Meer melk met Alta Cow Watch op het Koepon melkveebedrijf

Sinds eind november werkt men op het Koepon Melkveebedrijf met Alta Cow Watch, het tochtdetectiesysteem van Alta, waarmee ook de gezondheid kan worden gemonitord. Onlangs is hieraan een nieuwe optie toegevoegd, namelijk de herkauwactiviteitsmeting. In combinatie met de gegevens over de voeropname, biedt dit unieke informatie.

Enthousiast reageren zowel Marcel Rijkers (bedrijfsleider) als Alex Borst (herdsman) op de vraag of Alta Cow Watch hen bevalt. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de tochtdetectie vast te stellen, heeft men de eerste paar weken AltaCowWatch parallel laten draaien met hun oude systeem. Zowel de tochtige koeien als het juiste inseminatiemoment worden exact aangegeven, maar de waarde van Alta Cow Watch zit ‘m vooral in de gezondheidsmonitoring volgens beide mannen.

Probleemloos opstarten verse koeien

“Het grootste voordeel is wel dat we na afkalven nu precies weten of de koeien voldoende vreten, dat was eerder altijd gissen” zegt Alex Borst. “Koeien die onvoldoende opnemen krijgen een attentie in  het systeem en houden we nu langer in het strohok”. Zo voorkomt men, dat de koeien in een negatieve energiebalans terechtkomen en dus gezondheidsproblemen krijgen. “Of waar we eerder koeien een bolus gaven, blijkt dat nu soms niet nodig te zijn”. Met de combinatie van gegevens over het vreten en herkauwen, weet men exact waar men aan toe is en kan de optimale melkproductie per koe bewerkstelligd worden. Marcel Rijkers geeft aan: “Doordat we onze verse koeien beter kunnen monitoren en hierop kunnen anticiperen hebben we wel 2 liter melk per koe per dag meer de eerste 60 dagen in lactatie, hierdoor zitten beide groepen van 0-60 en 60-120 dagen op een melkproductie tussen de 42 en 43 kg melk per dag gemiddeld

Waardevolle managementinformatie

Maar het hebben van deze informatie is niet alleen handig bij de verse koeien. Ook bij de oud-melkse dieren en droge koeien heeft dit het Koepon veebedrijf zeer interessante managementinformatie opgeleverd. De invloed van het tijdstip van voeren, het aanschuiven van het voer, het soort rantsoen of de verlichting in de stal, alles is terug te zien in de opname en het herkauwen. En tot slot hebben ze zieke koeien voortijdig in het vizier. Marcel Rijkers: “12 uur voordat een aandoening zich openbaart weten wij al of de koe ziek wordt, omdat ze minder vreet en herkauwt. Je kunt dus ook eerder actie ondernemen en voorkomen dat de melkproductie zakt”.

Meer weten? Neem contact op met Alta Cow Watch productspecialist Jordi Berends (06-22769737) voor meer informatie of meldt u aan voor een bezoek aan het Koepon melkveebedrijf.

On Key

Related Posts