Hoezo of, zie ik u denken. Als we fokken op betere benen dan krijgen we toch meer levensduur in de koeien? Dat was in het verleden inderdaad dé manier om op levensduur te fokken. Sinds 25 jaar hebben we echter ook een fokwaarde voor levensduur, die de lengte van het productieve levenvan koeien weergeeft. Goed om deze beide fokwaarden eens tegen het licht te houden en het verband tussen beide te laten zien.

Alta heeft veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Deze extreme focus op kwaliteit van het sperma heeft ertoe geleid dat Alta met CONCEPT PLUS binnen de sector een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen.

Hoe worden de fokwaarden berekend?

De fokwaarde voor de totaal score benen wordt in Nederland berekend door 15% Achteraanzicht, 25% Zijaanzicht, 10% Klauwhoek en 50% Beengebruik, waarbij zijaanzicht een optimum kenmerk is. Benen score is een subjectief kenmerk en daardoor lastiger te beoordelen door inspecteurs. Overige  onderdelen, zoals kruisligging, plaats van de draaier, hoogtemaat en overig exterieur werken bij de beoordeling van de benen vaak verstorend voor objectieve beoordeling. Het berekenen van de werkelijke Levensduur index van een stier is pas te berekenen als alle dochters van die stier ook daadwerkelijk aan het  einde van hun productieve leven zijn gekomen. Daar zouden we dus heel lang op moeten wachten. Daarom gebruiken we naast informatie van de afstamming en DNA (genomics), ook informatie van belangrijkste gerelateerde kenmerken. Bij een dochtergeteste stier wordt deze laatste informatie steeds minder van belang en vervangen door werkelijke afvoer informatie van de dochters.

Is er een correlatie tussen levensduur en benen?

De veronderstelling dat levensduur en benen aan elkaar gekoppeld is zijn niet af te lezen aan de correlatie tussen beide kenmerken. In de VS is de correlatie bijna 0 (0,8%), terwijl de genetische correlatie in Nederland voornamelijk gebaseerd is op de gerelateerde kenmerken. Dat betekent dat selectie op benen geen verbetering in de levensduur brengt en omgekeerd. Als we in Nederland dochtergeteste stieren (Publicatie CRV dec. 2021) vergelijken dan valt het volgende op. De gemiddelde levensduur van de Top-12 stieren (>109 voor benen) is lager dan de gemiddelde levensduur van de laagste 12 stieren (< 91 voor benen). Deze levensduur is 341 tegenover 376. Hogere benen scores geven dus GEEN hogere levensduur. Je kunt je afvragen wat voor zin het heeft om betere benen te fokken als dit niet leidt tot een betere levensduur.

Economische waarde

De economische waarde voor het kenmerk levensduur in de formule voor NM-$ (Net Merit) in de Verenigde Staten is $34 per maand (PL) terwijl een waarde voor benen (FLC) van $3 per punt wordt meegenomen. 
Economisch gezien geeft verbetering van de PL dus een veel hogere economische waarde dan het verbeteren van FLC. In de Nederlandse NVI berekening is dit verschil nog groter. 
Hier wordt €46,00 per koe gerekend voor levensduur voor iedere 100 punten NVI, tegenover €0,00 voor benen. 
Best wel logisch als je weet dat elk punt in de benen index van de stier in werkelijkheid maar 0,1 punt extra geeft bij het inschrijven van de dochters. 

Wat is het effect van fokken op levensduur?

Als we fokken op levensduur (PL) dan nemen we in de slipstream van dit kenmerk een groot aantal andere gezondheidskenmerken mee welke worden verbeterd. Koeien met een hogere fokwaarde voor levensduur gaan gemiddeld beter door de transitie,
 hebben minder vaak uierontsteking, worden sneller drachtig, hebben gezondere klauwen en hebben minder kans om dood te gaan. Dat zien we terug in de tabel met genetische correlaties van PL met een aantal overige kenmerken. 
Bij het aanpakken van specifieke problemen in uw veestapel is de eerste vraag wat er in het koecomfort en het management verbeterd kan worden. Met andere woorden, heeft een genetische aanpassing straks wel effect? 
Middels uw eigen Genetisch Plan, met weging op de kenmerken die werkelijk (economisch) van belang zijn, helpen wij u graag uw veestapel te verbeteren.