Alta Advantage Logo

Alta ADVANTAGE

Het Alta Advantage programma bestaat inmiddels al uit een groep van ruim duizend vooruitstrevende melkveehouders, die gebruik maken van de voordelen van Advantage. Profiteer van maximale genetische vooruitgang op uw eigen fokdoel als deelnemer van dit unieke programma.

Lees meer

AltaU

AltaU

Verbeter de kennis van uw melkveemanagement en leiderschapskwaliteiten door middel van intensieve drie- of vijfdaagse trainingen. Met specifieke onderwerpen gefocused op de vooruitstrevende melkveehouderij, waarbij u leert de niet-gerealiseerde winst op uw bedrijf te identificeren.

Lees meer

Alta Advantage Logo

Alta ADVANTAGE SHOWCASE

Neem samen met bijna 300 melkveehouders vanover de hele wereld deel aan de meest progressieve Dairy Management Tour. Deel uw kennis en ervaring met andere melkveehouders terwijl u de meest vooruitstrevende Advantage bedrijven bezoekt gedurende deze driedaagse tour.

Lees meer

Alta Jersey Driven Logo

Alta JERSEY DRIVEN

Werk samen met Alta om de beste Jersey stieren voor uw veestapel te selecteren. Wij beschikken nu over onze eigen Jersey stieren, zodat onze focus op raszuiverheid, transparantie en maximale genetische vooruitgang wordt vertaald naar een groter genetisch voordeel voor u.

Lees meer

Concept Plus Logo

CONCEPT PLUS

Alta heeft veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Dit heeft ertoe geleid dat Alta nu een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen. Concept Plus stieren geven minimaal 3 % meer kans op een drachtigheid. Dat betekent voor iedere 100 inseminaties dat u 3 koeien meer drachtig heeft.

Lees meer

Health Plus

HEALTH PLUS

Een gezonde veestapel is een belangrijke basis voor een goed bedrijfsresultaat. Met de huidige schaalvergroting zal gezondheid nog meer aandacht gaan krijgen. Immers het aantal koeien per bedrijf en per arbeidskracht stijgt vaak ook snel. De gezondheid van de veestapel wordt voor een groot gedeelte bepaald door huisvesting, voeding en gezondheidsmanagement. Echter ook via fokkerij is vooruitgang te boeken.

Lees meer

Alta Value Services

ALTA VALUE SERVICES

Leren van experts? Sparren met collega veehouders over ‘hoe het beter of anders kan’? Een kijkje in de keuken van een ander nemen? De kans om uw eigen bedrijf te laten analyseren?

Lees meer

Alta GPS

Alta GPS

Het rendement van uw bedrijf wordt direct beïnvloed door de kwaliteit en samenstelling van uw veestapel. Onze fokkerij-experts zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veehouders bij het vaststellen en tot uitvoering brengen van hun fokkerijplan en strategie. Het paringsprogramma van Alta, Alta GPS, helpt u met een minimale hoeveelheid jongvee het maximale uit uw veestapel te halen. U bespaart vandaag, terwijl u waarde creëert voor de toekomst.

Lees meer

Dairy Manager School Logo

DAIRY MANAGER SCHOOL

Ontwikkelingen gaan snel. De kans op succesvol ondernemen is sterk afhankelijk van ons vermogen om te blijven leren. Het valt niet altijd mee om naast de werkzaamheden op het bedrijf, zelf al die kennis te vergaren. Om melkveehouders hierin een effectieve mogelijkheid te bieden, organiseert Alta met regelmaat Dairy Manager School trainingen.

Lees meer

Alta Preg Logo

Alta PREG

Vruchtbaarheid is de sleutel tot succes. Drachtige koeien zorgen voor een continue melkproductie. Belangrijk is dan ook om tochtigheid om te zetten naar dracht. Om een zo hoog mogelijk drachtpercentage te realiseren is (actuele) kennis over vruchtbaarheid van belang. Weten welke factoren van invloed zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te realiseren.

Lees meer

Alta Preg Logo

Alta INSEMINATIE SERVICE

Al meer dan 15 jaar verzorgt Alta de inseminatie op veel melkveebedrijven in Noord Oost Nederland. Twee maal daags zijn onze ervaren inseminatoren op pad om uw koeien op deskundige wijze drachtig te maken.

Lees meer

DHZ KI-CURSUS

Na een gedegen cursus hebben veel van uw collega-veehouders de stap naar Doe Het Zelf KI genomen. Het maakt hen alerter op de vruchtbaarheid van de veestapel. Insemineren vraagt meer tijd dan gedacht, maar het zelf kunnen beoordelen van het geslachtsapparaat en de tochtverschijnselen leveren een plus op in uw reproductiemanagement.

Lees meer

STIKSTOFSERVICE

Alta verzorgt in Vlaanderen een eigen stikstofservice. Vier keer per jaar komt uw vertegenwoordiger langs met de Alta bus om vloeibare stikstof bij te vullen. KI-materialen en sperma zijn eveneens direct leverbaar. Bezoeken worden steeds vooraf aangekondigd.

Lees meer

SCCL Logo

BIESTINZAMELING

EXTRA BIEST OVER? SCCL MAAKT HIER EEN WAARDEVOL PRODUCT VAN!
Sinds 1994 is SCCL gespecialiseerd in de productie van gedroogde rundercolostrum (biest) producten.
De biest wordt ingezameld van 700.000 koeien in Canada, USA, Mexico, Schotland en Nederland.

Lees meer