Ontdek de 6 nieuwe gezondheidsfokwaarden!

Tijdens de fokwaarde draai van april heeft het CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de fokwaardenpublicatie in de US) zes nieuwe gezondheidsfokwaarden gepubliceerd. Klik op elke individuele gezondheidsfokwaarde om meer details te lezen over de voordelen, betrouwbaarheid en erfelijkheid, rechtstreeks van het CDCB.

Klik op de titels voor meer informatie over de verschillende gezondheidsfokwaarden.

De eigenschappen worden gepresenteerd als weerstand tegen een bepaalde ziekte. Een hoge positieve waarde is het beste – dat betekent dat een dier beter bestand is tegen de ziekte. Een lage negatieve waarde betekent dat een dier meer gevoelig is voor de betreffende ziekte en dus minder goed bestand hiertegen.

Als voorbeeld nemen we een koppel met een gemiddelde mastitis incidentie van 10%. Als voor deze koppel een stier wordt gebruikt met een fokwaarde van +3.0 voor mastitis, dan verwachten we dat dochters van deze stieren een gemiddelde incidentie van 7% hebben voor mastitis. Dit is 3% minder dan het gemiddelde van de koppel.

Ziekte incidentie varieert van 1.3% voor melkziekte tot 10.2% voor mastitis. De economische impact per ziektegeval is ook geschat en varieerde van €25,- bij ketose tot €175,- bij een gedraaide lebmaag. De erfelijkheid van deze eigenschappen is nog steeds erg laag, maar dat betekent niet dat er geen progressie gemaakt kan worden door op deze eigenschappen te selecteren (lees meer hierover in De hoge waarde van lage erfelijkheidseigenschappen).

Masitis resistentie is ook erg gunstig gecorreleerd met het celgetal. Daarnaast hebben de nieuwe gezondheidsfokwaarden geen significante correlaties met productie-eigenschappen. Dit betekent dat selectie op vet of eiwit dus niet noodzakelijk een afname in gezondheid zal veroorzaken. Omdat deze nieuw ontwikkelde gezondheidseigenschappen gecorreleerd zijn met al eerder beschikbare eigenschappen, hebben we al progressie gemaakt met deze eigenschappen. Hierover kan meer gelezen worden in het artikel: De genetische weg naar gezondere koeien. Uit onderzoek bleek dat er een correlatie tot 0.39 voor Productief Leven (Levensduur), correlaties tot 0.47 voor Livability en correlaties tot 0.59 voor Dochtervruchtbaarheid (DPR).

De data voor dit onderzoek om deze gezondheidseigenschappen te evalueren is dat van bedrijven in de US die door de veehouder zelf zijn gerapporteerd. Deze data is onderworpen aan grondige data analyse om zo de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze resultaten te waarborgen.

Als u vragen heeft over deze nieuwe gezondheidsfokwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager of de medewerkers op ons kantoor 0594-620940.

On Key

Related Posts