Geslaagde bijeenkomsten Alta Value Services; lezing met Arend-Jan Hendriks over effectieve bedrijfsvoering!

Alta Genetics timmert wereldwijd hard aan de weg en we zien dit terug in de goede resultaten bij onze klanten. Naast het leveren van topgenetica begeleidt Alta melkveehouders in hun bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Kortom, wij helpen graag de progressieve melkveehouder met een duidelijke visie vooruit!

Om dit kracht bij te zetten heeft Alta Genetics inmiddels in verschillende landen studiegroepen opgericht onder de naam Alta Value Services. Ook Polen heeft een AVS-groep van een tiental leden. De naar Polen ge-emigreerde Arend-Jan Hendriks is sinds 7 jaar lid van deze AVS-groep. Hij was onlangs in Nederland en wij hebben hem bereid gevonden om een aantal lezingen te verzorgen over zijn niet-alledaagse levensloop.

Arend-Jan is na zijn studie in Wageningen werkzaam geweest in de veevoerindustrie. Twintig jaar geleden besloot hij om naar Polen te gaan om zijn droom te verwezenlijken, namelijk melkveehouder worden! Hij is daar begonnen te melken in oude gebouwen en heeft sinds vier jaar een nieuwe stal waarin hij met vier robots 240 koeien melkt. Momenteel zit de gemiddelde productie op 40 kg melk per dag welke gerealiseerd wordt met een behoorlijk jonge veestapel. Zijn focus ligt vooral op de jongvee-opfok, benutting van de melkrobots en het maximaliseren van de voeropname ten behoeve van een zo hoog mogelijke melkproductie.

Tijdens de lezingen in Assen en Emmeloord bleek Arend-Jan Hendriks een zeer interessante spreker te zijn, die handvaten aan kon reiken om te helpen bij de bedrijfsvoering. Onder andere vertelde hij over de Poolse wet- en regelgeving en hoe hij zijn bedrijf de afgelopen 20 jaar ontwikkeld heeft. Belangrijk onderdeel in zijn verhaal was de focus op vruchtbaarheid. Het werken met de kengetallen Pregnancy Rate, Insemination Rate en Conception Rate heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van zijn bedrijf.

Na afloop van de lezing kwamen vanuit de zaal veel vragen, wat wel aangaf dat het verhaal van Arend-Jan Hendriks zeer gewaardeerd wordt. Wilt u bij een volgende Alta Value Services bijeenkomst aanwezig zijn? Laat het ons weten! We ontmoeten u graag op een volgend event.

 

On Key

Related Posts