“Alle kalveren die hier geboren worden moeten kunnen uitgroeien tot gezonde hoogproductieve vaarzen op 23 maand afkalfleeftijd. Als dat niet lukt mag ik me afvragen waar ik iets heb laten liggen” zegt Bouwe Abma uit Winsum (FR). 

Samen met zijn medewerkers Wieger en Teade staat er een hardwerkend hecht team, dat op elkaar is ingespeeld en de taken heeft verdeeld. Bouwe is een vakman, met visie en ondernemingsgeest. Hij heeft een uitgesproken mening over de huidige omstandigheden van de agrarische sector, maar staat niet vooraan in de rij om dit in publiek te uiten. Kom dan maar eens een bak koffie drinken. Het melkveebedrijf in de Waadhoeke telt 320 melkkoeien met een gemiddelde productie van 9200 KgM met goede gehalten. De plannen voor de aanschaf van 5 melkrobots liggen klaar. De kalveropfok vindt plaats in Winsum. Op zes maand leeftijd gaat het jongvee naar externe opfok. Op 22 maand komen de vaarzen terug naar het bedrijf en kalven na 4 week af. Het bedrijf heeft nog een wisselend afkalfpatroon, waardoor er in arbeid en huisvesting een piekbelasting ontstaat. Alle focus ligt op diergezondheid, koecomfort en reproductie!

 

Inzet Calf’s Choice Total 100 (CCT) ®

BOUWE DOET DE KALVEREN

Elk kalf krijgt een eerste voeding biest, van eigen moeder, binnen 2 uur. Een tweede voeding volgt binnen twaalf uur na afkalven. De brixwaarde wordt gemeten en waar nodig wordt de biest verrijkt met gedroogde biest CCT.

1 schepje = 1% brix /ltr.
Vanaf dag twee wordt, in de eerste week, aan elke voeding 2 schepjes CCT toegevoegd (50 gram per voeding). Het resultaat is zichtbaar in gezondheid en groei. Een belofte voor de toekomst. Bouwe: “ Ik durf het aan om te zeggen dat wij melkveehouders nog veel kunnen verbeteren in de opstart van de kalveren”. Een excellente opfok betaalt zich nu en over 23 maand dubbel uit!

Inzet RumiLife ® CAL24 TM

WIEGER EN TEADE DOEN DE KOEIEN

Een koe die vreet blijft gezond en klimt vlot in haar melkgift.
Vanaf lactatie 2 wordt bij de melkkoeien na afkalven CAL24 ingebracht. De behandeling met 2 bolussen bevat snelwerkend en langdurig vrijkomend calcium in hoge concentratie. Door aanwezigheid van Mg en Vit D is de koe snel in staat om zelf weer in haar calciumbehoefte te voorzien. Het effect is goed waar te nemen volgens Wieger: “De behandelde dieren pakken vlot aan. RumiLife CAL24 geeft voor ons ook een toegevoegde waarde op de vruchtbaarheid”
Met CAL24 is er zichtbaar en meetbaar meer vreettijd in de eerste week, koeien ogen meer alert met een snelle toename in melkgift. De CAL24 bolussen verdienen zichzelf snel weer terug: door de extra melkgift zijn na ongeveer 40 dagen de kosten betaald, de meeropbrengst gedurende de verdere lactatie is winst voor ons, aldus Wieger.