Dikke melk of toch zoveel mogelijk kilo’s vet en eiwit?

De invoering van het fosfaatstelsel heeft de trend om melk met een hoger vet- en eiwitpercentage te produceren alleen maar versterkt. Iedereen heeft het over dikke melk. Maar is deze trend ook echt het antwoord op de vraag of we via deze weg het meeste aan onze koeien verdienen? En minstens net zo belangrijk, hoe kan de ingezette genetica bijdragen om binnen het fosfaattijdperk het rendement op melkvee te maximaliseren.

Het antwoord op die vraag ligt ook zeker in de veestapel zelf. Hoe selecteer ik mijn koeien die ik wil gebruiken voor het maken van de volgende generatie? Rangschikking van uw koeien op basis van My Female Index (uw eigen bedrijfsselectie index) geeft u een juist inzicht in de genetische aanleg van uw dieren. Kijk daarnaast of uw dieren dit in de praktijk ook waarmaken. De vraag is: kijken we daarbij met de juiste blik naar ons MPR-formulier? Is een koe met 115+ LW ook werkelijk een producent van dikke melk? En hoe zit het met die 85- LW koe? Maar minstens net zo belangrijk: wat verwacht ik van mijn veestapel?

Het kengetal dat goed richting geeft is: de geproduceerde kilogrammen vet en eiwit per kg fosfaat. Om inzicht te krijgen in de individuele dieren, moet ik dus voor elke koe weten in welke fosfaatklasse haar productie valt en in welke mate ze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

De tabel geeft aan hoeveel kilogrammen vet en eiwit per kilogram fosfaat bij oplopende producties met 8% gehalten worden gerealiseerd op basis van de 305 dagen productie. Bij gelijkblijvende gehalten worden koeien steeds efficiënter bij stijgende fosfaatklasse. Om dit goed in beeld te krijgen zou dus een extra kolom op de MPRuitslag nodig zijn. U zult verrast zijn over de spreiding binnen de eigen veestapel. Vaarzen moeten wel gecompenseerd worden met 20%. Dat weerspiegelt de te verwachten stijging van de geproduceerde kilo’s vet en eiwit in de daaropvolgende lactaties. Het verband tussen de koeien met de hoogste efficiëntie en de LW zal ver te zoeken zijn. Koeien die hoog scoren op fosfaatefficiëntie zijn dié koeien, die het best aansluiten op het huidige beleid. In deze dieren zal de genetische aanleg van kg vet en eiwit beter verankerd zijn. Maar het werpt misschien ook een nieuw licht op welke koeien het bedrijf beter kunnen verlaten.

En hoe kan de stierkeuze maximaal bijdragen aan de volgende generatie? AltaBullsearch vindt, passend binnen uw eigen fokdoel, de stieren met de hoogste vererving voor kg vet en eiwit. Want ook voor de stierkeuze geldt: Dikke melk is interessant, maar het maximaliseren van afgeleverde kilo’s vet en eiwit per aanwezige koe per dag levert het hoogste rendement op. En dat lukt alleen als ook de liters aanwezig zijn. Fokken alleen op gehalten is dus niet voldoende!

We mogen de melkvererving zeker niet vergeten! Het zijn nog steeds de kilo’s vet en eiwit die uitbetaald worden. Laten we de fosfaatquotering als instrument gebruiken! Het leert ons om met een andere bril naar de koe van morgen te kijken. En daarmee kunnen we vandaag al aan de slag. En welke regelgeving er ook nog op ons afkomt, dit is het beste antwoord op wat komen gaat!

Alco Faber

Accountmanager Flevoland en Overijssel

On Key

Related Posts