In het Gelderse Giesbeek staat het prachtige bedrijf van de familie Weijers. De 230 melkkoeien worden sinds april 2016 dagelijks gemolken door 4 Gea mono boxen in een ruime nieuwe stal. Robotmelken geeft rust in de stal en geeft hoogproductieve koeien de mogelijkheid om vaker gemolken te worden. Niet onbelangrijk met dagproducties van meer dan 60 kg melk. “Dit jaar hebben we al meerdere persistente koeien gehad met een ISK van meer dan 100, dus dan is wat vaker melken geen overbodige luxe”, legt Arjan uit. 

Alta ADVANTAGE Logo

De Genders is een maatschap van Arjan en Sjaak Weijers en hun ouders. Samen met Gerda (echtgenote van Arjan) en 2 flexwerkers zetten zij de arbeid op het bedrijf rond. Bijna al het landwerk op de 100 hectare die voor de voederwinning in gebruik is gebeurt in eigen beheer. Tevens is het bedrijf educatieboerderij voor omliggende scholen en worden regelmatig excursies en rondleidingen gegeven. Het bedrijf is modern ingericht met veel automatisering en met de laatste ontwikkelingen op het gebied van koe comfort en duurzaamheid. Als één van de eerste deelnemers aan het Alta ADVANTAGE programma kreeg de familie Weijers veelbelovende stieren in het vat, die geselecteerd waren op basis van bedrijfseigen fokdoel. “De resultaten spreken voor zich”, zegt Arjan Weijers op de vraag hoe ze terugkijken op de afgelopen 10 jaar. “De melkproductie van het bedrijf zit enorm in de lift. Laatste melkcontrole zaten de koeien boven de 40 kg melk met 4.32% vet en 3.53% eiwit. Het gemak waarmee de koeien enorme hoeveelheden melk geven is indrukwekkend. Ondanks de hoge productie zijn de koeien ruim in conditie.”

Vertrouwen in Alta

“We hadden vanaf 2008 voorzichtig een aantal Alta stieren gebruikt die zó goed bevielen dat we in 2012 de keuze hebben gemaakt om 100% Alta te gaan gebruiken. In datzelfde jaar zijn we gestart met Alta ADVANTAGE”, vertelt Arjan Weijers. In eerste instantie een beetje onwennig om de stierselectie uit handen te geven. De familie had echter het volste vertrouwen in het fokprogramma van Alta en gebruikte toen al enkele jaren de Alta fokstieren, waaronder AltaIOTA, AltaMETEOR, AltaOAK en AltaOTTO. Dit zijn de vaders van de betere oudere koeien van het moment.

Melken naar genetische potentie

De productiestijging van de laatste jaren is zeker toe te schrijven aan de genetische aanleg. “Sinds we in 2016 zijn gaan melken in de nieuwe stal is de productie flink omhoog gegaan. Door het betere koe comfort, ruimere boxen en meer licht en lucht in de stal konden de koeien eindelijk produceren naar hun genetische potentie”. Maar wat we in de jaren daarna zien is fenomenaal. De productiestijging heeft zich doorgezet met nog 2000 kg extra in de laatste 4 jaar. Vorig melkcontrole jaar is voor het eerst de 13.000 kg melk gehaald met ruim 4.20% vet en 3.45% eiwit. 

Aandacht voor gezondheid

Op het bedrijf vindt regelmatig een evaluatie plaats van het fokdoel, samen met adviseur Herbert Ruesink en paringsadviseur Jorrit Veneklaas Slots. Daarbij wordt de genetische vooruitgang in beeld gebracht en gekoppeld aan de ontwikkeling van de productie en de gezondheid van de koeien. Door e stijging van de melkproductie is er nu meer ruimte om te selecteren op gezondheidskenmerken. “Wij willen gezonde dieren fokken die vanzelf melk geven met behoud van de gehaltes”. Gemiddelde genetische aanleg van de stieren van dit moment is bijna 900 NM$. “Als ADVANTAGE bedrijf hebben  ij voorrang bij de selectie van stieren uit de top van de index lijsten voor een aantrekkelijke prijs en dat levert de hoogst mogelijke vooruitgang op”. Van de stieren AltaZAZZLE, AltaTIKI en AltaSPAMLET zijn al vaarskalveren geboren en binnenkort komen de eerste kalveren van AltaSULIEN, AltaAVITUS en AltaWHEELHOUSE. Deze stieren scoren goed voor de gezondheidskenmerken, waarbij levensduur het belangrijkste is.

Jongveeopfok is extreem belangrijk

Binnen het bedrijf van de familie Weijers is extra veel aandacht voor de jongvee opfok. “Om een gemiddelde afkalfleeftijd van 23 maanden te bereiken moet alles kloppen. Twee cruciale momenten in de transitie zijn de opstart van de koe én het kalf. Daarom zijn een ondersteuning met Calcium voor de koe en het meten en verrijken van de biest voor het kalf belangrijke onderdelen van ons afkalfprotocol. Door de goede ontwikkeling van de vaarzen hebben ze de capaciteit om veel ruwvoer op te nemen. Hierdoor halen ze soms dagproducties boven de 50kg en kunnen dit hoge niveau ook lang  volhouden waardoor 305 dagen producties van meer dan 12000 kg bij vaarzen geen uitzondering is. Toch worden de vaarzen na 60 dagen opnieuw geïnsemineerd, een vaars die aan het eind van de lactatie nog 40 kg melk geeft, gaat na afkalven zo door naar de 60 kg. Dit is toch een verschil van 20 kg per dag.” Mede door de goede vruchtbaarheid op het bedrijf kan dit gecontroleerd gebeuren. Met een gemiddelde PregRate van 25% draait dit bedrijf namelijk ook op vruchtbaarheidsgebied in de top van Nederland.

Alta ADVANTAGE is meer dan genetische vooruitgang

De succesvolle samenwerking met Alta Nederland is niet alleen gebaseerd op het goede fokprogramma. Uitnodigingen voor interessante webinars, ondersteuning in het bedrijfmanagement en producten die échte meerwaarde leveren is des te meer een reden om met Alta te blijven werken. “Dit  voorjaar hadden we wat problemen met de vruchtbaarheid bij de melkkoeien. We hebben toen, met experts van Alta en ForFarmers de onderste steen bovengehaald en het probleem relatief snel kunnen oplossen. Nu zit de PregRate weer ruim boven de 25%”. Mede door het gebruik van een monitoring systeem in combinatie met Uniform Agri zit de familie Weijers heel kort op de resultaten. Daardoor kan er meteen ingegrepen worden als het de verkeerde kant op gaat. “Er gaat op ieder bedrijf wel eens wat mis, maar dan is het goed om snel actie te ondernemen met mensen die verstand van zaken hebben. Het Alta Advantage programma biedt mij de service en de kwaliteit om altijd scherp te blijven op mijn resultaat”, aldus Arjan.