte is verbluffend. Zijn foutloze onderbalk maakt hem een makkelijke partner voor veel koeien.

AltaHOTROD blijft de fokstier bij uitstek voor veehouders die op zoek zijn naar extra frame. Typerend zijn met name inhoud en lengte in combinatie met een hellend kruis. De hoge productie-aanleg van 2141 lbs melk  met 143 lbs vet en eiwit maakt deze stier uitermate aantrekkelijk. Deze framestier is bovendien geschikt als vaarzenstier en is gesekst beschikbaar.

NIEUWS OVER DE FOKWAARDEN

De trend in de afgelopen jaren laat zien dat stieren de neiging hebben om elke aprildraai te dalen voor dochtervruchtbaarheid (DPR). Die daling wordt gevolgd door een vergelijkbare toename van DPR tijdens de volgende indexaanpassingen van augustus en december. Over het geheel genomen daalden zowel de dochtergeteste als de genomic stieren. De jongste stieren daalden wat meer dan de oudere. De fokstieren daalden ongeveer 0,2 voor DPR, terwijl de jongste stieren zowat 1,0 DPR inleverden.

0 Continue Reading →

Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse

KORT VERSLAG EN VIDEO:

Ruim 100 enthousiaste deelnemers waren op 15 maart aanwezig tijdens de Alta Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse.

De dag werd gestart op een tropische locatie, namelijk de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hier werden drie lezingen gegeven:
Coen van Rosmeulen vertelde over de ontwikkelingen van het Alta Advantage programma. Jan Vos van de Koepon veebedrijven gaf een lezing over “De selectie van de nieuwe generatie melkkoeien”. En Erna van der
Steege gaf een presentatie over het gastbedrijf Steegro samen met accountmanager Sietse Venema.

Na de lunch werd de dag voortgezet bij melkveebedrijf Steegro. Tijdens het bezoek op dit prachtige melkveebedrijf volgden de deelnemers 5 workshops. Jorrit Veneklaas Slots presenteerde de vaarzengroep van
Steegro. Hier kwam aan de hand van de cijfers naar voren dat de richting die gekozen wordt bij het fokdoel ook daadwerkelijk tot uiting komt in de praktijk.

Hierbij enkele van de workshops kort uitgelicht:

WORKSHOP
Met een herdmanagement naar een PregRate van 25%
Door: Sietse Venema, Alta’s vruchtbaarheidsspecialist
Voor een optimale melkproductie is een goede vruchtbaarheid noodzakelijk. Tijdens de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
* werken met de vruchtbaarheidskengetallen Pregnancy Rate, Conception Rate en Insemination Rate
* tochtdetectie met systemen en tailpainting
* fresh cow monitoring
* monitoring van de cyclus en de dracht
* behandeling van inactiviteit en uitlopers d.m.v. synchronisatieprotocollen

WORKSHOP
Biestmanagement: uw toekomstig succes begint op dag één
Door: Froukje Kuiper
Froukje is werkzaam voor de Saskatoon Colustrum Company Ltd., een succesvolle onderneming, die biest collecteert en verwerkt tot 100%
biestpoeder, dat wereldwijd verkocht wordt.
Onderwerpen die Froukje besprak waren biestkwaliteit en hoe dit te meten, antistoffen en passieve immuniteit, biestgift: wanneer, hoeveel en hoe vaak,
speenfles of sonde en het bewaren van biest. Kortom, zij gaf de deelnemers diverse bruikbare tips over biestmanagement.

Wim Hessels van ForFarmers gaf een workshop over ruwvoer in de grasdrogerij van Steegro en Coen van Rosmeulen ging in op het thema: Werken aan uw fokdoel met Alta Genetic Plan & Strategy.

Alta bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en speciale dank gaat uit naar de familie van der Steege van Steegro voor de gastvrijheid.

Via bijgevoegd filmpje krijgt u een impressie van de zeer geslaagde dag.

VIDEO ADVANTAGE DAG

Was u er niet bij en wilt u graag meer weten over één van de behandelde onderwerpen van deze dag? Of wilt u ook Advantage deelnemer worden? Neem dan contact op met uw accountmanager!

0 Continue Reading →

Inspirerende Dairy Manager School in Nederland

Van 11 t/m 13 maart namen ruim 20 melkveehouders deel aan de allereerste Dairy Manager School in Nederland. Onder het internationale gezelschap waren deelnemers uit Nederland, België, Portugal, Roemenië, Oekraïne en Indonesië.

 

Dairy decision making and economics door Dr. Steve Eicker

Dr. Eicker is een wereldberoemde consultant en oprichter van Valley Ag. Software. Hij is één van de meest tot nadenken stemmende sprekers in onze branche. Hij is heel duidelijk en openhartig over hoe en wat er moet veranderen om melkveehouden rendabel te maken. De volgende onderwerpen zijn besproken.

• The decision making process
• Risk management
• The drivers for success (how to make money with your dairy)
• Key Performance Indicators versus Goals
• Replacement strategy and Cow Value
• Monitoring and optimizing feed costs; mnot ratios
• Income Over Feed Cost
• Data recording, evaluation and monitoring to make progress
• Action steps for tomorrow

Tijdens deze Dairy Manager School werd een bezoek gebracht aan Vrebamelkvee B.V. in Vredepeel (L). De familie Van Bakel, eigenaar van dit indrukwekkende melkveebedrijf, heeft het bedrijf geleidelijk uitgebreid tot 2000 koeien (met een
gemiddelde van 36 kg melk) gedurende de laatste decennia. Hun innovatieve focus (andere dingen doen en dingen anders doen) heeft heeft zeker bijgedragen tot deze groei. Deze melkveehouderij past perfect bij
het DMS-thema “Dairy decision making and economics”

Wij bedanken Dr. Steve Eicker voor deze inspirerende dagen en de familie Van Bakel voor hun gastvrijheid.

Wilt u ook deelnemen aan één van onze Dairy Manager Schools? Klik dan hier voor de data, locaties en thema’s van de komende Dairy Manager Schools.

 

Bekijk hier de foto’s

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway