Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse

KORT VERSLAG EN VIDEO:

Ruim 100 enthousiaste deelnemers waren op 15 maart aanwezig tijdens de Alta Advantage dag bij melkveebedrijf Steegro in Marknesse.

De dag werd gestart op een tropische locatie, namelijk de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hier werden drie lezingen gegeven:
Coen van Rosmeulen vertelde over de ontwikkelingen van het Alta Advantage programma. Jan Vos van de Koepon veebedrijven gaf een lezing over “De selectie van de nieuwe generatie melkkoeien”. En Erna van der
Steege gaf een presentatie over het gastbedrijf Steegro samen met accountmanager Sietse Venema.

Na de lunch werd de dag voortgezet bij melkveebedrijf Steegro. Tijdens het bezoek op dit prachtige melkveebedrijf volgden de deelnemers 5 workshops. Jorrit Veneklaas Slots presenteerde de vaarzengroep van
Steegro. Hier kwam aan de hand van de cijfers naar voren dat de richting die gekozen wordt bij het fokdoel ook daadwerkelijk tot uiting komt in de praktijk.

Hierbij enkele van de workshops kort uitgelicht:

WORKSHOP
Met een herdmanagement naar een PregRate van 25%
Door: Sietse Venema, Alta’s vruchtbaarheidsspecialist
Voor een optimale melkproductie is een goede vruchtbaarheid noodzakelijk. Tijdens de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
* werken met de vruchtbaarheidskengetallen Pregnancy Rate, Conception Rate en Insemination Rate
* tochtdetectie met systemen en tailpainting
* fresh cow monitoring
* monitoring van de cyclus en de dracht
* behandeling van inactiviteit en uitlopers d.m.v. synchronisatieprotocollen

WORKSHOP
Biestmanagement: uw toekomstig succes begint op dag één
Door: Froukje Kuiper
Froukje is werkzaam voor de Saskatoon Colustrum Company Ltd., een succesvolle onderneming, die biest collecteert en verwerkt tot 100%
biestpoeder, dat wereldwijd verkocht wordt.
Onderwerpen die Froukje besprak waren biestkwaliteit en hoe dit te meten, antistoffen en passieve immuniteit, biestgift: wanneer, hoeveel en hoe vaak,
speenfles of sonde en het bewaren van biest. Kortom, zij gaf de deelnemers diverse bruikbare tips over biestmanagement.

Wim Hessels van ForFarmers gaf een workshop over ruwvoer in de grasdrogerij van Steegro en Coen van Rosmeulen ging in op het thema: Werken aan uw fokdoel met Alta Genetic Plan & Strategy.

Alta bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en speciale dank gaat uit naar de familie van der Steege van Steegro voor de gastvrijheid.

Via bijgevoegd filmpje krijgt u een impressie van de zeer geslaagde dag.

VIDEO ADVANTAGE DAG

Was u er niet bij en wilt u graag meer weten over één van de behandelde onderwerpen van deze dag? Of wilt u ook Advantage deelnemer worden? Neem dan contact op met uw accountmanager!

0 Continue Reading →

Koepon en CRI fuseren en vormen URUS

Madison, Wisconsin, USA – Twee sterke organisaties – een coöperatie en een particulier bedrijf – hebben zich verenigd tot de nieuwe wereldleider op het gebied van rundveegenetica en agrarisch bedrijfsmanagement.

Koepon Holding BV en Cooperative Recources International (CRI) kondigden hun intentie om te fuseren afgelopen december aan. Na het boekenonderzoek en het tellen van de stemmen van beider bestuurders en de leden van CRI, is de fusie daar. De nieuwe organisatie draagt de naam URUS.

“Hoewel URUS een nieuwe naam is binnen de globale agrarische sector, zijn de wortels diep.” aldus Cees Hartmans – CEO. “De bedrijven binnen de URUS-familie – AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream Genetics, PEAK/GENESIS, SCCL en VAS – zijn van oorsprong leverancier aan zuivel- en vleesproducenten wereldwijd. Nu zij onderdeel zijn van deze nieuwe organsatie zijn deze bedrijven nog beter in staat om te voldoen aan de toekomstige behoeften van leden en klanten.”

De formatie van URUS, in deze omvang en schaal, maakt een aanzienlijke toename van de investeringen in producten en diensten mogelijk, waar veehouders wereldwijd van kunnen profiteren. “De bedrijven van URUS zullen toonaangevend zijn in nieuwe ontwikkelingen voor de veehouderij” geeft Hartmans aan. “Melk- en rundvleesveehouders zijn de kern van deze organisatie en daarom willen we ervoor zorgen dat onze leden en klanten toegang hebben tot de beste producten en diensten tegen een concurrerende prijs. Wij willen partner bij uitstek zijn voor genetica, reproductie en bedrijfsmanagementinformatie voor de komende jaren.”

Hartmans voegt hieraan toe “Samen kunnen we ons concentreren op het produceren van kwalitatief hoogwaardig en gezond voedsel en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame, productieve en winstgevende wereldwijde melk- en rundvleesveehouderij”.

 

OVER URUS

URUS (www.urus.org) is een holdingmaatschappij met coöperatief en particulier eigendom. URUS heeft sterke wortels in de wereldwijde landbouwsector. Deze diepe geschiedenis is verankerd door de bedrijven waaruit URUS bestaat; AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream Genetics, PEAK / GENESIS, SCCL en VAS. Achter deze bedrijven staat een wereldwijd team van professionals die zich met toewijding focussen op het aanbieden van genetica en agrarische managementoplossingen met als doel de kwaliteit en productiviteit van veestapels te verbeteren.

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway