Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse

KORT VERSLAG EN VIDEO:

Ruim 100 enthousiaste deelnemers waren op 15 maart aanwezig tijdens de Alta Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse.

De dag werd gestart op een tropische locatie, namelijk de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hier werden drie lezingen gegeven:
Coen van Rosmeulen vertelde over de ontwikkelingen van het Alta Advantage programma. Jan Vos van de Koepon veebedrijven gaf een lezing over “De selectie van de nieuwe generatie melkkoeien”. En Erna van der
Steege gaf een presentatie over het gastbedrijf Steegro samen met accountmanager Sietse Venema.

Na de lunch werd de dag voortgezet bij melkveebedrijf Steegro. Tijdens het bezoek op dit prachtige melkveebedrijf volgden de deelnemers 5 workshops. Jorrit Veneklaas Slots presenteerde de vaarzengroep van
Steegro. Hier kwam aan de hand van de cijfers naar voren dat de richting die gekozen wordt bij het fokdoel ook daadwerkelijk tot uiting komt in de praktijk.

Hierbij enkele van de workshops kort uitgelicht:

WORKSHOP
Met een herdmanagement naar een PregRate van 25%
Door: Sietse Venema, Alta’s vruchtbaarheidsspecialist
Voor een optimale melkproductie is een goede vruchtbaarheid noodzakelijk. Tijdens de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
* werken met de vruchtbaarheidskengetallen Pregnancy Rate, Conception Rate en Insemination Rate
* tochtdetectie met systemen en tailpainting
* fresh cow monitoring
* monitoring van de cyclus en de dracht
* behandeling van inactiviteit en uitlopers d.m.v. synchronisatieprotocollen

WORKSHOP
Biestmanagement: uw toekomstig succes begint op dag één
Door: Froukje Kuiper
Froukje is werkzaam voor de Saskatoon Colustrum Company Ltd., een succesvolle onderneming, die biest collecteert en verwerkt tot 100%
biestpoeder, dat wereldwijd verkocht wordt.
Onderwerpen die Froukje besprak waren biestkwaliteit en hoe dit te meten, antistoffen en passieve immuniteit, biestgift: wanneer, hoeveel en hoe vaak,
speenfles of sonde en het bewaren van biest. Kortom, zij gaf de deelnemers diverse bruikbare tips over biestmanagement.

Wim Hessels van ForFarmers gaf een workshop over ruwvoer in de grasdrogerij van Steegro en Coen van Rosmeulen ging in op het thema: Werken aan uw fokdoel met Alta Genetic Plan & Strategy.

Alta bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en speciale dank gaat uit naar de familie van der Steege van Steegro voor de gastvrijheid.

Via bijgevoegd filmpje krijgt u een impressie van de zeer geslaagde dag.

VIDEO ADVANTAGE DAG

Was u er niet bij en wilt u graag meer weten over één van de behandelde onderwerpen van deze dag? Of wilt u ook Advantage deelnemer worden? Neem dan contact op met uw accountmanager!

On Key

Related Posts