Geslaagde Doe Het Zelf KI opfriscursussen

Afgelopen week hebben wij met succes meerdere opfriscursussen Doe Het Zelf KI & VRUCHTBAARHEID georganiseerd. De deelnemers liepen onder leiding van onze vruchtbaarheidsspecialist Sietse Venema het proces van kunstmatige inseminatie bij melkvee grondig door. Onderwerpen waren de handelingen bij inseminatie, inzicht in de cyclus van de koe en sturen op kengetallen zoals wij als Alta daar tegenaan kijken. Vooral de veestapel sturen op het aantal te realiseren drachten per maand, de ALVA en de PregRisk, het aantal gerealiseerde drachten per cyclus, leidde tot goede discussies. Binnen de eigen veestapel blijken hier nog behoorlijke reserves aanwezig, te meer als men beseft wat deze reserves kunnen schelen in de portemonnee.

Tot slot was er nog een demonstratie van een baarmoeder van de koe om de theorie op een praktische wijze te ondersteunen. Er waren veel enthousiaste reacties van de deelnemers.

De volgende en laatste bijeenkomst is op DINSDAG 7 NOVEMBER in ZEEWOLDE. Interesse? Aanmelden kan bij uw accountmanager of door te bellen naar de medewerkers op ons kantoor op 0594-620940.

On Key

Related Posts