Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

De nieuwste Alta-toppers!

Net als de Oranje voetbaldames deze zomer gezamenlijk een topprestatie leverden, zo doen drie veel gebruikte Mogul-zonen van ALTA hun verwachting eer aan. Gezamenlijk levert dit drietal veel kwaliteiten en zijn voor alle fokdoelen één of meerdere van deze interessante fokstieren van toegevoegde waarde.

De nieuwste Alta-toppers:

Westenrade AltaSPRING | Mogul x Gerard | Gesekst | CONCEPT PLUS | 2622 TPI

 • Internationale topstier – dochters beginnen gelijk met topproducties
 • Veel kilogrammen vet en eiwit
 • Melktypische vaarzen met hoge en brede achteruieraanhechting

Lone-Oak-Acres AltaROBLE | Mogul x Observer | Gesekst | CONCEPT PLUS | 2559 TPI

 • Een gezondheids- en exterieurspecialist; 6,5 mnd levensduur, 3.13 UDC en 2.77 PTAT
 • Goede bevruchter met een CONCEPT PLUS status (+3% voor bevruchting) en enorm vruchtbare dochters +3.8 DPR
 • Dochters zijn melktypische en dynamische koeien met top uiers met een sterke aanhechting

Lone-Oak-Acres AltaRABO | Mogul x Observer | Gesekst | CONCEPT PLUS | 2505 TPI

 • Vroege vaarzen van deze stier hebben fantastische uiers en erg correcte frames
 • AltaRABO geeft als pinkenstier en goede bevruchter (CONCEPT PLUS) veel waarde aan uw bedrijf
 • Enorme allround stier met topexterieur, met meer dan 100 ponden vet en eiwit en daarnaast ook goede gezondheidskenmerken
Bomaz Roble
Bomaz Roble 6540, Bomaz Farms, Hammond, WI
0 0 Continue Reading →

Advantage Showcase Tour Michigan zeer succesvol!

Van 21 t/m 23 juni kwamen 360 melkveehouders van uit de hele wereld samen tijdens de 18e Alta Advantage Showcase Tour in Michigan om hun managementstrategieën en -inzichten te delen.

Op de gastbedrijven waren stations opgezet, waar workshops werden gehouden over allerlei onderwerpen over melkveehouderij management. Onderwerpen waren onder andere:

 • Vruchtbaarheid
 • Melkkwaliteit en melkstal management
 • Transitie management
 • Voeding en rantsoen
 • Biestmanagement en kalveropfok
 • Jongveeopfok
 • Arbeidsorganisatie
 • Genetische planning
 • Melktechniek
 • En meer!

 

Hier een overzicht van de Alta Advantage Showcase Tour 2017 in aantallen:
360deelnemers
26verschillende nationaliteiten
18Alta Advantage Showcase Tours de afgelopen jaren
35workshops op de bedrijven met verschillende management onderwerpen
6charter bussen om de deelnemers te vervoeren
19,000melkkoeien aanwezig op de gastbedrijven
9prachtige gastbedrijven
Pre-tour host: Rich-Ro South Dairy | St. Johns, MI
Pre-tour host: Berlyn Acres | Fowler, MI
Walnutdale Farms | Wayland, MI
Prairie View Dairy | Delton, MI
Schaendorf Farms | Allegan, MI
Tubergen Dairy | Ionia, MI
Simon Farms | Westphalia, MI
Steenblik Dairy | Pewamo, MI
Double Eagle Dairy | Middleton, MI

Deze aantallen opgeteld resulteerden in 1 geweldige tour!

De Nederlandse deelnemers huurden na afloop van de Showcase tour auto’s om gezamenlijk nog een bezoek te brengen aan Ontario, Canada. Hier bezochten ze op zaterdag nog enkele melkveebedrijven om vervolgens de Niagara watervallen te bezichtigen. Vanuit Buffalo vertrokken ze zondagavond weer huiswaarts.

 

De gezellige sfeer tijdens de tour in combinatie met de mogelijkheid kennis op te doen op de gastbedrijven en te leren van elkaar, zorgden ervoor dat de deelnemers tevreden terug kijken op de reis. Deze ervaring laat bij iedereen een blijvende impressie achter van Alta’s vooruitstrevende aanpak om waarde te creëren, vertrouwen te bouwen en resultaat te leveren bij klanten over de hele wereld.

 

Click HERE to view the collection of photos and videos from the tour!

0 1 Continue Reading →

Focus op nieuwe vruchtbaarheids kengetallen

Steeds meer bedrijven in Nederland werken met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen Insemination Rate,Conception Rate en Pregnancy Rate. Reden daarvan is dat de Tussenkalftijd (TKT), het vruchtbaarheidsgetal waar voorheen mee gewerkt werd, geen actueel beeld geeft van je bedrijf.

In feite is de uitkomst van dat getal achttien maanden geleden al veroorzaakt. Met de Pregancy Rate heb je binnen een korte periode actueel inzicht in hoe efficiënt je de beschikbare koeien in je bedrijf drachtig krijgt.

Hoe werken de nieuwe kengetallen?

Simpel uitgelegd werken ze als volgt: Je neemt alle beschikbare dieren op je bedrijf. Dit zijn dieren die de Vrijwillige Wacht Periode (VWP) gepasseerd zijn en die niet bewust gust of drachtig zijn. De beschikbare groep wil je zo snel mogelijk drachtig maken en hiervoor heb je iedere cyclus van circa 3 weken 1 kans.

Insemination Rate: Wanneer je na een periode van 3 weken (= 1 cyclus) kijkt hoeveel van de beschikbare dieren geïnsemineerd zijn, dan heb je de Insemination Rate over deze periode. Dit is de efficiëntie van de tochtwaarneming.

Conception Rate: Wanneer je vervolgens bekijkt hoeveel dieren er drachtig zijn geworden van deze geïnsemineerde dieren, dan heb je de Conception Rate van die drie weekse periode. Dit is de efficiëntie van de inseminaties.

Pregnancy Rate: De Pregnancy Rate bereken je door het aantal drachtig verklaarde dieren te delen op het aantal dieren dat in steeds dezelfde drieweekse periode beschikbaar waren. Dit is de efficiëntie van het drachtig maken van je veestapel.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van het berekenen van de vruchtbaarheidskengetallen in een drieweekse periode voor een bedrijf van 100 melkkoeien.

vruchtbaarheidskengetallen voorbeeld

Per periode kunnen het aantal beschikbare koeien wisselen, maar ook het aantal geïnsemineerde of drachtig verklaarde koeien kan soms mee of tegen vallen. De nieuwe kengetallen maken dit direct inzichtelijk. Over een langere periode kan de vruchtbaarheid bekeken worden, door een aantal van de drieweekse periode van de Pregnancy Rate onder elkaar te zetten.

Begin je net te werken met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen, dan is het handig om te weten, dat een Pregnancy Rate van 25% aangeeft dat je als bedrijf je vruchtbaarheid heel goed onder controle hebt. Een Insemination Rate van meer dan 60% laat zien dat je tochtwaarneming voldoende is.

In de praktijk

Wil je daadwerkelijk aan de slag met deze cijfers, dan kun je met de meeste managementprogramma’s al uit de voeten. Onder andere de managementprogramma’s van Agrovision en Uniform Agri bieden deze mogelijkheid.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw Alta vertegenwoordiger.

0 0 Continue Reading →

De waarheid over genomic fokwaarden

We zitten in middenin het genomic tijdperk. Een groot deel van de melkveehouders is inmiddels gewend aan het inzetten van genomic geteste stieren binnen hun fokkerijplan. Toch kunt u nog vragen hebben over het verschil dat u kunt verwachten tussen de eerste genomic fokwaarden van een stier en zijn uiteindelijke dochterfokwaarden.

Om uw vragen te beantwoorden hebben we een diepgaand onderzoek gedaan onder diverse stieren met als doel uit te zoeken hoe de genomic waarden zich verhouden tot de dochterfokwaarden. Worden ze in de loop der tijd meer of minder nauwkeurig?

Aan de hand van de totaalindexen TPI en NM$ (Net Merit) wordt gekeken naar de veranderingen in de loop der tijd. Ter info hieronder eerst nog even de opbouw van de TPI-formule en NM$-formule.

TPI NM$

Wat zijn de resultaten?

Grafiek 1 toont de gemiddelde verandering in TPI van de initiële genomic fokwaarden ten opzichte van de dochterfokwaarden van april 2017. De TPI-verandering van genomische tot dochterfokwaarden is te zien aan de hoeveelheid ruimte tussen de blauwe en oranje lijnen.

genomic fokwaarden
Grafiek 1: Wijziging in TPI van genomic beschikbaar gekomen stieren tot dochtergetest April 2017

In deze grafiek zijn alle stieren uit de gehele sector meegenomen, welke beschikbaar zijn gekomen tussen januari 2010 en april 2014. Zoals u kunt zien hadden de stieren die in januari 2010 beschikbaar kwamen een gemiddelde wijziging van 171 TPI punten tussen de genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen en hun dochtergeteste fokwaarden in april 2017.

Wanneer we nu een aantal jaren vooruitgaan, kunt u zien dat stieren die in april 2014 beschikbaar kwamen slechts een verschil van 52 punten hebben tussen de genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen en hun dochtergeteste fokwaarden in april 2017. Dit betekent dat de stabiliteit in GTPI van het beschikbaar komen van de genomic stieren totdat zij dochtergetest zijn is verbeterd met meer dan 100 TPI-punten! En de continue stijging van de genetische niveaus van de stieren krijgt u er als bonus bij!

Hetzelfde geldt voor Net Merit $. Zie de resultaten in grafiek 2.

De genomic stieren die op de markt kwamen in januari 2010, daalden gemiddeld 151 NM$ punten van hun genomic fokwaarden bij het beschikbaar komen tot hun dochterfokwaarden in april 2017.

NM$
Grafiek 2: Wijziging in NMS van genomic beschikbaar gekomen stieren tot dochtergetest April 2017

Dus hoewel de genomic cijfers nog steeds iets hoog zijn, wordt de kloof tussen genomic en dochterbewezen fokwaarden iedere fokwaardedraai kleiner.

Wilt u meer details?

Laten we de feiten eens in een ander licht bekijken. We focussen ons dan op alle 1.078 stieren uit de sector die in 2013 op de markt beschikbaar zijn gekomen. Deze dieren hebben inmiddels dochterfokwaarden voor zowel productie, gezondheid en exterieur.
De klokvormige curve in grafiek 3 toont de gemiddelde en standaarddeviatie verandering in TPI van de 1.078 stieren die in april 2013 als genomic stier op de markt kwamen.

TPI
Grafiek 3: Histogram verschil in TPI van beschikbaar komen als genomic in 2013 tot dochtergetest April 2017

Zoals u kunt zien, zijn deze stieren gemiddeld minder dan 100 punten gewijzigd ten opzichte van hun oorspronkelijke vrijgave in 2013 naar hun dochterfokwaarden in april 2017. Zo’n 100 van deze stieren hebben een dochterbewezen TPI van slechts 20 punten van hun oorspronkelijke genomic TPI. Slechts ongeveer 40 van de 1.078 stieren zijn meer dan 300 TPI-punten gezakt – dat is minder dan 4%.

We zien dezelfde trend voor NM$. Grafiek 4 toont de gemiddelde NM$ verandering en standaardafwijking van dezelfde 1.078 stieren die in de gehele sector in 2013 zijn vrijgegeven. Deze dieren zakten -103 NM$ van hun initiële genomic fokwaarden in 2013 tot aan hun dochterfokwaarden in april 2017.

Vijfennegentig stieren bleven stabiel met zo’n maximaal 20 punten verschil van hun genomic tot hun dochtergeteste NM$. Slechts 20 stieren daalde meer dan 300 NM$-punten.

NM$ Verschil
Grafiek 4: Histogram verschil in NMS van beschikbaar komen als genomic in 2013 tot dochtergetest April 2017

Wat zijn voor u de mogelijkheden?

Twijfel je nog of dochterbewezen of genomic stieren de beste optie zijn voor u? Kijk dan eens naar de top 10 beschikbare Alta stieren in Nederland hieronder:

April 2017 Top dochtergeteste stierenTPI
768269 | AltaRABO2476
768272 | AltaBGOOD2474
767806 | AltaROBLE2461
767309 | AltaMERCI2450
768308 | AltaPITA2430
766926 | AltaOAK2425
767809 | AltaENTRUST2389
767002 | AltaEVERGALDE2387
767696 | AltaGENUITY2368
768024 | AltaANTEUP2341
GEMIDDELD2420
April 2017 Top genomic stierenTPI
769246 | AltaMORENO2742
769362 | AltaAMULET2712
769797 | AltaLOBELLO2681
769799 | AltaRECOIL2656
769635 | AltaPOLISH2651
769851| AltaEXTRA2643
769363 | AltaFLYWHEEL2643
769796 | AltaFOREVER2642
780074 | AltaDURST2641
780072 | AltaMANTRA2635
GEMIDDELD2665

Momenteel zijn hebben onze beste dochtergeteste stieren een gemiddelde TPI van 2420. Toch biedt de bovenste, beschikbare groep genomic stieren een voordeel van 245 punten!

Sommige stieren krijgen punten, anderen verliezen ze. Maar de kans is minimaal dat een stier uit de lijst van genomic stieren lager uitkomen dan stieren uit de lijst met dochtergeteste stieren.

 

Wanneer u uw genetische keuzes maakt, houdt dan rekening met het volgende:

 1. Genomic fokwaarden vallen vaak iets te hoog uit. Toch zien we met iedere fokwaardedraai het verschil tussen de genomic fokwaaden ten opzichte van de dochtergeteste fokwaarden kleiner worden in zowel TPI als NM$, doordat de berekeningsmodellen in de loop der tijd steeds nauwkeuriger zijn geworden.
 2. De gemiddelde TPI en NM$ verandering van genomic fokwaarden tot dochtergeteste fokwaarden voor stieren die in 2013 beschikbaar gekomen zijn is ongeveer -100 punten. Ondanks die verandering maakt u nog steeds veel snellere genetische vooruitgang met behulp van een groep genomic stieren dan een groep dochtergeteste stieren.
 3.  Wees er zeker van dat de genetische vooruitgang die u maakt in de richting is van uw fokdoelen. Selecteer een groep genomic stieren op basis van uw specifieke genetisch plan. Leg de nadruk op dié productie-, gezondheid- of exterieurkenmerken, die het meest bijdragen aan de winstgevendheid van uw bedrijf.

 

Fokwaardenanalyses verstrekt door Ashley Mikshowsky, PEAK Geneticist

Click to download a printable PDF of this article in English.

0 0 Continue Reading →

Geslaagde Alta dairy middag bij Berends Dairy in Warnsveld

Afgelopen vrijdag 21 april waren bijna 200 personen aanwezig tijdens de Advantage dag / Dairy middag op het melkveebedrijf van Advantage Partner VOF Berends Dairy. In samenwerking met de familie Berends en DLV was een interessant programma opgesteld, wat door de bezoekers werd gewaardeerd.

De ochtend was speciaal voor de Advantage partner bedrijven en prospects, met als thema Meer melk, Minder werk. Door middel van lezingen over arbeidsefficiëntie en de gevolgen hiervan op het financieel management werd dit thema uitgelicht. Sprekers deze ochtend waren Rutger Woolderink, Tonnie en Jordi Berends, Douwe-Jan Sietsma en Niek Groot Wassink (DLV). Lees hier meer.

‘s Middags tijdens de Alta Dairy middag was er een presentatie van dochters van Advantage stieren door Jordi Berends. Ook kon er kennisgemaakt worden met Alta Cow Watch, het tochtdetectiesysteem, dat tevens de gezondheid monitort. Onlangs is hieraan een nieuwe optie toegevoegd, namelijk de herkauwactiviteitsmeting. In combinatie met de gegevens over voeropname biedt dit unieke informatie.

Natuurlijk kon men ook het zeer nette en moderne melkveebedrijf van de familie Berends bezichtigen. Doordat er drie maal daags gemolken wordt samen met enkele externe melk(st)ers heeft men de melkproductie weten te verhogen en wordt de arbeid efficiënt ingezet. De middagmelking in de 36-stands carroussel trok ook veel aandacht.

Alta bedankt de familie Berends voor hun gastvrijheid en de bezoekers voor hun belangstelling. Graag hopen wij u nogmaals te ontmoeten op een volgend evenement.

Bekijk alle foto’s hier.

0 1 Continue Reading →

Favorieten op basis van genomics promoveren tot fokstier

Alta voegt AltaBGOOD, AltaROBLE en AltaPITA, een aantal echte productie- en gezondheidsspecialisten, toe aan het fokstieroverzicht. We streven ernaar om samen met u als veehouder een fokdoel op te stellen waarbij we stieren naar voren brengen die u de meeste vooruitgang bieden. Juist daarom zijn we erg blij dat onderstaande stieren uitblinken in zowel productie als gezondheid, de kenmerken waar het meeste geld mee verdiend wordt.

Exterieur wordt nog steeds gezien als maatstaf voor levensduur, terwijl de fokwaarde PL (Productive Life) een beter beeld geeft voor levensduur. De kracht van de fokwaarde PL is dat er alleen gekeken wordt naar hoeveel maanden de dochters van een stier meer of minder in productie zijn t.o.v. het gemiddelde, leeftijd wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Deze indexdraai is er geen officiële basisaanpassing, maar de gemiddelde fokwaarde voor dochtervruchtbaarheid (DPR) is voor alle stieren met -0.5 terug gezet. De fokwaarde levensduur (PL) is met een gemiddelde van -0.2 bijgesteld. Deze aanpassing van dochtervruchtbaarheid en levensduur leidt tot een gemiddelde daling van 20 punten TPI, de inetfokwaarde (NM$) is door de aanpassing gemiddeld met 20 punten gedaald.

Bush-Bros AltaBGOOD | Robust x Massey | 511 | CP | 2474 TPI

 • Ideale koeien voor progressieve melkveehouders, gemiddelde grootte met meer kracht dan melktype
 • Dochters produceren veel melk met hoge gehaltes, met vast aangehechte uiers
 • Gezonde en probleemloze koeien

Lone-Oak-Acres AltaROBLE | Mogul x Observer | 511 | CP | 2461 TPI

 • Een gezondheid en exterieur specialist, met 6.4 maanden levensduur (PL) en 2.4 dochtervruchtbaarheid (DPR)
 • Torenhoge scores voor uiers (2.60) en totaal exterieur (2.53)
 • Dochters zijn stijlvolle koeien, dynamisch gebouwd en met prachtige uiers die vast aangehecht zijn

Mr-Furnace-Hill AltaPITA | Supersire x Man-O-Man | 511 | CP | 2430 TPI

 • Productie topper met 1300 ponden melk en 136 ponden vet en eiwit
 • Voormalige FUTURE STAR stier met extreme gemakkelijke geboortes en goede bevruchter (Concept Plus)
 • Gemiddeld qua hoogtemaat met breed en hoog aangehechte achteruiers

Zahbulls Alta1STCLASS | Numero Uno x Dorcy | CP | 2373 TPI

 • Vroege dochters bevestigen deze stier als een topper voor uiers en exterieurkenmerken
 • Dochters zijn groot, lang en stijlvol, met buitengewone goede benen en beengebruik
 • Een extra bonus voor geboortegemak en als goede bevruchter (Concept Plus)
Bomaz Roble 6540 | Bomaz Farms, Hammond, WI
Alta1STCLASS daughters at Stanton Bros Ltd | Ilderton, Ontario, Canada
9 Continue Reading →

Meer melk met Alta Cow Watch op het Koepon melkveebedrijf

Sinds eind november werkt men op het Koepon Melkveebedrijf met Alta Cow Watch, het tochtdetectiesysteem van Alta, waarmee ook de gezondheid kan worden gemonitord. Onlangs is hieraan een nieuwe optie toegevoegd, namelijk de herkauwactiviteitsmeting. In combinatie met de gegevens over de voeropname, biedt dit unieke informatie.

Enthousiast reageren zowel Marcel Rijkers (bedrijfsleider) als Alex Borst (herdsman) op de vraag of Alta Cow Watch hen bevalt. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de tochtdetectie vast te stellen, heeft men de eerste paar weken AltaCowWatch parallel laten draaien met hun oude systeem. Zowel de tochtige koeien als het juiste inseminatiemoment worden exact aangegeven, maar de waarde van Alta Cow Watch zit ‘m vooral in de gezondheidsmonitoring volgens beide mannen.

Probleemloos opstarten verse koeien

“Het grootste voordeel is wel dat we na afkalven nu precies weten of de koeien voldoende vreten, dat was eerder altijd gissen” zegt Alex Borst. “Koeien die onvoldoende opnemen krijgen een attentie in  het systeem en houden we nu langer in het strohok”. Zo voorkomt men, dat de koeien in een negatieve energiebalans terechtkomen en dus gezondheidsproblemen krijgen. “Of waar we eerder koeien een bolus gaven, blijkt dat nu soms niet nodig te zijn”. Met de combinatie van gegevens over het vreten en herkauwen, weet men exact waar men aan toe is en kan de optimale melkproductie per koe bewerkstelligd worden. Marcel Rijkers geeft aan: “Doordat we onze verse koeien beter kunnen monitoren en hierop kunnen anticiperen hebben we wel 2 liter melk per koe per dag meer de eerste 60 dagen in lactatie, hierdoor zitten beide groepen van 0-60 en 60-120 dagen op een melkproductie tussen de 42 en 43 kg melk per dag gemiddeld”

Waardevolle managementinformatie

Maar het hebben van deze informatie is niet alleen handig bij de verse koeien. Ook bij de oud-melkse dieren en droge koeien heeft dit het Koepon veebedrijf zeer interessante managementinformatie opgeleverd. De invloed van het tijdstip van voeren, het aanschuiven van het voer, het soort rantsoen of de verlichting in de stal, alles is terug te zien in de opname en het herkauwen. En tot slot hebben ze zieke koeien voortijdig in het vizier. Marcel Rijkers: “12 uur voordat een aandoening zich openbaart weten wij al of de koe ziek wordt, omdat ze minder vreet en herkauwt. Je kunt dus ook eerder actie ondernemen en voorkomen dat de melkproductie zakt”.

 

Meer weten? Neem contact op met Alta Cow Watch productspecialist Jordi Berends (06-22769737) voor meer informatie of meldt u aan voor een bezoek aan het Koepon melkveebedrijf.

Alta Cow Watch
0 0 Continue Reading →

AltaAVALON dochter vaarzenkampioen in Libramont

Tijdens de “Nacht van de Holsteins” afgelopen zaterdag in Libramont werd AHL Honey 1518 van melkveebedrijf Scholtus uit Groothertogdom Luxemburg vaarzenkampioen in de rubriek GEKALFDE VAARZEN. Deze goedbezochte Waalse keuring vindt jaarlijks plaats om het Holstein ras te promoten.

Deze prachtige AltaAVALON dochter (nr. 140 op de foto) is het zeker waard om even met u te delen.

AltaAVALON
AltaAVALON

Vaarzenkampioene AltaAVALON dochter AHL Honey 1518

0 1 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway