Skip to Content

About: Johanna

Recent Posts by Johanna

De waarde van vruchtbaarheid

Naast het leveren van topgenetica begeleidt Alta melkveehouders in hun bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Afgelopen dinsdag organiseerde Alta Vlaanderen in Keiem-Diksmuide samen met UNIFARM een info-avond met als thema “U WILT TOCH OOK MEER GELD VERDIENEN MET VRUCHTBAARHEID?”

Er kwam een grote groep deelnemers op af, een opvallend jong publiek. Tijdens de avond werd door Alta accountmanager Michiel van Kerschaver uitleg gegeven aan de “nieuwe” vruchtbaarheidskengetallen Pregnancy Rate, Insemination Rate en Conception Rate. Er werd met name ingegaan op het kengetal Preg Rate en wat het werken met de kengetallen op kan leveren. Dit werd met praktische voorbeelden uit het UNIFARM managementprogramma uitgelegd.

Uit de positieve reacties van de deelnemers bleek wel dat dit een goed geslaagde avond was. Had u er graag bij willen zijn? In oktober organiseren wij een tweede sessie.

Wilt u meer informatie of alvast aanmelden? Neem contact op met Johan Wynants op 0032-475790130

0 Continue Reading →

Indrukwekkende Advantage Tour in Duitsland!

Op 19 september is het dan eindelijk zover! Iedereen druppelt vanaf een uur of 3 ’s middags binnen in het Radisson Blu Hotel in Bremen, wat voor de komende dagen ons verblijf zal zijn. De Duitslandtour is begonnen! Met in totaal 180 mensen uit 25 landen zijn we letterlijk een ‘werelds’ gezelschap.

Op woensdag morgen is het eerste bezoek bij de familie Cordes in Reeβum, ooit begonnen met 24 melkkoeien. Door managementondersteuning, als Alta Value Service deelnemer, is het bedrijf in de laatste 5 jaar sterk gegroeid en dat werpt nu zijn vruchten af. Nu zijn er, mede dankzij een sublieme kalveropfok (tot 1,8 kg melkpoeder-opname per dag!), 750  Advantage melkkoeien met een dagproductie van 39 liter.

’s Middags naar de Familie Luerssen. Wat hier opvalt zijn de strakke protocollen en nauwgezette documentatie van voer- en melkgegevens. Alta maakt hier de koeien drachtig via PayPerPregnancy en er wordt gewerkt met DairyComp 305. De 850 melkkoeien realiseren hier 37 liter melk met een PregRate van 30!

De volgende ochtend begint al vroeg. Om 7 uur zitten we al opnieuw in de bus richting het kleine dorpje Eydelstedt. Op ong. 700m van het dorpje ligt het bedrijf van de familie Brokering. Hier worden 680 koeien gemolken met een gemiddelde productie van 37 liter. Op het bedrijf zitten enkel de koeien die worden gemolken. Op het ouderlijk bedrijf een eindje verderop kalven alle koeien af. Na enkele melkingen komen ze dan naar de nieuwe stal. Het jongvee wordt opgefokt in het oosten van Duitsland. Hiermee kunnen ze de opfokkosten van het jongvee drastisch verlagen.

carrousel witte advantage tour
advantage tour deelnemers
lezing advantage tour
lezing advantage tour2

Om 11 uur vertrokken we naar het bedrijf van de familie Witte in Versmold. Dit is een bedrijf met 1250 melkkoeien met een gemiddelde productie van 35 liter. De volledige jongveeopfok wordt op het bedrijf gedaan.  Dit bedrijf wordt gerund door de hele familie. Terwijl Rainer Witte instaat voor de koeien, is zijn broer dat voor de akkerbouwtak en het machinepark. Zijn zus neemt dan weer samen met zijn vrouw de papierwinkel voor haar rekening. Op dit bedrijf werkt elke dag, 365 dagen per jaar een werknemer van Alta. Deze personen staan in voor het volledige vruchtbaarheidsmanagement alsook voor het managen van de versgekalfde koeien. Dit resulteert in een mooie pregnancy rate van 25%. Het bedrijf legt de focus vooral op automatisering om een zo laag mogelijke arbeidskost te hebben op het bedrijf. Het bewijs daarvan is de indrukwekkende Delaval carrousel met een robot voor het dippen van de spenen. De carrousel biedt plaats voor maar liefst 72 koeien. Hiermee worden gemiddeld 380 koeien per uur gemolken.

’s Avonds werd de Advantage tour afgesloten met een hapje en drankje tijdens een boottocht door Bremen.

De gezellige sfeer tijdens de tour in combinatie met de mogelijkheid kennis op te doen op de gastbedrijven en te leren van elkaar, zorgden ervoor dat de deelnemers tevreden terug kijken op de reis. Deze ervaring laat bij iedereen een blijvende impressie achter van Alta’s vooruitstrevende aanpak om waarde te creëren, vertrouwen te bouwen en resultaat te leveren bij klanten over de hele wereld.

Alco Faber/Michiel Van Kerschaver

Wilt u de Tourvideo bekijken of het Tourbook met info over de bezochte bedrijven lezen? Klik dan door naar de Advantage Tour Germany website

0 0 Continue Reading →

Amerikaanse fokwaarden verder geoptimaliseerd

De Holstein Association US (stamboek VS) heeft de formule voor de volgende kenmerken verder geoptimaliseerd: TPI, uier (Udder Composite) en beenwerk (Foot & Leg Composite) voor de fokwaardedraai van augustus 2017. De volgende informatie helpt u om deze wijzigingen te begrijpen en welke invloed dit heeft op de rangschikking van de stieren.

Wijzigingen uier (UDC)

In de VS willen de veehouders graag kleinere koeien, want koeien worden in zijn algemeenheid te groot. Dit heeft ook effect op de uierscore. Uierdiepte is een kenmerk wat bij dieren met veel hoogtemaat een positieve uitwerking heeft, omdat een dieper uier bij een groot dier minder diep beoordeeld wordt dan bij een klein dier. Uierdiepte was altijd zwaar ingewogen in de verzamelfokwaarde voor uier. Door de inweging voor uierdiepte te verlagen, zal het verschil in grote dieren en kleine dieren en hun score op uierdiepte, minder uitwerking hebben op de fokwaarde voor uier (UDC).

De andere wijziging die plaats vindt in de uiereigenschappen is dat zowel achterspeenplaatsing als speenlengte vanwege de steeds nauwere plaatsing en korte spenen, respectievelijk achterspeenoptimum en speenlengteoptimum zullen worden genoemd. Dit sluit aan bij wens van veel veehouders en past ook bij het steeds meer toepassen van automatisch melken.

De vernieuwde fokwaarde voor benen (FLC)

Vanuit de VS is, zoals bij uier ook genoemd wordt, de doelstelling om de koeien de komende jaren niet groter te fokken. De fokwaardes voor klauwhoek en beenstand zijaanzicht, worden beïnvloed door de hoogtemaat. Dieren met veel hoogtemaat hebben vaak rechte benen van de zijkant en een hoge score voor klauwhoek. Deze beide eigenschappen zorgen ook weer voor een hogere score voor hoogtemaat. Daarom is de inweging voor klauwhoek en benen zijaanzicht, minder zwaar ingewogen in de benenscore. Met als bedoeling om hoogtemaat niet onbewust ook vanuit de benen, extra erin te fokken.

Aanpassingen TPI

Naast de UDC en FLC updates, wordt ook de TPI formule vernieuwd. De verhoudingen tussen de productie, gezondheid en exterieur categorieën blijven hetzelfde. De verdeling van onderliggende fokwaarden binnen de onderdelen productie en gezondheid, zoals bijv. kg eiwit bij productie en vruchtbaarheid bij gezondheid,  zijn gewijzigd.

De TPI updates zijn, samen met de nieuwe toevoeging van exterieur aan UDC en FLC, bedoeld om melkveehouders te helpen bij het fokken van gemiddeld grote, efficiënte en winstgevende koeien.

Standaard indexen kunnen elk moment veranderen. Deze wijzigingen versterken het belang van het opstellen van een eigen aangepast genetisch plan. Bepaal samen met uw vertrouwde Alta adviseur in welke verhouding u de categorieën  productie, gezondheid en exterieur wilt inzetten in uw plan. Dan helpen wij u ervoor te zorgen, dat uw plan continue aansluit bij de huidige en toekomstige fokkerijdoelen van uw melkveebedrijf.

0 0 Continue Reading →

Wat schuilt achter de kosten van reproductie?

Omdat een succesvol reproductieplan een enorm financieel resultaat voor uw bedrijf kan opleveren, is het belangrijk te onthouden dat een slecht plan grote financiële gevolgen kan hebben voor uw winstgevendheid.

Aangezien u de beslissingen over uw eigen reproductie plan zelf in de hand heeft, is het goed om naar de kosten en mogelijke baten te kijken. Lees verder om meer inzicht te krijgen in de financiële gevolgen, die samenhangen met de reproductie en het belang van een maximale efficiëntie voor het hoogste financiële resultaat.

Wat zijn de kosten van verminderde vruchtbaarheid?

Het effect van een aantal kosten voor reproductie wordt soms pas na maanden of zelfs jaren zichtbaar. Naast de werkelijke kosten voor reproductie is de grootste kostenpost van reproductie te vinden in het verlies in potentiële opbrengsten. Slechte vruchtbaarheid heeft daardoor een dubbelzijdig effect op het resultaat van uw bedrijf:

Lagere levensproductie
Een hogere tussenkalftijd zorgt voor meer melk per lactatie, maar lagere melkproductie per levensdag. Koeien die moeilijk drachtig worden zorgen voor teveel dagen aan het eind van de lactatie, waar de melkproductie het laagst is.

Minder vervanging
Een lagere Pregnancy Rate betekent dat minder kalveren geboren worden per jaar. Hierdoor komen er minder vaarzen voor vervanging of verkoop beschikbaar. Met minder vaarzen voor vervanging zijn er minder mogelijkheden voor vrijwillige vervanging, waardoor de genetische vooruitgang van uw bedrijf minder hard gaat.

Meer vervanging van open koeien
Met meer koeien die het bedrijf verlaten vanwege vruchtbaarheidsproblemen, zijn er minder mogelijkheden voor vrijwillige vervanging. Dat betekent dat u meer dieren zult moeten aanhouden met een lagere melkproductie.

Hogere fokkerij kosten
Een lagere Conception Rate betekent meer inseminaties per dracht, waardoor de sperma kosten per drachtigheid hoger zullen zijn.

Hogere veeartsrekening
Lagere vruchtbaarheid hangt vaak met een hogere veeartsrekening samen, omdat er kosten gemaakt worden voor controle en behandeling van koeien met vruchtbaarheidsproblemen.

Hoger aandeel koeien met een overconditie
Koeien die langer tussen de melkkoeien lopen zonder drachtig te worden en dus met een lagere melkproductie hebben hoge kans op overconditie. Wanneer deze koeien uiteindelijk wel drachtig worden, zorgt het teveel aan conditie voor meer gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen in de volgende lactatie.

 

Wat is de waarde van goede vruchtbaarheid

De hierboven genoemde kosten van een slechte vruchtbaarheid zijn gemakkelijker te berekenen dan de huidige en toekomstige opbrengsten. Dit komt doordat vele factoren de waarde van elke dracht beïnvloeden en deze factoren ook nog kunnen veranderen in de tijd en tussen dieren onderling.

Hier zijn een aantal factoren waar u rekening mee kunt houden als u de waarde wilt vaststellen van iedere nieuwe dracht die u maakt op uw bedrijf.

Toekomstig verwacht productie potentieel
Het potentieel aan productie van de koe die je probeert drachtig te maken, heeft een direct effect op de waarde van haar dracht. Als je twee open koeien met elkaar vergelijkt, met dezelfde leeftijd, zelfde lactatiestadium en in dezelfde gezondheid, dan zal de koe met de hoogste productie tevens de hoogste drachtwaarde hebben. In de meeste bedrijven heeft dit dier meer waarde vanwege de hogere potentiële toekomstige melkproductie.

Leeftijd van de koe
Jongere koeien hebben meer kans om langer op het bedrijf te blijven. Zelfs al is de productie van jongere koeien vaak lager dan van oudere, toch hebben ze een hogere potentiële levensproductie voor zich. Oudere koeien zijn vatbaarder voor gezondheidsproblemen en hebben meer kans om vervangen te worden, waardoor voor de langere termijn de drachtwaarde van een jongere koe hoger is.

Dagen in lactatie
Als de productie tijdens de tweede helft van de lactatie langzaam afneemt, hebben open koeien minder waarde dan dezelfde dieren in het begin van de lactatie, door in lager inkomenspotentieel.

Lengte van de dracht
De waarde van een dracht wordt groter naarmate het dier dichter bij het afkalven komt. Een koe aan het eind van haar draagtijd is dichter bij een nieuwe lactatie en dus dichter bij het produceren van melk.

Melk prijs
Als de melkprijs hoger is, is er minder verschil in productie om een vervanging te rechtvaardigen. Bij een hogere melkprijs zult u eerder stoppen met insemineren en eerder besluiten de open koe te gaan vervangen dan bij een lagere melkprijs. Dit is echter afhankelijk van:

Waarde van slachtkoeien en de kosten voor vervanging
Bij iedere vervanging in het bedrijf is er cashflow in het geding. De werkelijke kosten van de vervanging is het verschil tussen de opbrengst van de slachtkoe en de investering die in de vervangende vaars/koe. Hoe hoger dit verschil is, hoe belangrijker een goede vruchtbaarheid om zo weinig mogelijk te hoeven vervangen.

Al deze factoren die de kosten en opbrengsten van de vruchtbaarheid weergeven hebben een effect op de bottom line van uw bedrijf. Belangrijk om te werken aan een goede vruchtbaarheid en een goed reproductie programma voor uw bedrijf.

Revised from The Dollar Signs Behind Reproduction from the Dairy Cattle Reproductive Council.

Paul Fricke, Steve Stewart, Paul Rapnicki, Steve Eicker, and Michael Overton. Pregnant vs. open: Getting cows pregnant and the money it makes. UW Cooperative Extension. August 17, 2010. Available at: http://www.extension.org/page/Pregnant_vs._Open:_Getting_Cows_Pregnant_and_the_Money_it_Makes. Accessed February 4, 2011.

0 0 Continue Reading →

Hittestress heeft een negatieve invloed op de overdracht van antistoffen in en uit biest.

Het is alom bekend dat hittestress een negatieve invloed heeft op de melkproductie. Extreme warmte heeft ook een negatieve invloed op de productie van biest van goede kwaliteit bij hoogdrachtige dieren. Tevens heeft de warmte ook een negatieve invloed op de absorptie van de antistoffen uit de biest door het pasgeboren kalf.

Het is bij hoge temperaturen van groot belang om de omstandigheden optimaal te organiseren. Dit om een goede gezondheid van het kalf te garanderen en de risico’s op ziektes en sterfte te verkleinen. De twee redenen die van invloed zijn op een succesvolle overdracht van antistoffen worden hieronder besproken.

Effect van hittestress op de kwaliteit van de biest.

Bij hoge temperaturen vertonen een koeien een verminderde voeropname en activiteit, een verhoogde ademhaling en doorbloeding en extra zweten. Hittestress bij hoogdrachtige koeien geeft ook een negatieve effect op de overdracht maternale antistoffen van de koe naar de biest.

Dit blijkt ook uit onderzoek met een groep vaarzen in een koele omgeving (Temparature Huidity Index THI = 65) en een groep in een warme omgeving (THI van 82 09.00u t/m 21.00u en THI 76 van 21.00u t/m 09.00u) gedurende de laatste 3 weken voor afkalven en de drie dagen na afkalven.

In de laatste twee weken zijn er bloedmonsters genomen. Bij de vaarzen in de koele omgeving werd er lagere concentratie in bloed gevonden en bij de warme groep een hogere concentratie van antistoffen. Dit zou er op wijzen dat er bij de vaarzen in de warme omgeving minder antistoffen van het bloed naar de biest zijn gegaan.Na afkalven zijn er monsters genomen van de biest. Hieruit bleek dat de concentratie antistoffen in de biest bij de groep vaarzen in warme omgeving beduidend lager (22,3% lager) was dan de biest van vaarzen in de koele omgeving.

Deze studie bewijst dus dat de opname van maternale antistoffen in de biest bij warme temperaturen beduidend minder is, oftewel de biest is van lagere kwaliteit.

Effect van hittestress op de opname van antistoffen door het kalf

Uit onderzoek blijkt ook dat de opname van de antistoffen uit de biest door het pasgeboren duidelijk lager zijn bij hogere temperaturen. In een onderzoek hebben twee groepen kalveren dezelfde hoeveelheid biest gehad van dezelfde kwaliteit. Daarbij is één groep blootgesteld aan hoge temperaturen.

Op basis van bloedmonsters is de concentratie antistoffen bepaald op 2 en 10 dagen na geboorte. De groep die blootgesteld was aan hoge temperaturen had een significante lagere concentratie antistoffen in het bloed dan de controle groep. Terwijl beide groepen dezelfde kwaliteit en hoeveelheid biest hadden gekregen.Van de groep die blootgesteld was aan de hoge temperaturen lag het sterftepercentage op 25% (9 van de 36). In de andere groep stierven 3 kalveren.

Uit dit onderzoek blijkt dat de opnamen van antistoffen uit de biest bij kalveren die blootgesteld worden aan hoge temperaturen duidelijk lager zijn en het sterftepercentage hoger ligt.

Het is dan ook van belang om in periodes met hoge temperaturen voldoende maatregelen te nemen om de dieren voldoende verkoeling te geven. Zorg voor voldoende tot schoon en koel drinkwater, schaduw en ventilatie. Bij koeien is het zaak om de voeropname goed te controleren en te volgen en te zorgen voor een smakelijk en energierijk en makkelijk verteerbaar rantsoen. Voor de kalveren is een goede biestverwerking en -verstrekking en controle noodzakelijk. Het is ook aan te raden om de kwaliteit van de biest te meten.

0 0 Continue Reading →

De nieuwste Alta-toppers!

Net als de Oranje voetbaldames deze zomer gezamenlijk een topprestatie leverden, zo doen drie veel gebruikte Mogul-zonen van ALTA hun verwachting eer aan. Gezamenlijk levert dit drietal veel kwaliteiten en zijn voor alle fokdoelen één of meerdere van deze interessante fokstieren van toegevoegde waarde.

De nieuwste Alta-toppers:

Westenrade AltaSPRING | Mogul x Gerard | Gesekst | CONCEPT PLUS | 2622 TPI

 • Internationale topstier – dochters beginnen gelijk met topproducties
 • Veel kilogrammen vet en eiwit
 • Melktypische vaarzen met hoge en brede achteruieraanhechting

Lone-Oak-Acres AltaROBLE | Mogul x Observer | Gesekst | CONCEPT PLUS | 2559 TPI

 • Een gezondheids- en exterieurspecialist; 6,5 mnd levensduur, 3.13 UDC en 2.77 PTAT
 • Goede bevruchter met een CONCEPT PLUS status (+3% voor bevruchting) en enorm vruchtbare dochters +3.8 DPR
 • Dochters zijn melktypische en dynamische koeien met top uiers met een sterke aanhechting

Lone-Oak-Acres AltaRABO | Mogul x Observer | Gesekst | CONCEPT PLUS | 2505 TPI

 • Vroege vaarzen van deze stier hebben fantastische uiers en erg correcte frames
 • AltaRABO geeft als pinkenstier en goede bevruchter (CONCEPT PLUS) veel waarde aan uw bedrijf
 • Enorme allround stier met topexterieur, met meer dan 100 ponden vet en eiwit en daarnaast ook goede gezondheidskenmerken
Bomaz Roble
Bomaz Roble 6540, Bomaz Farms, Hammond, WI
0 0 Continue Reading →

Focus op nieuwe vruchtbaarheids kengetallen

Steeds meer bedrijven in Nederland werken met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen Insemination Rate,Conception Rate en Pregnancy Rate. Reden daarvan is dat de Tussenkalftijd (TKT), het vruchtbaarheidsgetal waar voorheen mee gewerkt werd, geen actueel beeld geeft van je bedrijf.

In feite is de uitkomst van dat getal achttien maanden geleden al veroorzaakt. Met de Pregancy Rate heb je binnen een korte periode actueel inzicht in hoe efficiënt je de beschikbare koeien in je bedrijf drachtig krijgt.

Hoe werken de nieuwe kengetallen?

Simpel uitgelegd werken ze als volgt: Je neemt alle beschikbare dieren op je bedrijf. Dit zijn dieren die de Vrijwillige Wacht Periode (VWP) gepasseerd zijn en die niet bewust gust of drachtig zijn. De beschikbare groep wil je zo snel mogelijk drachtig maken en hiervoor heb je iedere cyclus van circa 3 weken 1 kans.

Insemination Rate: Wanneer je na een periode van 3 weken (= 1 cyclus) kijkt hoeveel van de beschikbare dieren geïnsemineerd zijn, dan heb je de Insemination Rate over deze periode. Dit is de efficiëntie van de tochtwaarneming.

Conception Rate: Wanneer je vervolgens bekijkt hoeveel dieren er drachtig zijn geworden van deze geïnsemineerde dieren, dan heb je de Conception Rate van die drie weekse periode. Dit is de efficiëntie van de inseminaties.

Pregnancy Rate: De Pregnancy Rate bereken je door het aantal drachtig verklaarde dieren te delen op het aantal dieren dat in steeds dezelfde drieweekse periode beschikbaar waren. Dit is de efficiëntie van het drachtig maken van je veestapel.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van het berekenen van de vruchtbaarheidskengetallen in een drieweekse periode voor een bedrijf van 100 melkkoeien.

vruchtbaarheidskengetallen voorbeeld

Per periode kunnen het aantal beschikbare koeien wisselen, maar ook het aantal geïnsemineerde of drachtig verklaarde koeien kan soms mee of tegen vallen. De nieuwe kengetallen maken dit direct inzichtelijk. Over een langere periode kan de vruchtbaarheid bekeken worden, door een aantal van de drieweekse periode van de Pregnancy Rate onder elkaar te zetten.

Begin je net te werken met de nieuwe vruchtbaarheidskengetallen, dan is het handig om te weten, dat een Pregnancy Rate van 25% aangeeft dat je als bedrijf je vruchtbaarheid heel goed onder controle hebt. Een Insemination Rate van meer dan 60% laat zien dat je tochtwaarneming voldoende is.

In de praktijk

Wil je daadwerkelijk aan de slag met deze cijfers, dan kun je met de meeste managementprogramma’s al uit de voeten. Onder andere de managementprogramma’s van Agrovision en Uniform Agri bieden deze mogelijkheid.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw Alta vertegenwoordiger.

0 0 Continue Reading →

Wat u zou moeten weten over A2 melk

A2 melk is sinds kort een veelbesproken onderwerp in het nieuws binnen de melkveesector. Consumenten zijn continu bezig met het zoeken van nieuwe manieren om gezond te eten en A2 melk is een trend die hier bij aansluit. Terwijl A2 melk al enkele jaren een veelvoorkomend product is op de markt in Australië en Nieuw Zeeland, heeft het pas vorig jaar zijn entree gemaakt op de markt in Californië (Verenigde Staten) en wordt er in Europa nog nauwelijks iets mee gedaan.

Voor veel mensen is A2 melk een nieuw concept, dus voordat u zich aansluit bij de A2 hype, zijn hier enkele antwoorden op vragen die u wellicht heeft.

Wat is A2 melk?

A2 melk wordt enkel geproduceerd door koeien die twee kopieën van het A2 gen voor beta caseïne hebben.

Om het verder toe te lichten, melk bestaat voor ongeveer 87 procent uit water. De overgebleven 13 procent is een combinatie van lactose, vet, eiwit en mineralen, die samen de vaste component van de melk vormen.

Als we ons focussen op  het eiwit in de melk, is het grootste bestandsdeel van het eiwit caseïne. Ongeveer 30 procent van het caseïne in de melk is beta caseïne. De twee meest voorkomende varianten van het beta caseïne gen zijn A1 en A2, dus elke koe zal of A1A1, A1A2 of A2A2 als genencombinatie voor beta caseïne hebben.

In de Verenigde Staten bevat bijna 100% van de melk een combinatie van zowel A1 als A2 beta caseïne.

Wat is het voordeel van A2 melk?

Onderzoekers denken dat A2 een meer natuurlijke variant van beta caseïne is en dat A1 het resultaat is van een natuurlijke genetische mutatie die heeft plaats gevonden toen vee voor het eerst werd gedomesticeerd.

Dit in beschouwing nemende, zijn er verschillende onderzoeken gedaan om te kijken of mensen A2 melk anders verteren of hierop reageren dan reguliere melk.

Sommige onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen die alleen melk drinken van koeien die A2 melk produceren, minder vatbaar zijn voor een opgeblazen gevoel en een slechte spijsvertering – dit leidt tot de conclusie dat A2 melk een gezondere optie is dan reguliere melk. De wetenschappelijke werking achter het verschil in A1 versus A2 melk is ingewikkeld, maar onderzoek heeft aangetoond dat verteringsenzymen op verschillende manieren interactie aangaan met A1 en A2 beta caseïne eiwitten. Daardoor worden A1 en A2 melk verschillend verwerkt in het lichaam.

Kun je fokken op A2 melk?

Ja, de enige manier om koeien te krijgen die A2 melk produceren, is in feite om hier op te fokken. De enige factor die bepaalt welke beta caseïne geproduceerd wordt in de melk, is het genenpakket van het dier.

Zuivere A2 melk kan alleen geproduceerd worden door koeien die twee kopieën van het A2 gen in hun DNA bezitten. Elk dier krijgt één kopie van het gen van de stier en één kopie van het moederdier. Om dus een kans te hebben om een dier te fokken met A2A2 genen, zal je met een stier met minstens één kopie van A2 allel en met een moederdier met minstens één kopie van het A2 allel moeten fokken.

Om met 100 procent zekerheid te kunnen zeggen dat een dier A2 melk zal gaan produceren, wanneer ze afgekalfd heeft, moet je een stier met twee kopieën van het A2 gen en een moederdier met twee kopieën van het A2 gen gebruiken.

Komt A2 melk ook voor bij het Holstein-ras?

Traditioneel gezien werden rassen zoals het Jersey en het Britse Guernsey ras gebruikt als voorbeeldras voor het A2 gen. Hoewel deze twee rassen een hogere proportie A2A2 dieren hebben, hebben sommige van de populaire Holstein stieren ervoor gezorgd dat de prevalentie van A2A2 stieren in het zwartbonte ras is toegenomen.

Op dit moment is ongeveer 40 procent van de Holstein stieren die actief worden ingezet voor kunstmatige inseminatie, inclusief dieren gefokt in vooraanstaande fokkerijbedrijven, in het bezit van twee kopieën van het A2 gen. Zelfs 80 procent van de Holstein stieren heeft minstens één kopie van het A2 gen.

Is A2 melk de oplossing voor mensen met lactose intolerantie?

A2 melk bevat dezelfde hoeveelheid lactose als reguliere melk. Patiënten met klinisch vastgestelde lactose intolerantie hebben met A2 melk dus niet de voordelen die lactose-vrije melk wel zal bieden.

Omdat de meeste gevallen van lactose intolerantie zelf gediagnosticeerd zijn, denken enkele artsen dat de oorzaak van de slechte spijsvertering in werkelijkheid gelinkt is aan een A1 aversie in plaats van lactose intolerantie. In deze gevallen zal het drinken van A2 melk de bijwerkingen van het drinken van reguliere melk voorkomen.

Zou u op het A2 gen moeten selecteren in uw fokprogramma?

Met deze nieuwe informatie lijkt het positief om alleen echte A2 melk te produceren. Of het gunstig is om strikt te selecteren op A2A2 genen in uw fokprogramma, zal bepaald worden of er een premie betaald wordt voor A2 melk. Als er geen premie betaald wordt voor het produceren van A2 melk, zal een strikte selectie op A2A2 genen uw genetische progressie en daardoor uw toekomstige winstgevendheid limiteren.

Houd in gedachten bij het vaststellen en fine-tunen van uw genetisch plan, dat u niet de maximale genetische potentie voor productie, gezondheid en exterieurkenmerken zal kunnen benutten, wanneer u alleen A2A2 stieren gebruikt. U zult extra kg melk,  gezondheid en vruchtbaarheid mislopen door meer dan de helft van alle beschikbare stieren uit te sluiten als u zich beperkt tot stieren met enkel A2A2 genen.

Ongeacht uw beslissing wat betreft selectie op A2 stieren, zorg ervoor dat het overeenkomt met het specifieke genetische plan op uw bedrijf zodat u uw winstgevendheid en genetische vooruitgang richting uw doelen kan maximaliseren.

Op de stierenkaart van september 2016 zal informatie verschijnen welke stieren het A2A2 gen bezitten en u kunt hiernaar ook zoeken op onze homepage bij het onderdeel Stier Zoeken.

0 0 Continue Reading →

Geslaagde Alta dairy middag bij Berends Dairy in Warnsveld

Afgelopen vrijdag 21 april waren bijna 200 personen aanwezig tijdens de Advantage dag / Dairy middag op het melkveebedrijf van Advantage Partner VOF Berends Dairy. In samenwerking met de familie Berends en DLV was een interessant programma opgesteld, wat door de bezoekers werd gewaardeerd.

De ochtend was speciaal voor de Advantage partner bedrijven en prospects, met als thema Meer melk, Minder werk. Door middel van lezingen over arbeidsefficiëntie en de gevolgen hiervan op het financieel management werd dit thema uitgelicht. Sprekers deze ochtend waren Rutger Woolderink, Tonnie en Jordi Berends, Douwe-Jan Sietsma en Niek Groot Wassink (DLV). Lees hier meer.

’s Middags tijdens de Alta Dairy middag was er een presentatie van dochters van Advantage stieren door Jordi Berends. Ook kon er kennisgemaakt worden met Alta Cow Watch, het tochtdetectiesysteem, dat tevens de gezondheid monitort. Onlangs is hieraan een nieuwe optie toegevoegd, namelijk de herkauwactiviteitsmeting. In combinatie met de gegevens over voeropname biedt dit unieke informatie.

Natuurlijk kon men ook het zeer nette en moderne melkveebedrijf van de familie Berends bezichtigen. Doordat er drie maal daags gemolken wordt samen met enkele externe melk(st)ers heeft men de melkproductie weten te verhogen en wordt de arbeid efficiënt ingezet. De middagmelking in de 36-stands carroussel trok ook veel aandacht.

Alta bedankt de familie Berends voor hun gastvrijheid en de bezoekers voor hun belangstelling. Graag hopen wij u nogmaals te ontmoeten op een volgend evenement.

Bekijk alle foto’s hier.

0 0 Continue Reading →

Meer melk met Alta Cow Watch op het Koepon melkveebedrijf

Sinds eind november werkt men op het Koepon Melkveebedrijf met Alta Cow Watch, het tochtdetectiesysteem van Alta, waarmee ook de gezondheid kan worden gemonitord. Onlangs is hieraan een nieuwe optie toegevoegd, namelijk de herkauwactiviteitsmeting. In combinatie met de gegevens over de voeropname, biedt dit unieke informatie.

Enthousiast reageren zowel Marcel Rijkers (bedrijfsleider) als Alex Borst (herdsman) op de vraag of Alta Cow Watch hen bevalt. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de tochtdetectie vast te stellen, heeft men de eerste paar weken AltaCowWatch parallel laten draaien met hun oude systeem. Zowel de tochtige koeien als het juiste inseminatiemoment worden exact aangegeven, maar de waarde van Alta Cow Watch zit ‘m vooral in de gezondheidsmonitoring volgens beide mannen.

Probleemloos opstarten verse koeien

“Het grootste voordeel is wel dat we na afkalven nu precies weten of de koeien voldoende vreten, dat was eerder altijd gissen” zegt Alex Borst. “Koeien die onvoldoende opnemen krijgen een attentie in  het systeem en houden we nu langer in het strohok”. Zo voorkomt men, dat de koeien in een negatieve energiebalans terechtkomen en dus gezondheidsproblemen krijgen. “Of waar we eerder koeien een bolus gaven, blijkt dat nu soms niet nodig te zijn”. Met de combinatie van gegevens over het vreten en herkauwen, weet men exact waar men aan toe is en kan de optimale melkproductie per koe bewerkstelligd worden. Marcel Rijkers geeft aan: “Doordat we onze verse koeien beter kunnen monitoren en hierop kunnen anticiperen hebben we wel 2 liter melk per koe per dag meer de eerste 60 dagen in lactatie, hierdoor zitten beide groepen van 0-60 en 60-120 dagen op een melkproductie tussen de 42 en 43 kg melk per dag gemiddeld”

Waardevolle managementinformatie

Maar het hebben van deze informatie is niet alleen handig bij de verse koeien. Ook bij de oud-melkse dieren en droge koeien heeft dit het Koepon veebedrijf zeer interessante managementinformatie opgeleverd. De invloed van het tijdstip van voeren, het aanschuiven van het voer, het soort rantsoen of de verlichting in de stal, alles is terug te zien in de opname en het herkauwen. En tot slot hebben ze zieke koeien voortijdig in het vizier. Marcel Rijkers: “12 uur voordat een aandoening zich openbaart weten wij al of de koe ziek wordt, omdat ze minder vreet en herkauwt. Je kunt dus ook eerder actie ondernemen en voorkomen dat de melkproductie zakt”.

 

Meer weten? Neem contact op met Alta Cow Watch productspecialist Jordi Berends (06-22769737) voor meer informatie of meldt u aan voor een bezoek aan het Koepon melkveebedrijf.

Alta Cow Watch
0 0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Johanna

  No comments by Johanna

x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway