Focus op nieuwe vruchtbaarheids kengetallen

Steeds meer bedrijven in Nederland werken met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen Insemination Rate,Conception Rate en Pregnancy Rate. Reden daarvan is dat de Tussenkalftijd (TKT), het vruchtbaarheidsgetal waar voorheen mee gewerkt werd, geen actueel beeld geeft van je bedrijf.

In feite is de uitkomst van dat getal achttien maanden geleden al veroorzaakt. Met de Pregancy Rate heb je binnen een korte periode actueel inzicht in hoe efficiënt je de beschikbare koeien in je bedrijf drachtig krijgt.

Hoe werken de nieuwe kengetallen?

Simpel uitgelegd werken ze als volgt: Je neemt alle beschikbare dieren op je bedrijf. Dit zijn dieren die de Vrijwillige Wacht Periode (VWP) gepasseerd zijn en die niet bewust gust of drachtig zijn. De beschikbare groep wil je zo snel mogelijk drachtig maken en hiervoor heb je iedere cyclus van circa 3 weken 1 kans.

Insemination Rate: Wanneer je na een periode van 3 weken (= 1 cyclus) kijkt hoeveel van de beschikbare dieren geïnsemineerd zijn, dan heb je de Insemination Rate over deze periode. Dit is de efficiëntie van de tochtwaarneming.

Conception Rate: Wanneer je vervolgens bekijkt hoeveel dieren er drachtig zijn geworden van deze geïnsemineerde dieren, dan heb je de Conception Rate van die drie weekse periode. Dit is de efficiëntie van de inseminaties.

Pregnancy Rate: De Pregnancy Rate bereken je door het aantal drachtig verklaarde dieren te delen op het aantal dieren dat in steeds dezelfde drieweekse periode beschikbaar waren. Dit is de efficiëntie van het drachtig maken van je veestapel.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van het berekenen van de vruchtbaarheidskengetallen in een drieweekse periode voor een bedrijf van 100 melkkoeien. Per periode kunnen het aantal beschikbare koeien wisselen, maar ook het aantal geïnsemineerde of drachtig verklaarde koeien kan soms mee of tegen vallen. De nieuwe kengetallen maken dit direct inzichtelijk. Over een langere periode kan de vruchtbaarheid bekeken worden, door een aantal van de drieweekse periode van de Pregnancy Rate onder elkaar te zetten.

Begin je net te werken met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen, dan is het handig om te weten, dat een Pregnancy Rate van 25% aangeeft dat je als bedrijf je vruchtbaarheid heel goed onder controle hebt. Een Insemination Rate van meer dan 60% laat zien dat je tochtwaarneming voldoende is.

In de praktijk

Wil je daadwerkelijk aan de slag met deze cijfers, dan kun je met de meeste managementprogramma’s al uit de voeten. Onder andere de managementprogramma’s van Agrovision en Uniform Agri bieden deze mogelijkheid.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw Alta vertegenwoordiger.

On Key

Related Posts