Alta Value Services (AVS) – Nederland

Leren van experts? Sparren met collega veehouders over ‘hoe het beter of anders kan’? Een kijkje in de keuken van een ander nemen? De kans om uw eigen bedrijf te laten analyseren?

Wat is Alta Value Services

Alta Nederland biedt progressieve melkveehouders een unieke kans om deel te nemen aan Alta Value Services (AVS). Binnen AVS maakt u deel uit van een vaste groep van gelijkgestemde veehouders die 3 keer per jaar samenkomt. Tijdens deze bijeenkomsten verzorgen wij thema’s met behulp van (externe) experts rondom (melkvee) management. Daarnaast brengen we theorie in praktijk door het bedrijf van één van de deelnemers te bezoeken en te analyseren. Dit alles onder professionele begeleiding, met ruime aandacht voor discussie en in een vertrouwelijke setting waarbij van een ieder een open en proactieve houding wordt verwacht.

Alta Value Services

Waarom deelnemen aan AVS?

Naast toegang tot een waardevolle bron van kennis en ervaring, biedt AVS een aantal interessante voordelen:

Van ‘Good’ naar ‘Great’
Succesvol boeren betekent de juiste keuzes maken. Maar welke weg kan ik bewandelen om mijn bedrijf naar een hoger plan te brengen? Binnen AVS helpen we u daarbij door:

  • Bepalen van kritische succesfactoren
  • Vaststellen wat uw bedrijf succesvol maakt is alleen mogelijk door te kijken naar meer dan één deelgebied en verbanden te leggen.
  • Goede onderbouwing van strategische bedrijfsbeslissingen
  • Koers bepalen door de juiste strategische keuze te maken op basis van de kritische succesfactoren.
  • Optimaliseren van technische en financiële resultaten
  • Door de kennis van buitenaf alsook ervaringen van collega veehouders wordt gekeken hoe de eigen (financiële en technische) resultaten verbeterd kunnen worden.

• Internationale ervaring bij bedrijfsbegeleiding
Alta heeft jarenlange ervaring op het gebied van succesvolle begeleiding van progressieve melkveehouders.

• Uniek kennisplatform
Maak gebruik van een breed netwerk van specialisten dat Alta door jarenlange ervaring heeft opgebouwd.  

• Als AVS-lid mede zeggenschap over de invulling van de agenda
Een AVS-groep bepaalt zelf over welke onderwerpen gesproken gaat worden en geeft hiermee de richting en interesses aan.

• Combinatie van theorie en praktijk
Een AVS-bijeenkomt bestaat altijd uit een theoretisch deel in combinatie met een bedrijfsbezoek. 

• Analyse van het eigen bedrijf
Als lid van een AVS-groep wordt ook het eigen bedrijf geanalyseerd, de uitdagingen besproken en verbeterpunten terug gekoppeld.

• Groepsdynamiek en verbreding eigen netwerk
Een AVS-groep bestaat uit gelijkgestemden. Door een goede groepsdynamiek die hierdoor ontstaat, creëer je goede inhoudelijke discussies om hiermee het eigen bedrijf naar een hoger plan te tillen.

 

AVS in het kort

AVS bijeenkomst                                                                 Frequentie
Een dagdeel met spreker over een zelf                                 2 à 3 x sessie van 10 – 16
aan te dragen onderwerp, in combinatie                               1x sessie van lunch tot lunch
met een dagdeel bedrijfsbezoek.

Groepsgrootte                                                                      Wanneer
12 – 15 personen/bedrijven                                                   3 à 4x per jaar

Thema’s                                                                                            
In overleg met de groep, afhankelijk van de behoefte en interesse.

 

“Alta Value Services levert mij veel informatie op. Met de kennis die ik mee naar huis neem ben ik in staat om de technische en financiële resultaten van mijn bedrijf verder te verbeteren ”

Rob Boerkamp, Olst

GEINTERESSEERD?

Wilt u meer weten over AVS en de mogelijkheden? Neem dan contact om met onze medewerkers op kantoor: 0594-620940