De grote waarde van genetica bij record hoge melkprijzen

Een liter melk met gemiddelde gehalten bracht in juli en augustus €0,60 en de gemiddelde melkprijs voor het hele jaar wordt op zeker €0,50 verwacht! Wanneer uw koeien de genetische aanleg hebben om extra liters te leveren is dat altijd interessant, maar met deze melkprijs zeker. Een extra liter vraagt om extra voer, maar waar komen we op uit met het voersaldo?

BEREKENING VOERSALDO

Stel we rekenen met een gemiddelde kostprijs van het rantsoen van €0,27/ kgds

35% Krachtvoer à €0,40             65% Ruwvoer à €0,20

0,35 x €0,40 + 0,65 x €0,20 = €0,27/ kgds

Een koe voeren we eerst om het dier in onderhoud te voorzien en gezond te houden. Hiervoor is rond de 10 kgds van een melkveerantsoen nodig. Voeren we de koe daarna voor de productie dan is gemiddeld 0,4 kgds nodig voor 1 kg melk.

Onderhoudsvoer: 10 kgds                   Voer voor productie: 0,4 kgds per kg melk   

Elke extra kg geleverde melk heeft dus een kostprijs 0,4 x €0,27 = €0,11

Als voersaldo voor een extra liter komen we daarmee voor 2022 op €0,50 – €0,11 = €0,39!

GROTE WAARDE VAN GENETICA

De genetische aanleg van uw dieren om extra liters te leveren maakt dus economisch gezien een enorm verschil! Met de juiste selectie op kenmerken kan dat zo een verschil van 500-1000 kg melk per
lactatie betekenen.

Met het berekende voersaldo voor 2022 betekent 1000 kg melk verschil een netto bedrag van €390,- per koe op jaarbasis, per 100 koeien dus €39.000,-!
Wel of niet voldoende aandacht voor productie in het fokdoel in het verleden betekent dus heel veel dit jaar! Maar juist ook in tijden met lagere melkprijzen hebben we de extra liters heel hard nodig voor de cashflow.

Heeft u hierover vragen en wilt u een goed advies voor de toekomst, neem dan contact met ons op. Bij Alta hebben we veel ervaring met progressieve ondernemers die hoge producties en fantastische bedrijfsresultaten realiseren.

On Key

Related Posts

Jongveeklimaat is maatwerk

Jongvee blijft nog steeds het ondergeschoven kind in de melkveehouderij, terwijl een slimme opfok juist tot de meest rendabele investeringen gerekend kan worden. Klimaat speelt

Read More »