Alta CONCEPT PLUS stieren verhogen het percentage conceptie na insemineren met gemiddeld 3%. Hiermee realiseert u dat koeien op tijd af kalven, gemiddeld meer melk geven met een hogere voerefficientie en langer mee gaan.Een goede vruchtbaarheid is één van de belangrijkste aanjagers van een hoge winstgevendheid en daarom is het belangrijk dit ook mee te nemen in het kiezen van de stieren.

Te vaak worden stieren alleen gekozen op grond van hun genetische waarde. Deze komt pas tot uiting als de beoogde vaars over 3 jaar aan de melk komt en daarna gemiddeld 3,5 lactaties maakt. Deze waarde is er niet zolang het sperma niet eerst zorgt voor een dracht (40%), vervolgens drachtig blijft (95%), niet als dracht wordt afgevoerd (95%), een vaarskalf is (48%), levend geboren wordt (96%), zonder problemen is opgefokt (92%), op tijd drachtig geworden (95%) en goed afkalft en opstart (98%).
Alle genoemde risico’s onderweg zorgen ervoor dat gemiddeld gezien 1/(0,40×0,95×0,95×0,48×0,95×0,92×0,95×0,98) = 7 rietjes nodig zijn voor één goed opgestarte vaars (vul uw bedrijfspercentages in voor een correcte berekening in uw situatie). Dit betekent dat we het effect van +3% conceptie per rietje dus 7 keer moeten waarderen en vervolgens vergelijken met de extra genetische waarde van de beoogde vaars. Bij 60% tochtwaarneming en 40% conceptie, betekent 3% extra conceptie een verschil van -6 open dagen. Bij een waardering van €3 per open dag betekent dit een waardeverschil van €18,- per rietje. Bij 7 rietjes is dit in totaal €126,- ten opzichte van de extra genetische waarde van de vaars.
Zijn de vruchtbaarheidscijfers lager, bijvoorbeeld in een warme periode, of omdat het oudere dieren zijn welke we drachtig proberen te maken, dan weten we dat het aantal rietjes wat we nodig hebben verder oploopt.
Daarnaast zal dan het effect van 3% extra conceptie op het aantal open dagen in die situaties groter zijn en neemt de waarde van beter bevruchtende stieren zodoende sterk toe. 


Selecteer dus niet alleen op de genetische waarde! Een CONCEPT PLUS stier kan in veel situaties van veel meer waarde zijn!


Alta’s unieke bevruchtingscijfers zijn op basis van drachtcontrole gegevens van grote bedrijven. Hiermee worden de meest betrouwbare bevruchtingscijfers berekend voor gebruik van conventioneel sperma op koeien of op pinken en daarnaast is er ook een aparte berekening voor
gesekst sperma.


De Alta CONCEPT PLUS stieren laten op de grote bedrijven de volgende verschillen zien:

CONCEPT PLUS BIJ                                GEMIDDELD EFFECT       SPREIDING

Conventioneel sperma op koeien          +3%                                      2%-4%

Conventioneel sperma op pinken          +3%                                      2%-5%

Gesekst op pinken                                    +5%                                      3%-7%

 

U KUNT VERTROUWEN OP CONCEPT PLUS