1. VELE ALTA TOPPERS BESCHIKBAAR – PASSEND BIJ UW GENETISCH PLAN

 • Voor onze Alta ADVANTAGE PARTNERS zijn er 10 nieuwe indrukwekkende stieren exclusief beschikbaar!
 • Op onze stierenkaart verschijnen 22! stieren met CONCEPT PLUS status, waarvan 5 best presterende dieren op gemakkelijk afkalven, ook de FUTURESTAR status hebben gekregen.
 • De trend van het FUTURE STAR-succes zet zich voort, want de beste nieuwe fokstieren (met dochterfokwaarden) zijn allemaal voormalig FUTURE STARS.

 

2. DALING IN PL, DPR & ALGEMENE INDEX WAARDEN VOOR DE MEESTE STIEREN IN DE SECTOR

 • Het CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de fokwaardenpublicatie in de US, heeft de manier waarop zij Productive Life (Levensduur) calculeren aangepast. Dit blijkt meer impact op de fokwaarden van de stieren te hebben dan verwacht – en niet alleen voor de fokwaarde Levensduur. Het geldt voor alle stieren in de gehele sector.
 • Deze aanpassing behoort niet tot de basis aanpassingen, die om de 5 jaar plaats vinden. Het gaat hier om het terugdraaien van eerdere inflaties en dat betekent een gemiddelde TPI en NMS terugval voor de meeste stieren tijdens deze fokwaarde draai. De hoogst geplaatste stieren hebben hier het meest last van, maar gemiddeld komt het volgens het CDCB op het volgende neer:
  • Huidige HOLSTEIN genomic stieren: i 1.5 PL | i 1.4 DPR | i 37$NM
  • Huidige HOLSTEIN dochtergeteste (fok) stieren: i 0.8 PL | i 1.0 DPR | i 18 $NM
  • Huidige JERSEY genomic stieren: i 2.0 PL | i 0.8 DR | i 56 JPI
  • Huidige JERSEY dochtergeteste (fok) stieren: i 1.0 PL | i 0.7 DPR | i 26 $NM

Wat betekent dit voor u:

 • Houdt rekening met deze inflatie, waardoor PL (levensduur), DPR (dochter vruchtbaarheid), TPI en NMS (algemene indexen) lager uitvallen bij de meeste stieren, niet alleen bij de Alta stieren, maar alle stieren in de sector.

 

3. ONTDEK DE 6 NIEUWE GEZONHEIDSFOKWAARDEN

 • Deze fokwaarden, die zijn weergegeven als resistentie tegen de ziekte zijn: Melkziekte, Gedraaide Lebmaag, Slepende Melkziekte, Mastitis, Aan De Nageboorte Staan en Baarmoederontsteking
 • De nieuwe gezondheidsfokwaarden zijn terug te vinden in onze Alta Bull Search in het gedeelte van Gezondheidseigenschappen van de individuele stierenpagina’s en zijn ook als Excelbestand te exporteren.

 

4. NIET-RASZUIVERE JERSEYS (MET JX IN HUN NAAM) GEDAALD IN JPI

 • Het CDCB heeft het totaal-ras model uitgebreid met genomische evaluaties. Dit betekent dat alle Jerseys die andere rassen in hun stamboom hebben – aangeduid door de JX in hun naam – hierdoor worden beïnvloed.
 • Naast de hierboven genoemde gemiddelde veranderingen, hadden de niet-raszuivere JX-stieren ogenschijnlijk een grotere verandering in JPI.
 • Holsteins en raszuivere Jerseys hadden geen merkbaar effect van deze totaal-ras model verandering.

 

5. WERK MET UW EIGEN GENETISCH PLAN! STEL SAMEN MET UW ALTA ADVISEURS UW FOKDOELEN VAST EN IMPLEMENTEER UW EIGEN GENETISCH PLAN OM DE MAXIMALE VOORUITGANG TE BOEKEN VOOR UW BEDRIJF.