Om meer drachtigheden te scoren, is het belangrijk om met goed bevruchtend sperma te insemineren. Alta’s ConceptPlus stieren scoren een 2-5% hogere bevruchting. Daarnaast moeten alle facetten optimaal zijn rondom het insemineren. Een belangrijk facet is een stabiele temperatuur van de inseminatiepistolet met het ontdooide rietje sperma. Zeker bij meerdere opeenvolgende inseminaties zien we variatie van de temperatuur. Om dit te voorkomen heeft Alta sinds 2009 een gunwarmer / pistoletwarmer beschikbaar. Van vele veehouders ontvangen wij positieve reacties over het gebruik en het resultaat van de gunwarmer.

De gunwarmer is ideaal als u meerdere dieren moet insemineren, of jongvee op afstand, of bij extreme kou of warmte.

Het is dan niet altijd even gemakkelijk om de inseminatiepipet(ten) continu op een stabiele temperatuur te bewaren. Om de temperatuurschommelingen tegen te gaan adviseren wij u om een gunwarmer te gebruiken. Dit is een pistoletwarmer die de pistoletten continu op een zelfde temperatuur houdt. Op deze wijze lopen de ontdooide spermacellen de minste schade op. Het mag duidelijk zijn dat de kans op een dracht beduidend hoger is als er met goed actief en levend sperma wordt geïnsemineerd. Onze mensen geven u graag extra uitleg.

Interesse? Vraag uw Alta vertegenwoordiger voor meer informatie of neem rechtstreeks contact op met de medewerkers op ons kantoor: 0594-620940.

Gun Warmer